Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů) - ekonomika ČNB

Hledání v údajích ČNB

 

Graf hodnot, Rozvaha dluhopisových fondů

Nahrávám ... Nahrávám interaktivní graf ...

Meziroční srovnání

Nahrávám graf návštěvnosti {{aliapage.main_sql.name}} ... Ostatní pasiva - Nahrávám graf - roční srovnání ...

Minima a maxima

Typ Období Hodnota
Max 30.11.2013 2 953.20
Min 30.09.2004 - 417.51

Historické hodnoty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
30.11.2014 1 682.18 1 689.85 -7.66 -0.45% 2 953.20 -1 271.02 -43.04%
31.10.2014 1 689.85 1 126.74 563.11 49.98% 1 970.23 - 280.38 -14.23%
30.09.2014 1 126.74 2 158.43 -1 031.69 -47.80% 587.25 539.49 91.87%
31.08.2014 2 158.43 1 225.20 933.23 76.17% 842.78 1 315.65 156.11%
31.07.2014 1 225.20 825.39 399.81 48.44% 846.91 378.30 44.67%
30.06.2014 825.39 1 637.90 - 812.51 -49.61% 1 523.42 - 698.03 -45.82%
31.05.2014 1 637.90 1 498.74 139.16 9.29% 1 608.81 29.09 1.81%
30.04.2014 1 498.74 848.74 649.99 76.58% 2 034.73 - 536.00 -26.34%
31.03.2014 848.74 1 606.39 - 757.65 -47.16% 1 447.71 - 598.97 -41.37%
28.02.2014 1 606.39 1 341.85 264.55 19.72% 1 778.03 - 171.63 -9.65%
31.01.2014 1 341.85 1 130.16 211.69 18.73% 1 914.56 - 572.71 -29.91%
31.12.2013 1 130.16 2 953.20 -1 823.04 -61.73% 910.91 219.25 24.07%
30.11.2013 2 953.20 1 970.23 982.98 49.89% 1 246.36 1 706.84 136.95%
31.10.2013 1 970.23 587.25 1 382.98 235.50% 1 642.60 327.62 19.95%
30.09.2013 587.25 842.78 - 255.53 -30.32% 1 180.05 - 592.80 -50.24%
31.08.2013 842.78 846.91 -4.13 -0.49% 1 292.42 - 449.64 -34.79%
31.07.2013 846.91 1 523.42 - 676.51 -44.41% 1 176.08 - 329.17 -27.99%
30.06.2013 1 523.42 1 608.81 -85.38 -5.31% 870.52 652.90 75.00%
31.05.2013 1 608.81 2 034.73 - 425.93 -20.93% 1 354.26 254.54 18.80%
30.04.2013 2 034.73 1 447.71 587.03 40.55% 1 274.27 760.46 59.68%
31.03.2013 1 447.71 1 778.03 - 330.32 -18.58% 1 448.37 -0.66 -0.05%
28.02.2013 1 778.03 1 914.56 - 136.53 -7.13% 984.27 793.76 80.64%
31.01.2013 1 914.56 910.91 1 003.64 110.18% 885.48 1 029.08 116.22%
31.12.2012 910.91 1 246.36 - 335.45 -26.91% 710.69 200.22 28.17%
30.11.2012 1 246.36 1 642.60 - 396.24 -24.12% 547.45 698.91 127.67%
31.10.2012 1 642.60 1 180.05 462.55 39.20% 651.46 991.14 152.14%
30.09.2012 1 180.05 1 292.42 - 112.37 -8.69% 348.75 831.30 238.37%
31.08.2012 1 292.42 1 176.08 116.34 9.89% 233.35 1 059.07 453.86%
31.07.2012 1 176.08 870.52 305.56 35.10% 377.58 798.49 211.47%
30.06.2012 870.52 1 354.26 - 483.74 -35.72% 2 092.32 -1 221.80 -58.39%
31.05.2012 1 354.26 1 274.27 79.99 6.28% 2 703.03 -1 348.77 -49.90%
30.04.2012 1 274.27 1 448.37 - 174.10 -12.02% 979.43 294.84 30.10%
31.03.2012 1 448.37 984.27 464.10 47.15% 299.43 1 148.94 383.71%
29.02.2012 984.27 885.48 98.79 11.16% 283.90 700.37 246.69%
31.01.2012 885.48 710.69 174.78 24.59% 287.76 597.71 207.71%
31.12.2011 710.69 547.45 163.24 29.82% 167.77 542.92 323.61%
30.11.2011 547.45 651.46 - 104.01 -15.97% 500.22 47.23 9.44%
31.10.2011 651.46 348.75 302.71 86.80% 383.62 267.84 69.82%
30.09.2011 348.75 233.35 115.40 49.45% 314.43 34.32 10.91%
31.08.2011 233.35 377.58 - 144.24 -38.20% 338.26 - 104.91 -31.02%
31.07.2011 377.58 2 092.32 -1 714.74 -81.95% 394.05 -16.47 -4.18%
30.06.2011 2 092.32 2 703.03 - 610.71 -22.59% 305.42 1 786.91 585.07%
31.05.2011 2 703.03 979.43 1 723.60 175.98% 1 279.61 1 423.43 111.24%
30.04.2011 979.43 299.43 680.00 227.10% 722.91 256.53 35.49%
31.03.2011 299.43 283.90 15.53 5.47% 282.10 17.34 6.14%
28.02.2011 283.90 287.76 -3.86 -1.34% 269.20 14.70 5.46%
31.01.2011 287.76 167.77 119.99 71.52% 515.00 - 227.23 -44.12%
31.12.2010 167.77 500.22 - 332.44 -66.46% 351.84 - 184.06 -52.32%
30.11.2010 500.22 383.62 116.59 30.39% 250.79 249.42 99.45%
31.10.2010 383.62 314.43 69.19 22.01% 375.84 7.78 2.07%
30.09.2010 314.43 338.26 -23.83 -7.05% 132.42 182.01 137.45%
31.08.2010 338.26 394.05 -55.79 -14.16% 123.70 214.56 173.45%
31.07.2010 394.05 305.42 88.64 29.02% 139.99 254.06 181.49%
30.06.2010 305.42 1 279.61 - 974.19 -76.13% 124.76 180.66 144.81%
31.05.2010 1 279.61 722.91 556.70 77.01% 677.85 601.75 88.77%
30.04.2010 722.91 282.10 440.81 156.26% 771.00 -48.09 -6.24%
31.03.2010 282.10 269.20 12.89 4.79% 250.23 31.86 12.73%
28.02.2010 269.20 515.00 - 245.79 -47.73% 323.48 -54.28 -16.78%
31.01.2010 515.00 351.84 163.16 46.37% 485.21 29.78 6.14%
31.12.2009 351.84 250.79 101.04 40.29% 301.90 49.93 16.54%
30.11.2009 250.79 375.84 - 125.05 -33.27% 581.59 - 330.80 -56.88%
31.10.2009 375.84 132.42 243.42 183.83% 581.59 - 205.75 -35.38%
30.09.2009 132.42 123.70 8.72 7.05% 581.59 - 449.17 -77.23%
31.08.2009 123.70 139.99 -16.29 -11.63% 522.82 - 399.12 -76.34%
31.07.2009 139.99 124.76 15.23 12.21% 522.82 - 382.83 -73.22%
30.06.2009 124.76 677.85 - 553.10 -81.60% 522.82 - 398.06 -76.14%
31.05.2009 677.85 771.00 -93.15 -12.08% 564.85 113.01 20.01%
30.04.2009 771.00 250.23 520.77 208.11% 564.85 206.16 36.50%
31.03.2009 250.23 323.48 -73.25 -22.64% 564.85 - 314.61 -55.70%
28.02.2009 323.48 485.21 - 161.73 -33.33% 847.54 - 524.06 -61.83%
31.01.2009 485.21 301.90 183.31 60.72% 847.54 - 362.33 -42.75%
31.12.2008 301.90 581.59 - 279.68 -48.09% 847.54 - 545.64 -64.38%
30.09.2008 581.59 522.82 58.77 11.24% 644.86 -63.27 -9.81%
30.06.2008 522.82 564.85 -42.03 -7.44% 1 051.97 - 529.15 -50.30%
31.03.2008 564.85 847.54 - 282.70 -33.35% 614.11 -49.26 -8.02%
31.12.2007 847.54 644.86 202.68 31.43% 521.00 326.55 62.68%
30.09.2007 644.86 1 051.97 - 407.10 -38.70% 868.39 - 223.53 -25.74%
30.06.2007 1 051.97 614.11 437.86 71.30% 604.22 447.74 74.10%
31.03.2007 614.11 521.00 93.11 17.87% 712.28 -98.18 -13.78%
31.12.2006 521.00 868.39 - 347.39 -40.00% 474.02 46.98 9.91%
30.09.2006 868.39 604.22 264.17 43.72% 1 394.50 - 526.11 -37.73%
30.06.2006 604.22 712.28 - 108.06 -15.17% 872.53 - 268.31 -30.75%
31.03.2006 712.28 474.02 238.27 50.27% 571.18 141.10 24.70%
31.12.2005 474.02 1 394.50 - 920.48 -66.01% - 256.22 730.24 - 285.00%
30.09.2005 1 394.50 872.53 521.97 59.82% - 417.51 1 812.01 - 434.00%
30.06.2005 872.53 571.18 301.35 52.76% - - -
31.03.2005 571.18 - 256.22 827.40 - 322.93% - - -
31.12.2004 - 256.22 - 417.51 161.29 -38.63% - - -
30.09.2004 - 417.51 - - - - - -

Roční součty

Období Hodnota Předchozí Rozdíl Změna Před rokem Rozdíl Změna
01.01.2014 15 641.41 18 637.78 -2 996.37 -16.08% 18 637.78 -2 996.37 -16.08%
01.01.2013 18 637.78 14 265.59 4 372.19 30.65% 14 265.59 4 372.19 30.65%
01.01.2012 14 265.59 9 515.17 4 750.42 49.92% 9 515.17 4 750.42 49.92%
01.01.2011 9 515.17 5 472.57 4 042.60 73.87% 5 472.57 4 042.60 73.87%
01.01.2010 5 472.57 4 007.12 1 465.45 36.57% 4 007.12 1 465.45 36.57%
01.01.2009 4 007.12 1 971.16 2 035.96 103.29% 1 971.16 2 035.96 103.29%
01.01.2008 1 971.16 3 158.48 -1 187.32 -37.59% 3 158.48 -1 187.32 -37.59%
01.01.2007 3 158.48 2 705.89 452.58 16.73% 2 705.89 452.58 16.73%
01.01.2006 2 705.89 3 312.23 - 606.34 -18.31% 3 312.23 - 606.34 -18.31%
01.01.2005 3 312.23 - 673.73 3 985.96 - 591.62% - 673.73 3 985.96 - 591.62%
01.01.2004 - 673.73 - - - - - -

Graf jako obrázek

Ostatní pasiva - Graf

Ekonomické ukazatele České národní banky

Aplikace Ekonomika ČNB ze sekce makroekonomika zobrazuje časové řady hlavních makroekonomických údajů z ekonomiky ČR. Najdete zde přes 6800 grafů různých hodnot od úrokových sazeb, přes statistiky státního rozpočtu, statistiky ČNB a data zpracovávaná ČSÚ. Data jsou k dispozici obvykle za posledních více než 20 let, od prosince roku 1992, více jak 5000 řad je aktualizovaných v posledních 3 měsících.


 
 

Podobné sestavy

Vyberte název statistické sestavy dat, kterou chcete prohlédnout
Ostatní pasiva (Rozvaha fondů kolektivního investování (bez FPT) - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha akciových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha dluhopisových fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha smíšených fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha ostatních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha nemovitostních fondů - toky)
Ostatní pasiva (Rozvaha České národní banky - pasiva)
Ostatní pasiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - pasiva)
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (stavy))
Ostatní pasiva (Konsolidovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (vč. ČNB) - pasiva (toky))
Úvěry rezidentům (bez CP) - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba cenných papírů jiných než akcií emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Držba akcií a jiných majetkových účastí emitovaných rezidenty - Ostatní rezidenti (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
Ostatní aktiva (Agregovaná rozvaha měnových finančních institucí v ČR (bez ČNB) - aktiva)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (Předchozí období=100, měsíční data)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (SOPR=100, měsíční data)
OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY (2015=100, měsíční data)
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - úr. sazba (%) (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Banky (bez stavebních spořitelen) - hypoteční úvěry na nákup byt. nemovitostí - ostatní nová ujednání - objemy (Nové úvěry na bydlení poskytnuté bankami a stavebními spořitelnami obyvatelstvu (% p.a. a objemy v mil. Kč))
Úvěry ostatní (%) (Úrokové sazby MFI - sektor obyvatelstvo - nové obchody (% p.a.))


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů