! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků 1 až 20 (81831)
 
přečíst (0) 08.05.21 14:52  čekatel  (227474)

Bizarní zrůdnosti v podání členů vedení HPH

 

Ona by likvidátorka MIXOVÁ ráda místo VYVOLÁVÁNÍ  Častorála vyvolávala výsledky SVÉ vlastní práce, ale  to nahlas dělat NEMŮŽE,  když v žalobě na její odvolání se už angažuje i Státní zastupitelství.

Takže proto to halo haló, pane Častorál !

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 08.05.21 14:16  Oliva Károly BÁC !  (227473)

Bizarní zrůdnosti v podání členů vedení HPH

Paní likvidátorko Mixová, než na stránkách odvolaného likvidátora by všechny důležité informace měly být na stránkách společnosti, kterou vy zastupujete, tak už přestaňte ze sebe dělat retardovaného troubu!

Určitě je zajímají ty divné žaloby jak Jíříka na HPH, tak ta uhozená ze strany dozorčí rady, ve které se Staňkova parta domáhá pokračovat v druhém řízení na odvolání Častorála, odloženého soudem proto, že už je Častorál pravomocně dávno odvolaný!

Akcionáři v tom vidí čertovinu, mající za cíl průtahy v žalobě na odvolání likvidátorů nových, těch co jako troubové místo likvidace majetku začali masově   likvidovat vlastní akcionáře, což už se jim takřka podařilo, když z 240 tisíc  jich je zaříznutých 220 000 !

Jistě je zajímá, proč jedinou vaší aktivitou vedle plození dluhů a likvidování akcionářů je vyvolávání starobního důchodce Častorála, a ne Ševčíka, který na Slovensku sedí na naßich penězích z kyperské rabovačky, jež jste nám slibovali všichni vyplácet, tak nebuďte blbci a otočte vyvolávací megafony vhodnějším směrem !

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 08.05.21 13:50  Blekota  (225944)

Častorál se vrací jako nechvalně známý hrdina ?

Pane Častorále, nebylo by efektivnější, kdybyste všechny ty kopirovací příspěvky přidal jako aktualizaci na svoje www stránky ? Nemusel byste denně kopírovat 100 - 300 příspěvků. Působí to jen jako žvanění stejně jako těch 20 let likvidace. Žvanění s nulovým přínosem. Nebo je jejich účelem ničit diskuzi akcionářů? Pak jste tedy úspěšný, ale jen v tomto. Bohužel pouze v tom. Bohužel nic víc jste za 20 let nedokázal. Jen jste likvidaci a společnost přivedl zu grunt a zbaběle utekl.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 13:42  další info  (227472)

Kriminální kauza HPH

Po dalším zadlužování HPH prosazováním ztrátových projektů a nesmyslném nakládání s majetkem společnosti předkládá akcionář Jiřík návrh na další úpis, jež je opřen o stejný podvod jako úpis prvý, aby  tak byl dalším krokem k  jeho ovládnutí majetku tunelovaného HPH?

www.hphas.cz/inpage/navrh-kvalifikovaneho-akcionar ...

2 řízení na odvolání likvidátorů HPH byla z důvodu hospodárnosti a ekonomie sloučena  a zároveň bylo na žádost akcionářů o přednostní projednání věci nařízeno jednání s účasti Městského státního zastupitelství v Praze. 

Termín jednání 21.6. 2021, Městský soud v Praze, Slezská 9, jednací síň 364/ 3. patro , 13:00 hod.

Článek Kurzy:

Gigantická akce se nekonala

www.kurzy.cz/zpravy/589661-giganticka-akce-se-neko ...

Informace na stránkách Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. aktualizovány:

Šíření lží na www stránkách hphas

www.hph-castoral.cz/

Spor HCC - HPH o pohledávku 100 mil., další info na stránkách HCC

hccis.cz/

 1,5 milionů akcií HPH, spojených s předchozí trestnou činností a převedených do společnosti za zneužití k úpisu dalších milionů akcií lidmi napojenými na vedení harvardu byly podivným rozhodnutím zrušeny výmazem, přestože jejich prodejem mohly být umořeny dluhy společnosti.

Opakovaná  výzva k vydání opisu seznamu akcionářů představenstvu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

leteckaposta.cz/817189998

Pro akcionáře HPH je v harvardu vedle již z trustů části akcionářům vyplacených 200 Kč ještě dalších (nulou oceněných) max. 300 Kč na akcii

www.kurzy.cz/zpravy/79899-akcionari-hph-mohou-dost ...

Funkční archiv zrušených stránek OSMA o historii tunelování HPH

web.archive.org/web/20161101075419/http:/www.osma1 ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 13:41  další info  (227472)

Vysál 10 milionů akcií a zadlužuje harvard - žalobce Jiřík zahájil řízení s HPH

 Informace o žalobě HPH  akcionářem a věřitelem společnosti žalobce Jiříka 78cm43/2021

infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do;jses ...

Neformálně ovládá společnost, dvěma členy představenstva ze tří  je zastoupen v představenstvu, dominantním postavením vahou svých hlasů ovládá valné hromady a stojí jak  za úvěrováním HPH, tak za  prosazením  všech předkládaných ztrátových projektů posledních let, potápějících společnost a  nesouvisejících s účelem likvidace,  přesto teď společnost účelově žaluje?

Mafie z ČIH a Jiříkův kombajn Xodax aneb dle stejného mustru HPH následuje osud ČIH

www.kurzy.cz/zpravy/nazory/A-P-T-6921-PR-244474/

(Společnost Xodax vlastní firma Xemax, kde 27 procent akcií vlastní podnikatel Vlastimil Jiřík.)

Další články

www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=V&T ...

MSPH 78 INS 2418/2012 -A -22

Osvědčená spolupráce Jiříka a Mixové před jejím jmenováním likvidátorkou HPH,  napadá vás důvod, proč tvrzením že ji neznal svoji spolupráci s ní zapíral?

Likvidátor fy 3V,s.r.o.,  Vlastimil Jiřík a její insolvenční správce Dagmar Mixová

TOMÁŠ ŠEVČÍK,  bývalý správce kyperských trustů,  usvědčený šetřením Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz a též Vrchního státního zastupitelství, Odboru závažné hospodářské kriminality ze zpronevěry 3,5 miliardy Kč  z HPH a defraudace 187 milionů Kč. 

uloz.to/tamhle/nMOt0ydSOkxN/name/Nahrano-21-3-2020 ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 11:41  Tohle jste četli ?!  (227469)

Bizarní zrůdnosti v podání členů vedení HPH

Jak zrůdnou podobu  mrhání peněz předluženého harvardu může mít  ukazuje řada zde diskutovaných příkladů. 

Ať již šlo o účelové přeměny podoby akcií za milionové náklady, rušení majetku místo jeho zpeněžení, jež mohlo společnost oddlužit a zbavit neúměrných nákladů, viz 1,5 milionů vlastních akcií, získaných Harvardem  z držení Harmsu a Beria a zrušených nepochopitelně výmazem jen proto, aby se mohl zopakovat úpisový podvod s nastavením, zvýhodňujícím ovládající subjekty, nebo až trestuhodné nakládání se sporem s Vabergem, kde šli likvidátoři  dle svého vyjádření na stránkách HPH vědomě i do sporu, u kterého dopředu předpokládali, že  nemohou uspět, přestože jim to  prvoinstančně potvrdil i soud. 

Kde  způsobili neodbornou péčí zastupovanému HPH  jen u tohoto jednoho sporu  škodu ve výši 220 000 Kč, zaplacených Vabergu jako náhradu újmy navíc.

Ještě bizarnější postup v mrhání prostředků a energie nyní zvolila Staňkova  dozorčí rada v případě druhé žaloby na odvolání likvidátora Častorála, odložené jako vyřízenou věc po  jeho pravomocném odvolání v řízení jiném, vedeném souběžně a kde se nepochopitelně DR HPH odvolala proti odložení tohoto věcně mrtvého řízení !

Byť je to krok nejen věcně nesmyslný, ale  pro HPH i finančně i personálně zatěžující.

A to kvůli účelové snaze  v odloženém řízení bizarně pokračovat jen proto, aby za zbytečně vynakládaných prostředků se dosáhlo průtahů v řízení třetím, tentokrát na odvolání likvidátorů  Tomka s Mixovou.

 Tedy oddalovat řízení nařízené na červen, ke kterému se připojilo i Státní zastupitelství.

Jakou zvrhlostí při takovém nakládání s prostředky HPHjsou následné výzvy akcionářům, aby tento společnost zadlužující šlendrián platili svými návrhy je tak nabíledni.

Neboť zřejmě nelze čekat, že při  tunelování HPH a jeho zadlužováním podobným marasmem  budou tito povedení členové statutárních orgánů HPH  tyto škody z neodborné až "neřádské péče" vymáhat sami po sobě.

A ke zblití by bylo i komentovat stav, kdy ten z ovládajících akcionářů, jenž je organizátorem tohoto  šlendriánu hned přispěchal s řešením, kterým nás už jednou okradl.

A aby také ne, když u oponentů se dokázali hoši postarat, že neupsali ani jedinou akcii, zatímco on si jich po korunce kus nahamtal hned 10 milionů.  Nepřehlédnutelnou zajímavostí je pak jeho žaloba vůči jím ovládanému a tunelovanému HPH ..

Získaných na základě podvodu, připraveného nepovolenými oprávkami k tomuto účelu   likvidátory Tomkem s Mixovou, kterým oni to současné rabování harvardu začali.

Vyhodili jste za právníky a soudy už snad málo peněz, když o krocích k vymáhání kyperského majetku není nikde k nalezení ani zmínka, neboť při tom vašem okrádání nás akcionářů to není pro vás priorita?

infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 11:40  další info  (227468)

Tady jsou naše úspěchy poté - co jsme Častorála z harvardu odpálili jako raketu!

PŘÍCHODEM LIKVIDÁTORŮ HPH TOMKA A MIXOVÉ SE PODAŘILO REALIZOVAT:

Za slibů rychlého dokončení likvidace a  odblokování aktiv k výplatám byl žalobou tlumočníka zločince Vostrého odvolán nespolupracující likvidátor Častorál.  

Podvodem s oprávkami trojím porušením zákona se nepovoleným  zásahem do ÚZ  z mld. aktiv stala dobytná nula, od realizace odblokování aktiv a jejich výplat akcionářům se  upustilo. 

Rupnutím podvodu s oprávkami, protestovaného akcionáři se ÚZ  „odbornou péčí“ likvidátorů upravil, z tvrzení o vymahatelnosti  aktiv a dobytné nule na nulu nedobytnou, cinknutý  audit byl ospravedlněn a plánované výprodeje desítek milionů akcií za 1 Kč/kus při původní hodnotě 500 Kč za vyloučení kyperek dlužníků  to nenarušilo. Kvůli podhodnocení aktiv  se v rozporu s účetním zákonem neúčtují pohledávky ani za největšími dlužníky, byť je s nimi v živých sporech  blokován nárokovaný majetek v hodnotě cca 3.5 mld. Kč. A to i při jeho zajištění  viz nemovitost Častorála,  v tomto pohledu kocourkovsky prezentováné na stránkách hphas.

Vytvořením umělé účetní ztráty se pokračuje v  tunelářské klasice,  následuje snížení kapitálu 1 000 krát  s  jeho následným navýšením cinknutě zpracovaným úpisem desítek mil.  akcií, ovládnutých subjekty, propojenými s managementem HPH, kterým  se podhodnocený kapitál masivně přerozděluje  na předurčené subjekty.  V rozporu se ZOK  je odmítáno odtajnění změn  akcionářské struktury.

Důvod  naznačují statisíce akcií z těchto operací, získaných i předsedou představenstva?

Akcionářům se snižuje  hodnota nároků budoucích výplat na 1/3 původní hodnoty, a bude hůř, u statisíců z nich se směřuje k tomu, být připraveni zcela o vše. 

Postupně se neodbornou péčí likvidátorů podělaly 4 majetkové spory o cca 127 milionů s povinností placení stovek tisíc soudních náhrad a úroků protistranám, přednost  před zdárným dokončením likvidace dostala likvidace  vlastních akcionářů, jež naopak šlape při masivním růstu dluhů.

Místo prodeje 1,5 milionů vlastních akcií v držení HPH k sanaci záporného kapitálu oddlužením a zbavení se zatěžujících úroků se za přihlížení likvidátorů i likvidní majetek  ruší výmazem, jako další fatální  rána předlužovanému HPH,  místo oddlužení společnosti tak dluh  dál  hrozivě  narůstá.  

Úvěrující firmě bez povolení tohoto předmětu činnosti, jež si 4 roky neplní povinnosti k obchodnímu rejstříku je likvidátory podepsán dodatek  její smlouvy  o limitování dříve poskytnutého úvěru, se kterým podivně  nejsou akcionáři seznámeni před jejich rozhodováním o rušení či prodeji 1.5 mil. akcií HPH zídkaných z držení Beria a Harmsu, projednávané na programu VH, tím se kruh systematického poškozování  HPH jeho tunelováním uzavírá.

Likvidátoři si nechali schválit odměny za 3 roky zpět bez jejich vyplacení, snad  k možnému  uplatnění v  insolvenčním řízení k zajištění si pozic věřitelů?

Zařízlo se 220 000 akcionářů nákladnou, a pro stovky tisíc akcionářů i společnost neekonomickou změnou podoby akcií, nepochopitelně u likvidací zanikající společnosti se stovkami tisíc akcionářů, jejich neprodané akcie pro řadu nejasností zamrzly v držení HPH.

Auditor informuje, že konce likvidace se HPH nemůže dožít.

Díky ztrátám z milionových  nákladů výměn zaknihovaných akcií na listinky a dalším nehospodárnostem, jako je vedení nákladných sporů s vlastními akcionáři, žádajícími nárokové informace či nehospodárnému zániku majetku   HPH místo jeho zpeněžování, spojeném s odmítáním vymáhání působených škod z porušení řádné péče a loajality statutárními orgány, propojenými s jejich  viníky vyzývají  kocourkovsky likvidátoři poškozené akcionáře, aby si sami vymysleli a navrhli způsob  dalšího financování tohoto akcionáře poškozujícího šlendriánu!  Což je další perlou práce soudem jmenovaných likvidátorů.

Čeká se na výsledek řízení o podělaně svolané VH 2018, spojené se snížením a přesuny kapitálu a  podělaně neplatně odhlasované přeměně akcií na VH 2019, čekají se výsledky řízení dvou  žalob na odvolání likvidátorů Tomka a Mixové, kde se poškozovaní akcionáři už zoufale obracejí na předsedu soudu s žádostí o zásah, urgentní projednání žalob na odvolání soudem jmenovaných likvidátorů, v boji s časem, páchanými podvody a šlendriánem, s důsledky  blížícího se zániku HPH.

V nařízeném řízení sloučených žalob je zastoupeno i Státní zastupitelství.

Většinový akcionář, zákulisně ovládající  průběh likvidace a  stojící za režií  a ziskem výnosů z přerozdělování kapitálu  podává účelovou žalobu na HPH, což vyvolává spekulace o dalším osudu HPH, zmizí jeho majetek již osvědčeným vystupováním z likvidace v zahraničí, nebo budou spolupracující likvidátoři pokračovat v tunelování HPH z pozice insolvenčních správců ...?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 11:36  časovač  (227467)

Bizarní zrůdnosti v podání členů vedení HPH

No jo paní likvidátorko Mixová, jenže vy akcionáře ... i tak, navíc ono je  zajímá, proč tyhle krávoviny děláte na vrub předluženého harvardu a ne jako fyzické osoby za svoje peníze, taky už je napadlo, že to mrhání času a peněz chcete zneužít na svoji vlastní ochranu k oddalování rozhodnutí v řízení na odvolání vás dvou likvidátorů, kde už k tomu řízení přistoupili i policajti, tak vám zřejmě z toho hoří koudel u zadku !

A akcionáři pak ty zhovadilosti, spojené s postupem vedení HPH mají opakovanými úpisy platit?!

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 08.05.21 11:36  časovač  (207608)

úpis je jen pro akcionáře

07.05.21 01:17  Blekota  (225944)
  • Pane Častorále, píšete, že chcete upisovat. Proč se toIik staráte o úpis, když jste sám společnost přivedl 20 Ietou likvidací zu grunt, aniž byste informoval akcionáře? Postupoval jste vpřed, zajišťoval a zpeněžoval majetek, podrobnosti jste tajil, abyste neohrozil likvidaci. A pak jste tajně podaI návrh na insolvenci. To jako akcionáři žádáme vysvětlit, jestli chcete upisovat, nás nezajímá !
Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 08.05.21 11:22  Blekota  (225944)

Bizarní

Pane Častorále, možná se odvolávají proto, aby Vás nasraIi. Další možnost je, že dospěli k tomu, že jste dobrý likvidátor. Je to takto dostatečná odpověď ?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 08.05.21 11:19  Blekota  (225944)

Častorál se vrací jako nechvalně známý hrdina ?

Pane Častorále, nebylo by efektivnější, kdybyste všechny ty kopirovací příspěvky přidal jako aktualizaci na svoje www stránky ? Nemusel byste denně kopírovat 100 - 300 příspěvků. Působí to jen jako žvanění stejně jako těch 20 let likvidace. Žvanění s nulovým přínosem. Nebo je jejich účelem ničit diskuzi akcionářů? Pak jste tedy úspěšný, ale jen v tomto. Bohužel pouze v tom. Bohužel nic víc jste za 20 let nedokázal. Jen jste likvidaci a společnost přivedl zu grunt a zbaběle utekl.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:07  Tohle jste četli ?!  (227465)

Bizarní zrůdnosti v podání členů vedení HPH

Jak zrůdnou podobu  mrhání peněz předluženého harvardu může mít  ukazuje řada zde diskutovaných příkladů. 

Ať již šlo o účelové přeměny podoby akcií za milionové náklady, rušení majetku místo jeho zpeněžení, jež mohlo společnost oddlužit a zbavit neúměrných nákladů, viz 1,5 milionů vlastních akcií, získaných Harvardem  z držení Harmsu a Beria a zrušených nepochopitelně výmazem jen proto, aby se mohl zopakovat úpisový podvod s nastavením, zvýhodňujícím ovládající subjekty, nebo až trestuhodné nakládání se sporem s Vabergem, kde šli likvidátoři  dle svého vyjádření na stránkách HPH vědomě i do sporu, u kterého dopředu předpokládali, že  nemohou uspět, přestože jim to  prvoinstančně potvrdil i soud. 

Kde  způsobili neodbornou péčí zastupovanému HPH  jen u tohoto jednoho sporu  škodu ve výši 220 000 Kč, zaplacených Vabergu jako náhradu újmy navíc.

Ještě bizarnější postup v mrhání prostředků a energie nyní zvolila Staňkova  dozorčí rada v případě druhé žaloby na odvolání likvidátora Častorála, odložené jako vyřízenou věc po  jeho pravomocném odvolání v řízení jiném, vedeném souběžně a kde se nepochopitelně DR HPH odvolala proti odložení tohoto věcně mrtvého řízení !

Byť je to krok nejen věcně nesmyslný, ale  pro HPH i finančně i personálně zatěžující.

A to kvůli účelové snaze  v odloženém řízení bizarně pokračovat jen proto, aby za zbytečně vynakládaných prostředků se dosáhlo průtahů v řízení třetím, tentokrát na odvolání likvidátorů  Tomka s Mixovou.

 Tedy oddalovat řízení nařízené na červen, ke kterému se připojilo i Státní zastupitelství.

Jakou zvrhlostí při takovém nakládání s prostředky HPHjsou následné výzvy akcionářům, aby tento společnost zadlužující šlendrián platili svými návrhy je tak nabíledni.

Neboť zřejmě nelze čekat, že při  tunelování HPH a jeho zadlužováním podobným marasmem  budou tito povedení členové statutárních orgánů HPH  tyto škody z neodborné až "neřádské péče" vymáhat sami po sobě.

A ke zblití by bylo i komentovat stav, kdy ten z ovládajících akcionářů, jenž je organizátorem tohoto  šlendriánu hned přispěchal s řešením, kterým nás už jednou okradl.

A aby také ne, když u oponentů se dokázali hoši postarat, že neupsali ani jedinou akcii, zatímco on si jich po korunce kus nahamtal hned 10 milionů.  Nepřehlédnutelnou zajímavostí je pak jeho žaloba vůči jím ovládanému a tunelovanému HPH ..

Získaných na základě podvodu, připraveného nepovolenými oprávkami k tomuto účelu   likvidátory Tomkem s Mixovou, kterým oni to současné rabování harvardu začali.

Vyhodili jste za právníky a soudy už snad málo peněz, když o krocích k vymáhání kyperského majetku není nikde k nalezení ani zmínka, neboť při tom vašem okrádání nás akcionářů to není pro vás priorita?

infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do?type ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:06  časovač  (227464)

Zrůdné okrádání stovek tisíc seniorů z řad akcionářů harvardu jde do finále ?!

Opakuji přátelé, vy se ptáte na naše podvody s vaším majetkem, co s ním likvidátoři Tomko s Mixovou vyvádějí a oni se místo toho schovávají za přitroublé vyvolávání již odvolaného likvidátora, co ale můžou dělat při těch podvodech  jiného?

A zajímá vás toho hodně, neboť dodnes nikdo nevíte, co ti naši likvidátorští vejlupci  zamýšlejí s těmi trusty, kde režii vymáhání jejich majetku nechávají na týmu defraudanta, jenž ho zpronevěřil a  kde jeho bývalá advokátka je legračně  prezentovaná jako obhájkyně poškozených, což vám napovídá spolu s jeho nulovým oceněním a tajením informací, kdo je likvidátory předurčen jako příjemce tohoto majetku.

Těm nedobytným nulám z miliardových aktiv také zdá se nerozumíte, kdy zvláště u půlmiliardové pohledávky Bayer věc nabývá již kriminální podtext, o oprávkách za trojího porušení zákona ani nemluvě.

Prostě vám hlava nebere, jak jeden den všechna aktiva mohou být dle tvrzení s námi spolupracujících likvidátorů dobytná a druhý den už ne.

Taky vám chybí vysvětlení, proč zůstaly umrtveny akcie z výměn, co za taktiku vymysleli likvidátoři  s tím šíleným zadlužováním HPH svoji ochotou proplácet všechny ty kolektivem Vlastíka, Thomase a Jakuba   předkládané rozkrádačky, ústící ve výzvy k vám, co s tím předlužením harvardu již za hranicí bankrotu chcete vy dělat?

Což začínáte chápat jako nahrávku k prosazení dalších upisovacích akciček,  nastavených ve prospěch držitele desítky milionů akcií Jiříka, když proti tomuto harvard zadlužujícímu automatu s 10 milionů z harvardu vyfouknutých  akcií/ hlasů si na valných ani neškrtnete.

Zvláště když jeho zájmy v představenstvu po kmotrovsky  zastupující Materna bezelstně veřejně prezentuje, že Jiříkovo blaho upřednostňuje řádné péči, a kdy dozorčí radu máme také ve svém vlivu?

Nebo co to je za taktiku majetek likvidovat jeho rušením jako u vlastních akcií HPH, místo jejich  zpeněžování, když v úpise o ně byl skoro miliardový převis poptávky a jistě vás zajímají i další naše umělecké kousky a lumpárničky!

Prostě zajímá vás toho hodně, takže čekejte informační smršť...

Ale ne bobánci  k tomu co vás zajímá, to by si noví likvidátoři nadělali do vlastních bot, což snad chápete..!

Takže opět salva na důchodce Častorála, páč o těch našich podvodech i po svém odvolání píše nepěkné článečky, chápete to !?!

20 roků jsme ho blokovali, odvolávali, a on o těch našich podvodech píše furt, jako by se ho ještě týkaly!

Paní likvidátorko Mixová, tak řežte ho tím komparsem vás obdivujících akcionářů, nebo tou vámi uhozeně srovnávanou zlodějkou v Tescu, ať to tu není zaflákáno jenom těmi našimi obludnými podvody a podřezáváním krků stovkám tisíc akcionářů harvardu v nejmasovější akci šmejdů, co svět kdy poznal, a klikat vážení, ZAKLIKÁVAT ty naše PODVODY !

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:05  další info  (227463)

Kriminální kauza HPH

Po dalším zadlužování HPH prosazováním ztrátových projektů a nesmyslném nakládání s majetkem společnosti předkládá akcionář Jiřík návrh na další úpis, jež je opřen o stejný podvod jako úpis prvý, aby  tak byl dalším krokem k  jeho ovládnutí majetku tunelovaného HPH?

www.hphas.cz/inpage/navrh-kvalifikovaneho-akcionar ...

2 řízení na odvolání likvidátorů HPH byla z důvodu hospodárnosti a ekonomie sloučena  a zároveň bylo na žádost akcionářů o přednostní projednání věci nařízeno jednání s účasti Městského státního zastupitelství v Praze. 

Termín jednání 21.6. 2021, Městský soud v Praze, Slezská 9, jednací síň 364/ 3. patro , 13:00 hod.

Článek Kurzy:

Gigantická akce se nekonala

www.kurzy.cz/zpravy/589661-giganticka-akce-se-neko ...

Informace na stránkách Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc. aktualizovány:

Šíření lží na www stránkách hphas

www.hph-castoral.cz/

Spor HCC - HPH o pohledávku 100 mil., další info na stránkách HCC

hccis.cz/

 1,5 milionů akcií HPH, spojených s předchozí trestnou činností a převedených do společnosti za zneužití k úpisu dalších milionů akcií lidmi napojenými na vedení harvardu byly podivným rozhodnutím zrušeny výmazem, přestože jejich prodejem mohly být umořeny dluhy společnosti.

Opakovaná  výzva k vydání opisu seznamu akcionářů představenstvu společnosti Harvardský průmyslový holding, a.s. - v likvidaci

leteckaposta.cz/817189998

Pro akcionáře HPH je v harvardu vedle již z trustů části akcionářům vyplacených 200 Kč ještě dalších (nulou oceněných) max. 300 Kč na akcii

www.kurzy.cz/zpravy/79899-akcionari-hph-mohou-dost ...

Funkční archiv zrušených stránek OSMA o historii tunelování HPH

web.archive.org/web/20161101075419/http:/www.osma1 ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:04  další info  (227463)

Vysál 10 milionů akcií a zadlužuje harvard - žalobce Jiřík zahájil řízení s HPH

 Informace o žalobě HPH  akcionářem a věřitelem společnosti žalobce Jiříka 78cm43/2021

infosoud.justice.cz/InfoSoud/public/search.do;jses ...

Neformálně ovládá společnost, dvěma členy představenstva ze tří  je zastoupen v představenstvu, dominantním postavením vahou svých hlasů ovládá valné hromady a stojí jak  za úvěrováním HPH, tak za  prosazením  všech předkládaných ztrátových projektů posledních let, potápějících společnost a  nesouvisejících s účelem likvidace,  přesto teď společnost účelově žaluje?

Mafie z ČIH a Jiříkův kombajn Xodax aneb dle stejného mustru HPH následuje osud ČIH

www.kurzy.cz/zpravy/nazory/A-P-T-6921-PR-244474/

(Společnost Xodax vlastní firma Xemax, kde 27 procent akcií vlastní podnikatel Vlastimil Jiřík.)

Další články

www.kurzy.cz/akcie-cr/nazory/default.asp?A=V&T ...

MSPH 78 INS 2418/2012 -A -22

Osvědčená spolupráce Jiříka a Mixové před jejím jmenováním likvidátorkou HPH,  napadá vás důvod, proč tvrzením že ji neznal svoji spolupráci s ní zapíral?

Likvidátor fy 3V,s.r.o.,  Vlastimil Jiřík a její insolvenční správce Dagmar Mixová

TOMÁŠ ŠEVČÍK,  bývalý správce kyperských trustů,  usvědčený šetřením Policie ČR, Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, Odboru výnosů a praní peněz a též Vrchního státního zastupitelství, Odboru závažné hospodářské kriminality ze zpronevěry 3,5 miliardy Kč  z HPH a defraudace 187 milionů Kč. 

uloz.to/tamhle/nMOt0ydSOkxN/name/Nahrano-21-3-2020 ...

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:03  další info  (227463)

Tady jsou naše úspěchy poté - co jsme Častorála z harvardu odpálili jako raketu!

PŘÍCHODEM LIKVIDÁTORŮ HPH TOMKA A MIXOVÉ SE PODAŘILO REALIZOVAT:

Za slibů rychlého dokončení likvidace a  odblokování aktiv k výplatám byl žalobou tlumočníka zločince Vostrého odvolán nespolupracující likvidátor Častorál.  

Podvodem s oprávkami trojím porušením zákona se nepovoleným  zásahem do ÚZ  z mld. aktiv stala dobytná nula, od realizace odblokování aktiv a jejich výplat akcionářům se  upustilo. 

Rupnutím podvodu s oprávkami, protestovaného akcionáři se ÚZ  „odbornou péčí“ likvidátorů upravil, z tvrzení o vymahatelnosti  aktiv a dobytné nule na nulu nedobytnou, cinknutý  audit byl ospravedlněn a plánované výprodeje desítek milionů akcií za 1 Kč/kus při původní hodnotě 500 Kč za vyloučení kyperek dlužníků  to nenarušilo. Kvůli podhodnocení aktiv  se v rozporu s účetním zákonem neúčtují pohledávky ani za největšími dlužníky, byť je s nimi v živých sporech  blokován nárokovaný majetek v hodnotě cca 3.5 mld. Kč. A to i při jeho zajištění  viz nemovitost Častorála,  v tomto pohledu kocourkovsky prezentováné na stránkách hphas.

Vytvořením umělé účetní ztráty se pokračuje v  tunelářské klasice,  následuje snížení kapitálu 1 000 krát  s  jeho následným navýšením cinknutě zpracovaným úpisem desítek mil.  akcií, ovládnutých subjekty, propojenými s managementem HPH, kterým  se podhodnocený kapitál masivně přerozděluje  na předurčené subjekty.  V rozporu se ZOK  je odmítáno odtajnění změn  akcionářské struktury.

Důvod  naznačují statisíce akcií z těchto operací, získaných i předsedou představenstva?

Akcionářům se snižuje  hodnota nároků budoucích výplat na 1/3 původní hodnoty, a bude hůř, u statisíců z nich se směřuje k tomu, být připraveni zcela o vše. 

Postupně se neodbornou péčí likvidátorů podělaly 4 majetkové spory o cca 127 milionů s povinností placení stovek tisíc soudních náhrad a úroků protistranám, přednost  před zdárným dokončením likvidace dostala likvidace  vlastních akcionářů, jež naopak šlape při masivním růstu dluhů.

Místo prodeje 1,5 milionů vlastních akcií v držení HPH k sanaci záporného kapitálu oddlužením a zbavení se zatěžujících úroků se za přihlížení likvidátorů i likvidní majetek  ruší výmazem, jako další fatální  rána předlužovanému HPH,  místo oddlužení společnosti tak dluh  dál  hrozivě  narůstá.  

Úvěrující firmě bez povolení tohoto předmětu činnosti, jež si 4 roky neplní povinnosti k obchodnímu rejstříku je likvidátory podepsán dodatek  její smlouvy  o limitování dříve poskytnutého úvěru, se kterým podivně  nejsou akcionáři seznámeni před jejich rozhodováním o rušení či prodeji 1.5 mil. akcií HPH zídkaných z držení Beria a Harmsu, projednávané na programu VH, tím se kruh systematického poškozování  HPH jeho tunelováním uzavírá.

Likvidátoři si nechali schválit odměny za 3 roky zpět bez jejich vyplacení, snad  k možnému  uplatnění v  insolvenčním řízení k zajištění si pozic věřitelů?

Zařízlo se 220 000 akcionářů nákladnou, a pro stovky tisíc akcionářů i společnost neekonomickou změnou podoby akcií, nepochopitelně u likvidací zanikající společnosti se stovkami tisíc akcionářů, jejich neprodané akcie pro řadu nejasností zamrzly v držení HPH.

Auditor informuje, že konce likvidace se HPH nemůže dožít.

Díky ztrátám z milionových  nákladů výměn zaknihovaných akcií na listinky a dalším nehospodárnostem, jako je vedení nákladných sporů s vlastními akcionáři, žádajícími nárokové informace či nehospodárnému zániku majetku   HPH místo jeho zpeněžování, spojeném s odmítáním vymáhání působených škod z porušení řádné péče a loajality statutárními orgány, propojenými s jejich  viníky vyzývají  kocourkovsky likvidátoři poškozené akcionáře, aby si sami vymysleli a navrhli způsob  dalšího financování tohoto akcionáře poškozujícího šlendriánu!  Což je další perlou práce soudem jmenovaných likvidátorů.

Čeká se na výsledek řízení o podělaně svolané VH 2018, spojené se snížením a přesuny kapitálu a  podělaně neplatně odhlasované přeměně akcií na VH 2019, čekají se výsledky řízení dvou  žalob na odvolání likvidátorů Tomka a Mixové, kde se poškozovaní akcionáři už zoufale obracejí na předsedu soudu s žádostí o zásah, urgentní projednání žalob na odvolání soudem jmenovaných likvidátorů, v boji s časem, páchanými podvody a šlendriánem, s důsledky  blížícího se zániku HPH.

V nařízeném řízení sloučených žalob je zastoupeno i Státní zastupitelství.

Většinový akcionář, zákulisně ovládající  průběh likvidace a  stojící za režií  a ziskem výnosů z přerozdělování kapitálu  podává účelovou žalobu na HPH, což vyvolává spekulace o dalším osudu HPH, zmizí jeho majetek již osvědčeným vystupováním z likvidace v zahraničí, nebo budou spolupracující likvidátoři pokračovat v tunelování HPH z pozice insolvenčních správců ...?

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:03  robert  (227462)

Okrádá nás banda nenažraných darebáků ?

26.5.2020 zveřejnilo představenstvo  v dodatku UZ výrok auditora, v němž je uvedeno, že „ vykázaná ztráta a zejména záporný vlastní kapitál ukazují na existenci významné materiální nejistoty, která může zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti trvat po dobu předpokládané likvidace“, mám za to, že do této nejistoty uvrhli likvidátoři a představenstvo společnost, kromě jiného, vytvořením opravných položek k pohledávkám ve výši 29,5 mld Kč a tím se, kromě uvedeného „zpochybnění životnosti společnosti“ dopustili porušení Zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (ZoR)  a Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (ZDP), který ustanovuje, že Opravné položky nelze tvořit k pohledávkám mezi spojenými osobami ( § 8 odst. 1, § 8a odst. 3 písm. b) a § 8c písm. a) ZoR) podle § 23 odst. 7 ZDP, kterými se rozumí kapitálově spojené osoby nebo jinak spojené osoby, neboť např. V.Kožený, B. Vostrý, HCC,  Trusty aj. jsou kapitálově spojené osoby s HPH.

Písemné odpovědi k VH 12.6. 2020 na téma Péče řádného hospodáře.

Nejvýznamnější nákladové položky roku 2019:

 1 234 200,00  Odměna likvidátora 2017, 2018, 2019 

1 687 364,52  Právní služby

588 500,00     Zajištění úpisu akcií

2 418 284,00  Přeměna akcií na listinné

250 000,00     Audit 2018

137 246,55     Valná hromada 2019

6 315 595,07   Celkem

Náklady spojené s nehospodárnými výměnami podoby akcií za rok 2019 

2 094 392,00  Pošta

516 500,00     Zajištění realizace včetně software

196 210,00     Mzdy - brigádníci

362 134,87     Tisk akcií + papír

3 169 236,87   Celkem 

Dotazy:

Z čeho se skládají dlouhodobé závazky na ř. 122 RAV ve výši 17,123 mil. Kč, proč 

došlo k jejich dvojnásobnému navýšení?

13,2 mil jistina úvěru od EUROhost, 3,9 mil úroky z úvěru EUROhost. Došlo k navýšení 

úvěru o 8 mil, což odpovídá vykázané ztrátě.

Z čeho se skládají krátkodobé závazky na ř. 126 RAV ve výši 7,318 mil. Kč, proč došlo 

k jejich navýšení z 5,531 mil. Kč?

Jde o zvýšení o 1,8 mil Kč a kde nejvýznamnější jsou dohadné účty pasivní, kde jsou 

zaúčtovány nezaplacené zálohy na odměny likvidátorů 1,2 mil a neuznaný nárok na 

odpočet DPH, kde jsme se odvolali.

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:01  reakce  (227461)

Kriminální kauza HPH aneb od miliardových aktiv k podivně nevymahatelné nule?

Dobře, o evergreenu v podobě obstaveného majetku a škod žalobou bývalého tlumočníka zločince Vostrého  odvolaného Častorála se lze pobavit.
A v té telce  jste národu sdělili, jakou škodu Častorál způsobil a jakou škodu vy k vymáhání a její úhradě účtujete, aby diváci pochopili ten vámi secvičený divadelní kousek?
Jestliže likvidátorko Mixová tady halekáte, že vaší žalobou buzerovaný Častorál přijde o byt, pak se ptám, co je to za podvod, že k této pohledávce  jste nezaúčtovali ani 1 Kč ?
Pro nespolupráci s bývalými manažery odsouzených zločinců v orgánech HPH byl Častorál jejich žalobou odvolán, odsouzen k náhradě škody, dle tvrzení společnosti má  vámi zajištěný k jejich úhradě majetek?
Jenže to nás opět vrací k podvodnému jednání likvidátorů Tomka a Mixové, kteří tuto škodu  vymáhají, ale v rozporu s účetním zákonem účelově neúčtují, jak je to možné?
Podobně jako užitím nepovolených oprávek vůči všem pohledávkám trojím porušením předpisu na základě tohoto protiprávného jednání se všechna miliardová aktiva i vysouzené náhrady  oceňují nulovou hodnotou, což například  u pohledávky stovek milionů účtu Bayer je i při zběžném seznámením s pravým stavem věcí nehorázný nesmysl.
A to vše kvůli něčí podvodné snaze podhodnotit aktiva a tím umožnit spřízněným subjektům  za babku výkupy milionů podhodnocených akcií se ředěním kapitálu sápat na nulou oceněná miliardová aktiva HPH?
Nejde tedy zástupcům společnosti o uplatnění a náhradu škody, nýbrž o zastrašovací akt, spojený se snahou držet aktiva obrovsky podhodnocena a nezvyšovat si režii výkupů milionů sporně získávaných akcií?
Při znalosti vyjádření auditora a jeho posouzení stability současného financování?
Zdůvodnili někde, proč všechny pohledávky vedou jako nedobytné s nulovou hodnotou a proč  za takové situace připustili hlasovat o výmazu 1,5 milionů akcií HPH z držení Harmsu a Beria a neprodali ty akcie, pokud o nich 1 rok věděli ?
A co škody z porušení řádné péče, proč dozorčí rada ještě nezjednala i zde nápravu ?
Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:00  další info  (227454)

Zrůdné okrádání stovek tisíc seniorů z řad akcionářů harvardu jde do finále !?

Kde  podvod s nepovolenými oprávkami a cíleným podhodnocením aktiv likvidátory Harvardského průmyslového holdingu,  a.s. v likvidaci vynikne je pohledávka z účtu advokáta Bayera v Českých Budějovicích, kde leží v soudní úschově k uplatnění nároku  účelově  blokováno 430 milionů Kč v situaci, kdy harvard je vysáván cíleným zadlužováním a úvěrováním dominantním akcionářem Jiříkem.

Způsob nakládání s touto pohledávkou odkrývá způsob, kterým je kapitál HPH masově přerozdělován z původních akcionářů na ovládající skupinu.Blokováním těchto prostředků trikem údajného hledání smíru s bývalou správcovskou kyperskou firmou ing. Ševčíka  zůstalo ležet s nulovým oceněním a s vylhanou nevymahatelností stovky milionů Kč, byť z usnesení policie ke kyperským  trustům a této zpronevěře Ševčíka  je zřejmé, že jeho kyperská firma nemá šanci s nárokem na tyto prostředky uspět.

A o to jde, cíleně a často za porušení právního předpisu pozdržet vše, co by překáželo výkupům milionů umněle podhodnocených akcií skupinou kolem finančníka Jiříka, za součinnosti  s novými likvidátory.

Asi není náhodou, že poškozený harvard je nyní zastupován stejnou advokátkou, jež pro ing. Ševčíka hájila jeho zpronevěru miliard do kyperských trustů.

Tak je možné předlužený harvard vysávat úvěrem Jiříka a současně nabývat miliony cíleně podhodnocených akcií HPH, jež  jsou rozebírány hochy z vedení harvardu a obrovsky  je tak ředěn podíl původních akcionářů v HPH, přestože společnost je určena k zániku likvidací?Není náhodou, že právě bývalý správce nelegálních kyperských trustů ing. Ševčík do podvodu s předchozím úpisem zapojil úpisová práva z 1,5 milionů akcií HPH, darovaných předtím do harvardu z držení kyperek a  uložených pro spojitost s trestnou činností v policejní úschově,  pro tento účel z ní vytažených trikem  jejich daru poškozenému HPH ?!

Kolik tyto obrovsky výnosné operace za přehlížení podvodů  mohly hodit spolupracujícím likvidátorům se lze pouze domýšlet, spor vede holding o majetek v úhrnné hodnotě více jak 3,5 miliardy a právě jimi byl oceněn (nejspíš právě pro podobné operace) nulou,  označen jako nedobytný, a to v přímém rozporu s účetními a daňovými předpisy a přes protesty poškozovaných akcionářů ..

Pokud by ing.Ševčík, zastupující kyperskou firmu Daventree Trustees na jedné straně  přispěl  k blokování převzetí stovek milionů z pohledávky advokáta Bayera v Českých Budějovicích, a na druhé straně pak  těžil z takovéhoto  ovlivnění ocenění této pohledávky  postoupením úpisových práv akcií HPH z držení kyperek na spolupracujícího Jiříka, jenž je  inicioval trikem s darováním do HPH  vytáhnout z policejní úschovy k jejich zapojení do úpisu, pak tímto postupem bylo možné jejich vypráním a naklonováním úpisem v poměru 1:6 jen v jeho prvých dvou kolech získat miliony podhodnocených akcií, tím dosáhnout pozdějším čerpáním likvidačního zůstatku i neuvěřitelně obrovského zisku.

Navíc ze strany likvidátorů podporou užitím nepovolených oprávek porušením  účetních a daňových předpisů podhodnocením  nabývaných milionů akcií za ceny 1 Kč/akcii.

A to přestože hodnota aktiv za vyloučení kyperek dlužníků z pozdějších výplat likvidačního zůstatku  se pohybovala před začátkem masivního ředění kapitálu vydáváním desítek milionů nových akcií  u částky 500 Kč/akcie, takže zisk z těchto operací je značný.

Jedná se řádově o stovky milionů až jednotky miliard, kdy ve hře jsou  dalšími kroky jako je totální likvidace akcionářské struktury zaříznutím stovek tisíc akcionářů dalšími klasickými tunelářskými triky, jež můžeme právě teď opět sledovat, nepochopitelně u likvidací zanikající společnosti, jež měla spět pouze k vypořádání blokovaného majetku několika miliard ?!

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:

spíše nečíst (1) 08.05.21 08:00  další info  (227454)

10 roků lhaní o rychlé výplatě a šok - řezničina - likvidace 200 000 akcionářů!?

Pobrat další miliony účelově podhodnocených akcií HPH tak, aby mohly být zastřeně ovládnuty předem určeným zájemcem není jen tak, jaký nás tedy čeká způsob prodeje akcií z nepřevzatých výměn, forma Book Building?

Ne, to by jste lidi ovládající HPH podceňovali.Vždyť  vydat prospekt k tomuto nulou oceněnému a  jednou vymahatelnému,  podruhé nevymahatelnému majetkovému guláši, naroubovanému podvodem s oprávkami na likvidní miliardová a často zajištěním účtů chráněná aktiva ve sporu s Koženým nelze,  tuto frašku, kterou by nebyla schopna spolknout kvalifikovaná komunita  zájemců z řad široké skupiny investorů, a  vyhodnotila  by si ji jako podvod.

A tomu nelze dát  marketingovou  publicitu předhozením  k seznámení  veřejnosti, což ani s ohledem  na zájem minimalizovat cenu prodávaných akcií nejspíš donutí skupinu ovládající HPH  přijít  s jiným trikem, lépe vyhovujícím jejich zájmům, takže lze čekat  ve smyslu  všech jejich předchozích kroků pokus o ovládnutí akcií v prodeji formou Accelerated Book Building, a proč?

Protože určení ceny a prodej dalších milionů akcií by bylo bez  vydání prospektu,  odkrytí pravého stavu věcí majetkové povahy, bez nežádoucí publicity, rizika  tržních podmínek a tlaku k růstu ceny a  konečně i nežádoucí prodlužování této choulostivé operace, co si přát víc?

Jak také jinak  při tvrzení o nulové hodnotě nevymahatelného majetku, jež byla  prohlášena u dříve dobytných aktiv  v čase, kdy rupl podvod s nepovolenými oprávkami a je vzkazem likvidátorů Tomka s Mixovou jako zásadní cenotvorná informace vlastním akcionářům, možná ve snaze je zmást a vyloučit ze zájmu držet a vyzvedávat akcie z výměn, a tím jich i co nejvíce skrytě ovládnout ?!

Proto co na tom, že představenstvo v čele s předsedou představenstva, držících úporně tuto lajnu v rozporu se ZOK již rok odmítá akcionářům  odkrýt akcionářskou strukturu  jako další ochraný prvek šedé zóny, zakrývající cenotvorné informace  o kvalitě řízení  společnosti podle složení akcionářů společnosti, do jejichž akcií má někdo vkládat svoji  investici.

Podobně tuto hru na slepou bábu představenstvo jistilo i odmítnutím  bodu  k VH  kvalifikovanému akcionáři, kterým se on marně domáhal informací k  trustům 1 a 2 , jejichž aktiva tvoří podstatnou část majetkové struktury společnosti, bez níž nelze ani odhadnout informačním embargem a tajením všech podstatných informací spolehlivě zastřenou reálnou hodnotu podkladových aktiv, nutnou znát při vážení investice do nabízených akcií.

Kde  sychrovat tuto lajnu se daří i  likvidátorům  přesvědčujících soud, že jimi zastupovanou společnost s  trusty nic moc nespojuje, a tudíž žalobce z řad akcionářů nemá na vymáhané  informace k aktivům trustů právo ..??

Aby toto zmatení sychrovala i sama soudkyně MS ohluchnutím při načtení důkazu, že její výrok o možnosti  svolat po flagrantním porušením ZOK společností náhradní VH  padá pod stůl, neboť s touto spornou VH došlo i ke  ztrátě k tomu potřebného kvora na straně žalobce? 

No ano, a pak že paragraf nejde po kocourkovsku narovnat?!Takže  bilancujme, je schopnost určení vnitřní hodnoty milionů prodávaných akcií  HPH takto mnohonásobně zastřená, když snad úmyslně  zmatení investoři  ani netuší, zda s akcií si spolu s nulou oceněnými nedobytnými aktivy vůbec  kupují nějaký majetek, nebo už získávají pouze jako perpetuu mobile rostoucí a neřízený dluh? 

Dosavadní doporučení: spíše nečíst (1)
Vaše doporučení:


Diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !, další stránky: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !

! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! - zdrojová stránka k tématu diskuze ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.

Zasílání Denního souhrnu názorů na ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů ! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu ! HPH - výzva nově vzniklého sdružení akcionářů !.


 Burza Prime 16:23 
Název Kurz Změna
 AVAST  139.35  +0.83% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  370.00  +0.82% 
 ČEZ  602.50  +1.09% 
 ERSTE GROUP BANK A  800.00  +1.24% 
 KOFOLA CS  282.00  -0.70% 
 KOMERČNÍ BANKA  675.00  +1.81% 
 MONETA MONEY BANK  77.35  +3.00% 
 O2 C.R.  267.50  +0.56% 
 PHILIP MORRIS ČR A  14 720.00  +0.27% 
 VIG  587.00  -0.17% 
Komodity online
 Ropa 68.35 USD 07.05   
 Zlato 1831.49 USD 07.05   
 Stříbro 27.44 USD 07.05   
 Káva 153.18 USD 07.05   
 Cukr 17.48 USD 07.05   
 Bavlna 89.64 USD 07.05   

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.