mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  04.05.2021 15:13:00

Podmínky v souvislosti s pandemií covid 19 pro cestování do Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu (4.5.2021)

Podmínky v souvislosti s pandemií covid 19 pro cestování do Saúdské Arábie, Bahrajnu, Ománu a Jemenu

04.02.2021 / 14:30 | Aktualizováno: 04.05.2021 / 15:13

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky. V případně nezbytných cest MZV ČR doporučuje uzavřít cestovní pojištění obsahující i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19.

Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČESKÉ REPUBLIKY:

Vycestování z ČR (mimo nezbytné, naléhavé a neodkladné cesty) je zakázáno do 11 zemí světa s extrémním rizikem nákazy COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronavirus SARS-CoV-2 dle ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v článku MZV Covid 19 - Rozcestník.

SAÚDSKÁ ARÁBIE:

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Od středy 3.2.2021 od 21 hod platí do dovolání zákaz vstupu všech cizinců cestujících z následujících 20 zemí: Argentina, UAE, Německo, USA, Indonésie, Irsko, Itálie, Pákistán, Brazílie, Portugalsko, UK, Turecko, Jižní Afrika, Švédsko, Švýcarsko, Francie, Libanon, Egypt, Indie a Japonsko a všech cestujících, kteří přes tyto země v posledních 14 dnech tranzitovali. Výjimka se vztahuje jen na občany, diplomaty, zdravotnický personál a jejich rodiny.

Platí zákaz cestování saúdských občanů do zahraničí, všechny hraniční přechody fungují v omezeném rozsahu. Do země je umožněn vstup pouze některým kategoriím cizinců. Uvolnění zákazu a plné otevření hranic a obnovení leteckého provozu bylo odsunuto zatím na 17.5.2021.

Do země mohou vstoupit držitelé platného pobytového povolení (iqama) a platným vstupním a výstupním vízem, obchodním / pracovním vízem a návštěvním vízem. Vydávání turistických víz je do odvolání pozastaveno a držitelé těchto víz nejsou doposud oprávněni ke vstupu.

Čeští občané přijíždějící do Saúdské Arábie musí předložit potvrzení o negativním PCR testu 72 hodin před příletem do země, osvobozeni jsou občané Saúdské Arábie a děti do 8 let. Všem cestujícím je měřena po příletu teplota a vyplňují prohlášení Ministerstva zdravotnictví Saúdské Arábie stanovující podmínky karantény vč. závazku nainstalovat si do mobilního telefonu aplikace „Tatamman“ a „Tawakkalna“. Informace je dostupná na webové stránce leteckého dopravce Saudia https://www.saudia.com/before-flying/travel-information/travel-requirements-by-international-stations

  1. Dočasný zákaz vstupu cestujících z výše uvedených 20ti zemí a cestujících, kteří přes tyto země tranzitovali v posledních 14 dnech před vstupem do země. Nevzathuje se na saúdské občany, diplomaty, zdravotní personál a jejich rodinné příslušníky. Občané KSA, diplomaté, zdravotnický personál a jejich rodinní příslušníci přijíždějící z výše uvedených zemí, nebo kteří přes tyto země v posledních 14 dnech tranzitovali, jsou povinni po příjezdu do Saúdské Arábie podstoupit 14 dní sebeizolaci.
  2. Vstup do Saúdské Arábie cizím státním příslušníkům přijíždějícím ze zemí identifikovaných saúdským ministerstvem zdravotnictví, v nichž byl zaznamenán druhý kmen viru COVID-19: po příjezdu do království musí cestující podstoupit 7 dní v sebe-izolaci a provést test PCR 6. den.
  3. Vstup do Saúdské Arábie cizinců přijíždějících ze zemí, ve kterých nebyly zaznamenány případy druhého kmene viru COVID-19: po příjezdu do království musí cestující podstoupit sebe-izolaci po dobu 3 dnů, pokud provedou test PCR 3. den po vstupu na území, nebo po dobu 7 dnů, pokud si nepřejí provést nový test PCR.

Saúdské úřady rovněž přijaly řadu opatření za účelem boje proti šíření viru (povinné nošení masky na veřejných prostranstvích, měření teploty u vchodu na veřejná místa, zákaz shromažďování více než 20 lidí, atd.). Je důležité situaci sledovat a nařízení dodržovat.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Mezinárodní letecká přeprava z/do království podléhá schvalování příslušných úřadů a všechny lety jsou provozovány jako speciální. Tranzit není umožněn. Vnitrostátní letecká doprava a vnitrostátní pozemní doprava je obnovena, za dodržování hygienických opatření od 31.5.2020.

4. OPATŘENÍ:

Během měsíce ramadán jsou zakázány iftárové bufety v restauracích, mešitách a hotelech. V restauracích je obvykle večeře podávána formou á la carte. Od 7.3.2021 došlo k otevření zábavních a sportovních center, restaurací a kaváren (u stolu může být přítomna skupina max. 5 osob). Maximální počet lidí, který se může za dodržení základních pravidel (roušky, rozestup 1,5m) sejít, je 20.

Ministr zdravotnictví vyzval k dodržování všech opatření k zamezení šíření koronaviru, a dále k omezenení všech kontaktů kromě členů domácnosti. Při vstupu na veřejná místa (nákupní centra ap) je kromě teploty kontrolován rovněž zdravotní stav zaznamenaný na mobilní aplikaci Tawakalna.

Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 1000 SAR, v platnosti je řada pokut za nedodržování ochranných nařízení.

V případě, že skončí platnost exit/re-entery víza, je třeba se obrátit na zaměstnavatele/sponzora, aby vízum prodloužit prostřednictvím platformy www.absher.sa. V případě, že skončila platnost pobytového povolení (iqamy) během pobytu v ČR, kontaktujte Velvyslanectví SAU v Praze.

Pro nejaktuálnější informace o opatřeních v Saúdské Arábii doporučujeme kontaktovat Velvyslanectví Saúdské Arábie v Praze: e-mail resac@saudiembassy.cz, telefon 257 316 606.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

https://visa.visitsaudi.com (Portál e-visa)

www.moi.gov.sa (Ministerstvo vnitra SAU)

www.moh.gov.sa (Ministerstvo zdravotnictví) https://twitter.com/SaudiMOH

www.spa.gov.sa (Saúdská tisková agentura)

BAHRAJNSKÉ KRÁLOVSTVÍ

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Do země lze od 4.9.2020 vstoupit i na krátkodová víza, které lze zajistit již před cestou na portálu Ministerstva vnitra Bahrajnu www.evisa.gov.bh, kde naleznete i další potřebné informace. Pro české občany (a dalším 68 zemím) jsou znovu obnovena víza po příletu s pobytem do 2 týdnů. Do země mohou dále vstoupit cizinci s dlouhodobým pobytem na Bahrajnu, občané zemí Zálivu (GCC), kteří nepodléhají vízové povinnosti, držitelé planých eVisa, diplomaté, vojenský personál, posídky letadel, držitelé zvláštních, služebných a OSN pasů.

Osoby vstupující na Bahrajn musí povinně, na vlastní náklady 36 BHD, podstoupit po příletu test na covid 19, test je možné zaplatit i prostřednictvím oficiální mobilní aplikace "BeAwareBahrain", kterou je nutné si nainstalovat a která slduje podmínky sebe-izolace po příletu. Bahrajnské úřady doporučují test zaplatit již před odletem prostřednictvím této aplikace. Je nařízena 10 denní karanténa po příjezdu, resp. do negativního výsledku testu, a druhý PCR test 5 den po příletu. Cizinci pobývající na Bahrajnu více než 10 dní, musí desátý den podstoupit třetí PCR test. Více informací na webové stránce Letiště v Manámě https://www.bahrainairport.bh/covid-19-travel-information.

Most krále Fahda (King Fahd Causeway) se znovu otevřel dne 3. ledna 2021 a osobám splňujícím podmínky vstupu umožňuje cesty ze Saúdské Arábie na Bahrajn a opačně.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Letiště v Manámě funguje a je otevřeno pro letecký tranzit, lety do Evropy mohou být i nadále rušeny/přesouvány na pozdější termín, daný odlet je proto nutné ověřit přímo u letecké společnosti. Tranzitní cestující mohou využívat mezinárodní letiště v Bahrajnu, pro tranzit není požadován PCR test. Nejaktuálnější informace naleznete na stránkách Ministestva vnitra Bahrajnu k vízovým záležitostem.

4. OPATŘENÍ:

Od 14.3.2021 dochází k obnovení prezenční výuky ve školách (soukromé, státní, střední školy, vysoké školy, školky licencované Ministerstvem školství), otevření státních rehabilitačních center, pečovatelských služeb, soukromých tréninkových center a institucí licencovaných Ministerstvem práce a sociálního rozvoje. Prezenční stadium je na dobrovolné bázi s vyloučením přítomnosti rodinných příslušníků. Dále pak dochází k otevření restaurací a kaváren, soukromých vnitřních fit center,sportovních zařízení, bazénů s max. počtem 30 lidí a s dodržením dříve oznámených bezpečnostních opatření. Max. počet lidí, kteří se mohou sdružovat vč. rodinných setkání je 30, bez ohledu na místo setkání. Dle dostupných informací veřejná hromadná doprava na Bahrajnu funguje s dočasným omezením. Taxi služby jsou poskytovány standardně. Je zakázáno shromažďování více než 5 ti osob. Nošení roušky na veřejnosti je povinné pod pokutou 5 BHD.

Nejaktuálnější informace o vstupu do země či opatřeních souvisejících s koronavirem, lze získat na Velvyslanectví Bahrajnu v Berlíně.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

http://www.interior.gov.bh/en (Ministerstvo vnitra BHR)

www.moh.gov.bh (Ministerstvo zdravotnictví BHR)

www.bna.bh/en (Bahrajnská tisková agentura)

SULTANÁT OMÁN

2. VSTUP NA ÚZEMÍ:

Omán od 8.4.2021 přistupuje k omezení vstupu cizinců na své území, od tohoto data bude do odvolání umožněn vstup jen občanům Ománu a osobám s dlouhodobým pobytem v zemi. Dle upřesnění Královské ománské policie bude umožněn vstup i osobám s platnými vízy vydanými do 7.4.2021.

Nejvyšší výbor pro boj proti šíření pandemie v Ománu rozhodl o zákazu vstupu osob cestujících z Egypta a Filipín od 7.5.2021. Do odvolání platí zákaz vstpu osob cestujících z UK, Indie, Pákistánu a Bangladéše a dále Súdánu, Libanonu, Jižní Afriky, Brazílie, Nigérie, Tanzanie, Ghany, Guiney, Sierra Leone a Etiopie, a dále pokud cestující navštívili výše uvedené země do 14 dnů před podáním žádosti o vstup do sultanátu. Opatření je odvozené z výsledků CPR testů osob, které v posledních dnech přicestovaly do Ománu a v souvislosti s ochranou proti novým mutacím koronaviru. Zákaz vstupuje v platnost od čtvrtka 25. února 2021, 12:00 hod a trvá do odvolání.

Do Ománu mohou od 8.4.2021 vstoupit jen cizinci s platným pobytovým povolením (iqama) Pro všechny cestující je povinná institucionální karanténa. Institucionální karanténu je nutné zajistit prostřednictvím platformy SAHALA - https://covid19.emushrif.om/ (platí od 2p.m. ománského času 29.3.2021). Upozorňujeme, že stále dochází k zpřísňování přijatých protipandemických opatření a před cestou je nutné konzultovat aktuální situaci u ománských úřadů - kontakty viz níže.

Podmínkou umožnění vstupu je pro všechny cestující povinné splnění těchto podmínek:

  • - Před odletem negativní PCR test ne starší než 72 hodin před cestou.
  • - Před odletem si nainstalovat mobilní aplikaci Tarassud+ .
  • - Před odletem vyplnit online formulář pro předběžnou registraci https://covid19.emushrif.om/traveler/travel.
  • - Podstoupit druhý PCR test provedený ihned po příletu na letišti (test nutno objednat a uhradit před odletem prostřednictvím aplikace Tarassud+, poplatek činí 25 OMR)
  • - Následně podstoupit povinnou institucinální karanténu 7 dnů a poté 8. den podstoupit třetí test. Během karantény je nutné nosit sledovací náramek (poplatek 6 OMR), který bude odebrán za poplatek na určených místech. Jeho nevrácení se trestá pokutou 1000 OMR.
  • - Všichni cizinci musí při vstupu prokázat mezinárodní zdravotní pojištění, které pokrývá i náklady spojené s případnou léčbou a hospitalizaci v důsledku covid-19, a to po dobu min. 30 dnů (poskytuje např. Oman Air), potvrzení o ubytování v Ománu a dostatek finančních prostředků k pokrytí svých nákladů během karantény.

Děti do 15 let jsou z povinnosti testování na covid-19 po příletu a sledovacího náramku vyjmuty, stejně jako diplomaté a posádky letadel.

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Tranzitní a další cestování v regionu není v současnosti možné s ohledem na preventivními opatřeními COVID-19 a uzavření pozemní hranice. Od 1.10.2020 došlo k částečnému obnovení mezinárodních letů, 2x týdně do dané destinace. Repatriační a speciální lety pokračují. Vnitrostátní lety jsou obnoveny.

4. OPATŘENÍ

Od 8. do 15.5.2021 jsou rozšířeny hodiny zákazu vycházení od 19hod. do 4hod. ráno. Komerční aktivity budou zakázány vyjma obchodů s potravinami, domácího doručování (restaurace a jídlo obecně), pneuservisů za předpokladu, že jsou součástí benzinové čerpací stanice, které jsou taktéž vyjmuty zákazu, dále pak zdravotnických zařízení a lékáren. Ománská královská policie oznámila, že zvýší kontrolu dodržování protikoronavirových opatření. Porušení opatření na je možné nahlásit na tel. lince 1099.

Od 9.5.2021 do 11.5.2021 pracuje státní sektor pouze distančně. Soukromý sektor byl rovněž vyzván k omezení pracovníků na pracovišti a zajištění práce distančně. Ománská královská policie v těchto dnech pozastaví své služby spojené s dopravní, státoobčanskou agendou a agendou cestovních pasů a pobytů.

Nevyšší výbor pro záležitosti covid-19 rozhodl o prodloužení doby zákazu obchodních aktivit a zákazu pohybu osob a vozidel v provincii Dhofar (správní středisko Salalah) již od 18 hod večer do 5 hod. ráno. Národní autobusový dopravce přerušil spojení do/z Salalah. V ostatních částech země pokračuje zákaz obchodních aktivit a noční zákaz pohybu osob a vozidel od 21 hod. od 4. hodin ráno. Během nočního zákazu bude umožněno se pohybovat lékařskému personálu, zaměstnancům letišť a přístavů, cestujícím, pracovníkům médií apod.

Od 8. 4. platí absolutní zákaz shromažďování, vč. v mešitách, a absolutní zákaz všech skupinových aktivit.

Jsou uzavřeny pláže a veřejné parky. Platí zákaz soukromého i veřejného shromažďování vč. vzdělávacích zařízení, svateb, konferencí a výstav, a je doporučeno omezit rodinná setkávání jak doma tak na veřejných místech. Od pátku 12.2.2021 až do odvolání platí 50% omezení vstupu do veřejných míst, nákupních center, obchodů, tržišť, restaurací, kaváren ap. Dětem do 12 let je opětovně zakázán vstup do nákupních center.

Omán vyzývá vlastní občany i rezidenty, aby omezili cestování do zahraničí na pracovní a nezbytné cesty. Pro aktuální doporučení sledujte oficiální twitterový účet Ministerstva zdravotnictví Ománu.

Stále platí zákaz shromažďování. Je nutné dodržovat hygienická opatření, odstup a na veřejnosti je povinné nosit roušku.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Pro více informací o přijatých opatřeních doporučujeme kontaktovat ministerstvo zdravotnictví v Ománu na +968 2444 1999 mezinárodní letiště v Maskatu +968 2435 1234 nebo Ománskou královskou policii na e-mailu : info@rop.gov.om. Případně sledovat twittrový účet ománského úřadu civilního letectví PACA a společnosti Oman Airpors https://www.omanairports.co.om/news/update-on-travel-restrictions-related-to-covid-19/

Dotazy ohledně víz směřujte na Velvyslanectví Ománu ve Vídni, nebo na Ománskou královskou policii na e-mail: Info-OmaneVisa@rop.gov.om telefon: +968 2429 0942 nebo +968 2429 0827

JEMEN

2. VSTUP NA ÚZEMÍ JEMENU

MZV ČR zásadně nedoporučuje občanům ČR cestovat do Jemenské republiky a případné české občany přítomné v Jemenu vyzývá k opuštění země. https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/jemen_varovani_pred_cestami_2.html

3. DOPRAVA A TRANZIT:

Do odvolání uzavřeny pozemní, vzdušné i mořské hranice a přerušena veškerá letecká i lodní přeprava z/do Jemenu.. Umožněny jsou pouze humanitární lety a humanitární dodávky po moři.

4. OPATŘENÍ

Úřady po celé zemi vyhlásily různé stupně opatření vč. zákazu vycházení, omezení pohybu, uzavření obchodů, omezení shromažďování. Přijímaná opatření se mohou velmi rychle měnit. V některých oblastech jsou

Některé oblasti mají určené karanténní tábory. Ty se mohou lišit jak kvalitou, tak přístupem k lékařským zařízením. Zdravotnická zařízení, zejména ta vzdálená od hlavních měst, jsou nedostatečně vybavená. V Mukalle, Sanaa, Adenu a Taizu jsou čtyři testovací zařízení.

5. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Pro více informací kontaktujte Velvyslanectví Jemenu v Praze

MZV na webu i nadále doporučuje cestovat do zahraničí jen v naléhavých a nezbytných případech, a to zejména z důvodu rozsáhlých restriktivních opatření a omezení, která jsou v současné době aplikovávána většinou zemí, a dále s ohledem na výrazné komplikace v dopravě. Upozorňujeme, že výše uvedená opatření se mohou kdykoliv změnit, stejně tak se mohou změnit platná dopravní omezení v rámci tranzitních zemí.

Více článek na webové stránce MZV https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html

MZV důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Příbuzné stránky

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.