ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  30.11.2023 09:00:00

Výroba vybraných výrobků v průmyslu - rok 2022

Oddíl a třída Celkem
Elektrická energie 203 111 444 
Motorová vozidla pouze se zážehovým spalovacím motorem s obsahem válců ≤ 1 500 cm³, nová 190 666 348 
Díly a příslušenství pro zařízení z HS 8471; díly a příslušenství vhodné i pro použití se stroji, přístroji nebo zařízeními dvou nebo více z HS 8469 až 8472 149 081 741 
Ostatní díly a příslušenství, j. n., vozidel z HS 8701 až 8705 141 010 552 
Části, součásti a příslušenství karoserií (včetně kabin pro řidiče), j.n. 117 443 027 
Motorová vozidla jak s vratným zážehovým nebo vznětovým pístovým motorem s vnitřním spalováním, tak i elektrickým motorem, jako hnacími motory, jiné než ty, které lze nabíjet připojením k vnějšímu zdroji elektrické energie 103 199 540 
Sedadla používaná v motorových vozidlech 61 134 680 
Tlumiče výfuku a výfuková potrubí; jejich části a součásti 56 322 853 
Nové pneumatiky z pryže pro osobní automobily (včetně závodních automobilů) 49 646 263 
Pára, horká a teplá voda 46 021 404 
Ostatní základny pro elektrické ovládání, rozvod elektrického proudu, pro napětí ≤ 1 000 V 43 854 221 
Rozvod elektrické energie 41 530 124 
Plastové části dílů a příslušenství pozemních vozidel (s výjimkou lokomotiv) 40 199 505 
Pivo ze sladu (kromě nealkoholického piva obsahujícího ≤ 0,5% objemu alkoholu) 32 105 485 
Kovové díly (kromě soustružených kovových dílů) 31 618 605 
Brzdy a servobrzdy a jejich části a součásti (kromě nenamontovaného obložení a podložek) 29 340 470 
Ostatní výrobky z plastů j.n. (kromě ochranných obličejových štítů, hledí a zařízení rozpoznatelných pro stomické použití) 28 117 261 
Ostatní světelné nebo vizuální signalizační zařízení pro motorová vozidla (kromě elektrických žárovek, nebo výbojek, světlometů, ultrafialových, infračervených a obloukových lamp) 27 570 228 
Volanty, sloupky a skříně řízení; jejich části a součásti 27 018 093 
Části a součásti vozidel pro železniční nebo jinou kolejovou dopravu 26 303 651 
Ostatní elektrické vodiče, pro napětí ≤ 1 000 V, nevybavené přípojkami 25 794 364 
Konstrukční prvky převážně z ocelových plechů, ostatní 24 121 952 
Soupravy zapalovacích kabelů a ostatní soupravy drátů používané v automobilech, letadlech nebo lodích 22 571 275 
Výrobky ze železa nebo oceli, j. n. 22 479 288 
Montované stavby (včetně modulárních stavebních jednotek), ze železa nebo z oceli 22 221 298 
Reflektory a světlomety (včetně pro divadelní soupravy, fotografická nebo filmová studia) 21 822 414 
Motorová vozidla pro přepravu ≥ 10 osob 20 809 418 
Odvádění a čištění odpadních vod 20 419 355 
Krabice a bedny z vlnitého papíru nebo vlnité lepenky 19 889 139 
Nápravy s diferenciálem, nepoháněné nápravy a jejich části a součásti 19 628 523 
Ostatní drát válcovaný za tepla, z nelegované oceli 19 304 812 
Plechy válcované za tepla, o šířce ≥ 600 mm, z nelegované oceli, neplátované, nepokovené ani nepotažené, ostatní 19 167 164 
Části a součásti sedadel používaných v motorových vozidlech 18 080 085 
Pitná voda 17 740 478 
Ostatní léky ze smíšených nebo nesmíšených výrobků, upravené pro maloobchodní prodej, j.n. 17 391 237 
Uhlí hnědé neaglomerované (kromě lignitu) 17 205 885 
Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 16 643 451 
Díly klimatizačních přístrojů a zařízení 16 529 937 
Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve nebo hmyzu a potravinové přípravky na bázi těchto výrobků (kromě uzenek a salámů z jater a hotových pokrmů) 16 332 002 
Beton připravený k lití 16 261 160 
Pleny a podobné hygienické výrobky z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken (kromě toaletního papíru, hygienických vložek, tamponů a podobných výrobků) 16 163 472 
Polyetylen o hustotě ≥ 0,94, v primárních formách 15 541 361 
Smrkové dřevo (Picea spp.), jedlové dřevo (Abies spp.) rozřezané nebo štípané podélně, krájené nebo loupané, o tloušťce > 6 mm 15 491 416 
Převodovky a převodové skříně a jejich části a součásti 14 539 435 
Ostatní díly přístrojů z HS 8535, 8536, 8537 14 080 693 
Oprava a údržba, rekonstrukce a modernizace motorů a turbín (kromě motorů letadel, dvoustopých a jednostopých vozidel) 13 760 615 
Chladiče pro traktory, osobní automobily, nákladní automobily, jeřábové automobily, požární automobily, nákladní automobily s míchačkou na beton, zametací/kropicí automobily, pojízdné dílny, pojízdné rentgenové stanice; jejich části a součásti 12 813 652 
Polypropylen, v primárních formách 12 785 828 
Kola, jejich části, součásti a příslušenství 12 500 339 
Krmiva pro psy nebo kočky balená pro maloobchod 12 223 127 
Závěsné systémy a jejich části a součásti (včetně tlumičů pérování) 12 215 825 
Nárazníky a jejich části a součásti (včetně plastových nárazníků) 12 133 190 
Přívodní kabely, prodlužovací kabely, a jiné sady elektrických kabelů, pro napětí ≤ 1 kV, s izolovanými dráty a konektory 11 741 266 
Výrobky z hliníku, j.n. 11 620 244 
Syntetický kaučuk (kromě latexu) 11 290 398 
Ostatní chladicí nebo mrazicí zařízení (kromě pro domácnost) 11 106 363 
Ostatní stroje a mechanická zařízení kapitoly HS 84, j.n. 10 931 823 
Soustružené kovové díly pro stroje a mechanické přístroje 10 844 659 
Strouhané sýry nebo práškové sýry všech druhů, sýry s modrou plísní a ostatní sýry (kromě tavených sýrů) 10 422 997 
Opravy a údržba železničních a tramvajových lokomotiv a vozového parku 10 080 871 
Prefabrikované stavební dílce z cementu, betonu nebo umělého kamene, též vyztužené 10 016 816 
Vícefázové motory na střídavý proud s výkonem > 0,75 kW ≤ 7,5 kW 9 788 371 
Olejové nebo benzinové filtry pro spalovací motory 9 738 959 
Krmiva průmyslová pro hospodářská zvířata (kromě premixů): drůbež 9 727 453 
Mléko a smetana o obsahu tuku > 1 %, avšak ≤ 6 % hmotnosti, nezahuštěné, neobsahující přidaný cukr ani jiná sladidla, v bezprostředním obalu o čistém obsahu ≤ 2 l 9 697 215 
Dveře, okna a jejich rámy, zárubně a prahy z plastů 9 609 360 
Portlandský cement 9 595 736 
Jednoduché palety, nástavce palet ze dřeva 9 543 864 
Konstrukce a jejich díly z hliníku …, j.n. 9 412 204 
Díly strojů a přístrojů z HS 8425, 8427 a 8428 (kromě výtahů, skipových zakladačů a eskalátorů) 9 306 514 
Rafinovaný bílý třtinový nebo řepný cukr v pevném stavu 9 269 121 
Pečivo běžné obsahující v suchém stavu ≤ 5 % tuků a ≤ 5 % cukru, bez přísady medu, vajec, sýru nebo ovoce (čerstvé nebo zmrazené) 8 977 196 
Klimatizační zařízení používaná v motorových vozidlech 8 908 067 
Zámky do motorových vozidel z obecných kovů 8 772 851 
Díly vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s elektrickými motory a generátory, elektrickými generátorovými soustrojími a rotačními měniči, j.n. (kromě palivových článků) 8 717 111 
Odlitky dílů a příslušenství pozemních vozidel z lehkých kovů (kromě pro lokomotivy, vozový park a stavební stroje) 8 514 931 
Plastové demižony, lahve, flakony a podobné výrobky, o obsahu ≤ 2 litry 8 445 764 
Bionafta (čisté estery mastných kyselin - např. metylester řepkového oleje, získané extrakcí a přeměnou oleje olejnatých rostlin, používané v dopravě) 8 346 419 
Části a součásti elektrického zapalovacího nebo spouštěcího zařízení, generátorů a regulačních spínačů používaných s těmito motory 8 329 052 
Díly letounů, vrtulníků nebo bezpilotních letadel, draků, kosmických lodí, balistických a kosmických nosných raket, balonů a vzducholodí; větroňů, rogal a ostatních bezmotorových prostředků pro létání, j.n. 8 239 328 
Elektrické vypínače a spínače elektrických obvodů pro napětí ≤ 1 kV (kromě relé) 8 094 247 
Výrobky z plastů určené k balení či přepravě zboží (mimo krabic, beden, přihrádek a podobných výrobků; pytlů a sáčků (vč. kornoutů); demižonů, lahví, flakonů a podobných výrobků; cívek, vřeten, potáčů a podobných výrobků; zátek, víček, a jiných uzávěrů) 7 906 450 
Tyče válcované za tepla, z nelegované oceli, jiné než automatové oceli a kromě dutých vrtných tyčí 7 808 360 
Nealkoholické nápoje neobsahující mléčné tuky, ostatní (kromě nealkoholického piva) 7 710 516 
Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže 7 641 703 
Chladicí vitríny a pulty s vestavěnou chladicí jednotkou nebo odpařovacím zařízením (kromě pro skladování zmrazených potravin) 7 631 669 
Sběr komunálního nerecyklovatelného odpadu, jiného než nebezpečného 7 479 180 
Kompresory typů používaných v chladicích zařízeních 7 413 761 
Díly strojů a zařízení z HS 8433 7 365 154 
Vata, gáza apod. potažené farmaceutickými přípravky, upravené pro maloobchodní prodej, j.n. 7 300 233 
Rozvaděče, skříně a podobné kombinace zařízení pro řízení nebo přenos elektřiny, pro napětí > 1 000 V, avšak ≤ 72,5 kV 7 274 678 
Jiný lámaný nebo drcený kámen používaný při betonování a štěrkování silnic, železnic a podobně (kromě štěrku, oblázků, křemenných valounů a pazourku, vápence, dolomitu a jiných vápenatých kamenů) 7 232 862 
Zařízení pro příjem, konverzi a vysílání nebo regeneraci hlasu, obrazů nebo jiných dat, včetně přepínacích a směrovacích přístrojů 7 197 178 
Skládací krabice a bedny z nezvlněného papíru nebo lepenky 7 090 324 
Přepady, jezová pole, vrata/stavidla, přistávací plošiny, pevné doky atd. pro námořní a vodní cesty ze železa nebo oceli, konstrukce a části (kromě HS/CN 7308 [10.00+20.00+40.00+90.59]) 7 081 133 
Kuřata (včetně slepic) dělená, čerstvá nebo chlazená 7 071 690 
Trvanlivé pečivo, j.n. a pekárenské výrobky s přídavkem medu, vajec, sýra nebo ovoce, neslazené 7 057 627 
Bezešvé trouby a trubky, s kruhovým příčným průřezem, po povrchové úpravě za tepla, z oceli jiné než nerezavějící (kromě trub a trubek používaných pro ropovody a plynovody, pažnic, čerpacích a vrtných trubek používaných při vrtné těžbě ropy nebo plynu) 7 039 289 
Krytinové tašky, obkladové desky, dlaždice a podobné výrobky z cementu, betonu nebo umělého kamene 6 942 853 

ÚVOD

 

Publikace obsahuje výsledky statistiky produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb zjišťované na ročním výkazu Prům 2-01.

Produkce je sledována na úrovni seznamu výrobků CZ‑PRODCOM, který je národní verzí evropského seznamu PRODCOM. Reprezentuje detailnější rozklad vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb z klasifikace CZ‑CPA.

Z důvodů ochrany důvěrných statistických údajů nemohou být všechny získané údaje uveřejněny. V publikaci jsou však uvedeny všechny publikovatelné výrobky s nenulovou produkcí.

Se zveřejněním aktuálních údajů dochází vždy k revizi údajů v předchozím roce. Revidované údaje jsou obsaženy v částech B a C publikace.

Seznam CZ-PRODCOM 2022 byl oproti předchozí verzi seznamu významně aktualizován: byla provedena řada úprav, které jednak reagují na novou ekonomickou realitu a jednak zpřesňují nebo opravují dřívější problematické kódy. Jako každoročně byly rovněž aktualizovány odkazy na Kombinovanou nomenklaturu.

 

 

Publikace je rozdělena do čtyř částí:

V části A je uveden objem a hodnota produkce za poslední sledované období (2022) podle seznamu výrobků platného pro referenční rok (CZ-PRODCOM 2022).

V části B jsou uvedeny tříleté časové řady vybraných ukazatelů. V případech, kdy změny nomenklatury neumožňují vytvořit srovnatelné údaje za všechna tři období, zveřejňuje se údaj pouze za aktuální rok.

V části C jsou uvedeny dlouhodobější časové řady produkce vybraných věcně srovnatelných agregátů definovaných již jen názvem. Jejich cílem je překlenout změny v používané nomenklatuře, které jinak vedou k přerušení časových řad.

V části D jsou uvedeny mezinárodně srovnatelné údaje ve struktuře publikované Eurostatem za sledované období (rok 2022) podle evropského seznamu výrobků platného pro referenční rok (Prodcom 2022).


 

Metodické vymezení ukazatelů

Objem celkové produkce představuje objem (vyjádřený předepsanou měrnou jednotkou) veškeré produkce, která byla vyrobena podnikem během sledovaného období bez ohledu na to, zda byla prodána, uložena do zásob, použita pro další zpracování nebo byla vyrobena v režimu práce ve mzdě.

Prodaná produkce je produkce, která byla podnikem prodána (tj. fakturována) během sledovaného období. Nerozhoduje přitom, zda byla tato produkce během sledovaného období skutečně vyrobena (mohlo jít např. o prodej skladových zásob). Zahrnuje produkci vlastních průmyslových výrobků, průmyslových služeb a rovněž produkci v režimu práce ve mzdě. Prodaná produkce je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota prodané produkce celkem) a u vybraných výrobků a služeb rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem prodané produkce celkem).

Vlastní produkce představuje „tradiční“ průmyslovou výrobu. Jde o vlastní produkci podniku, který je majitelem vstupního materiálu, fyzicky vyrábí výsledný hotový výrobek a ten prodává odběrateli. Vlastní prodaná produkce je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota vlastní prodané produkce) a u vybraných výrobků rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem vlastní prodané produkce).

Za průmyslovou službu je považována taková průmyslová produkce, při které nevzniká nový hotový výrobek definovaný v CZ-PRODCOM (tj. výrobek projde operací průmyslové služby se změněnými vlastnostmi, avšak beze změny zatřídění dle CZ-PRODCOM). Jedná se pouze o služby směřující k dokončení výrobku a zajištění jeho užitné funkce: opravy a údržba, instalace a montáže, úpravy a jiné. Produkce průmyslových služeb je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota průmyslových služeb) a u vybraných průmyslových služeb rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem průmyslových služeb).

Produkce v režimu práce ve mzdě představuje produkci vyrobenou ve specifickém dodavatelsko-odběratelském vztahu, kdy výrobní podnik (zpracovatel) není majitelem vstupního materiálu ani dokončeného hotového výrobku, ale fyzicky ho vyrábí vlastními zaměstnanci a vlastními výrobními prostředky pro zadavatele. Produkce tohoto výrobku u zpracovatelského podniku je oceněna hodnotou poskytnuté služby, nikoliv hodnotou hotového výrobku. Produkce vyrobená v režimu práce ve mzdě je vyjádřena ve finančním vyjádření (hodnota produkce vyrobené v režimu práce ve mzdě) a u vybraných výrobků rovněž v předepsaných fyzických jednotkách (objem produkce vyrobené v režimu práce ve mzdě).

Veškerá produkce uvedených výrobků se oceňuje v základních běžných cenách, které fakturuje výrobce odběrateli nebo předává do vlastní obchodní sítě. Tyto ceny nezahrnují DPH, spotřební daň a clo, zahrnují však subvenci nebo dotaci na produkci daného výrobku nebo služby. Nezahrnují se ani obchodní přirážky a srážky a dopravní přirážky fakturované samostatně.

 


 

Seznam průmyslových výrobků a služeb CZ-PRODCOM

Seznam výrobků CZ‑PRODCOM představuje národní verzi evropského seznamu výrobků PRODCOM a reprezentuje detailnější rozklad vybraných průmyslových výrobků a průmyslových služeb z klasifikace CZ‑CPA, oddílů 05 až 39. CZ-PRODCOM je v návaznosti na PRODCOM aktualizován, dříve každoročně, od roku 2016 jedenkrát za dva až tři roky.

Aktuální verze seznamu CZ-PRODCOM vč. řady doprovodných dokumentů je zveřejněna na Internetu ČSÚ v sekci Klasifikace, číselníky / Číselníky / Seznam výrobků CZ-PRODCOM.

Kód výrobku a vazba na související klasifikace

Struktura kódu výrobku CZ-PRODCOM je následující:

XXXXXXYYZZ

Šest míst kódu CZ-PRODCOM, tedy XXXXXX, ve většině případů odpovídá šestimístnému číselnému kódu Klasifikace produkce CZ‑CPA. Vzhledem k této vazbě je možné při zatřiďování výrobků aplikovat platné vysvětlivky ke klasifikaci CZ-CPA. Převažující činnost celého podniku vyjádřená prostřednictvím jednoho kódu Klasifikace činností (CZ-NACE) není pro zatřídění výrobku rozhodující (jeden podnik může vyrábět výrobky z více odvětví).

XXXXXXYY je osmimístný kód odpovídající evropskému seznamu výrobků PRODCOM. Sedmé a osmé místo v tomto kódu (YY) detailněji specifikuje zatřídění výrobku podle PRODCOM v rámci příslušné položky CPA.

XXXXXXYYZZ je desetimístný kód seznamu výrobků CZ-PRODCOM. Deváté místo v tomto kódu slouží k případným podrobnějším národním rozkladům (tam, kde je to účelné). Desáté místo má technický charakter a slouží pro označení měřicí jednotky – znak 1 znamená, že výrobek (příp. práce či služba) je sledován pouze v tis. Kč, znak 2 značí, že výrobek (příp. práce či služba) je sledován v tis. Kč a zároveň i v jiné předepsané měřicí jednotce.

Vazba na Kombinovanou nomenklaturu

Výrobky seznamu CZ-PRODCOM mají stanovenou vazbu na Kombinovanou nomenklaturu (též Harmonizovaný systém) platnou pro dané referenční období. Vazba na HS/CN ve své podstatě definuje obsah kódu a upřesňuje kód CZ‑PRODCOM v těch případech, kde nebylo možné zachytit obsah v popisu výrobku zcela vyčerpávajícím způsobem. Výjimku tvoří produkce, které není v CZ‑CPA přiřazena vazba na HS/CN.


 

Oddíly a třídy CZ-CPA pokryté seznamem CZ-PRODCOM:

Oddíl 05 - Černé a hnědé uhlí a lignit

Oddíl 06 - Ropa a zemní plyn

Oddíl 07 - Rudy

Oddíl 08 - Ostatní těžba a dobývání nerostných surovin

Oddíl 09 - Podpůrné činnosti při těžbě

Oddíl 10 - Potravinářské výrobky

Oddíl 11 - Nápoje

Oddíl 13 - Textilie

Oddíl 14 - Oděvy

Oddíl 15 - Usně a související výrobky

Oddíl 16 - Dřevo a dřevěné a korkové výrobky, kromě nábytku, proutěné a slaměné výrobky

Oddíl 17 - Papír a výrobky z papíru

Oddíl 18 - Tiskařské a nahrávací služby

Oddíl 19 - Koks a rafinované ropné produkty

Oddíl 20 - Chemické látky a chemické přípravky

Oddíl 21 - Základní farmaceutické výrobky a farmaceutické přípravky

Oddíl 22 - Pryžové a plastové výrobky

Oddíl 23 - Ostatní nekovové minerální výrobky

Oddíl 24 - Základní kovy

Oddíl 25 - Kovodělné výrobky, kromě strojů a zařízení

Oddíl 26 - Počítače, elektronické a optické přístroje a zařízení

Oddíl 27 - Elektrická zařízení

Oddíl 28 - Stroje a zařízení j.n.

Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů

Oddíl 30 - Ostatní dopravní prostředky a zařízení

Oddíl 31 - Nábytek

Oddíl 32 - Ostatní výrobky zpracovatelského průmyslu

Oddíl 33 - Opravy, údržba a instalace strojů a zařízení

Oddíl 35 - Elektřina, plyn, pára a klimatizovaný vzduch

Oddíl 36 - Přírodní voda; úprava a rozvod vody, obchod s vodou, prostřednictvím sítí

Oddíl 37 - Služby související s odpadními vodami

Oddíl 38 - Sběr, příprava k likvidaci a likvidace odpadu; zpracování odpadu k dalšímu využití

Oddíl 39 - Sanační a jiné služby související s nakládáním s odpady

 

 

 

Přílohy

Všechna data publikace (0,8 MB) ZIP
Úvod Word PDF

Část A: Produkce vybraných průmyslových výrobků a služeb za rok 2022
Tab. 1 Objem produkce vybraných průmyslových výrobků a služeb Excel PDF
Tab. 2 Hodnota prodané produkce vybraných průmyslových výrobků a služeb Excel PDF

Část B: Vybrané ukazatele produkce za roky 20202022
Tab. 1 Objem celkové produkce vybraných průmyslových výrobků a služeb Excel PDF
Tab. 2 Objem prodané produkce vybraných průmyslových výrobků a služeb Excel PDF
Tab. 3 Hodnota prodané produkce vybraných průmyslových výrobků a služeb Excel PDF
Část C: Produkce vybraných komodit (jejich agregátů) od roku 1993 Excel PDF

Část D: PRODCOM data za rok 2022
Mezinárodně srovnatelné údaje ve struktuře publikované Eurostatem Excel PDF
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688