Město Prostějov (prostejov.eu)
Dávky a příspěvky  |  13.09.2023 10:47:00

Přehled pomoci občanům v sociální tísni

Přehled pomoci občanům v sociální tísni

Přehled pomoci občanům, kteří se z důvodu rostoucích nákladů na energie a bydlení a vysoké míry inflace ocitnou v tísni

(odkazy a základní informace)

1| Úřad práce ČR

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrostly výdaje spojené s chodem domácnosti a nemáte dostatek prostředků na jejich placení? Požádejte Úřad práce ČR o pomoc.

Úřad práce ČR Vám může pomoci s náklady na bydlení, a to prostřednictvím těchto dávek:

 

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Primární pomoc státu určená těm, kteří mají kvůli nízkým příjmům potíže s úhradou nákladů na bydlení. Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu či domu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením.

Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni .

Žádost o příspěvek na bydlení (formulář pro tisk, možnost on-line podání žádosti):

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-bydleni

DOPLATEK NA BYDLENÍ

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjem rodiny či jednotlivce nestačí ani po přiznání příspěvku na bydlení na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií). Výše doplatku na bydlení Úřad práce ČR stanoví tak, aby domácnosti po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení zůstala částka na živobytí.

Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni .

Žádost o doplatek na bydlení (formulář pro tisk, možnost on-line podání žádosti):

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni

MIMOŘÁDNÁ OKAMŽITÁ POMOC (MOP)

Prostřednictvím mimořádné okamžité pomoci Vám může být poskytnuta pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba poskytnout ji bezprostředně. Například se může jednat o situace spojené s finančními problémy v důsledku úhrady nedoplatku za vyúčtované energie.

Více informací naleznete na www.uradprace.cz/web/cz/mimoradna-okamzita-pomoc .

Žádost o MOP (formulář pro tisk, možnost on-line podání žádosti):

https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc

Všechny potřebné informace (vč. videí s postupem pro získání pomoci) jsou k dispozici na https://www.uradprace.cz/web/cz/-/s-rustem-cen-za-energie-muze-pomoci-up--1 .

Kontakty – Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Prostějov

adresa: nám. Spojenců 2632, 796 01 Prostějov

elektronická pošta podatelny: podatelna.pv@uradprace.cz

ID datové schránky: hcizptq

call centrum: +420 800 779 900

webové stránky: www.uradprace.cz/prostejov

Zprostředkování zaměstnánítel.: +420 950 154 111

Státní sociální podpora – tel.: +420 950 154 510 / +420 950 154 530

Hmotná nouze – tel.: +420 950 154 501

Příspěvek na péči – tel.: +420 950 154 555

Dávky pro osoby se zdravotním postižením – tel.: +420 950 154 554

Náhradní výživnétel.: +420 950 154 090

Úřední hodiny

Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00

Úterý 8.00-11.00

Středa 8.00-12.00 13.00-17.00

Čtvrtek 8.00-11.00

(pouze zaměstnanost a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

Pátek 8.00-11.00

(pouze evidence nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

 

Neradi čekáte ve frontách? Zde naleznete několik tipů, jak se jim na ÚP ČR vyhnout:

https://www.uradprace.cz/documents/37855/2426644/UP-letak-fronty.pdf/27e1b170-8f06-0e3a-f2bb-2d9f0b8b1a31

 

2| Deštník proti drahotě (vládní program pomoci)

Ucelený přehled o tom, na jaký příspěvek máte nárok. Žádosti lze podávat online.

Odkaz na webové stránky: www.destnikprotidrahote.cz

Naleznete zde např. informace o aktuálních formách vládní pomoci:

rodiny a děti – odkaz na bližší informace: www.destnikprotidrahote.cz/rodiny/  

bydlení – odkaz na bližší informace: www.destnikprotidrahote.cz/bydleni/

senioři a ohrožené skupiny – odkaz na bližší informace: www.destnikprotidrahote.cz/seniori-a-ohrozene-skupiny/

pomoc s cenami energií (zastropování cen energií od 1. 1. 2023)– odkaz na bližší informace: www.destnikprotidrahote.cz/bydleni/pomoc-s-cenami-energii/


MPSV ČR připravilo kalkulačku pro orientační ověřený výše záloh na energie. Díky této kalkulačce zjistíte, zda máte zálohy nastaveny v odpovídající výši.

Postup, jak můžete konkrétně řešit vysoké zálohy na energie, naleznete v tomto jednoduchém a přehledném návodu .

Další informace na webových stránkách – odkaz:

https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocty-zaloh-na-energie

Kalkulačka – zálohy na elektřinu:

https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-zaloh-na-elektrinu

Kalkulačka – zálohy na plyn:

https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-zaloh-na-plyn

Zkrotíme energie – rady (nejen) na zimu

Odkaz na webové stránky: zkrotimeenergie.cz

Projekt MPSV ČR a Ministerstva životního prostředí ČR.

Cílem je vytvořit ucelený systém, který pomocí kvalitních informací a zkušených pracovníků nabídne rodinám řešení, která jim pomohou posílit vlastní energetickou nezávislost.

Naleznete zde např.:

rady jak snížit spotřebu v domácnosti až o 20 %,

informace o finanční pomoci státu (příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, okamžitá pomoc),

informace k dotacím pro úsporné bydleníprogram Nová zelená úsporám,

informace k návratnosti investic do úsporných opatření domácností (např. solární ohřev, venkovní stínění, zateplení fasády domu, teplo z odpadní vody, tepelná čerpadla aj.).

Řekněte si o radu zdarma

Pro bezplatnou konzultaci se stačí spojit s krajským Úřadem práce ČR.

Bezplatné energetické poradenství lze využít od 7. 11. 2022 při osobní návštěvě Krajských Úřadů práce ČR. Již nyní lze získat konzultaci k možnosti čerpání podpor na bydlení.

Praktický manuál „Zkrotíme energie v domácnosti“ ke stažení zdarma:

https://zkrotimeenergie.cz/wp-content/uploads/2022/11/Manual_Zkrotime_energie.pdf

 

Stále nevíte, kam se obrátit s žádostí o pomoc při řešení Vaší současné nelehké životní či finanční situace? Kontaktujte pracovníky Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova, odd. sociálních služeb a veřejného opatrovnictví.

Ačkoliv státní pomoc je vyplácena prostřednictvím Úřadů práce ČR, pracovníci Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova jsou připraveni Vám poskytnout rady a příp. Vám pomoci při vyplnění žádostí o státní sociální pomoc.

Kontakt:

Magistrát města Prostějova – Odbor sociálních věcí

odd. sociálních služeb a veřejného opatrovnictví

adresa: Školní 4, 796 01 Prostějov

e-mail: posta@prostejov.eu
datová schránka: mrtbrkb

 

Pracovníci:

Alena Horáková, DiS., referent sociálních věcí (senioři, osoby zdravotně postižené)

tel.: +420 582 329 303, e-mail: alena.horakova@prostejov.eu

Eva Dvořáková, referent sociálních věcí (senioři, osoby zdravotně postižené)

tel.: +420 582 329 311, e-mail: eva.dvorakova@prostejov.eu

Bc. Vladislava Dvořáková, referent sociálních věcí (písm. G – I, N)

tel.: +420 582 329 340, e-mail: vladislava.dvorakova@prostejov.eu

Jana Novotná, DiS., referent sociálních věcí (písm. J, K, L, M)

tel.: +420 582 329 308, e-mail: jana.novotna@prostejov.eu

Mgr. Jana Šímová, referent sociálních věcí (písm. A – E, S, Š, T, U, W, Z, Ž)

tel.: +420 582 329 318, e-mail: jana.simova@prostejov.eu

Mgr. Marcela Zacpalová, referent sociálních věcí (písm. O, P, R, Ř, V)

tel.: +420 582 329 549, e-mail: marcela.zacpalova@prostejov.eu

Úřední hodiny

Pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00

Úterý pro veřejnost zavřeno

Středa 8.00-12.00 13.00-17.00

Čtvrtek 8.00-12.00 13.00-16.00

Pátek 8.00-11.00

 

1| Poradna při finanční tísni, o.p.s.

Služby dluhové poradny jsou poskytovány bezplatně fyzickým osobám – občanům.

Poradna nabízí např. tyto služby:

pomoc při sestavení osobního nebo rodinného rozpočtu,

pomoc při vyjednávání s věřiteli,

obrana v exekuci,

insolvenční návrh – zpracování podkladů bez podání návrhu nebo sepsání a podání návrhu k soudu,

poradenství v příp. hrozící nedobrovolné dražby,

sepsání návrhu vyjádření odvolání či opravných prostředků k soudu.

Konzultace probíhají v kanceláři č. 328 na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova , Školní 4, Prostějov.

Termíny dluhové poradny v roce 2023:

25. 1. 2023 (13.30–16.00 h)

22. 2. 2023 (13.30–16.00 h)

22. 3. 2023 (13.30–16.00 h)

19. 4. 2023 (13.30–16.00 h)

17. 5. 2023 (13.30–16.00 h)

14. 6. 2023 (13.30–16.00 h)

12. 7. 2023 (13.30–16.00 h)

0 9. 8. 2023 (13.30–16.00 h)

0 6. 9. 2023 (13.30–16.00 h)

4. 10. 2023 (13.30–16.00 h)

1. 11. 2023 (13.30–16.00 h)

6. 12. 2023 (13.30–16.00 h)

Tel. kontakt pro smluvení schůzky: 595 532 740

Zelená linka: 800 722 722 (každý pracovní den 8.00–17.00 h)

E-mail: poradna@financnitisen.cz

Více informací na webových stránkách https://www.financnitisen.cz/kontakt_prostejov.php .

Tento projekt je realizován za finanční spoluúčasti města Prostějova.

2| Člověk v tísni, o.p.s.

Poskytování odborné pomoci lidem, kteří se dostali do problémů s dluhy a svoji situaci neumějí nebo nemohou sami řešit.

Telefonická HELP linka pro lidi v nouzi: 770 600 800

(běžný provoz: pondělí až pátek od 9 do 17 h)

Více informací vč. kontaktů naleznete na webových stránkách https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/socialni-prace-v-cr/dluhove-poradenstvi .

 

POTRAVINOVÁ A JINÁ POMOC

Pokud stále ještě nemáte vyřízeny dávky státní sociální pomoci a vlivem rostoucích nákladů na bydlení a vysoké míry inflace nemáte prostředky na zakoupení základních potravin, můžete se obrátit s žádostí o pomoc na potravinovou banku.

Partneři Potravinové banky Olomouckého kraje v Prostějově:

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Informace a kontakty na webových stránkách www.azylcentrum.cz .

Charita Prostějov

Informace a kontakty na webových stránkách www.prostejov.charita.cz .

SOS dětské vesničky, z.s. – SOS Kompas Prostějov

Informace a kontakty na webových stránkách https://www.sos-vesnicky.cz/kontakt/?branchesLocation=8&branchesServices=all#pobocky .

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688