Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc! - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc! - Diskuze k tématu Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc!


Výpis příspěvků diskuze Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc!, 1 až 20 (25)
 
přečíst (0) 18.09.17 16:38  Nasraláh  (159330)

přenos dat pomocí teleportace???

viz. je energeticky náročnější klasický přenos dat elemag. vlnami nebo je možné použít teleportaci??? viz. je taky možné použít teleportačních družic, které dokáží tato data teleportovat do konkrétního místa na Zemi ( popř.  lze teleportovat i z jedné strany Země na druhou??? tj. skrz Zemi??? tohle nevím...). Je tedy v budoucnu možné data teleportovat do teleportphonů???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.09.17 16:52  Nasraláh  (159330)

přenos dat pomocí teleportace???

viz. je možné použít BEC ( Bose-Einsteinův kondenzát ), což ale vyžaduje dost energie na nízkou teplotu BEC... viz teleportační družice by s tím neměly problém ( ve Vesmíru je nízká teplota... )...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.09.17 12:43  Nasraláh  (159330)

jak velké je IQ buňky???

Ps. je možné, že buňka má svou vlastní AI či AEI nebo dokonce skutečnou inteligenci a to v DNA?? Ps. velké množství tvorby nových DNA při dělení buněk a její opravy jsou součástí "inteligence" buněk ( ps. při obrovském množství těchto dělení existuje IQ buňky, která má proti kvantovým principům, které by vedly k rychlé destrukci buněk svoji obranu v IQ buňky???)?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.09.17 14:26  Nasraláh  (159330)

jak velké je IQ buňky???

ps. zprávné kvantové principy pomáhají vytvořit zprávnou DNA, tytéž principy však vedou k tvorbě rakoviny... Viz. jsou stovky tisíc ???malformac??? rakovinových buněk ( při stovkách různých buněk tak existují tisíce kvantových možností včetně stejného množství opravných mechanismů ( buňka někdy dokáže opravit jakoukoliv změnu )!!! Můžeme tak kvantově popsat tyto tisíce opravných mechanismů buňky!!! a tím pomoci poznat a hlavně vyléčit ?????????????????rakovinu???????

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.09.17 14:33  Nasraláh  (159330)

jak velké je IQ buňky???

ps. ne malformace, ale změny v DNA, které vedou k rakovině...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.09.17 12:28  Nasraláh  (159330)

teleportace emočních projevů???

Je možné dát částici nebo skupině částic ( fotonů ) emoční vlastnost??? tj dát této skupině částic novou fyzikální??? vlastnost, kterou tato skupina částic přenáší po internetu??? popř. je možné tuto skupinu částic nesoucí emoční projev teleportovat??? ( tj. viz je možné teleportovat emotikon??? ( tj. skupinu fotonů tvořící emotikon???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.09.17 09:19  Nasraláh  (159330)

umělá emoční inteligence AEI???

emotikon lze vytvořit nejen z fotky obličeje získané ze smartphonu Apple, ale i z hlasu člověka při volání mobilem ( další aplikace pro Apple )??? taky z analýzy toho co člověk na Facebooku píše lze vytvořit emotikon + člověk sám dá určité věci na Facebooku nebo Apple emotikon... Lze tak zjistit díky 4 druhům emotikonů, co si člověk myslí... Ps. je možné využít 4 druhy emotikonu např v reklamě pro Škodu Auto na Facebooku?? Viz. jednotlivé emotikony se navzájem ovlivňují. Díky lidem tak lze naučit počítač emocím pomocí emotikonů něco jako umělou emoční inteligenci (AEI)....viz. počítač tak může zapojit do umělé inteligence i emoční inteligenci...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.09.17 09:42  Nasraláh  (159330)

umělá emoční inteligence AEI???

pátým emotikonem může být, jak se člověk sám cítí ( tedy ne popis toho co zrovna vidí emotikon, kterým popisuje danou fotku...)????

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.09.17 09:47  Nasraláh  (159330)

umělá emoční inteligence AEI???

Možná, že by si sama umělá inteligence AI dokázala po čase vytvořit AEI aniž bychom o tom věděli??? právě díky emotikonům??? Viz lze nechat počítače navzájem komunikovat podobně jako to udělal Apple ( nebo Facebook )???? a dát jim k dispozici i emotikony??? Možná by AI vytvořila sma jednoduchou strukturu AEI???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 18.09.17 09:26  Nasraláh  (159330)

umělá emoční inteligence AEI???

ps. je AEI vytvořena jen pro obecnou emoční inteligenci počítače nebo je možné AEI rozdělit podle oborů lidské ( počítačové ) činnosti??? A mít tak např fyzikální AEI atd...???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 17.09.17 09:34  Nasraláh  (159330)

smartphone Apple jako psychologická pomoc???

Je možné, pomocí Applu kontrolovat psychický stav člověka pomocí emocí, které smartphon vyhodnotí z vyfocení tváře??? Tj. pak by mohl ( smartphone ) např. při depresích člověka pomoci vhodnými fotkami zlepšit náladu člověka. tj psychologickou pomoc ????... Navíc je možné takto sledovat třeba Kim čon una v tv a zjistit jeho psychické problémy pokud nějaké má????

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 17.09.17 10:10  Nasraláh  (159330)

smartphone Apple jako psychologická pomoc???

ps. Kim čong una lze analyzovat pomocí vyhodnocení tváře, hlasu, očí... viz vtm.e15.cz/aktuality/10-biometrickych-technologii- ...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 17.09.17 09:59  Nasraláh  (159330)

rozpoznávání tváře???

U chytrých bankomatů???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 14.09.17 14:53  Nasraláh  (159330)

kde propojit všechny existující síly???

Např. na Slunci!!! gravitace zde pomáhá měnit všechny ostatní síly a zíároveň všechny tyto síly vytváří gravitaci??? Je to jistě na delší pojednání a měli by se ho účastnit fyzikové ( jak jaderní, tak kvantoví tak relativističtí...Slunce tak může pomoci vytvořit teorii všeho!!! a to i díky měření, které by měli podpořit teoretické výpočty.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 14.09.17 14:58  Nasraláh  (159330)

kde propojit všechny existující síly???

ps. jen ještě poznámka: Slunce je mnohem větším teoretickým objektem než LHC ( ikdyž můžeme počítat i s výsledky právě v LHC na Slunci, tj. existují tam srážky částic s danou energií a jak by vypadalo Slunce s energiemi srážek maximálně LHC??? )??? 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 14.09.17 12:41  Nasraláh  (159330)

úbytek hmoty v LHC??

Tj. je možné počítat s úbytkem hmoty u produktů srážky protonů ( tj. když dojde k uvolnění a detekci kvarků??? ) by se měla uvolnit energie ve formě gluonů??? viz. co se vlastně stane??? detekujeme i gluony nebo se energie gluonů změní při srážce ve fotony??? Ps. jak velká energie se uvolní??? Ps. teoreticky by se mohly kvarky uvolnit i při výbuchu atomové bomby ( kdy dodaná energie je srovnatelná s energií v LHC???)???   

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 14.09.17 13:20  Nasraláh  (159330)

úbytek hmoty v LHC??

ps. i na Slunci dochází ke srážení protonů, neutronů a atomů s velkými energiemi ( srovnatelnými nebo většími než v LHC ), kdy srážky těchto částic uvolňují energie...a to tak velké, že Slunce spaluje ohromné množství vodíku na helium, přičemž toto helium je při těchto teplotách již stabilní...Ps. u tokamaku je taky nutná určitá energie, která zažehne spalování vodíku D, T....viz. musíme tak spočítat, jak velký magnetický ( elektromagnetický??? )  puls způsobí fúzi vodíku přičemž se uvolní větší energie než je energie tohoto pulsu a zároveň další energie pro fúzi jednoho dalšího ( nebo více párů ) atomů vodíku...tyto energie by měly být kvantovány na dané množství párů vodíku ( tj úbytky hmotností atomů vodíku při vzniku hélia ). Ps. je otázkou, jestli stačí prvotní elektromagnetický puls nebo je nutné jej po určité době opakovat ( tj. buď prvotní velký puls nebo série několika menších )??? a zároveň jestli lze tyto pulsy provádět i cívkami, které pak zabezpečují i to, aby se plazma nedotkla nádoby tokamaku???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:
přečíst (0) 14.09.17 13:37  Nasraláh  (159330)

úbytek hmoty v LHC??

ps. elektromagnetickým pulsem lze díky srážce uvolnit energii gluonů!!! Viz. můžeme vytvořit tokamak technicky podobný LHC???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 13.09.17 15:42  Nasraláh  (159330)

virtuální částice???

viz v kvantové teorii existují virtuální částice...Existují tedy i virtuální vlastnosti těchto částic jakož i " virtuální " fyzikální jevy těchto virtuálních částic??? Viz. můžeme tak mít například virtuální elektromagnetické jevy ( popsané virtuálními???? Maxwellovými rovnicemi???)??? Viz podobně jako se počítá s virtuálními gluony pro výpočet hmoty nukleonů??? ps. virtuální elmag jevy by mohly pomoci při výrobě el. energie?????????? 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


Diskuze Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc!, další stránky: 1 | 2 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc!

Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc! - zdrojová stránka k tématu diskuze Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc!.

Zasílání Denního souhrnu názorů na Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc! e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu Apple představil tři nové iPhony. Nejlepší bude stát přes 30 tisíc!.


 Burza Prime 13:41 
Název Kurz Změna
 CETV  93.70  -0.64% 
 ČEZ  512.50  +0.49% 
 ERSTE  988.60  -0.66% 
 FORTUNA  181.00  +1.40% 
 KOFOLA  417.00  +1.46% 
 KOMER. BANKA  934.00  +0.54% 
 MONETA (GE)  83.65  0.00% 
 PEGAS  914.00  0.00% 
 PHILIP MORRIS  16 760.00  +0.36% 
 TELEFÓNICA  274.00  +0.18% 
 UNIPETROL  373.00  -0.80% 
 VIG  691.00  +0.22% 
Komodity online
 Ropa 66.01 USD 12:40   
 Zlato 1331.70 USD 12:40   
 Stříbro 16.61 USD 12:40   
 Káva USD    
 Cukr USD    
 Bavlna 79.60 USD 12:36   

Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz - Akcie cz, kurzy měn, forex, zlato.
TOP: Akcie CZ Akcie svět Kurzy měn Komodity Zlato Bitcoin Hypotéky Tarify Energie Zákony Kalkulačka Práce Školení Počasí

Kalkulačka

Výpočet čisté mzdy

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Sociální příplatek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Důchodová kalkulačka

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Běžné účty

Hypotéky

Stavební spoření

Podílové fondy

Směnárny - Euro, Dolar

Úřad práce

Investice

Makroekonomika - ČNB

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Zlato online, Stříbro, Ropa

Burza - ČEZ

Pojištění

Povinné ručení

Penzijní připojištění

Penzijní fondy

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Nový občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - TÜV spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Mapa webu

Volby

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Copyright © 2000 - 2018

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.,

ISSN 1801-8688

Ochrana údajů