Akcie UNIPETROL - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
Oblíbené: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Forex Zákony Kalkulačky Hypotéky Tarify Semináře Práce Počasí
 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Akcie UNIPETROL - Diskuze k tématu Akcie UNIPETROL


Výpis příspěvků diskuze Akcie UNIPETROL, 1 až 10 (182818)
Zasílání diskuze Akcie UNIPETROL e-mailem.
 
určitě přečíst (3) 31.05.16 15:50  Tomáš Hájek Jméno 'Tomáš Hájek' používá stále stejný uživatel  tohazavinacseznam.cz  (182469)

Výzva SMA UNI k účasti na valné hromadě

Vyzýváme všechny akcionáře společnosti Unipetrol k účasti na nadcházející valné hromadě, podrobnosti viz:

 

www.unipetrol.cz/cs/VztahySInvestory/valna-hromada ...

 

Podali jsme protinávrh k rozdělení zisku za rok 2015, ve kterém požadujeme stejný dividendový výplatní poměr jako u mateřské společnosti PKN Orlen, dividenda by pak činila 13,73 Kč na akcii.

 

Pokud vám není osud vaší investice lhostejný, zúčastněte se. Pokud pro ni nejste ochotni učinit vůbec nic, své akcie raději prodejte.

 

Stále je možné se přidat k naší skupině 64 minoritních akcionářů, viz odkaz níže:

 

https://www.sousede.cz/SMA-UNI

 

PODMÍNKOU VŠAK JE ÚČAST NA VALNÉ HROMADĚ. Pokud se jí nemůžete zúčastnit osobně, mohu vám nabídnout bezplatné zastupování, stačí mi poslat mail na toha@seznam.cz

 

Je nutno odmítnout návrh pozměňující stanovy společnosti. Jsou v něm totiž některá nová omezení pro minoritní akcionáře (délka vystoupení na VH max. 10 minut apod.) a zejména pak umožňuje rozdělení zisku i mezi představenstvo, dozorčí radu a zaměstnance (viz dokument č. 20 - Změna stanov, bod 6, bod 79). S tím zásadně nesouhlasíme, tyto skupiny osob již mají svůj způsob odměňování jasně nastaven a není vůbec nízké. Samotný PKN Orlen ve svých stanovách žádná takováto ustanovení znevýhodňující akcionáře nemá.

 

Majoritní akcionář PKN Orlen má v Unipetrolu podíl 62,99 %, k prosazení změny stanov však potřebuje 2/3 hlasů na valné hromadě, počítají tedy se značnou neúčastí minoritních akcionářů, jak tomu bylo v minulých letech, pojďme jim udělat čáru přes rozpočet.

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (3)
Vaše doporučení:
určitě přečíst (4) 31.05.16 15:55  Tomáš Hájek Jméno 'Tomáš Hájek' používá stále stejný uživatel  tohazavinacseznam.cz  (182469)

Můj protinávrh v nezkrácené podobě - dokument č. 26 k nadcházející VH

PROTINÁVRH K BODU 9: ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ ZISKU ZA ROK 2015

 

Vážené představenstvo,

 

jsem toho názoru, že nadále nelze tak výrazně a dlouhodobě diskriminovat akcionáře dceřiné společnosti Unipetrol oproti akcionářům mateřské společnosti PKN Orlen, pokud jde o výplatu dividend. Akcionářům PKN Orlen je totiž na rozdíl od akcionářů společnosti Unipetrol dividenda dlouhodobě vyplácena, a to i přes záporný hospodářský výsledek společnosti PKN Orlen v některých letech. A za rok 2015 obdrží akcionáři PKN Orlen dividendu ve výši 2 zlotých na akcii, což představuje výplatní poměr 35,38 % z konsolidovaného čistého zisku na akcii. Akcionářům společnosti Unipetrol je však navrhována pouze velmi nízká dividenda ve výši 5,52 Kč na akcii, což odpovídá výplatnímu poměru 14,23 % z konsolidovaného čistého zisku.

 

 

V případě Unipetrolu nelze argumentovat procentuálním výnosem z aktuálního či průměrného kurzu akcie na BCPP za minulý rok, jak činí představenstvo společnosti v odpovědi na protinávrh akcionáře ze dne 10.5. 2016, jelikož tento kurz byl právě dlouhodobým nevyplácením dividendy značně deformován a nadále zdaleka neodpovídá vnitřní hodnotě společnosti. Jen v reakci na návrh velmi nízké dividendy učiněný představenstvem společnosti Unipetrol došlo na BCPP k propadu kurzu akcie o cca 7 %. Pro srovnání uvádím, že akcie PKN Orlen se aktuálně obchodují přibližně za 1,3násobek účetní hodnoty a 12násobek poměru P/E, těmto oceňovacím indikátorům by odpovídala cena akcie Unipetrolu 255 Kč, respektive 466 Kč. Na rozdíl od společnosti PKN Orlen však není společnost Unipetrol zadlužena ani neutrpěla výrazné ztráty v souvislosti s propadem cen ropy, jelikož nedisponuje těžební divizí.

 

Aby byla výše uvedená diskriminace odstraněna, navrhuji použít u společnosti Unipetrol za rok 2015 stejný dividendový výplatní poměr jako u společnosti PKN Orlen, a to 35,38 % konsolidovaného čistého zisku, což odpovídá dividendě ve výši 13,73 Kč na akcii.

 

V návaznosti na výše uvedené dále uvádím přesné znění mého protinávrhu v podobě, o které lze na valné hromadě hlasovat:

 

Usnesení:

 

„Valná hromada společnosti UNIPETROL, a.s. schvaluje v souladu s odstavcem 8.2 písm. k) stanov společnosti UNIPETROL, a. s. vyplacení dividendy z nekonsolidovaného zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 ve výši 2 143 073 799,33 Kč a dále z části nerozděleného zisku minulých let ve výši 346 652 510,39 Kč. Celková částka přiznaná akcionářům (dále jen „dividenda“) činí 2 489 726 309,72 Kč. Dividenda navrhovaná k rozdělení mezi akcionáře společnosti tedy činí 13,73 Kč na jednu akcii společnosti před zdaněním.

 

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2016. Právo na dividendu budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti UNIPETROL, a.s. (budou uvedeny ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti) k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu.

 

Dividenda je splatná dne 21. září 2016. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1171. Výplata dividendy končí dnem 21. září 2019.“

 

Zdůvodnění:

 

„Rozhodnutí společnosti o rozdělení zisku je dle platné právní úpravy a stanov společnosti UNIPETROL, a.s. v působnosti valné hromady společnosti. Návrh na rozdělení zisku společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2015 předkládaný představenstvem společnosti ke schválení valné hromadě společnosti je v souladu s příslušnými ustanoveními všeobecně závazných právních předpisů a stanov společnosti UNIPETROL, a.s.“

 

S tímto mým protinávrhem se ztotožňuje i dalších 63 akcionářů společnosti Unipetrol, z nichž budu několik desítek zastupovat na nadcházející valné hromadě společnosti, a další se zúčastní osobně. Věřím, že tento protinávrh by mohl být přijatelným kompromisem i pro ostatní akcionáře společnosti Unipetrol.

 

S pozdravem

 

Ing. Tomáš Hájek

akcionář společnosti Unipetrol, a.s.

 

V Praze dne 23.5. 2016

Dosavadní doporučení: určitě přečíst (4)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (2) 31.05.16 14:22  Lord Jura  (182468)

Největší minoritní akcionář Unipetrolu Paulinino žádá vyplatit dividendu 15 Kč na akcii proti firmou navrhované dividendě 5 52 Kč na akcii. Jedná se o protinávrh na jednání valné hromady společnosti. (Reuters)

Mám smůlu všechno jsem prodal..

