mpo.cz (MPO)
Lidé  |  14.09.2023 01:00:00

Informace o nominacích do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu za Ministerstvo průmyslu a obchodu

 
Publikováno:
Autor:
Odbor řízení resortních organizací 21100

V souladu s ustanovením § 13 zákona č. 353/2019 Sb., o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon) Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejňuje na svých internetových stránkách seznam nominací do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován. Uvedení uchazeči doložili splnění podmínek uvedených v § 14 nominačního zákona.


43) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 19. 9. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na níž je uchazeč nominován

Ing. Petr Doškář, nar. 1973, člen dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

 

42)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 22. 8. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Lukáš Vlček, nar. 1982, člen dozorčí rady ČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Lukáše Vlčka, do dozorčí rady ČEPS, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 22. 8. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře byl pan Ing. Lukáš Vlček, s účinností k 1. 9. 2023 ustanoven do funkce člena dozorčí rady ČEPS, a.s.

41)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 13. 6. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Štěpán Matek, nar. 1987, člen dozorčí rady Explosia, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Štěpána Matka do dozorčí rady Explosia a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 13. 6. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosia, a.s., byl dne 21. 6. 2023 Ing.Štěpán Matek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

40) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 2. 5. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Marek Krutošík, nar. 1983, člen dozorčí rady státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Marka Krutošíka do dozorčí rady státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p. Výbor pro personální nominace projednal dne 2. 5. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Marek Krutošík s účinností ke dni 15. 5. 2023 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.

39) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 2. 5. 2023

 Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Filip Žežulka, nar.1972, člen dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p.

 

38) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 21. 3. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Eva Burešová, nar. 1978, členka dozorčí rady ČPP Transgas, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Evy Burešové do dozorčí rady státního podniku ČPP Transgas, s. p. Výbor pro personální nominace projednal dne 21. 3. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Eva Burešová s účinností ke dni 1. 4. 2023 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku ČPP Transgas, s. p.

37)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 21. 3. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Petr Doškář, nar. 1973, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Petra Doškáře do dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p. Výbor pro personální nominace projednal dne 21. 3. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Petr Doškář s účinností ke dni 31. 3. 2023 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p.

36) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 7. 3. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Lukáš Trsek, nar. 1974, člen dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Lukáše Trska do dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav, s. p. Výbor pro personální nominace projednal dne 7. 3. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Lukáš Trsek s účinností ke dni 21. 3. 2023 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav, s. p.

35)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 7. 2. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

JUDr. Martin Karim, nar. 1965, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci JUDr. Martina Karima do dozorčí rady státního podniku Diamo Výbor pro personální nominace projednal dne 7. 2. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl JUDr. Martin Karim s účinností ke dni 14. 2. 2023 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Diamo.

34)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 7. 2. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Matouš Pelikán, nar. 1982, člen dozorčí rady ČEPS, a. s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Matouše Pelikána do dozorčí rady obchodní společnosti ČEPS a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 7. 2. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne 15. 2. 2023 Mgr. Matouš Pelikán zvolen do funkce člena dozorčí rady.

33)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 7. 2. 2023

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Jiří Hájek, nar. 1961, člen dozorčí rady Explosia, a. s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Jiřího Hájka do dozorčí rady Explosia a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 7. 2. 2023 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosia, a.s., byl dne 15. 2. 2023 Ing. Jiří Hájek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

32) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 20. 12. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Martin Mrkos, nar. 1984, člen dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Martina Mrkose, do dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 20. 12. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře byl pan Ing. Martin Mrkos, s účinností k 29. 3 2023 ustanoven do funkce člena dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

1) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 20. 12. 2022

Dr. Ing. Jaromír Drábek, nar. 1965, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Dr. Ing. Jaromíra Drábka do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 20.12. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 6. 1. 2023 Dr. Ing. Jaromír Drábek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

30) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 22. 11. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Bohuslav Niemiec, nar.1982, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Bohuslava Niemiece do dozorčí rady státního podniku Diamo Výbor pro personální nominace projednal dne 22. 11. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Bohuslav Niemiec s účinností k 9. 12. 2022 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Diamo.

29)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 8. 11. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Radek Lucký, nar. 1964, člen dozorčí rady ČEPS, a. s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Radka Luckého do dozorčí rady ČEPS a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 8. 11. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne 17. 11. 2022 Ing. Radek Lucký zvolen do funkce člena dozorčí rady.

28)Zasedání Výboru pro personální nominace dne 8. 11. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Hana Kadlecová, nar. 1958, členka dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing.Hany Kadlecové do dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 8. 11. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Hana Kadlecová, s účinností k 16. 11. 2022 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p..

27) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 8. 11. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Tomáš Bartovský, nar.1978, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Tomáše Bartovského do dozorčí rady státního podniku Diamo Výbor pro personální nominace projednal dne 8. 11. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Mgr. Tomáš Bartovský s účinností k 16. 11. 2022 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Diamo.

26) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 18. 10. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. et Ing. René Neděla, nar. 1980, člen dozorčí rady ČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. et. Ing. Reného Neděly do dozorčí rady ČEPS a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne 24. 10. 2022 Ing. et Ing. René Neděla zvolen do funkce člena dozorčí rady.

25) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 4. 10. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Jan Ondřich, MSc., nar.1981, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Jana Ondřicha, MSc. do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 4. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 15. 10. 2022 Jan Ondřich, MSc. zvolen do funkce člena dozorčí rady.

24) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 4. 10. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Vladimír Polášek, nar. 1966, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Vladimíra Poláška do dozorčí rady státního podniku Diamo Výbor pro personální nominace projednal dne 4. 10. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Vladimír Polášek, s účinností k 24. 10. 2022 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Diamo.

23) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 20. 9. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. nar. 1977, člen dozorčí rady ČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Rostislava Krejcara, Ph.D. do dozorčí rady ČEPS a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 20. 9. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne 11.10.2022 Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

22) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 20. 9. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Martin Frélich, nar. 1977, člen dozorčí rady ČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Martina Frélicha do dozorčí rady ČEPS a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 20. 9. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS, a.s., byl dne 11.10.2022 Ing. Martin Frélich zvolen do funkce člena dozorčí rady.

21) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 20. 9. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Václav Kučera, nar.1987, člen dozorčí rady OTE, a.s.

 

20) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 20. 9. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Michal Hrubý, nar. 1966, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Mihala Hrubého do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 20. 9. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 15. 10. 2022 Ing. Michal Hrubý zvolen do funkce člena dozorčí rady.

19) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 23. 8. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Michael Kašpar, nar. 1983, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Michaela Kašpara do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 23. 8. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 16. 9,. 2022 Mgr. Michael Kašpar zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

18) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 23. 8. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Zdeněk Mlynář, nar. 1992, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Zdeňka Mlynáře do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 23. 8. 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 16. 9,. 2022 Ing. Zdeněk Mlynář zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

17) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 31. 5. 2022

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavel Racocha, MIA, nar. 1962, člen dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Racochy, MIA, do dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 31. května 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře byl pan Ing. Pavel Racocha, MIA, s účinností k 7. červnu 2022 ustanoven do funkce člena dozorčí rady Národní rozvojové banky, a.s.

 

16)Zasedání Výboru pro personální nominace dne

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek CSc. nar. 1953, člen dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav s. p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka CSc. do dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav s. p. Výbor pro personální nominace projednal dne 22. března 2022 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl pan prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., s účinností k 12. dubnu 2022 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Strojírenský zkušební ústav, s.p.

 

15) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 3. 8. 2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavla Břečková, Ph.D., nar. 1975, členka dozorčí rady společnosti OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavly Břečkové, Ph.D., do dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. srpna 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti OTE, a.s. byla dne 1. září 2021 Ing. Pavla Břečková, Ph.D., zvolena do funkce členky dozorčí rady.

14) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 7. 7. 2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Tomáš Hanzel, nar. 1975, člen dozorčí rady státního podniku DIAMO, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci pana Tomáše Hanzela do dozorčí rady státního podniku DIAMO Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl pan Tomáš Hanzel, s účinností k 1. srpnu 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku DIAMO.

 

13) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 15.6.2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Zdeněk Veselý, nar. 1975, člen dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Zdeňka Veselého do dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Strojírenský zkušební ústav, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 15. 6. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Mgr. Zdeněk Veselý, s účinností ke dni 1. 7. 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Strojírenský zkušební ústav, s.p.

12) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 18.5.2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Mgr. Iva Smolová, nar. 1969, členka dozorčí rady státního podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a Fyzikálně technický zkušební ústav s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Mgr. Ivy Smolové do dozorčí rady státního podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Mgr. Iva Smolová, s účinností ke dni 1. 6. 2021 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. a Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik.

Ing. Stanislav Sedláček, nar. 1952, člen dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Stanislava Sedláčka do dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Stanislav Sedláček s účinností ke dni 1. 6. 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

Ing. Patrik Reichl,MBA nar. 1976, člen dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Patrika Reichla, MBA do dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p., Výbor pro personální nominace projednal dne 18. 5. 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Patrik Reichl, MBA s účinností ke dni 1. 6. 2021 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav, s.p.

 

11) Zasedání Výboru pro personální nominace dne 9.2.2021

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavla Břečková,Ph.D., nar. 1975, členka dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavly Břečkové, Ph.D., do dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav s.p. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. února 2021 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Pavla Břečková, Ph.D., s účinností ke dni 22. února 2021 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Textilní zkušební ústav s.p.

 

10) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 1. 12. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Martin Zámrský, nar. 1978, ředitel státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Martina Zámrského na ředitele státního podniku Fyzikálně technický zkušební ústav Výbor pro personální nominace projednal dne 1. prosince 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Martin Zámrský s účinností od 1. ledna 2021 jmenován do funkce ředitele státního podniku.

 

9) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 3. 11. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavel Chýňava, nar. 1971, člen dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Chýňavi do dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 3. 11. 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Pavel Chýňava s účinností ke dni 10. prosince 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav.

 

8) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 10. 9. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Petr Mašek, nar. 1953, člen dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Petra Maška do dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 10. září 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Petr Mašek s účinností ke dni 22.září 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav.

 

7) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 27. 8. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Pavla Břečková, Ph.D., nar. 1975, členka dozorčí rady Explosia, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavly Břečkové, Ph.D., do dozorčí rady společnosti Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 27. srpna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Explosia a.s. byla dne 8. září 2020 Ing. Pavla Břečková, Ph.D., zvolena do funkce členky dozorčí rady.

Ing. Simona Székelyová, MBA , nar. 1972, členka dozorčí rady DIAMO, s.p.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Simony Székelyové, MBA, do dozorčí rady státního podniku DIAMO Výbor pro personální nominace projednal dne 27. srpna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Simona Székelyová, MBA, s účinností ke dni 8. září 2020 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku DIAMO.

 

6) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 7. 7. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Miroslav Vlasák, nar. 1970, kandidát na ředitele státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav 

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Miroslava Vlasáka na ředitele státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Miroslav Vlasák s účinností ke dni 14. července 2020 jmenován do funkce ředitele státního podniku.

RNDr. Jiří Hynek, nar. 1960, kandidát na člena dozorčí rady Explosia a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci RNDr. Jiřího Hynka do dozorčí rady společnosti Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 7. července 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Explosia a.s. byl dne 23. července 2020 RNDr. Jiří Hynek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

5)Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 16. 6. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován

Ing. Antonín Němec, Ph.D., nar. 1964, člen dozorčí rady Explosia a.s.

 

4)Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 26. 5. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

 

Mgr. Alexandra Rudyšarová, nar. 1965, členka dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik

 

Ing. Tomáš Hruška, nar. 1964, člen dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Tomáše Hrušky do dozorčí rady Elektrotechnický zkušební ústav, státní podnik, Výbor pro personální nominace projednal dne 26. knětna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Tomáš Hruška s účinností ke dni 15. června 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Elektrotechnický zkušební ústav.

 

Ing. Peter Stračár, nar. 1965, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Petra Stračára do dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 26. května 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 1. července 2020 Ing. Peter Stračár zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

Ing. Pavel Šenych, nar. 1955, člen dozorčí rady Explosia a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Šenycha do dozorčí rady společnosti Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 26. května 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Explosia a.s. byl dne 10. června 2020 Ing. Pavel Šenych zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

3)Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 9. 4. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

 

Ing. Lukáš Trsek, nar. 1974, člen dozorčí rady Explosia a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Lukáše Trska do dozorčí rady Explosia a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 9. dubna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Explosia a.s. byl dne 29. dubna 2020 Ing. Lukáš Trsek zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

Ing. Pavel Kysilka, nar. 1958, člen dozorčí rady Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavla Kysilky do dozorčí rady Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne

9. dubna 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., byl ke dni 29. dubna 2020 Ing. Pavel Kysilka zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

 

2) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 3. 3. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

 

MUDr. František Kostka, nar. 1960, člen dozorčí rady ČEPS, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci MUDr. Františka Kostky do dozorčí rady ČEPS a.s. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. března 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady ČEPS a.s. byl dne 20. dubna 2020 MUDr. František Kostka zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

Ing. Radek Musílek, nar. 1965, člen dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Radka Musílka do dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Výbor pro personální nominace projednal dne 3. března 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Radek Musílek s účinností ke dni 1. dubna 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí.

 

1) Zasedání Vládního výboru pro personální nominace dne 11. 2. 2020

Jméno, popřípadě jména, příjmení, rok narození, funkce, na niž je uchazeč nominován:

 

Ing. Jaroslav Kubovic, nar. 1968, člen dozorčí rady OTE, a.s.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Jaroslava Kubovice do dozorčí rady OTE, a.s., Výbor pro personální nominace projednal dne 11. února 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím jediného akcionáře v působnosti valné hromady OTE, a.s., byl dne 21. února 2020 Ing. Jaroslav Kubovic zvolen do funkce člena dozorčí rady.

 

Ing. Tomáš Strakoš, Ph.D., MPA, nar. 1973, člen dozorčí rady DIAMO, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Tomáše Strakoše do dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Výbor pro personální nominace projednal dne 11. února 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byl Ing. Tomáš Strakoš s účinností ke dni 5. března 2020 jmenován do funkce člena dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí.

 

Ing. Pavlína Janíková, Ph.D., nar. 1966, členka dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Ministerstvo průmyslu a obchodu v souladu s § 16 nominačního zákona oznamuje, že nominaci Ing. Pavlíny Janíkové, Ph.D do dozorčí rady Palivový kombinát Ústí, státní podnik. Výbor pro personální nominace projednal dne 11. února 2020 a ve svém stanovisku tuto nominaci doporučil. Rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu byla Ing. Pavlína Janíková, Ph.D s účinností ke dni 5. března 2020 jmenována do funkce členky dozorčí rady státního podniku Palivový kombinát Ústí.

 

Ing. Bc. Jiří Jež, nar. 1950, člen dozorčí rady DIAMO, státní podnik

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688