28.02.2018 Indexy cen výrobců - leden 2018

Kód: 011047-18
Informace o produktu
Kód: 011047-18
Periodicita: Měsíční
Název produktu: Indexy cen výrobců
Poznámka: Data za leden: +12 dnů; březen: + 1 den; duben, červen: + 2 dny. Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady indexu cen stavebních prací se běžně revidují na základě ukončeného čtvrtletního šetření.
Anotace: Indexy cen průmyslových výrobců, zemědělských výrobců, tržních služeb, ve stavebnictví.
Územní členění: Stát
Kontakt: hana.sykorova@czso.cz
Nosič: Web
Typ produktu: Rychlá informace
Cena:
Verze: Česko-anglická
Typ termínu vydání: 16. kalendářní den po období
Datum vydání: 28.02.2018, 16.03.2018, 18.04.2018, 18.05.2018, 18.06.2018, 19.07.2018, 16.08.2018, 17.09.2018, 16.10.2018, 16.11.2018, 17.12.2018, 16.01.2019
Rok: 2018

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských a  průmyslových výrobců shodně o 0,5 %, ceny stavebních prací se zvýšily o 0,3 %, ceny tržních služeb klesly o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 7,2 %, ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 2,2 % a tržních služeb o 1,1 %.


Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 14,5 %, ovoce o 8,1 % a brambor o 4,8 %, dále obilovin o 0,8 % a mléka o 0,7 %. Snížily se ceny vajec o 15,0 %, jatečných prasat o 5,1 %, olejnin o 1,2 % a skotu o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Zvýšily se ceny těžby a dobývání o 5,4 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 %. Vzrostly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny vody, její úpravy a rozvodu byly vyšší o 1,9 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 1,2 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,2 %, z toho mléčných výrobků o 2,9 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,7 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 15,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 3,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,0 %. Vyšší byly ceny za architektonické a inženýrské služby o 1,0 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 0,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.


Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 7,2 % (v prosinci o 8,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 4,6 % v důsledku růstu cen ovoce o 76,4 %, čerstvé zeleniny o 16,1 %, obilovin o 8,1 % a brambor o 3,0 %. Ceny olejnin byly nižší, a to o 2,8 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 10,0 %, zvýšily se ceny vajec o 33,2 %, mléka o 22,8 % a skotu o 3,0 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 11,0 % a drůbeže o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 % (v prosinci o 0,7 %). Nejvýznamněji se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,0 %, těžby a dobývání o 6,7 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,9 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 % a mléčných výrobků o 1,8 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu byly vyšší o 1,9 %. Nižší byly především ceny dopravních prostředků o 4,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,6 %. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 2,7 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 1,7 % a nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,2 % (v prosinci po zpřesnění o 2,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v prosinci o 2,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v prosinci o 1,9 %). Vzrostly ceny za vydavatelské služby o 4,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 3,4 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 2,0 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v prosinci o 1,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v listopadu o 0,7 %). Ceny vzrostly nejvíce ve Švédsku o 1,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,6 %, v České republice a v Německu shodně o 0,3 %. V Polsku ceny klesly o 0,2 % a v Rakousku o 0,1 %. Nejvíce se ceny snížily v Dánsku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 2,4 % (v listopadu o 3,2 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 5,3 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,5 %, v Německu o 2,3 %, v Polsku o 2,0 %,  v Rakousku o 1,5 % a v České republice o 0,7 %.

* * *

 Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb

Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2018 indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen tržních služeb počítány na nových vahách a na novém indexním základu.

Cenové indexy zemědělských výrobců jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na váhové struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah byly dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 byla k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na váhové struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebyly revidovány.

Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

______________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace: 011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 3. 2018

 

Přílohy

 • cipc022818.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Indexy cen výrobců
 • Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin
 • Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Graf 1 Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 2 Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 3 Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 4 Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)
 • Graf 5 Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010=100)
 • Vyjádření ředitele odboru statistiky cen ČSÚ Jiřího Mrázka
  (soubor mp3)
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen průmyslových výrobců zpomaluje
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.28. 2. 2018

Meziroční růst indexu cen průmyslových výrobců ztrácí na tempu

Indexy cen výrobců – leden 2018

Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských a průmyslových výrobců shodně o 0,5 %, ceny stavebních prací se zvýšily o 0,3 %, ceny tržních služeb klesly o 1,1 %. Meziročně byly ceny zemědělských výrobců vyšší o 7,2 %, ceny průmyslových výrobců o 0,5 %, stavebních prací o 2,2 % a tržních služeb o 1,1 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 0,5 %. Vzrostly ceny čerstvé zeleniny o 14,5 %, ovoce o 8,1 % a brambor o 4,8 %, dále obilovin o 0,8 % a mléka o 0,7 %. Snížily se ceny vajec o 15,0 %, jatečných prasat o 5,1 %, olejnin o 1,2 % a skotu o 0,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 0,5 %. Zvýšily se ceny těžby a dobývání o 5,4 %, elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,6 % a obecných kovů a kovodělných výrobků o 0,7 %. Vzrostly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny vody, její úpravy a rozvodu byly vyšší o 1,9 %. Klesly ceny dopravních prostředků o 1,2 % a potravinářských výrobků, nápojů a tabáku o 0,2 %, z toho mléčných výrobků o 2,9 % a zpracovaného masa a výrobků z masa o 0,4 %.

Ceny stavebních prací dle odhadů vzrostly o 0,3 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví se zvýšily o 0,7 %.

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře se snížily o 1,1 %. Klesly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 15,4 %, za skladování a podpůrné služby v dopravě o 3,3 % a za služby v oblasti zaměstnání o 3,0 %. Vyšší byly ceny za architektonické a inženýrské služby o 1,0 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 0,7 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby se nezměnily.

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 7,2 % (v prosinci o 8,1 %). V rostlinné výrobě se ceny zvýšily o 4,6 % v důsledku růstu cen ovoce o 76,4 %, čerstvé zeleniny o 16,1 %, obilovin o 8,1 % a brambor o 3,0 %. Ceny olejnin byly nižší, a to o 2,8 %. V živočišné výrobě vzrostly ceny o 10,0 %, zvýšily se ceny vajec o 33,2 %, mléka o 22,8 % a skotu o 3,0 %. Ceny jatečných prasat byly nižší o 11,0 % a drůbeže o 4,1 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,5 % (v prosinci o 0,7 %). Nejvýznamněji se zvýšily ceny obecných kovů a kovodělných výrobků o 5,0 %, těžby a dobývání o 6,7 % a elektřiny, plynu, páry a klimatizovaného vzduchu o 1,5 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku vzrostly o 0,9 %, z toho pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků o 4,0 % a mléčných výrobků o 1,8 %. Ceny vody, její úpravy a rozvodu byly vyšší o 1,9 %. Nižší byly především ceny dopravních prostředků o 4,5 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 6,6 %. Ceny chemických látek a výrobků se snížily o 2,7 %. Klesly také ceny koksu a rafinovaných ropných produktů.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin se meziročně nejvíce zvýšily ceny energií o 1,7 % a nejvíce klesly ceny výrobků investiční povahy o 1,9 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 2,2 % (v prosinci po zpřesnění o 2,1 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 2,3 % (v prosinci o 2,0 %).

Ceny tržních služeb v podnikatelské sféře byly vyšší o 1,1 % (v prosinci o 1,9 %). Vzrostly ceny za vydavatelské služby o 4,1 %, za architektonické a inženýrské služby o 3,4 % a za služby v oblasti programování a poradenství o 2,0 %. Nižší byly ceny za reklamní služby a průzkum trhu o 1,3 % a za skladování a podpůrné služby v dopravě o 1,6 %. Ceny tržních služeb nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,1 % (v prosinci o 1,3 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – prosinec 2017 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU28), podle údajů zveřejněných Eurostatem, se ceny průmyslových výrobců v prosinci meziměsíčně zvýšily o 0,1 % (v listopadu o 0,7 %). Ceny vzrostly nejvíce ve Švédsku o 1,2 %. Na Slovensku byly ceny vyšší o 0,6 %, v České republice a v Německu shodně o 0,3 %. V Polsku ceny klesly o 0,2 % a v Rakousku o 0,1 %. Nejvíce se ceny snížily v Dánsku o 1,0 %.

Meziročně byly ceny v EU28 v prosinci vyšší o 2,4 % (v listopadu o 3,2 %). Ceny vzrostly ve všech členských státech, nejvíce v Belgii o 5,3 %. Na Slovensku se ceny zvýšily o 2,5 %, v Německu o 2,3 %, v Polsku o 2,0 %, v Rakousku o 1,5 % a v České republice o 0,7 %.

* * *

Informace k revizím indexů cen zemědělských výrobců a indexů cen tržních služeb

Na základě standardní revize výpočtu cenových indexů jsou od ledna 2018 indexy cen zemědělských výrobců a indexy cen tržních služeb počítány na nových vahách a na novém indexním základu.

Cenové indexy zemědělských výrobců jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových váhových schématech, založených na váhové struktuře průměrů tržeb za roky 2014, 2015 a 2016. Z důvodu aktualizace vah byly dosud zveřejněné agregátní bazické indexy za roky 2015, 2016 a 2017 zrevidovány. Časová řada s indexním základem průměr roku 2010 = 100 byla k prosinci 2017 ukončena.

Cenové indexy tržních služeb jsou počítány k novému indexnímu základu průměr roku 2015 = 100 na nových vahách, založených na váhové struktuře tržeb roku 2015. Časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2005 = 100 byla k prosinci 2017 ukončena a nahrazena časovou řadou se základem průměr roku 2015 = 100. Dosud publikované indexy nebyly revidovány.

Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                                Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 18 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 18 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 18 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 18 Indexy cen tržních služeb v produkční sféře

Dokumenty na internetu:                                https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 3. 2018

Přílohy:

Tab. 1 Indexy cen výrobců

Tab. 2 Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen tržních služeb pro podnikatelskou sféru (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2010 = 100)


Zařazenost 28.02.2018 01:02:00
ZdrojČSÚ - Rychlé
Originálczso.cz/csu/czso/cri/indexy-cen-vyrobcu-leden-2018
Přílohy

Označení stránky: cena koksu 2018

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Důchody

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Podílové fondy

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2019

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies