! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !


Výpis příspěvků diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, 1 až 20 (51957)
 
přečíst (0) 23.10.18 17:26  infos Jméno 'infos' používá stále stejný uživatel  (193697)

Kriminální kauza harvard aneb pohledávky oceněné vedením HPH nulou

Pohledávka  Aspen

Pohledávka – majetkové hodnoty zajištěné z prodeje nemovitosti v Aspenu, USA, jistina cca 22.000.000,- USD. Je veden soudní spor u Nejvyššího soudu státu New York. Pohledávka je  dobytná, avšak za předpokladu, že bude přiznána Společnosti, plnění z této pohledávky je tedy nejisté.

(U této pohledávky byl zmíněn  likvidátorkou Mixovou zájem  o mimosoudní dohodu s přínosem 120 milionů Kč, přesto ji společnost vede s nulovou hodnotou)

Při  rostoucím kurzu USD je hodnota majetku z prodeje luxusní chaty Koženého,  o něž je veden spor  už na 490 mil. CZK, očištěno od nákladů ne příliš levného právního zastoupení jsme stále nad  300 mil CZK, kdy  při zrychleném růstu sazeb v US je trend dolaru  na rozdíl od koruny trvale rostoucí, což konečný zisk z této pohledávky  ještě spíš umocní.

Při současném stavu 16 mil akcií jsme tedy v případě kladného výsledku řízení na  -  19 Kč/akcie,  při 25 mil akcií v případě realizace úpisu  stále na 12 Kč /akcie.

Berme v úvahu,  že při charakteru sporu s Chvatíkovou v případě výhry HPH to předurčuje  zdvojnásobení hodnoty vysouzeného majetku pro ostatní akcionáře vyloučením nároků kyperek na tyto peníze, to hodnotu pohledávky za Aspen pro současného akcionáře  posune na 38 Kč/akcie za současného stavu, případně  24 Kč/akcie /při úpisu na 25 mil/,  nepočítám  pro zjednodušení nutnou úhradu současných  dluhů společnosti při vědomí, že nejde o jedinou vymahatelnou pohledávku z jejich portfolia nárokovaného harvardem.

Další pohledávkou, jež se brzy může vrátit do majetku společnosti je 1.5 milionů účastnických akcií kyperek  Harmsu a Beria na HPH,  jež díky nulovému ocenění všech aktiv společnosti jsou teď  oceněny 1 Kč/kus, přestože jsou podloženy reálným majetkem značného objemu, byly na ně vyplaceny stovky milionů z kyperských trustů.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 23.10.18 17:26  infos Jméno 'infos' používá stále stejný uživatel  (193697)

Kriminální kauza harvard aneb pohledávky oceněné vedením HPH nulou

Pohledávka – majetkové hodnoty v tzv. Trustech dle práva Kyperské republiky. Ve věci bylo zahájeno jednání za účelem navrácení majetku Trustů do HPH :

Přehled blokovaných  aktiv  kyperských trustů dle prohlášení J. Chvatíkové (matky V. Koženého)  pro kyperský soud v  r. 2005

Trust číslo 1:    aktiva k 31.3.2005 celkem   63 560 000 USD

RBC Dominion              11 733 506 USD

Templeton (Lucembursko)      9 532 557 USD

Christiana Sarris                            8 631 USD

JUDr. Bayer                                                134 987 USD

Druhá strategická               22 153 430 USD

Trust číslo 2:   aktiva celkem                          53 870 000 USD

Z toho v hotovosti:                 21 741 765 USD

Altantic bank                                           343 257 USD

Provident bank                                61 332 USD

RBC Domininion                       19 390 759 USD

Templeton (Lucembursko)       1 946 916 USD

Součet aktiv trustu 1 a 2 celkem  117 430 000 USD / 2 571 717 000 CZK (kurz 26.7. 2018)

•  V trustu číslo 1 původně 114 500 000 USD, vyplaceno cca. 45 500 000 USD, odměny 5 000 000 USD, zbylo 63 560 000 USD.

•  Platby honorářů trustu č.1 údajně nečinily "jen" 2 500 000 USD,  avšak dalších 2 500 000 USD šlo ve prospěch subjektů typu Oktopus Spol., Anstalt A či Nadrelli Intl.

•  Hodnota trustu 2 v roce 2004 byla prý ještě 96 223 483 USD

•  Ohledně azerbajdžánských kuponů došlo údajně k mimosoudní dohodě, vyrovnání ve výši 180 milionů USD by mělo jít ve prospěch Daventree Resources Ltd. Belize a trustu 2, avšak DRL-B šla v roce 2005 do likvidace.

 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 23.10.18 17:11  infos Jméno 'infos' používá stále stejný uživatel  (193697)

Kriminální kauza harvard

První likvidátor o podvodech v HPH

www.hph-castoral.cz/

Stránky akcionáře Kaňovského

www.kanovsky.cz/hph-kanovsky.php

Historie HPH, informace o nárokovaném majetku, personální vazby, usnesení policie ČR a Vrchního státního zastupitelství,  personální vazby v HPH

 leteckaposta.cz/641232757
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

Kriminální kauza harvard

Úpis není dogma, ale na druhou stranu je povinností představenstva řídit se pokyny valné hromady.

Přesně ták, a není nad to mít pod palcem jak představenstvo, kde drží své lidí Vlastík  Jiříků, tak akcionářskou struktůru, proto vše na valné sychroval hlasováním vypůjčenými hlasy  kyperek Ševčíka,  pak ten zájem akcionářů se prosazuje jedna radost.

A nesvádějte pořád vše na Ševčíka.                                                                                                       

Naprostej souhlas Jakube, Ševčík je čerstvě promlčenej a ví, proč se držet v pozadí. Ne nadarmo se  zaučoval jak ve firmách jak přítele Koženého, tak čerpal zkušenosti při zastupování zájmů Boríska Vostrého, a že ten se vyzná.

Tak jako Ševčík svého času dělal na trustech koníka Vostrému, tak si i on dnes před sebe dovede nastrčit nějakého oslíka.  

Pan likvidátor Častorál se prezentoval jako krizový manager, v titrážích svých knih jako odborník na slovo vzatý. Akcionářům sliboval a vždy se nacházel bezprostředně před vítězným tažením.

Svatá prostoto, teorie je  příliš odtržená od reálného života, neboť nebere v potaz  rozmanitost každého Bohem stvořeného živočicha.

On tvořil býka, přesto z něj často máte vola. Ani bujná představivost teoretika Častorála si neporadila se zpracováním myšlení akcionáře, čekajícího 20 let na své peníze a už 9 roků držícího víru v tu naší slíbenou rychlou výplatu majetku trustů.

On 20 roků na ten trustový majetek čeká,  přesto pak jde a dá podporu odeslání dalších stovek milionů od Bayera pod blokaci máti přítele Koženého na Kypr.  

A pak to bouchlo.

Holenkové, bouchlo to častokrát, to když jsme snížili ve 2002 váš kapitál z miliard na 2 korunky, abychom vaše prašule nechali bloknout Chvatíkové, což byl dle závistivých policajtů pro Ševčíka vejvar.

A opět to bouchlo, když za cenu páření krávy s koněm jsme to zkusili zopáknout teď s tím úpisem za podpory toho 20 let čekajícího akcionáře.

Vážení, posílat si miliony vašich akcií na naší firmu, nebo na tu námi ovládanou kyperskou akcionářskou strukturu je docelá velká řacha,  jenže teorie sem, teorie tam, pokud to opět opřeme a slib jedno či  dvě desetiletí trvající rychlé výplaty,  tak podpora je pro to zajištěna.

To není legrace, i když to zde zlehčujete a je to příčina všech potíží dnes v HPH

Moje řeč, zvládly jsme promlčet  zpronevěřených 3,5 miliardy, zbavili jsme úspěšně fond Trend akcií Kotvy, vyhmáli jsme severočeské investiční fondy, máme v harvardu všehoschopné likvidátory a tuhle ránu dáme ! 

Vždyť čekající Mařan  svoji víru v naše čestné zájmy drží, byť to Častorálova teorie nebere. A vidíte, vy své peníze z harvardu vyplácet přesto nechcete. Nechtěli jste ty od Bayera, nechcete vyplatit ani likvidační zůstatek, protože vy chcete své další peníze do harvardu nosit ! A vůli akcionáře Harms, Berio, Deneb a Mařana my musíme naplňovat. A oni vespolek to napíší na soud, aby tomu úpisu vyjádřili podporu vás akcionářů, hovhg !

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

Kriminální kauza harvard

Pohleďte vy neúnavní kverulanti na svoji chabou pozici střízlivě. 

O co vám v hph jde především, o peníze, že? No vidíte, a právě toto téma je tabu,  neboť není na pořadu dne. Prostě se jedná, no.

 Řízení o majetek společnosti jsou zastavena a jednat se může tak dlouho, dokud buď nevymřete, nebo nepochopíte, že nic nedostanete, nebo dokud distribuce vašeho majetku nebude zajištěna k těm, co se starají,  co umí a tedy si harvardský majetek zaslouží.

Ať chcete nebo ne, jste v pozici blbečků, co se mohou  přetahovat pouze o parametry našeho úpisu, přestože je úplně jedno, jestli nějaký bude nebo ne. Kdyby ti,  co o vašich korunkách rozhodují chtěli a uvolnili je, může být váš majetek vyplácen už zítra.  Nějaký rozjetý nebo blokovaný úpis tomu snad brání?

Vidíte blbečkové, vždyť kdyby se uvolnily vaše penízky, tak se dluhy zaplatí z nich, všechny a  bez ohledu na nějaký úpis.

Už tedy chápete svoji roli, kdy jste za blázny těm, co umí a o vašem majetku rozhodují ? Jste pro legraci, neboť  jen ten úpis  skončí, bude náklady likvidace opět stejně dlužný stav, jaký byl před ním. Takže tu námi nabídnutou kost uchopte, o úpisu s vděčností debatujte, hádejte se o něm, blokujte ho  a na svůj majetek mezitím zapomeňte.

Nebo můžete snad dělat něco jiného ?!?  Pochopte, Častorál je mimo hru, likvidátorka Mixová s Tomkem  hledí vlevo, představenstvo vpravo, dozorčí rada do země, Vlastík určuje  směr a už to frčí, ať chcete, nebo ne ..

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 23.10.18 16:36  Tajdrdlík  (196731)

Názory pana PK mají charakter fejků !

Pan PK by se měl skutečně nyní držet zpátky!Především jeho příspěvky jsem bral celkem vážně a i kvůli němu mne porady s právníky stály už nějaké peníze.Dezorientovalo mne především,že úpis má být nelegální, že není možný, že nic nezačalo a nezačne.Ale rejstříkový soud snížení i zvýšení bez problémů zapasal do OR, notářka sepsala bez výhrad notářský zápis. PK, není seriózní, co děláte a jak matete akcionáře. Toto vše by neproběhlo a přitom panovala vysoká pravděpodobnost, že to jednou někdo zruší. To by nedávalo žádný smysl, už finančně ne. Vaše příspěvky i příspěvky některých jiných (koments) začínají mít charakter nepravdivých hoaxu a trolů, fejků.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 23.10.18 16:13  Fušér  (196119)

žaloby v HPH

Pane PK, prosím, znejišťoval jste Vašimi příspěvky akcionáře ohledně úpisu. To samé dělá další osoba. Diskutujme o uskutečnění úpisu - valná hromada tato pravidla přijala. ani já, ani Vy nejsme právníci ani ekonomové. Podstupujete-li operaci, také musíte věřit lékařům, systému, že nechytnete cvoka, že nesou odpovědnost, že jsou odborníci, totéž platí pro úpis. Máte tu představenstvo, auditora který hovořil na VH rozumě, právníky v řadách likvidátorů. Také neprověřujete, zda jste dostal anestezii v jakých dávkách, zda nitrožilně nebo jinak, zda Vám na ránu skutečně píchli třeba suprakain a ne mezokain atd. Zde není rebélie namístě, zvláště po debaklu pana likvidátora. Děkuji.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 15:58  PK  (192476)

žaloby v HPH

Jestli něco akcionáři dostanou či ne vůbec nezáleží na výsledku žalob ohledně úpisu, protože úpisem se jen mění poměry připadající na jednotlivé akcionáře. Společnost už peníze dostala od BH a může ji být dost jedno, jak žaloby dopadnou, pokud tedy do doby rozhodnutí zlikvidní aspoň takový majetek, aby to stačilo k vrácení vybraných prostředků od akcionářů. Mohla si sice vzít od BH či akcionářů úvěr přímo, ale pokud to chtějí takto, tak budiž. Já ovšem zastupuji i zájmy těch 239 800 akcionářů, kteří se ani nedozví, že nějaký úpis je, viz čtenost hphas, kde bude to oznámení , a v jejich zájmu je, aby naředění nedošlo. Takže toto nechejme svému životu a všimněme si, co tedy likvidátoři budou dělat k zlikvidněni majetku a případně, zda ho nebudou prodávat příliš pod cenou (Pokud by například prodávali těch 850 tisíc akcií HPH, co získali od Harmsu a Beria, kolik by za to asi dostali peněz? Nebylo by lepší tyto akcie zrušit?)

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 14:27  Statista Nejlépe hodnocený autor  (197009)

Nevymáhání 20 miliard likvidátorem očima právníka

Tak to vidíte pane iženýre Ševčíku, počtvrté se vás ptám, jaké konkrétní plnění a na kom měl vymáhat Častorál, aby po letech od prodeje majetku HPH, kdy se ujal likvidace zabránil té vámi vyplivnuté škodě 20 miliard?

A nic, jen od vás slyším, že měl jít tvrdě po majetku a ta škoda 20 miliard nemusela být? Vy už jste stejně praštěnej jako ten čekatel Mařan, je vám jedno, jakou hovadinu plácnete, hlavně že se to lejno co z vás padá patřičně rozprskne a získá publicitu, že?

Vy jste svůj úkol splnil, protože platí kdysi řečené Staňkem, že lhaní je vaše druhá přirozenost.

Proto se nenaplnilo vaše zrychlování likvidace skrze trusty, žvásty o tam bezpečně uloženém majetku podílníků, pozdější rychlé výplatě, následné rychlé dohodě ...

Ze všeho se nakonec vyklube zlodějna, na které se vy napakujete, to jediné vám snad jde.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 13:37  Tajdrdlík  (196731)

Nevymáhání 20 miliard likvidátorem očima právníka

Tak už si na HPH platím advokáta :-) dnes jsme telefonicky probírali opět tu soutěž, ta mne totiž zajímá, protože je to tolik peněz a úplně to zaniklo. Závěr: Existuje minimálně jeden rozsudek, kde soud považuje soutěž za absolutně neplatnou.Všechny soudy by na 99% neměly vůbec k soutěži přihlížet.Tudíž majetek HPH nebyl nikdy prodán-Častorál tímto směrem vůbec nešel.Advokát říká,že první, co se při posuzování sporných smluv vždy dělá, je prý zjišťování hlediska neplatnosti a hledisko dobrých mravů a pak promlčení atd.Po všem,co si přečetl, si myslí, že Častorál se o těchto věcech vůbec neradil s nikým. To je hrůza, přátelé. Pro nás.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 12:57  ⠀⠀⠀  (197167)

Ohradní

Třeba by HPH nepřišel o tu Ohradní. A nebyla by pak ta zfikslovaná Matějková pokuta.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 23.10.18 12:49  Ernesto  (197166)

realita

Čekateli, že se s tím hulvátem, který neustále mění  nicky, vůbec bavíte. VH nějak rozhodla, úpis zřejmě bude a pokud se „Častorálovci“ nezúčastní…? Žádná škoda

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 23.10.18 11:43  čekatel  (178055)

oprava

... omlouvám se , mám novou klávesnici  ... pan Kaňovský....... že jo ......

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 23.10.18 11:41  čekatel  (178055)

realita

Pokud by se ptal třeba pan kaňovský , tak mu určitě odpovím . Ovšem tobě , takovému sprostému niemandovi , který se nedovede ani pojmenovat samozřejmě neodpovím  6e jo , pane Matějko ! 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 11:17  Taky se ptám  (197161)

Přísloví o postřeleném Mařanovi

Tobě ty lži o možnosti vymoci 20 miliard v letech, kdy likvidaci brzdil sám Ševčík nevadí ? Sakra, co jsi to za ksindl.

Vždyť Ševčík byl v orgánech hph před Častorálem, co vymáhal on, mimo té zpronevěry několika miliard ?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 08:17  čekatel  (178055)

Přísloví

Platilo a stále platí  :   " Postřelená husa kejhá nejvíc "   !

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 07:49  Statista Nejlépe hodnocený autor  (197009)

Kriminální kauza harvard

Ševčíku, tak nás nenapínejte, na kom mohl po několika letech likvidátor, jehož jste už po týdnu odvolávali tvrdě a nekompromisně vymoci 20 miliard. Chlape prolhaná, že vy se tím pindáním pitomůstek snažíte zakrýt skutečnost, že vy sami způsobenou škodu ve snaze akcionáře okrást nevymáháte?!

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 06:32  koments  (195556)

Kriminální kauza harvard

Tak to vidíte pane iženýre Ševčíku, počtvrté se vás ptám, jaké konkrétní plnění a na kom měl vymáhat Častorál, aby po letech od prodeje majetku HPH, kdy se ujal likvidace zabránil té vámi vyplivnuté škodě 20 miliard?

A nic, jen od vás slyším, že měl jít tvrdě po majetku a ta škoda 20 miliard nemusela být? Vy už jste stejně praštěnej jako ten čekatel Mařan, je vám jedno, jakou hovadinu plácnete, hlavně že se to lejno co z vás padá patřičně rozprskne a získá publicitu, že?

Vy jste svůj úkol splnil, protože platí kdysi řečené Staňkem, že lhaní je vaše druhá přirozenost.

Proto se nenaplnilo vaše zrychlování likvidace skrze trusty, žvásty o tam bezpečně uloženém majetku podílníků, pozdější rychlé výplatě, následné rychlé dohodě ...

Ze všeho se nakonec vyklube zlodějna, na které se vy napakujete, to jediné vám snad jde.

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 23.10.18 00:26  Fušér  (196119)

Kriminální kauza harvard

Nezkoušejte mne ze znalostí v HPH.Sám víte,že obchodní soutěž byla dávno.Častorál vymáhal kupní cenu přes směnky a dnes víme,že to bylo špatně.Nějaké nasazené společnosti v cizině,prý je pak zrušili,to bylo od začátku odsouzeno ke ztroskotání.Soutěž byla neplatná,neexistovala,měl jít natvrdo po majetku,a ne kupní ceně,který vůbec nepřešel z HPH jinam.Trvalo mi to také,než jsem to pochopil.Pro právniky je ale prý "absolutní neplatnost kontraktu" běžná věc.Jak psal Tajtrtlík, Častorál asi netuší dodnes,co měl udělat a proč znamená absolutní neplatnost neexistenci soutěže a jaké právní důsledky to mělo. My se tu bavíme jako laici, toto odhalili až noví likvidátoři, kteří jsou právě advokáti.Vy jste koukám a priori proti všemu, co se odhalí.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 23.10.18 00:25  Jožo Nejlépe hodnocený autor  (174622)

Kriminální kauza harvard

Copak ing. Ševčík, žvanit a slibovat vždycky uměl, jinak ale za ním zůstala paseka. Vynést z harvardu pětistovku, podojit ten majetek o 180 milionů a pak vyplatit části akcionářům z ní 200 korun by uměl i blbec, acenit ty zbylé 300 Kč na nulu ale může udělat jen hovádko ...

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:29 
Název Kurz Změna
 AVAST  82.50  -5.17% 
 CETV  78.00  -1.64% 
 CEZ  536.00  -1.11% 
 ERSTE GROUP BANK  917.00  -3.11% 
 KOFOLA CS  296.00  -1.33% 
 KOMERCNI BANKA  890.00  -0.06% 
 MONETA MONEY BANK  75.50  -2.58% 
 O2 C.R.  246.00  -1.20% 
 PFNONWOVENS  890.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS CR  14 580.00  -2.28% 
 VIG  601.00  -2.04% 
Komodity online
 Ropa 76.04 USD 18:35   
 Zlato 1236.30 USD 18:17   
 Stříbro 14.79 USD 18:17   
 Káva 121.25 USD 17:48   
 Cukr USD    
 Bavlna 78.56 USD 18:17   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Kalkulačka Zákony Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů | Cookies