ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  07.12.2017 09:04:00

ČR - zahraniční obchod v říjnu s přebytkem 9,7 mld. KčPodle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 9,7 mld. , který byl meziročně o 5,0 mld. nižší.  


Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení pasiva bilance se základními kovy o 3,0 mld. , počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,8 mld. , ropou a zemním plynem o 2,4 mld. a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,4 mld. .

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně vyšší přebytek bilance obchodu s ostatními dopravními a přepravními prostředky o 3,5 mld. a motorovými vozidly o 2,3 mld. .

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 55,2 mld. a byla tak meziročně o 3,0 mld. vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 8,1 mld.  na 43,9 mld. .

Oproti září 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,7 % a dovoz o 2,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,1 % a dovozu o 0,5 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 9,8 % (na 312,6 mld. ) a dovoz o 12,2 % (na 302,9 mld. ).

V lednu až říjnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 144,7 mld. , což představovalo meziroční pokles o 19,0 mld. . Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,4 % a dovoz o 7,5 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.


Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v říjnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 11,3 % a dovoz o 14,7 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 383,1 mld.  a dovoz hodnoty 345,4 mld. .

Podle dat Eurostatu byl v září 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 jsou předběžné.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz


Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@czso.cz


Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320 


Dotazovací systém ZO:  
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 8. 1. 2018

 

Přílohy

 • cvzo120717.docx
 • Přílohy:
 • Graf 1 Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)
Archiv:
 • rok 2017  |  říjen 2017  |  září 2017  |  srpen 2017  |  červenec 2017  |  červen 2017  |  květen 2017  |  duben 2017  |  březen 2017  |  únor 2017  |  leden 2017
 • rok 2016  |  prosinec 2016  |  listopad 2016  |  říjen 2016  |  září 2016  |  srpen 2016  |  červenec 2016  |  červen 2016  |  květen 2016  |  duben 2016  |  březen 2016  |  únor 2016  |  leden 2016
 • rok 2015  |  prosinec 2015  |  listopad 2015  |  říjen 2015  |  září 2015  |  srpen 2015  |  červenec 2015  |  červen 2015  |  květen 2015  |  duben 2015  |  březen 2015  |  únor 2015  |  leden 2015
 • rok 2014  |  prosinec 2014  |  listopad 2014  |  říjen 2014  |  září 2014  |  srpen 2014  |  červenec 2014  |  červen 2014  |  květen 2014  |  duben 2014  |  březen 2014  |  únor 2014  |  leden 2014
 • rok 2013  |  prosinec 2013  |  listopad 2013  |  říjen 2013  |  září 2013  |  srpen 2013  |  červenec 2013  |  červen 2013  |  květen 2013  |  duben 2013  |  březen 2013  |  únor 2013  |  leden 2013
 • rok 2012  |  prosinec 2012  |  listopad 2012  |  říjen 2012  |  září 2012  |  srpen 2012  |  červenec 2012  |  červen 2012  |  květen 2012  |  duben 2012  |  březen 2012  |  únor 2012  |  leden 2012
 • rok 2011  |  prosinec 2011  |  listopad 2011  |  říjen 2011  |  září 2011  |  srpen 2011  |  červenec 2011  |  červen 2011  |  květen 2011  |  duben 2011  |  březen 2011  |  únor 2011  |  leden 2011
 • rok 2010  |  prosinec 2010  |  listopad 2010  |  říjen 2010  |  září 2010  |  srpen 2010  |  červenec 2010  |  červen 2010  |  květen 2010  |  duben 2010  |  březen 2010  |  únor 2010  |  leden 2010
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 07.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

7. 12. 2017

Dovoz rostl rychleji než vývoz

Zahraniční obchod – říjen 2017

Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 9,7 mld. , který byl meziročně o 5,0 mld. nižší.

Celkovou bilanci vnárodním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení pasiva bilance se základními kovy o 3,0 mld. , počítači, elektronickými a optickými přístroji o 2,8 mld. , ropou a zemním plynem o 2,4 mld. a základními farmaceutickými výrobky a přípravky o 1,4 mld. .

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně vyšší přebytek bilance obchodu s ostatními dopravními a přepravními prostředky o 3,5 mld. a motorovými vozidly o 2,3 mld. .

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v říjnu přebytkem 55,2 mld. a byla tak meziročně o 3,0 mld. vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 8,1 mld. na 43,9 mld. .

Oproti září 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 0,7 % a dovoz o 2,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,1 % a dovozu o 0,5 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 9,8 % (na 312,6 mld. ) a dovoz o 12,2 % (na 302,9 mld. ).

V lednu až říjnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 144,7 mld. , což představovalo meziroční pokles o 19,0 mld. . Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,4 % a dovoz o 7,5 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v říjnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 11,3 % a dovoz o 14,7 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 383,1 mld. a dovoz hodnoty 345,4 mld. .

Podle dat Eurostatu byl v září 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí: 

https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 jsou předběžné.

 

 

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@czso.cz

Datové zdroje:                                                      Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty

Termín ukončení sběru dat:                               20. pracovní den po skončení referenčního měsíce

Navazující datová sady:                                     241013-17 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

 http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320 

Dotazovací systém ZO:                                       http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

 

 

Termín zveřejnění další Rychlé informace:     8. 1. 2018

 

 

 

Přílohy:

Graf 1 - Bilance zahraničního obchodu v národním pojetí (celkem, se státy EU a se státy mimo EU)

Hodnocení článku: 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0


07.12.2017 Zahraniční obchod - říjen 2017

Diskuze a názory

Na dané téma nejsou žádné názory.


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

So   8:25  Investiční nápady na rok 2018 od Goldman Sachs Research (Investicniweb.cz)
Pá 15:50  Americký průmysl po silném říjnu ztrácí tempo Patria (Patria Online)
Pá 15:15  US - podnikatelská nálada v N.Y. klesla ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačka Hypotéky Tarify Práce Půjčky Školení Volby Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2017

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů