Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů ESF I MŠMT (zástup za RD)

Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů ESF I MŠMT (zástup za RD)

Č.j.: MSMT-11524/2019-1

Garant/ka kontrol (zástup za RD)

MŠMT vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa osobou v pracovním poměru Referent/ka Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Garant/ka kontrol v oddělení kontroly projektů ESF I v odboru kontroly operačních programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kód systemizovaného místa MSMT0000755S.

Náplň práce:

 • odpovědnost za provádění veřejnosprávních kontrol na místě dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, a zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, a to u projektů financovaných z Evropského sociálního fondu v době realizace, včetně řádné evidence provedených kontrol na místě v informačních systémech;
 • vyhotovení protokolů o kontrole a další dokumentace v souvislosti s výkonem veřejnosprávní kontroly na místě včetně analýz dle informací a dat získaných z kontrol na místě;
 • podíl na hlášení nesrovnalostí vyplývajících ze závěrů veřejnosprávních kontrol na místě;
 • spolupráce s ostatními útvary ministerstva, orgány veřejné správy a dalšími externími subjekty;
 • účast na služebních cestách za účelem provádění veřejnosprávních kontrol projektů.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, popř. cizí státní občanství (občanství jiného členského státu EU nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru);
 • plnou svéprávnost;
 • potřebnou zdravotní způsobilost;
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti;
 • ochotu a schopnost rychle se učit novým věcem;
 • uživatelskou znalost MS Office (Word, PowerPoint, Outlook);
 • velmi dobrou znalost MS Excel;
 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, flexibilitu.

Splnění požadavku vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu, státního občanství ČR, popř. cizího státního občanství, je uchazeč povinen doložit příslušnými listinami, případně čestným prohlášením, přičemž listiny uchazeč předloží nejpozději před konáním pohovoru. Není-li uchazeč státním občanem České republiky, musí předložit doklad o certifikované zkoušce z českého jazyka jako cizího jazyka nebo doklad, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění předpokladu trestní bezúhonnosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce. Splnění předpokladu svéprávnosti a zdravotní způsobilosti se dokládá nejpozději před konáním pohovoru písemným čestným prohlášením. Výběrového řízení se může zúčastnit jen osoba, která splňuje výše uvedené předpoklady a požadavky.

Výhodou:

 • orientace a zkušenosti v oblasti fondů EU;
 • zkušenosti s realizací projektů ESF;
 • znalost práce s IS MS2014+.

Další informace o služebním místě:

 • zaměstnání na plný pracovní úvazek, případně dle dohody;
 • pracovní poměr na dobu určitou zástup MD/RD;
 • předpokládaný nástup 15. června 2019, případně dle dohody;
 • platové zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve 13. platové třídě (platový tarif 26 480 39 790 Kč v závislosti na počtu let praxe);
 • osobní příplatek v závislosti na kvalitě výkonu práce;
 • motivační finanční ohodnocení v závislosti na odvedené práci;
 • mimořádné finanční odměny.

Nabízíme:

 • zajímavou práci v příjemném pracovním prostředí v moderní administrativní budově Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9 s výbornou dopravní dostupností;
 • možnost získání či prohloubení pracovních zkušeností v oblasti ESIF;
 • přátelský a energický kolektiv spolupracovníků;
 • možnost dalšího odborného vzdělávání;
 • zaměstnanecké výhody (pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené a 5 dnů indispozičního volna ročně, stravenky, možnost dalšího vzdělávání, příspěvek na penzijní připojištění);
 • zaměstnanecké benefity v oblasti kultury, sportu či vzdělávání prostřednictvím systému Cafeteria;
 • možnost využít třídu mateřské školy pro děti zaměstnanců MŠMT (ul. Holečkova, Praha 5).

Motivační dopis se strukturovaným životopisem (včetně uvedení telefonního čísla a e-mailové adresy) a podepsanou informací o zpracování osobních údajů (postačí sken), která je uvedena v příloze tohoto oznámení o vyhlášení výběrového řízení, zasílejte na adresu posta@msmtcz, nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, nebo podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese, nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: vidaawt), a to nejpozději do 17. května 2019.

Do předmětu zprávy uveďte Garant/ka kontrol, č. j.: MSMT-11524/2019-1.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.

Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení rovněž stvrzuje, že splňuje podmínku zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, uvedenou v §303, odst. 3, a je seznámen s § 304, odst. 1 téhož zákona.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Poučení o zpracování osobních údajů:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1, jakožto správce, Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovává za účelem realizace výše uvedeného výběrového řízení a po jeho ukončení po dobu nezbytně nutnou k zajištění svých oprávněných zájmů, a to zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Každý subjekt údajů má právo od správce požadovat přístup k osobním údajům, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Bližší informace o zpracování osobních údajů správcem naleznete na adrese http://www.msmt.cz/ministerstvo/volna-mista.

V případě dalších dotazů se obracejte na:

Ditu Poskočilovou, email: dita.poskocilova@msmtcz

Datum zveřejnění inzerce: 3. 5. 2019

Datum sejmutí inzerce: 17. 5. 2019

Nahoru


Příbuzné stránky


Zobrazit sloupec 
Kurzy měn | Akcie | Obchodní rejstřík | Zájezdy | Last minute | Meteobox | Bydlet | YAuto | Studium | E
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Dluhopisy Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Počasí