18.04.2018 Indexy cen vývozu a dovozu - únor 2018

Kód: 013014-18
Informace o produktu
Kód: 013014-18
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen vývozu a dovozu
Poznámka: Data za leden jsou posunuta o 10 dní z důvodu revize indexu; data za únor, březen, květen a srpen vyjdou o 1 až 2 dny odlišně v souvislosti s počtem dní a svátků v měsíci.
Anotace: Podrobná měsíční informace o vývoji indexů cen vývozu a dovozu podle klasifikace SITC.
Územní členění: Stát
Kontakt: vladimir.klimes@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 47. kalendářní den po období
Datum vydání: 29.03.2018, 18.04.2018, 18.05.2018, 18.06.2018, 19.07.2018, 16.08.2018, 17.09.2018, 16.10.2018, 16.11.2018, 17.12.2018, 16.01.2019, 18.02.2019
Rok: 2018

V únoru 2018 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 4,7 %, dovozní ceny o 6,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,9 %.
 

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,2 % (v lednu o 0,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,8 %, chemikálií o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Dovozní ceny se v únoru snížily o 0,3 % (v lednu o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Ceny minerálních paliv klesly o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny nápojů a tabáku o 1,7 % a ceny ostatních surovin o 0,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,1 % (v lednu 100,5 %), ale zůstaly v pozitivních hodnotách. Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhla minerální paliva (101,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,6 %). Směnné relace polotovarů činily 100 %. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací zejména ostatní suroviny (97,6 %) a chemikálie (98,8 %).
 

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 4,7 % (v lednu o 4,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 5,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 6,0 % a ceny minerálních paliv o 12,7 % (zejména elektřiny). Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 1,2 %.

Dovozní ceny se snížily o 6,5 % (v lednu o 5,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 9,0 %. Ceny potravin klesly o 8,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 7,0 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 4,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,9 % (v lednu 101,8 %) a pátý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (105,0 %), stroje a dopravní prostředky (103,7 %) a polotovary (101,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (91,1 %).
 

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad provedl standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100.

Dosavadní časová řada indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla přepočtena na indexní základ průměr roku 2015 = 100. Nově vypočtené indexy jsou od ledna 2018 řetězeny na tuto časovou řadu indexů, čímž je zajištěno její pokračování. Řetězícím obdobím je prosinec 2017.

Veškeré odvozené indexy jsou od referenčního období leden 2018 počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byl ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.
 

___________________

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102, e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat: Výběrové zjišťování ČSÚ
Termín ukončení sběru dat: 16. kalendářní den po sledovaném měsíci
Navazující datová sada: 013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky: Publikované údaje jsou definitivní.
Termín zveřejnění další RI: 18. 5. 2018
Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).
Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

 

Přílohy

  • cizc041818.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Indexy cen vývozu a dovozu
  • Tab. 2 Indexy cen vývozu a dovozu (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)
  • Graf 1 Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)
  • Tiskové sdělení: Ceny výrobců mírně rostly, ceny zahraničního obchodu pokračovaly v poklesu
  • Vyjádření Vladimíra Klimeše z odboru statistiky cen ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.04.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.18. 4. 2018

Ceny zahraničního obchodu pokračovaly v poklesu

Indexy cen vývozu a dovozu – únor 2018

V únoru 2018 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 4,7 %, dovozní ceny o 6,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,9 %.

Meziměsíční srovnání:

Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,2 % (v lednu o 0,1 %). Podstatný vliv na vývoj celkového meziměsíčního indexu měl pokles cen strojů a dopravních prostředků o 0,3 %. Ceny ostatních surovin klesly o 1,8 %, chemikálií o 1,0 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,6 %. Nejvíce rostly ceny minerálních paliv o 1,1 %.

Dovozní ceny se v únoru snížily o 0,3 % (v lednu o 0,6 %). Největší vliv na pokles celkového meziměsíčního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 0,9 %. Ceny minerálních paliv klesly o 0,8 % a ceny průmyslového spotřebního zboží o 0,5 %. Nejvíce se zvýšily ceny nápojů a tabáku o 1,7 % a ceny ostatních surovin o 0,6 %.

Směnné relace se snížily na hodnotu 100,1 % (v lednu 100,5 %), ale zůstaly v pozitivních hodnotách. Pozitivní hodnoty směnných relací dosáhla minerální paliva (101,9 %) a stroje a dopravní prostředky (100,6 %). Směnné relace polotovarů činily 100 %. Z významnějších skupin zaznamenaly negativní hodnoty směnných relací zejména ostatní suroviny (97,6 %) a chemikálie (98,8 %).

Meziroční srovnání:

Ceny vývozu, zejména důsledkem posílení koruny vůči euru a dolaru, klesly o 4,7 % (v lednu o 4,1 %). Zásadní vliv na vývoj celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 5,6 %. Ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 6,0 % a ceny minerálních paliv o 12,7 % (zejména elektřiny). Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 1,2 %.

Dovozní ceny se snížily o 6,5 % (v lednu o 5,8 %). Největší vliv na pokles celkového meziročního indexu mělo snížení cen strojů a dopravních prostředků o 9,0 %. Ceny potravin klesly o 8,9 % a ceny průmyslového spotřebního zboží klesly o 7,0 %. Rostly pouze ceny nápojů a tabáku o 4,2 %.

Směnné relace se zvýšily na hodnotu 101,9 % (v lednu 101,8 %) a pátý měsíc setrvaly v pozitivních hodnotách. Z významnějších skupin dosáhly pozitivních hodnot směnných relací potraviny (105,0 %), stroje a dopravní prostředky (103,7 %) a polotovary (101,5 %). Negativní hodnoty směnných relací zaznamenala zejména minerální paliva (91,1 %).

Informace k revizi indexů cen zahraničního obchodu

Český statistický úřad provedl standardní revizi výpočtu indexů cen zahraničního obchodu.

Počínaje cenovými indexy za referenční období leden 2018 jsou cenové indexy vývozu a dovozu počítány na novém váhovém schématu, na struktuře zahraničního obchodu roku 2015 v národním pojetí, k cenovému základu průměr roku 2015 = 100.

Dosavadní časová řada indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla přepočtena na indexní základ průměr roku 2015 = 100. Nově vypočtené indexy jsou od ledna 2018 řetězeny na tuto časovou řadu indexů, čímž je zajištěno její pokračování. Řetězícím obdobím je prosinec 2017.

Veškeré odvozené indexy jsou od referenčního období leden 2018 počítány z řady bazických indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Výpočet indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byl ukončen referenčním obdobím prosinec 2017. Dosud publikované indexy nebudou revidovány.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                                  Ing. Vladimír Klimeš, vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 054 102,
e-mail: vladimir.klimes@czso.cz

Metoda získání dat:                                             Výběrové zjišťování ČSÚ

Termín ukončení sběru dat:                               16. kalendářní den po sledovaném měsíci

Navazující datová sada:                                     013014-18 Indexy cen vývozu a dovozu v ČR (měsíční periodicita) https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu

Specifické metodické poznámky:                      Publikované údaje jsou definitivní.

Termín zveřejnění další RI:                                18. 5. 2018

Názvem ostatní suroviny jsou v textu označovány suroviny nepoživatelné, s výjimkou paliv (SITC 2).

Názvem polotovary jsou v textu označovány tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu (SITC 6).

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen vývozu a dovozu

Tab. 2   Indexy cen vývozu a dovozu

              (rozklad přírůstků publikovaných a kurzově očištěných indexů – meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Indexy cen vývozu a dovozu (meziroční změny)


Zařazenost 18.04.2018 02:04:00
ZdrojČSÚ
Originálczso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyvozu-a-dovozu-unor-2018
Přílohy


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies