Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu - Diskuze, názory, doporučení a hodnocení

 Hodnocení:      0 1 2 3      
Diskutující:
Návod    
 

Výpis příspěvků diskuze Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu, 1 až 20 (33)
 
přečíst (0) 23.10.13 15:14  Nasraláh  (159330)

programování jsou jako šachy

Je taky možné, abychom se dostali k složitějšímu programování, zvýšit počet polí ( možnosti tahů a zároveň možnosti programovacích příkazů ) s větším množstvím figur ( hardware - software ). Můžeme tak simulovat na hře i jiné věci, když využijeme tohoto ( hardwaru-softwaru ), tj ze současných výsledků naprogramových šachových partií na počítači lze využít k simulaci něčeho jiného. Přitom, můžeme u této hry měnit i počty stejných figur a jejich možné tahy. Pokud si tak dobře zvolíme hardware -software, je možné díky hře simulovat různé jevy.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 23.10.13 15:00  Nasraláh  (159330)

programování jsou jako šachy

Máme hardware programování - figury šachů a software, možnost jejich tahů. Pak je zajímavé sledovat, kdo vyhraje v programování, jestli bílý nebo černý hardware-software. Závisí na tom, kdo bude jak táhnout a kdo má jaké figury... Představa, že většina partií skončí remízou je možnost využít obou hardware-software ke stejným výsledkům po stejném množství tahů, stejném množství programovacích příkazů.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 12:47  Nasraláh  (159330)

zakódování

setkal jsem se s pojmem zakódování jednoho qubitu do více qubitů , ale mě by spíše zajímalo zakódování více qubitů do jednoho qubitu. Více speciálních N-dimenzionálních qubitů by tak mohlo tvořit jeden qubit. Vznikly by tak matematické podprostory speciálních qubitů jejichž výsledkem by mohl být popis elektronového orbitalu či jaderných orbitalů...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 12:23  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

matematicky lze mít nekonečně dimenzionální speciální qubit. Lze tak počítat i s přibližně nekonečny mnoha ( pokud výpočet zacyklujeme )  nekonečně dimenzionálních qubitů. Dostáváme tak všechny možné interakce částic i nekonečného množství těchto částic  ( i jejich všech interakcí vůči určité jedné konkrétní částici ). Toto nemusí počítač spočítat jako celek ( což totiž ani nejde ) , ale může si vybírat jen určité počty určitého množství dimenzionálních qubitů.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 11:31  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

taky lze mít počítačově libovolný N-dimenzionální speciální qubit. Toto může vést k výpočtu 11 rozměrné dimenze pomocí speciálních qubitů. Co by z toho však bylo ví Bůh?

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 10:58  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

Poslední věc: maticové procesorové klastry superpočítačů mohou počítat se speciálními qubity. A to dokonce v 3D dimenzi. Je tak možné něco, co nedokáže ani kvantový počítač...  

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 22.10.13 10:53  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

 

a taky vícejaderné maticové klastry...

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 10:51  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

možná budou vícejaderné maticové procesory...:-))

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 10:46  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

Maticový procesor může zpracovávat data z více jader najednou. Může tak vzniknout hybridní systém maticového procesoru a vícejaderných procesorů.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 10:34  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

Exituje vektorový procesor. Může existovat maticový procesor? Předpokládám, že tohle je ještě vyšší úroveň zpracování dat...Takže existuje. Ale je možné vektorový či maticový procesor použít u mobilních telefonů???

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 10:23  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

klastry superpočítačů složené z procesorů složených z mnoha jader? Existují?? Nebo je to ještě jedna z mála možností jak zvětšit výkon superpočítačů??

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 22.10.13 10:09  Nasraláh  (159330)

budou jednou nanojádra jader procesorů??

Procesory se tedy dělí na jednojádrové a vícejádrové. Zvyšování počtu jader je v podstatě vynuceno fyzikálními omezeními. Integrací většího počtu jednodušších jader je teoreticky možné dosáhnout při stejné výrobní technologii na stejné ploše křemíku mnohem vyšší výpočetní výkon, než použitím jediného složitého jádra. Proto si říkám, jestli rozdělením těchto jader na ještě menší nanojádra není možné získat ještě větší výpočetní výkon? Kde je hranice, kdy se dostaneme k takovým nanojádrům, která již nezvětší výkon, ale naopak jej zmenší?? Tohle by se mělo technicky odzkoušet.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.13 15:22  Nasraláh  (159330)

jak se testují spalovací motory??

Lze testovat nezatížený motor ( jen tuto část ) pro různé tlaky ventilů?? pístů a kdy by na určité vzdálenosti ve válci byly kroužky, které by detekovaly rychlost pístu ve válci. A pak zatížený motor, kdy by se ale využilo zatížení klikové hřídele? Taky, mohli by existovat ve čtyřválci dva sací a dva výfukové ventily?? 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.13 13:55  Nasraláh  (159330)

jak je to s posouváním stránky na monitoru

ps. dokáží ohebné displeje kontinuální pohyb po stránce při nejmenším rozlišení pohybu po jednotlivých pixelech??

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (1) 18.10.13 13:47  Nasraláh  (159330)

jak je to s posouváním stránky na monitoru

a zachováním pixelů daného obrázku, který se posunuje?? Není tu něco navíc oproti televizi, co nám urychluje pohyb?? A pokud bychom chtěli mít kontinuální pohyb po jednotlivých pixelech, což by mělo být i u mobilů, pak by se zřejmě měl tento obrázek zřejmě pohybovat rychleji než 25/s??? Proč při pohybu kurzoru poskakuji po pixelech a ne po jednotlivých barvách tohoto pixelu, přineslo by to větší možnosti rozlišení?

Dosavadní doporučení: přečíst (1)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.13 13:19  Nasraláh  (159330)

krystaly které vibrují

Tak jsem došel na to že nejen obraz by měl mít 25 obrázků /s, ale taky je možné měnit jednotlivé pixely rychlostí 25 pixelů/s, s tím, že by se vždy na určitý okamžik pixely vypínaly a tím by se šetřila energie. Jinak pixely svítí pořád a zvláště u mobilů je to plýtvání...  

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.13 12:55  Nasraláh  (159330)

krystaly které vybrují

Možná by šlo využít krystalů LCD ( které jsou uspořádány volněji k jejich možnému pohybu ) a emisi fotonů jednak díky přiloženému kvantovanému napětí a jednak díky vybraci těchto krystalů. Možná by totéž šlo i u PHOLED, kdy by fosforeskující OLED měly kvantované vybrace a fosforeskující barva by byla dvakrát digitalizována ( vyzařovaly by se fotony jednak díky napětí a jednak díky vybraci  ). Možná by se daly najít taky organické tekuté krystaly, které by byly podobné tekutým krystalům LCD??? 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.13 11:45  Nasraláh  (159330)

není bit jako bit

Možná taky umělý atom složený ze stejných částic jako původní atom může být naprosto odlišný třeba struktury orbitalů mohou být kolem jádra uspořádány symetricky, kdy na stejné hladině může existovat několik stejných p orbitalů...Symetrie je základem kvantování orbitalů...Proto u umělého atomu by mělo být zaručeno, že kvantová čísla orbitalů a elektronů jsou symetrická, hustota pravděpodobnosti a vlnová funkce jednotlivých orbitalů musí být symetrické...Možná jednou budeme umět tyto umělé atomy vyrobit. 

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 18.10.13 10:50  Nasraláh  (159330)

není bit jako bit

pomocí počítačů interagujících s částicemi lze pak vytvořit umělý atom, kdy sestavíme interakce těchto částic tak, aby vznikla změřitelná interakce elektronu s tímto atomem. To je již složitější a možná to má více řešení, takže umělý atom může být několik řešení interagujících částic. Takový umělý atom je pak možná uskutečnit ( mít více skutečných atomů složených ze stejných částic ), což by bylo novou kvantovou vlastností atomu ( můžeme si představit, že výsledná interakce všech umělých ( odpovídajicích si ) atomů s elektronem je stejná a tyto umělé atomy se liší vzájemným uspořádáním orbitalů ( elektronových i jaderných ) a možná i jejich tvarem...Prostě umělý atom musí obsahovat stejné částice jako skutečný, může ale být poskládán jinak několika různými způsoby. Tohle by měly počítače zkusit spočítat.

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:

přečíst (0) 17.10.13 17:24  Nasraláh  (159330)

Hamiltonián

Představme si Hamiltonián gravitonu ( tj. částice, která je působící na kvantové gravitační pole nějaké částice ) . Tzn. že graviton musí působit i sám na gravitační pole své částice . Hamiltonián takovéto částice na které působí vlastní pole této částice ( obecně můžeme mít i jiná pole a jiné zprostředkující částice tohoto pole a Hamiltoniány těchto částic ve vlastním poli )! Toto je novou kvantovou vlastností, kdy částice působí sama na sebe. Projevem tohoto působení je i interference částice sami se sebou na štěrbině...

Dosavadní doporučení: přečíst (0)
Vaše doporučení:


Diskuze Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu, další stránky: 1 | 2 | Další »
stránkovat diskuzi po 10 | 20 | 50

Odkazy k diskuzi Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu

Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu - zdrojová stránka k tématu diskuze Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu.

Zasílání Denního souhrnu názorů na Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu e-mailem.

Přidat názor - vložte vlastní názor, doporučení, hodnocení nebo zkušenost k tématu Výsledky Intelu za 3Q překonaly odhady, výhled ale zaostal, PC trh se blíží svému dnu.


 Burza Prime 16:25 
Název Kurz Změna
 AVAST  155.80  -0.42% 
 ČESKÁ ZBROJOVKA GR  360.00  +0.56% 
 ČEZ  528.00  -0.38% 
 ERSTE GROUP BANK A  680.00  -1.88% 
 KOFOLA CS  263.00  -2.23% 
 KOMERČNÍ BANKA  672.00  -1.18% 
 MONETA MONEY BANK  67.10  -1.32% 
 O2 C.R.  259.00  -0.38% 
 PFNONWOVENS  780.00  -0.51% 
 PHILIP MORRIS ČR A  15 340.00  -1.03% 
 VIG  563.50  -1.05% 
Komodity online
 Ropa 55.20 USD 22.01   
 Zlato 1853.29 USD 22.01   
 Stříbro 25.45 USD 22.01   
 Káva 123.13 USD 22.01   
 Cukr 15.85 USD 22.01   
 Bavlna 81.57 USD 22.01   

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.