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:
spíše nečíst (2) 31.05.16 14:27  achjo  (174136)

Největší minoritní akcionář Unipetrolu Paulinino žádá vyplatit dividendu 15 Kč na akcii proti firmou navrhované dividendě 5 52 Kč na akcii. Jedná se o protinávrh na jednání valné hromady společnosti. (Reuters)

..prdlačku máš smůlu .... nebude ani ta za 5 kaček .......... Obě rafinérky stojí !

.kluci z JaT si dělaj kozy .....a Sokolík je na VH "umyje" jak malé kozičky.......:-)) ..žádně "dojení" nebude !

 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (4) 26.05.16 16:04  achjo  (174136)

bude Benzina nakupovat paliva u Slovnaftu ..?

.......MOL  ..? ..OMW ..?  ..PKN ..?

 

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (4)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (5) 26.05.16 15:44  Lord Jura  (182401)

lAnalytik- „Přesný dopad na využití litvínovské rafinerie a výrobu polypropylenu a odhad negativního dopadu na finanční výsledky skupiny Unipetrol je nyní předmětem dalšího vyhodnocení a analýz “ uvedla firma.

Situace je vážná- nepodléhejte panice 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (5)
Vaše doporučení:
určitě nečíst (2) 27.05.16 10:51  melancholik  matyas66zavinacseznam.cz  (179160)

lAnalytik- „Přesný dopad na využití litvínovské rafinerie a výrobu polypropylenu a odhad negativního dopadu na finanční výsledky skupiny Unipetrol je nyní předmětem dalšího vyhodnocení a analýz “ uvedla firma.

Nějak mi uniká, proč teď vůbec někdo Unipetrol nakupuje. Dividenda nebude žádná a momentálně vlastně ani nic neprodukuje. Tak snad že by přišly lepší časy? Jen aby to spíše nebylo už jen na věčné časy.

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (2)
Vaše doporučení:

určitě nečíst (3) 26.05.16 15:22  achjo  (174136)

. prodávejte Allianz....!

.ta pojišťovna  Z K R A CH U J E ...!

 

Dosavadní doporučení: určitě nečíst (3)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (5) 26.05.16 14:35  achjo  (174136)

likvidace Uni....

..popolsku "pod dohledem"  ex.min.Kočára

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (5)
Vaše doporučení:


Diskuze Akcie UNIPETROL, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi Akcie UNIPETROL

Akcie UNIPETROL - zdrojová stránka k tématu diskuze Akcie UNIPETROL.

Zasílání diskuze Akcie UNIPETROL e-mailem. - zasílání jednotlivých názorů diskuze nebo denního přehledu diskuze Akcie UNIPETROL na email.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu Akcie UNIPETROL.


 Burza Prime 16:27 
Název Kurz Změna
 CETV CME  62.10  -0.72% 
 ČEZ  441.10  +0.66% 
 ERSTE GROUP BANK  660.20  +0.36% 
 FORTUNA  86.00  0.00% 
 KOFOLA ČS  439.90  0.00% 
 KOMERČNÍ BANKA  955.00  -0.93% 
 MONETA MONEY BANK  76.25  +0.73% 
 O2 C.R.  235.00  +0.64% 
 PEGAS NONWOVENS  796.50  +0.06% 
 PHILIP MORRIS ČR  12 399.00  -2.36% 
 PLG LOBKOWICZ  205.60  0.00% 
 UNIPETROL  175.00  -1.10% 
 VIG  546.40  +1.47% 
Komodity online
 Ropa 49.67 USD 20:29   
 Zlato 1220.20 USD 21:15   
 Stříbro 16.02 USD 21:15   
 Káva 121.50 USD 19:29   
 Cukr 17.35 USD 18:59   
 Bavlna 63.97 USD 20:20   

Zobrazit sloupec 

Kalkulačky

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Práce, Úřad práce

Programátor python

Developer Java

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Investice

Makroekonomika - ČNB

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange

Trademarks


Copyright © 2000 - 2016

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů