Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Akcie v ČR  |  04.09.2023 17:23:00

Pololetní zpráva Komerční banky 2023 - Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a.s.
IČ 45317054

Zpráva je dostupná na http://www.kb.cz v sekci "O bance – Povinně uveřejňované informace – Výroční a pololetní zprávy" zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory/vykazy-a-vysledky/vyrocni-a-pololetni-zpravy a v novinkách zde: https://www.kb.cz/cs/o-bance/pro-investory.

(komerční sdělení)

 

 

 


Profil společnosti

Komerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je mateřskou společností Skupiny KB (dále také „Skupina“) a je součástí finanční skupiny Société Générale. Komerční banka patří mezi přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti Skupiny Komerční banky nabízejí další specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, leasing, factoring, spotřebitelské úvěry, pojištění a služby fintech společností. Ty jsou dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastních distribučních sítí příslušných společností a obchodních partnerů. KB působí rovněž ve Slovenské republice, a to prostřednictvím pobočky zaměřené na obsluhu korporátních klientů a prostřednictvím některých dceřiných společností.

Úvěry klientům – hrubý objem* Závazky vůči klientům**
(mld. )

30. června 2023

30. června 2022

30. června 2023

30. června 2022

Skupina KB

794,6

769,4

994,7

1 024,3

KB (včetně KB Slovensko) 679,5  660,2  941,5  968,4 
– Občané 300,8  293,7  323,7  347,0 
– Podniky a ostatní (včetně KB Slovensko) 378,7  366,5  617,7  621,4 
– Podnikatelé a malé podniky 40,4  41,0  244,4  240,5 
– Podniky a municipality 130,2  122,2  248,1  229,8 
– Velké podniky a ostatní (včetně KB Slovensko) 208,1  203,2  125,2  151,1 
Modrá pyramida 88,5  81,5  53,9  58,0 
ESSOX (včetně PSA FINANCE) 20,3  18,5  0,1  0,2 
Factoring KB 9,4  10,3  1,0  1,1 
SGEF 32,5  31,7  n.a. n.a.
BASTION 1,8  2,0  n.a. n.a.
Konsolidační a jiné úpravy -37,4  -34,8  -1,9  -3,4 

*  IFRS čísla, která vstupují do konsolidace, po vyloučení Ostatních pohledávek za klienty, ale po zahrnutí dluhopisů vydaných korporátními klienty KB.

**  IFRS čísla, která vstupují do konsolidace, po vyloučení repo operací s klienty

Komerční banka byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla transformována na akciovou společnost.

V roce 2018 Banka zahájila transformační program KB Change, který zahrnoval mj. zjednodušení řídicí a distribuční struktury a přechod důležitých centrálních funkcí na agilní metodiku práce. Komerční banka navázala na plnou implementaci transformačních kroků z tohoto plánu tím, že v roce 2020 oznámila další strategický program KB2025, který Bance zajistí vedoucí pozici v nové éře digitálního bankovnictví.

Komerční banka je aktivním propagátorem zeleného financování a současně se stále komplexněji zaměřuje na environmentální, sociální a správní aspekty (ESG) svých vlastní činností. Díky úspěchům v těchto oblastech je Komerční banka součástí řady FTSE4Good Indexů tvořených společnostmi, které prokazují silné postupy v oblastech ESG.

Akcie KB jsou kotovány na Burze cenných papírů Praha již od jejího vzniku v roce 1993 a stejně tak i na trhu RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů. K 30. červnu 2023 měla KB 72 303 akcionářů (meziročně více o 7 919), z toho 66 179 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 7 830). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %. Minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

Události prvního pololetí 2023


Leden

Komerční banka je od roku 2021 hlavním partnerem extraligy ledního hokeje a zároveň hlavním partnerem národního hokejového týmu. K tomuto partnerství se nově přidala i podpora Českého para hokeje, kdy se KB stala jeho Oficiálním partnerem.

Únor

Komerční banka získala tři ocenění MasterCard Awards za projekty v oblasti plateb, digitalizace i inovací. V kategorii Technology Innovation byla oceněna za stavbu nové generace bankovních a karetních systémů;. Ocenění Unique Issuing Project Award získala za inovativní přístup v oblasti esportu a podporu gamingové komunity. Osobní cenu v kategorii Issuing Payments Leader of the Year, obdržela Monika Truchlíková, tribe leader z Payment Methods.

Duben

Valná hromada konaná dne 20. dubna 2023 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty dividendy ve výši 11,5 miliardy . Dále schválila konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 a Zprávu o odměňování za rok 2022. Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady paní Marie Doucet a paní Petru Wendelovou. Paní Wendelová byla rovněž zvolena členkou Výboru pro audit. Valná hromada rovněž rozhodla o určení společnosti Deloitte Audit s.r.o. k provedení povinného audit pro rok 2023.

Budování nové digitální banky natolik pokročilo, že Bance umožnilo představit na českém trhu „Novou éru bankovnictví psanou KB“, zahájit přijímání nových klientů na novou platformu a postupný přechod klientů ze starého systému. Tato migrace byla zahájena v segmentu občanů, v následujících letech naváže stěhování klientů z řad malých firem, a dokončena bude u korporátních klientů. S tímto harmonogramem je rovněž v souladu vývoj nových produktů a služeb pro „Novou éru bankovnictví psanou KB“. Po dokončení migrace bude možné vyřadit součásti tvořící stávající infrastrukturu KB

Komerční banka podepsala smlouvu s BNP Paribas Personal Finance SA (BNPP PF) o doporučování navázání smluvního vztahu s KB vybraným klientům depozitních produktů BNPP PF, která působí v České republice pod značkou Hello bank! Smlouva o doporučování se netýká úvěrových produktů nabízených Hello bank!

Březen

Jitka Haubová, členka představenstva Komerční banky zodpovědná za provoz, obsadila v anketě Top ženy Česka druhé místo v kategorii Manažerka.

Květen

Komerční banka získala v soutěži VISA Awards 2022 v oblasti udržitelnosti titul #1 sustainable bank zejména za projekt podpory udržitelných e-shopů a za fotovoltaické instalace na střeše své centrály v Praze-Stodůlkách.

Z předávání cen Francouzsko-české obchodní komory si KB odnesla ocenění v kategorii Společenská odpovědnost firem. Porota ocenila aktivity v oblasti udržitelnosti, především inovativní projekt sdílení bankomatů.

Červen

Obdobně jako v minulých letech byla KB opět vyhlášena Ministerstvem financí mezi 20 nejvýznamnějšími plátci daně z příjmů právnických osob pro rok 2022 v České republice.

Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel

Komerční banky, byl členskými bankami zvolen prezidentem České bankovní asociace. ČBA zastupuje bankovní sektor ve vztahu k veřejnosti, vládním úřadům a mezinárodním orgánům. Dále podporuje finanční vzdělávání, prevenci kriminality, udržitelnost a digitalizaci finančních a veřejných služeb. Během svého tříletého mandátu hodlá Jan Juchelka podporovat dialog mezi státem, regulačními orgány a soukromým sektorem, s hlavním zaměřením na digitalizaci, inovace, udržitelnost a investice pro dlouhodobou prosperitu České republiky.

Komerční banka založila novou 100% dceřinou společnost KB Poradenství, s.r.o. Společnost KB Poradenství byla založena v souvislosti se zamýšleným rozvojem distribučního modelu Skupiny KB. Zapsaným předmětem podnikání Společnosti je zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování pojištění a zajištění, zprostředkování doplňkového penzijního spoření a investiční zprostředkování. Aby společnost mohla provozovat tyto obchodní činnosti, musí předem získat příslušné licence.

KB Smart Solutions, 100% dceřiná společnost Komerční banky, navýšila svůj podíl ve společnosti MonkeyData s.r.o .na 28,256 % z předchozích 24,989 %. MonkeyData plně vlastní dceřinou společnost Lemonero, s.r.o., která poskytuje financování e-shopům na základě hodnotícího modelu s využitím umělé inteligence.

Vývoj makroekonomického prostředí

Tuzemská ekonomika v prvním čtvrtletí 2023 v mezičtvrtletním srovnání stagnovala. Její výkon se tedy již dále nesnižoval, tak jako tomu bylo v průběhu technické recese z druhé poloviny roku 2022. K jejímu oživení však nicméně také nedošlo. Negativně překvapila spotřeba domácností, která zaznamenala již šestý mezičtvrtletní pokles v řadě a oproti předpandemickému čtvrtému čtvrtletí 2019 byla v reálném vyjádření nižší o 9,6 %. Její úroveň tak zhruba odpovídala druhé polovině roku 2016. Za strmým poklesem výdajů domácností pravděpodobně stál propad reálných mezd, který byl doposud obdobně výrazný. Nižší ve čtvrtletním vyjádření byly i fixní investice. V tomto případě šlo o v pořadí třetí mezičtvrtletní pokles, jehož tempo se navíc významně urychlilo (na -1,1 % v prvním čtvrtletí 2023). Celkově bylo tedy první čtvrtletí 2023 ve znamení slabé domácí poptávky. Tu však na druhou stranu vyvažoval v porovnání s předchozím čtvrtletím výrazně vyšší čistý vývoz. Vliv v tomto ohledu mělo zejména dokončení a následný vývoz dříve rozpracované produkce. Původně chybějící součástky byly totiž opět k dispozici zásluhou obnoveného fungování globálních dodavatelských řetězců, což se pozitivně projevilo v automobilovém průmyslu. Tento scénář dokládá i skutečnost, že kladný příspěvek čistého vývozu k dynamice HDP byl z velké části kompenzován záporným příspěvkem změny stavu zásob.[1])

Ve druhém čtvrtletí ekonomika mezičtvrtletně vzrostla o 0,1 %. V meziročním vyjádření nadále klesala, a to o 0,6 % meziročně poté, co v prvním čtvrtletí klesla meziročně o 0,5 %. Vliv na to měly hlavně dva po sobě jdoucí mezičtvrtletní poklesy HDP z druhé poloviny loňského roku, které ekonomiku uvrhly do technické recese. Struktura HDP do vydání této publikace nebyla známa. Na útlumu ekonomiky se podle odhadu Komerční banky nadále podílela především spotřeba domácností. Dosavadní vývoj tržeb v oblasti maloobchodu a služeb ukazuje na její další mezičtvrtletní pokles. Hlavním důvodem rychle se snižujících útrat domácností je strmý pokles reálných mezd. Ve vztahu k nejistému vývoji poptávky byly pravděpodobně opět nižší také fixní investice. Před mezičtvrtletním poklesem ekonomiku podle odhadu KB zachránily vyšší čisté vývozy. Za celý rok 2023 očekáváme růst ekonomiky o pouhých 0,1 % a pro příští rok zrychlení růstu na 1,8 %. Na slabém letošním výsledku by se měla podepsat hlavně stagnace ekonomiky v prvním pololetí, v tom druhém již totiž HDP mezičtvrtletně proste. Přispět by k tomu mělo zejména oživení spotřeby domácností.[2])

Druhé letošní čtvrtletí přineslo ústup inflačních tlaků. Celková meziroční inflace zpomalila z průměrných 16,5 % v prvním čtvrtletí 2023 na 11,1 % ve druhém. Pokles dynamiky vykázaly s výjimkou regulovaných cen všechny složky inflace. Nejvíce překvapivý byl však vývoj jádrové složky, která tradičně

bývá nejvíce perzistentní. Meziroční jádrová inflace se snížila z průměrných 11,9 % v prvním čtvrtletí 2023 na 8,7 % ve druhém. Meziroční inflaci směrem dolů ve všech jejích složkách tlačil efekt srovnávací základny z loňského roku. V červnu 2023 meziroční inflace poprvé od ledna 2022 klesla do jednociferného teritoria (9,7 % y/y) a byla nejnižší od prosince 2021. Po letošních 11 %

KB očekává, že inflace v příštím roce výrazně klesne, a to na 1,3 %. Jádrová složka naproti tomu podle odhadu KB v příštím roce zůstane ještě poměrně vysoko, klesne z letošních 7,6 % na 3,9 %. Důvodem je skutečnost, že oživení poptávky a rozpouštění nahromaděných úspor v prostředí přetrvávajícího napětí na trhu práce a vyššího růstu mezd povede k částečnému obnovení jádrových cenových tlaků. Na dvouprocentní cíl by se tak jádrová inflace měla vrátit až v roce 2025.[3])

Trh práce se i v prvním pololetí letošního roku potýkal s významným nedostatkem pracovních sil, když nezaměstnanost zůstávala minimální. Obecná míra nezaměstnanosti (metodika ILO) stagnovala po sezonním očištění ve druhém čtvrtletí na 2,7 %, kde se nacházela i ve čtvrtletí prvním. Podíl nezaměstnaných osob (metodika MPSV) zůstal na 3,6 %, sezonně očištěno. Sezonně očištěný poměr počtu registrovaných nezaměstnaných k počtu volných pracovních míst nabízených prostřednictvím úřadů práce se mírně snížil z 0,95 v prvním čtvrtletí na 0,92 ve druhém. Domníváme se, že nezaměstnanost zůstane velmi nízká i na horizontu prognózy. Obecná míra nezaměstnanosti by se měla udržet pod 3 % a podíl nezaměstnaných osob pod 4 %.[4])

I navzdory utaženému trhu práce pokračoval meziroční pokles reálných mezd. Ten v prvním čtvrtletí 2023 dosáhl 6,6 % meziročně a reálné mzdy poklesly již šesté čtvrtletí v řadě. Oproti předpandemickému čtvrtému čtvrtletí 2019 se průměrná reálná mzda propadla o 8,9 % na úroveň druhé poloviny roku 2017. Pokles kupní síly domácností brzdil pouze růst starobních důchodů a sociálních dávek, který je navázán na výši inflace.[5])

Česká národní banka ponechala úrokové sazby po celé první pololetí letošního roku beze změny. Na úrovni sedmi procent, kde se základní repo sazba nachází již od června 2022, ji ČNB nechala i na srpnovém zasedání. Komerční banka očekává, že zde sazby zůstanou až do konce letošního roku, zatímco v příštím roce bude následovat jejich rychlé snižování. Dvoutýdenní repo sazby by se v polovině příštího roku měla dostat na 5 % a na jeho konci klesnout na 4 %. Po celé první pololetí letošního roku ČNB také verbálně podporovala domácí měnu, přestože od října 2022 již neintervenovala. ČNB oficiálně ukončení intervenčního režimu oznámila na svém srpnovém zasedání. Zároveň obnovila


program odprodeje části výnosů z devizových rezerv. Dodala ale, že bude v rámci režimu řízeného plovoucího kurzu vždy z principu bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny ohrožujícím cenovou či finanční stabilitu, kdykoliv to bankovní rada uzná za nezbytné.[6])

V prvních měsících roku 2023 koruna vůči euru posilovala. Její kurz se dostal až na hladinu 23,30 CZK/EUR. Od května však již tento trend nepokračoval. V prostředí zužujícího se úrokového diferenciálu se měnám rozvíjejících se trhů obecně příliš nedařilo. Za snížené volatility kurzu, ke které přispěly pokračující verbální intervence ČNB, ve druhém čtvrtletí koruna v páru s eurem částečně korigovala předchozí zisky a oslabila k 23,80 CZK/ EUR.[7])

Stát ke konci června hospodařil s deficitem ve výši 215,4 mld. CZK. Za meziročním zhoršením salda státního rozpočtu o 32,4 mld. CZK stály především vyšší výdaje. Ty oproti loňsku vzrostly o 162,6 mld. CZK (+16,8 % meziročně). Podepsal se na tom zejména nárůst sociálních výdajů, pomoc domácnostem a firmám v souvislosti s vysokými cenami energií, dražší obsluha státního dluhu a vyšší investice. Výdaje na sociální dávky především v důsledku valorizací důchodů za prvních šest měsíců 2023 narostly meziročně o 16,8 % (62,5 mld. CZK). Růst příjmové strany v červnu výrazně zvýšil přítok prostředků z fondů EU v rámci Národního plánu obnovy. Celkové příjmy od začátku roku byly meziročně vyšší o 130,2 mld. CZK a relativně o 16,5 %. Červnová data ukazují, že šance na splnění schváleného schodku ve výši 295 mld. CZK ještě definitivně nezmizela, rizika vychýlená směrem k hlubšímu schodku však přetrvávají.[8])


Udržitelné bankovnictví

Strategie ESG

Strategickou vizí Komerční banky je být lídrem udržitelného bankovnictví na českém finančním trhu a rovněž v rámci skupiny Société Générale, a rovněž být vnímána v České republice jako zelená banka.

Strategie environmentálních, společenských a správních otázek

(ESG) Skupiny SG je v souladu se strategickým programem KB2025, jakož i s ESG ambicí skupiny Société Générale Group, budované na čtyřech pilířích:

•    Kultura odpovědnosti,

•    Environmentální přeměna,

•    Pozitivní místní vliv, a

•    Odpovědný zaměstnavatel

Skupina KB se podílí na programu ESG by Design skupiny Société Générale. Jeho účelem je řídit a koordinovat implementaci akčních plánů Evropské centrální banky a formulovat a koordinovat současné a budoucí iniciativy v rámci skupiny SG. Program zahrnuje aspekty řízení rizik i obchodu. Zavádí rovněž do praxe obchodní a regulatorní závazky a ukotvuje ESG přirozeně do všech procesů organizace (např. ve vztahu k lidem, produktům, řízení informací a financí atd.)

KB ve své ESG strategii zohledňuje rovněž Cíle udržitelného rozvoje přijaté členy OSN v roce 2015 a slouží jako návod k zajištění společné prosperity a míru, k budování partnerství, důstojného života bez chudoby a nerovností, a rovněž k ochraně životního prostředí.

KB vyhodnocuje významnost dopadu jednotlivých faktorů ESG na obchodní, finanční a rizikové vyhlídky Skupiny KB, jakož i na zájmy zúčastněných stran Skupiny. Tato hodnocení jsou založena na dotazování reprezentantů skupin zúčastněných stran KB a manažerů Skupiny KB.

Uvedená analýza materiality pomáhá poznat relativní důležitost jednotlivých témat a prioritizovat zdroje a úsilí Skupiny při přijímání strategických rozhodnutí. Analýza je revidována na roční bázi. Revize dokončená v červnu 2023 identifikovala následujících 5 hlavních materiálních témat Skupiny KB:

•    Bezpečnost dat – schopnost finančních institucí uchránit svá data a data svých klientů v bezpečí je vnímána jako kritická podmínka pro zachování důvěry klientů a ostatních obchodních partnerů.

•    Management právního a regulatorního prostředí – zajištění plného souladu s právními předpisy a regulacemi je předpokladem dlouhodobé udržitelnosti podniku. Stále rostoucí a komplexnější regulatorní požadavky a mandáty přitom vyžadují efektivní řízení všech zapojených součástí organizace, včetně compliance, správy, provozní odolnosti a kybernetické bezpečnosti.

•    Přeměna energetiky – přesun energetické infrastruktury od fosilních paliv k čistějšími zdrojům energie provází řada společenských a ekonomických dopadů pro celé hospodářství. Úspěšná transformace přinese, vedle dalších benefitů, nové pracovní příležitosti, zlepší odolnost technické infrastruktury, udržitelnost hospodářského růstu a distribuci příjmů. Finanční instituce mají své zdroje vynakládat na podporu energetické přeměny a zároveň využívat obrovské příležitosti, které sebou investice do přeměny energetiky přinášejí.

•    Odolnost obchodního modelu - dlouhodobá životaschopnost obchodního modelu vyžaduje adekvátní přístupy řízení rizik, provozní odolnosti, diverzifikace aktivit a zdrojů, jakož i adaptabilitu a flexibilitu ve vztahu ke stále se měnícímu tržnímu prostředí.

•    Digitalizace – proces probíhající v celém hospodářství a společnosti, určující rovněž pro konkurenceschopnost a efektivitu všech soutěžitelů na finančních trzích. Vedoucí pozice v digitalizace Bance může přinést zásadní konkurenční výhodu v jednotlivých částech trhu, a ve vztahu k zákazníkům, zaměstnancům a dalším obchodním partnerům.

Analýza materiality pomáhá KB zaměřit a sladit obchodní cíle se strategií, snižovat rizika a posilovat udržitelnost činností Skupiny.

Správa ESG

Koncept udržitelnosti v Komerční bance na vrcholové úrovní řídí Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel, a sponzorem je Jitka Haubová, členka představenstva a provozní ředitelka. Činnosti v oblasti udržitelnosti jsou koordinovány pracovní skupinou pro udržitelnost, kterou řídí výkonná ředitelka pro strategii značky a komunikaci. Pracovní skupiny se účastní rovněž zástupci dalších částí Banky (Strategie a finance, Řízení lidských zdrojů, Compliance, Správa zařízení, Řízení rizik, Retailové bankovnictví a Korporátní a investiční bankovnictví). Spolupracují na naplňování jednotlivých pilířů strategie a dosahování interních úkolů a klíčových cílů (Objectives and Key Results - OKR).

KB udržuje a rozvíjí přísné standardy správy a souladu ve všech oblastech, a zvláště v oblastech prevence praní špinavých peněz a Znej-svého-klienta. Skupina KB má nulový apetit podstupovat riziko porušení právních a regulatorních předpisů. V kontextu zvýšených kybernetických rizik KB posílila bezpečnostní opatření a prevenci podvodů. KB má dále přísná pravidla pro jednání se správními institucemi (včetně lobbyingu). Komerční banka zastává politickou neutralitu a zdržuje se podpory politických organizací nebo aktivit.

Přeměna pro životní prostředí

Skupina KB se zavazuje podporovat přeměnu energetiky, dekarbonizaci a udržitelnost v hospodářství.

Ke 30. červnu 2023 dosáhl objem poskytnutých úvěrů s pozitivním vlivem na udržitelnost 47,8 miliardy , což představuje meziroční nárůst o 42 %.

KB rozvíjí svou nabídku produktů s podporujících udržitelnost, jakou jsou úvěry a dluhopisy s parametry udržitelnosti (sustainability-linked loans and bonds). Poradenství v oblasti udržitelnosti KB poskytuje na základě expertizy společností ENVIROS a KB Advisory ze Skupiny KB, na webu spolecneudrzitelne.cz a dalšími formami.

Jako součást svého systému řízení rizik KB zavedla systém pro identifikaci a řízení v oblasti životního prostředí a sociálních rizik (ESRM) ve financování korporátních klientů, jež bere v úvahu také požadavky rámce Equator Principles pro posuzování větších projektů a specifické ukazatele zranitelnosti vůči klimatu (Climate Vulnerability Indicators).

KB buduje svou Novou digitální banku, která, vedle dalších zásadních inovací, zcela odstraňuje papír z bankovních procesu, a to jak interních, tak i ve vztahu ke klientům.

Komerční banka, Modrá pyramida a ESSOX představily výhodné úvěrové produkty podporující udržitelné bydlení a pořízení udržitelných technologií, jako jsou fotovoltaika, hospodaření s vodou, tepelná čerpadla a rekuperace.

Komerční banka se zavázala omezovat globální oteplování a snižovat své přímé emise (rozsah 1 a 2) v souladu se scénářem 1,5 °C z Pařížské dohody. KB přispěje na projekty odstraňování uhlíku s cílem dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2026.

Výsledky při omezování dopadů vlastní činnosti na životní prostředí jsou vykazovány na roční bázi ve Zprávě o udržitelnosti.

Veřejná ocenění

Agentura FTSE Russell potvrdila Společnost FTSE Russell potvrdila členství Komerční banky v řadě indexů FTSE4Good, vytvořených pro identifikací společnosti prokazujících silnou praxi v oblastech ochrany životního prostředí, společenského prostředí a správy společnosti podle mezinárodních standardů. KB dosáhla skóre 3,7 z maximálních 5 bodů.

V červenci získala KB hodnocení AA, což je druhý nejvyšší stupeň hodnocení, v rámci MSCI ESG Ratings, jehož cílem je měřit odolnost společností vůči dlouhodobým rizikům ESG.

Česko-francouzská obchodní komora udělila KB cenu za činnosti v oblasti společenské odpovědnosti.

V červenci KB získala Zelenou korunu ve výročním hodnocení Zlatá koruna, za svůj úvěr na udržitelné technologie.

Obchodní výkonnost Vývoj klientského portfolia a distribuční sítě
 

30. června 2022

30. června 2023

Meziroční změna

Klienti Skupiny KB 2 256 000  2 227 000  -29 000 
Komerční banka 1 650 000  1 661 000  11 000 
– občané 1 407 000  1 417 000  11 000 
– klienti internetového bankovnictví 1 503 000  1 523 000  20 000 
– klienti mobilního bankovnictví 1 099 000  1 185 000  85 000 
Modrá pyramida 472 000  446 000  -26 000 
KB Penzijní společnost 512 000  491 000  -21 000 
ESSOX (skupina) 135 000  133 000  -2 000 
Pobočky KB (Česká republika) 218  215  -3 
Obchodní místa Modré pyramidy 194  203 
Obchodní místa SGEF
Bankomaty 863  852  -11 
– z toho: bankomaty přijímající vklady 521  536  15 
– z toho: bezkontaktní bankomaty 641  690  49 
Bankomaty (Sdílená distribuční síť) 863  2 062  1 199 
Počet aktivních debetních karet 1 456 000  1 487 000  31 000 
Počet aktivních kreditních karet 188 000  206 000  18 000 
Počet tokenizovaných karet do mobilních zařízení 449 000  589 000  141 000 
Počet používaných aplikací KB klíč 1 036 000  1 140 000  104 000 

Vybrané iniciativy v prvním pololetí 2023

V rámci strategického programu KB2025, vyhlášeného v listopadu 2020, vyvíjí Komerční banka novou bankovní infrastrukturu, včetně nového základního bankovního systému, mobilní aplikace KB+, internetového bankovnictví, systému pro správu karet a analytických nástrojů umožňujících nabídnout zcela novou klientskou propozici.

Do dubna 2023 budování této nové digitální banky natolik pokročilo, že Bance umožnilo představit na českém trhu „Novou éru bankovnictví psanou KB“, zahájit přijímání nových klientů na novou platformu a postupný přechod klientů ze stávajícího systému.

Do června 2023 se do nové digitální banky zaregistrovalo přibližně 22 000 klientů. Z tohoto celkového počtu bylo více než 5 000 nových klientů KB. Přechod z původního systému zahájila Komerční banka v segmentu občanů, na který v následujících letech navážou malé firmy a dokončena bude u korporátních klientů. Tento harmonogram je také v souladu s vývojem nových produktů a služeb pro „Novou éru bankovnictví psanou KB“.

Dokončení migrace umožní vyřazení komponent tvořících stávající infrastrukturu KB.

28. dubna podepsala Komerční banka smlouvu s BNP Paribas Personal Finance SA (BNPP PF) o doporučování navázání smluvního vztahu s KB vybraným klientům depozitních produktů BNPP PF, která působí v České republice pod značkou Hello bank! Smlouva o doporučování se netýká úvěrových produktů nabízených Hello bank!

Úvěry klientům

Celkový hrubý objem úvěrů vzrostl meziročně o 3,3 % na 794,6 miliardy [9][10]).

V rámci úvěrování občanů stoupl celkový objem úvěrů na bydlení o 3,4 %. Z toho objem hypoték KB občanům narostl o 1,9 % na 271,3 miliardy . Portfolio Modré pyramidy rostlo dokonce rychleji o 8,5 %, na 88,5 miliardy . Objemy nově poskytnutých úvěrů na bydlení se od března letošního roku zlepšují, ale za první pololetí byla jejich výše oproti silným úrovním za stejné období loňského meziročně nižší o -39,2 %, když dosáhla 16,0 miliardy . Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Skupinou KB (Bankou a společnostmi skupiny ESSOX v České republice a na Slovensku) se zvýšil o 6,6 % na 36,8 miliardy . Toto tempo růstu bylo ovlivněno i zlepšením procesu poskytování úvěrů a úspěšnou nabídkou flexibilních půjček dostupných online i na pobočkách.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům a ostatních úvěrů vzrostl meziročně o 2,8 % na 398,1 miliardy . Růst byl rychlejší u úvěrů denominovaných v eurech, které byly dostupné podnikům s příjmy v evropské měně. Úvěry malým podnikům poklesly o -0,7 % na 47,4 miliardy . Celkové úvěry poskytnuté KB středním a velkým podnikům a ostatním klientům v České republice a na Slovensku[11]) se meziročně zvýšily o 3,4 % na 318,3 miliardy . Úvěrové a leasingové financování společností SGEF dosáhlo 32,5 miliardy , meziročně více o 2,5 %.

Vklady klientů a aktiva ve správě

Celkový objem vkladů ve Skupině KB se snížil meziročně o -2,9 % na 994,7 miliardy [12]). Od začátku roku objem vkladů narostl o 8,5 %. Vývoj byl ovlivněn tím, jak klienti přesouvali část svých úspor do podílových fondů. Konkurence o vklady na trhu zůstala silná. Klienti rovněž často přesouvali své vklady z běžných účtů na výnosnější termínované a spořicí účty. Vklady občanů v KB se snížily meziročně o -6,7 % na 323,7 miliardy . Depozita v Modré pyramidě se snížila o -7,0 % na 53,9 miliardy . Vklady korporátních a podnikatelských klientů poklesly o -0,2 % na 610,9 miliardy .

Objemy investic klientů Skupiny KB v podílových fondech se zvýšily o 31,5 % na 116,4 miliardy . Klientská aktiva ve správě KB Penzijní společnosti narostla o 3,4 % na 74,0 miliard . Technické rezervy životního pojištění v Komerční pojišťovně byly meziročně nižší o -0,7 % na 45,3 miliardy .

Likvidita Skupiny vyjádřená poměrem čistých úvěrů[13]) a depozit

(bez repo operací s klienty, ale včetně dluhopisů vydaných klienty

Banky a držených KB) dosáhla 80,2 %. Míra krytí likvidity Skupiny (LCR) činila 169 %, což je výrazně nad regulačním limitem 100 %.

Finanční výkonnost

Výkaz zisku a ztráty

Čisté provozní výnosy dosáhly 18 099 milionů a byly tak o -5,6 % nižší ve srovnání s prvním pololetím 2022. Čistý úrokový výnos se snížil, protože vyšší průměrné náklady na vklady nestačily kompenzovat rostoucí objemy úvěrů. Čistý výnos z poplatků a provizí mírně vzrostl, a to především díky vyšším investicím klientů do podílových fondů a jejich větší transakční aktivitě. Čistý zisk z finančních operací se dále zlepšil ze silné úrovně loňského prvního pololetí.

Čisté úrokové výnosy poklesly o -9,5 % na 12 812 milionů . Objem úvěrů rostl, ale v retailovém bankovnictví poklesly průměrné úvěrové marže. Přesun depozit z běžných účtů na spořicí a termínované vklady, spolu s vyššími sazbami u vkladových produktů, vedly k výrazně vyšším průměrným nákladům na vklady. Příspěvek k čistému úrokovému výnosu z investičního bankovnictví se snížil v důsledku menších úrokových rozpětí mezi českou korunou a ostatními důležitými měnami. Čistá úroková marže za první pololetí 2023 počítaná jako poměr úrokových výnosů k úročeným aktivům v rozvaze dosáhla 2,0 %, ve srovnání s 2,2 % před rokem.

Čistý výnos z poplatků a provizí se zvýšil o 2,7 % na 3 049 milionů . Na tomto růstu se podílely transakční poplatky, protože transakční aktivita klientů byla vyšší především u plateb kartou, ale také u jiných bezhotovostních plateb. Poplatky za vedení účtů se mírně zvýšily, protože srovnávací základnu loňského roku ovlivnily humanitární příspěvky pro válečné uprchlíky z Ukrajiny. Distribuční poplatky se také zlepšily, s lepším přispěním podílových fondů a pojistných produktů. Výnosy z úvěrových služeb se zlepšily především díky růstu poskytnutých spotřebitelských úvěrů. Aktivita klientů na dluhových kapitálových trzích byla meziročně menší, a generovala tak nižší výnosy ze souvisejících služeb.

Čistý zisk z finančních operací vzrostl o 6,0 % na silných 2 063 milionů . Výsledek byl dosažen díky solidní aktivitě klientů na v oblasti obchodování a zajišťování měnových a úrokových rizik. Pozitivně přispělo i několik větších transakcí realizovaných pro korporátní a institucionální klienty. Malí a střední podnikatelé nadále oceňovali nabídku zajišťovacích strategií, zejména těch založených na měnových opcích. Zisky z devizových plateb byly meziročně nižší, což odráželo sezónnost cestování, transakční aktivitu klientů a upravené marže. Výsledek ve druhém čtvrtletí také zahrnoval zisk z prodeje dluhopisů vykázaných v bankovní knize.

Výnosy z dividend a ostatní výnosy vzrostly o 82,3 % na 175 milionů . Tato položka obsahuje především výnosy z pronájmu majetku a výnosy z nebankovních činností.

Provozní náklady vzrostly o 8,0 % na 9 093 miliony

. Personální náklady byly vyšší o 7,4 % a dosáhly 4 069 milionů , a to kvůli kombinaci vyšších průměrných platů a růstu průměrného počtu zaměstnanců o 0,4 % na 7 549[14]). Všeobecné provozní náklady (bez příspěvků do regulatorních fondů) byly vyšší o 13,8 % na 2 123 miliony . Růst v této kategorii byl tažen především náklady na marketing, software a IT podporu, a rovněž náklady souvisejícími s nemovitostmi, a celkovou inflací. Celoroční příspěvek do regulatorních fondů (Fond pojištění vkladů, Rezoluční fond) se meziročně skoro nezměnil (-0,3 % na 1 277 mil. ), protože ČNB v roce 2023 snížila souhrnný příspěvek českých bank do Rezolučního fondu, ale po krachu Sberbank CZ v loňském roce byl zvýšen odvod do Fondu pojištění vkladů. Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku se zvýšily o 9,0 % na 1 624 miliony , přičemž amortizace plynoucí z investic do digitalizace byly částečně kompenzovány nižšími odpisy budov.

Zisk před tvorbou rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika, ziskem z majetkových účastí a zdaněním (hrubý provozní výnos) se snížil o -16,2 % na 9 006 milionů .

Náklady na riziko (tvorba rezerv a opravných položek na ztráty z úvěrů, investic a ostatní rizika) dosáhly -899 milionů , tedy čisté rozpuštění opravných položek, ve srovnání s tvorbou opravných položek ve výši 562 miliony před rokem. To bylo možné především díky zlepšené situaci a úspěšnému vymáhání u několika expozic v segmentu korporátních klientů. Úroveň nových selhání zůstala relativně nízká ve všech klientských segmentech. Čistá tvorba opravných položek v retailových segmentech byla nízká. Náklady na riziko v relativním vyjádření a měřené proti průměrnému objemu úvěrového portfolia během prvního pololetí roku 2023 dosáhly -22 bazických bodů ve srovnání s 15 bazickými body dosažených za stejné období minulého roku.

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech (tj. v Komerční pojišťovně) vzrostly o 17,6 % na 127 milionů , ovlivněny vývojem úrokových sazeb, časováním tvorby a užití technických rezerv, a rovněž vstupem účetního standardu IFRS 17 do účinnosti v Komerční pojišťovně.

Čisté zisky z ostatních aktiv dosáhly negativních -7 milionů , v minulém roce byla tato položka pozitivní ve výši 120 milionů .

Daň z příjmů se snížila o -7,5 % na 1 832 miliony .

Konsolidovaný zisk Skupiny KB za první pololetí 2023 ve výši 8 193 miliony byl oproti stejnému období minulého roku o -2,8 % nižší. Z této částky činilo 107 milionů zisk připadající vlastníkům nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB (meziročně nezměněno (0,0 %)).

Vykázaný čistý zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti činil 8 086 milionů , což je o -2,9 % méně než před rokem.

Ostatní úplný výsledek za účetní období, který se skládá především z přecenění některého zajištění, cizoměnových pozic a cenných papírů, dosáhl -371 miliony Úplný výsledek za účetní období za první pololetí roku 2023 tak dosáhl 7 822 milionů , z toho 105 milionů připadalo vlastníkům nekontrolních podílů.

Výkaz o finanční situaci (rozvaha)

Pokud není uvedeno jinak, následující text poskytuje srovnání položek rozvahy k 30. červnu 2023 s hodnotami rozvahy k 31. prosinci 2022.

Aktiva

K 30. červnu 2023 vzrostla celková aktiva Skupiny KB o 12,4 % na 1 467,3 miliardy .

Hotovost a účty u centrálních bank se snížily o -16,0 % na 11,9 miliardy . Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty (cenné papíry k obchodování a deriváty) se snížily o -15,9 % na 48,2 miliardy . Reálná hodnota zajišťovacích derivátů se snížila o -24,8 % a dosáhla 16,2 miliardy .

Hodnota finančních aktiv v reálné hodnotě přes ostatní úplný výsledek se k 30. červnu 2023 snížila o -9,1 % na 27,4 miliardy . Tato položka se skládá hlavně z dluhových cenných papírů vydaných vládními institucemi.

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě se zvýšila o 15,6 % na 1 334,1 miliardy . Největší část této položky – (čisté) úvěry a pohledávky za klienty – vzrostly o 2,1 % na

798,0 miliard . Z celkové hrubé hodnoty klientských úvěrů bylo 97,9 % klasifikováno jako Stupeň 1 nebo Stupeň 2, zatímco 2,1 % úvěrů bylo klasifikováno jako Stupeň 3 (úvěry se selháním). Objem opravných položek vytvořených k pohledávkám vůči klientům dosáhl 12,9 miliardy . Úvěry a pohledávky za bankami vzrostly o 64,2 % a dosáhly 383,2 miliardy . Většinu této částky tvoří reverzní repo operace s centrální bankou. Dluhové cenné papíry vzrostly o 9,7 % na 152,8 miliardy ke konci června 2023.

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek dosáhlo -1,7 miliardy , méně o -32,1 %. Daň z příjmů a odložené daňové pohledávky dosahovaly 0,3 miliardy . Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva, které zahrnují pohledávky z obchodování s cennými papíry a zůstatky vypořádacích účtů, celkově poklesly o -1,1 % a dosáhly 5,7 miliardy . Aktiva držená k prodeji se snížila o -14,2 % na 0,1 miliardy .

Majetkové účasti v přidružených společnostech se zvýšily o 6,1 % na 2,8 miliardy ve srovnání s přepočítanou hodnotou ke konci roku (2,7 miliardy ) kvůli přechodu na účetní standard IFRS 17 v Komerční pojišťovně.

Čistá účetní hodnota hmotného majetku zůstala na

8,8 miliardy . Nehmotný majetek se zvýšil o 8,4 % na 9,8 miliardy . Velikost goodwillu, který pochází z akvizic společností Modrá pyramida, SGEF a ESSOX, zůstala nezměněna na 3,8 miliardy .

Pasiva

Celkové závazky byly o 14,0 % vyšší ve srovnání se koncem roku 2022 a dosáhly 1 346,4 miliardy .

Finanční závazky v naběhlé hodnotě se zvýšily o 15,3 % na 1 211,5 miliardy . Největší část – závazky vůči klientům – vzrostla o 14,8 % a dosáhla tak 1 091,7 miliardy . Tato částka zahrnovala 97,1 miliardy závazků z repo operací s klienty a 6,4 miliardy ostatních závazků ke klientům. Závazky vůči bankám se zvýšily o 23,6 % na 105,3 miliardy .

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek bylo ve výši -44,1 miliardy . Daň z příjmů a odložený daňový závazek vzrostly o 8,0 % na 2,8 miliardy . Výdaje a výnosy příštích období a ostatní závazky, které zahrnují závazky z obchodování s cennými papíry a zůstatky vypořádacích účtů, vzrostly o 15,5 % na 19,4 miliardy .

Rezervy se snížily o -21,4 % na 0,9 miliardy . Účelem rezervy na ostatní uvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými uvěrovými přísliby. Rezervy ze smluvních závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, samopojištění a rezervy na plán odměn při odchodu do důchodu.

Položka Podřízený a seniorní nepreferovaný dluh, ve výši 48,8 miliardy , vzrostla o 26,2 %, s tím, jak KB pokračovala v přijímání seniorních nepreferovaných úvěrů za účelem postupného naplnění regulatorních minimálních požadavků na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL).

Vlastní kapitál

Celkový vlastní kapitál se ve srovnání se začátkem roku poklesl o -3,0 % na 120,9 miliardy , neboť velikost v květnu vyplacené dividendy ze zisku roku 2022 převýšila tvorbu čistého zisku za první pololetí 2023. Hodnota nerozděleného zisku stejně jako výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech byly přepočítány ke konci roku 2022 kvůli přechodu Komerční pojišťovny na účetní standard IFRS 17. Hodnota nekontrolních podílů v dceřiných společnostech KB dosáhla 3,1 miliardy . Ke dni 30. června 2023 držela KB 1 193 360 vlastních akcií, což představuje 0,63% podíl na základním kapitálu.

Regulatorní kapitál a požadavky na kapitál a likviditu

Konsolidovaný regulatorní kapitál pro výpočet kapitálové přiměřenosti ke konci června 2023 dosahoval 104,9 miliardy Kapitálová přiměřenost činila 20,0 %. Kmenový Tier 1 kapitál činil 102,1 miliardy a poměr kmenového Tier 1 kapitálu dosáhl 19,5 %, Tier 2 kapitál dosáhl 2,7 miliardy neboli 0,5 % rizikově vážených aktiv.

K 1. červenci 2023 dosahoval celkový kapitálový požadavek (OCR) zhruba 17,6 %, minimální poměr jádrového Tier 1 kapitálu (CET1) 12,9 % a minimální poměr Tier 1 kapitálu 14.9 %.


Ukazatel likviditního krytí (LCR) dosáhl k 30. červnu 2023 výše 169 %. Požadované regulatorní minimum je v tomto případě 100 %.

S účinností od 1. ledna 2023 činí doporučený minimální objem způsobilých závazků a vlastního kapitálu (MREL) Skupiny KB 17,4 % celkového objemu konsolidovaných rizikově vážených aktiv a 5,18 % konsolidovaných celkových angažovaností. V souladu s obecným přístupem ČNB ke stanovení MREL[15]) KB očekává, že požadavek MREL dosáhne 21,2 % konsolidovaných rizikově vážených aktiv a 5,91 % konsolidovaných celkových angažovaností s účinností k 31. prosinci 2023. MREL je definován jako součet složky pro absorpci ztrát a složky pro rekapitalizaci. Vedle MREL, vyjádřeného jako podíl rizikově vážených aktiv, musí Skupina dále plnit požadavek na kombinovanou kapitálovou rezervu. Podle současného nastavení regulatorních parametrů činí velikost kombinované kapitálové rezervy 6,75 % k 1. červenci 2023.

V rámci tzv. „centralizované strategie řešení krize“ naplňuje Skupina KB postupně finální požadavek MREL přijímáním seniorních nepreferovaných úvěrů od mateřské společnosti Société Générale S.A. K 30. červnu 2023 přijala KB tyto úvěry v celkovém objemu 1,95 miliardy eur.


Hlavní ukazatele

30. června 2022

30. června 2023

Meziroční změna

Kapitálová přiměřenost (ČNB)

20,3 %

20,0 %

q
Přiměřenost Tier 1 (ČNB)

20,0 %

19,5 %

q
Celková rizikově vážená aktiva (miliardy )

533,2

524,6

-1,6 %

Rizikově vážená aktiva k úvěrovému riziku (miliardy )

442,3

427,3

-3,4 %

Čistá úroková marže (č. úrok. výnosy/prům. úrok nesoucí aktiva)III

2,2 %

2,0 %

q
Poměr čistých úvěrů a depozitIV

74,0 %

80,2 %

p
Poměr provozních nákladů a výnosůV

43,9 %

50,2 %

p
Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE)VI

13,4 %

13,5 %

p
Rentabilita průměrného Tier 1 kapitáluVII

16,0 %

16,1 %

p
Rentabilita průměrných aktiv (ROAA)VIII

1,2 %

1,2 %

q
Zisk na akcii ()IX

88,2

85,6

-2,9 %

Průměrný počet zaměstnanců*

7 522

7 549

0,4 %

* Výpočet podle metodiky Českého statistického úřadu. 


Vymezení použitých alternativních  výkonnostních ukazatelů

I.      Úvěry na bydlení:       hypotéky občanům poskytnutých KB + úvěry poskytnuté klientům Modrou pyramidou;

II.     Náklady na riziko v relativním vyjádření: anualizované „Náklady na riziko“ děleno „Průměrná hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“;

Průměrná hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: („Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ ke konci čtvrtletí X-1 plus „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ ke konci čtvrtletí X-2 plus „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ ke konci čtvrtletí X-3 plus „Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek“ ke konci čtvrtletí X-4) děleno 4;

Hrubá výše klientských úvěrů a pohledávek: „Hrubá částka úvěrů a pohledávek za klienty“ bez „Ostatních pohledávek za klienty“;

III.    Čistá úroková marže (NIM): anualizované „Čisté úrokové výnosy“ děleno průměrná úročená aktiva k datu.

Průměrná úročená aktiva: („Úročená aktiva celkem“ k poslednímu dni sledovaného období v roce X plus „Úročená aktiva celkem“ ke konci roku X-1) děleno 2;

Úročená aktiva obsahují „Hotovost a účty u centrálních bank“, „Pohledávky za bankami“, „Úvěry a pohledávky za klienty“, „Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku a ztráty“, z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva jiná než k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty“, z toho pouze dluhopisy, „Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do ostatního úplného výsledku“, z toho pouze dluhopisy); „Dluhové cenné papíry“;

IV.   Poměr čistých úvěrů a depozit: („Úvěry a pohledávky za klienty“ (čisté) minus „reverzní repo operace s klienty“)

děleno („Závazky vůči klientům“ minus „repo operace s klienty“);

V.    Poměr provozních nákladů a výnosů: „Provozní náklady“ děleno „Čisté provozní výnosy“;

VI.   Rentabilita průměrného vlastního kapitálu (ROAE): anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ mínus „Nekontrolní podíly“) k datu;

Průměrná hodnota „Vlastního kapitálu“ minus „Nekontrolní podíly“: („Vlastní kapitál“ minus „Nekontrolní podíly“ k poslednímu dni sledovaného období v roce X) plus

(„Vlastní kapitál“ minus „Nekontrolní podíly“ ke konci roku X-1) děleno 2;

VII.  Rentabilita průměrného Tier 1 kapitálu: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrný „Tier 1 kapitál“ k datu;

Průměrný Tier 1 kapitál: („Tier 1 kapitál“ k poslednímu dni sledovaného období v roce X) plus („Tier 1 kapitál“ ke konci roku X-1) děleno 2;

VIII. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno průměrná „Celková aktiva“ k datu;

Průměrná celková aktiva: („Aktiva celkem“ k poslednímu dni sledovaného období v roce X plus „Aktiva celkem“ ke konci roku X-1) děleno 2;

IX.   Zisk na akcii: anualizovaný „Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti“ děleno (průměrný počet vydaných akcií mínus průměrný počet vlastních akcií držených na vlastní účet).


Sesouhlasení výpočtu „Čisté úrokové marže“, (mil. , konsolidováno, neauditované):

(zdroj: Výkaz zisku a ztráty)

1. 1. – 30. 6. 2023

1. 1. – 30. 6. 2022

Čistý úrokový výnos k datu

12 812

14 157

z toho: Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě

30 191

21 995

Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě

2 160

1 466

Ostatní dluhové cenné papíry

271

278

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

-16 814

-7 477

Zajišťovací finanční deriváty – výnosy

23 685

15 034

Zajišťovací finanční deriváty – náklady

-26 681

-17 139

(zdroj: Výkaz o finanční situaci)

30. 6. 2023

31. 12. 2022

30. 6. 2022  31. 12. 2021 
Hotovost a účty u centrálních bank /Účty u centrálních bank

4 162

6 167

10 807 

21 455

Pohledávky za bankami

383 239

233 398

455 150 

257 196

Úvěry a pohledávky za klienty (čisté)

797 986

781 463

757 528 

724 587

Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty / Dluhové cenné papíry

11 868

9 968

12 385 

8 696

Finanční aktiva jiná než k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty / Dluhové cenné papíry 132  135  135 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do Ostatního úplného výsledku (FV OCI) / Dluhové cenné papíry

27 362

30 119

31 004 

35 509

Dluhové cenné papíry

152 825

139 277

121 237 

114 078

Úročená aktiva (ke konci období)

1 377 441

1 200 524

1 388 246  1 161 656 
Průměrná úročená aktiva k datu

1 288 983

1 274 951 
Anualizovaná čistá úroková marže k datu

1,99 %

2,22 %

 


Očekávaný vývoj a hlavní rizika tohoto vývoje ve druhé polovině 2023

Poznámka: Tento výhled aktualizuje, a tedy nahrazuje výhled prezentovaný dne 12. května 2023 v rámci vyhlášení výsledků KB za 1. čtvrtletí 2023. Vzhledem k vysoké míře nejistoty a rizik souvisejících s projekcí budoucích obchodních výsledků by investoři měli postupovat opatrně a uvážlivě před tím, než učiní svá investiční rozhodnutí s přihlédnutím k těmto odhadům a cílům.

Očekává se, že česká ekonomika v roce 2023 poroste jen nepatrně, pokud vůbec. Kladný příspěvek bude pocházet z čistého vývozu, zatímco fixní investice a spotřeba domácností, brzděné nízkou úrovní důvěry, pravděpodobně meziročně poklesnou. Čtvrtletní data o ekonomické výkonnosti by měla ukázat určité oživení aktivity ve druhé polovině letošního roku.

Inflace sice zpomalí, ale její průměrná míra v průběhu roku stále přesáhne 10 %. Očekává se, že nezaměstnanost se zvýší jen mírně a trh práce zůstane napjatý. Růst nominálních mezd se zrychlí, i když ne natolik, aby se vyrovnal růstu spotřebitelských cen.

Česká národní banka pravděpodobně ponechá úrokové sazby na současné úrovni (7% repo sazba) do konce roku, a poté je v roce 2024 začne snižovat.

ČNB zvýšila požadavek na proticyklickou kapitálovou rezervu vůči českým expozicím bank na maximální úroveň 2,5 % s účinností od dubna 2023, načež ji s účinností od července snížila zpět na 2,25 %. KB si není vědoma dalších změn v kapitálových požadavcích v průběhu roku 2023. KB bude rovněž pokračovat v postupném přijímání úvěrů od Société Générale za účelem splnění regulatorních požadavků na vlastní zdroje a způsobilé závazky (MREL) v souladu se směrnicí EU o ozdravení a řešení krize bank (protože v rámci skupiny SG je uplatněna centralizovaná strategie řešení krize).

V prosinci 2022 schválil Parlament ČR návrh zákona, který zavedl novou daň dopadající na několik bank včetně Komerční banky, tzv. „daň z neočekávaných zisků“. Nová daň se bude vztahovat na zisky vybraných bank vytvořené v letech 2023, 2024 a 2025. Sazba „daně z neočekávaných zisků“ je konstruována jako přirážka ve výši 60 % ke standardní 19% sazbě daně, tj. efektivní daňová sazba pro „neočekávanou“ část zisku je 79 %. „Neočekávaný zisk“ je definován jako rozdíl mezi základem daně z příjmu (zisk před zdaněním) příslušného roku a průměrem zisku před zdaněním za čtyři roky 2018-2021, zvýšeným o 20 %. Daň z neočekávaných zisků je uvalena na (samostatné) banky s čistým úrokovým výnosem přesahujícím 6 miliard za rok 2021. V rámci Skupiny KB se vztahuje na samostatnou Komerční banku. Vzhledem k základu daně z příjmů samostatné KB v roce 2018, 2019, 2020 a 2021 činí základ „neočekávané daně“ 15,8 miliardy. . Podle níže uvedených projekcí finančních výsledků by měl být dopad nové daně v roce 2023 omezený nebo žádný.

Vláda České republiky hodlá přijmout opatření zaměřená na snížení deficitu veřejných financí. Většina navrhovaných opatření podléhá nadcházejícímu hlasování v Parlamentu a jejich zamýšlená účinnost je od roku 2024.

Bankovní trh s úvěry bude formovat kombinace vlivů včetně poměrně dynamických nominálních ukazatelů, ale spíše pomalého tempa reálného růstu. Celkové úvěry by měly růst středním jednociferným meziročním tempem. Očekává se, že objem zůstatků úvěrů na bydlení poroste rovněž o střední jednotky procent s tím, jak se produkce těchto úvěrů od března vzpamatovává z propadu zaznamenaného v roce 2022. Růst spotřebitelských úvěrů by měl dosáhnout vyšší jednociferné tempo, podpořen stále příznivou situací na trhu práce. Úvěry podnikům a dalším korporacím by měly růst středně jednociferným tempem, ovlivněny ochlazující poptávkou po financování pracovního kapitálu (vzhledem k menší potřebě průmyslu udržovat vysoké zásoby) a rozvažováním ohledně nových investičních plánů.

Růst objemu vkladů na trhu se bude celkově pohybovat kolem středních až vyšších jednociferných hodnot. Tempo růstu vkladů od jednotlivců bude pomalejší, protože některé domácnosti používají své rezervy na pokrytí zvýšených životních nákladů. Na druhou stranu podniky byly v souhrnu schopny uchránit své ziskové marže i schopnost generovat hotovost. Několik účastníků na depozitním trhu uplatňuje agresivní cenovou politiku. Tato situace může trvat, dokud tržní úrokové sazby zůstanou velmi vysoké.

Komerční banka bude pokračovat v implementaci změn v souladu se svým programem KB2025, oznámeným v listopadu 2020. Mimo jiné bude pokračovat postupná migrace klientů – občanů do nové digitální banky, zahájená v dubnu 2023.

Management KB v této souvislosti očekává, že úvěrové portfolio Skupiny KB zaznamená v roce 2023 střední jednociferné tempo růstu. Objem úvěrů na bydlení by měl růst rovněž o střední jednotky procent, přičemž objem nových prodejů těchto úvěrů by se měl oproti druhé polovině roku 2022 zvyšovat. Spotřebitelské úvěry by měly růst rychleji, i díky úpravám nabídky pro klienty a prodejního procesu. Korporátní úvěrové portfolio by mělo růst středním jednociferným tempem, přičemž KB si klade za cíl potvrdit nárůst podílu na trhu podnikatelských úvěrů, kterého dosáhla v poslední době.

Očekává se, že celkové vklady klientů porostou středním jednociferným tempem. Vklady firemních klientů mohou růst o něco rychleji než objemy v segmentu občanů. Meziroční růst termínovaných vkladů bude pravděpodobně stále s velkým náskokem předstihovat růst vkladů na běžných účtech.

Celkové výnosy Skupiny KB za rok 2023 ve srovnání s předchozím rokem pravděpodobně poněkud poklesnou. Čisté úrokové výnosy poklesnou vyšším jednociferným tempem, zejména kvůli vyšším průměrným nákladům na vklady. Čisté poplatky a provize by si měly polepšit o střední jednociferné hodnoty, především díky dynamickému růstu objemů v podílových fondech. Čistý zisk z finančních operací pravděpodobně viditelně poroste, tažen příjmy ze zajišťovacích a obchodních aktivit klientů, ale také přesunem účtování některých zisků z obchodování z úrokových výnosů do finančních operací, v důsledku pohybů úrokových sazeb v různých měnách.

Provozní náklady zůstanou jako obvykle pod přísnou kontrolou a jejich celoroční suma vzroste vyšším jednociferným tempem, tedy pomaleji než míra inflace. Skupina KB bude pokračovat v transformaci, zahrnující investice do budování nové digitální infrastruktury, celkové zjednodušení, snižování počtu zaměstnanců a využívaných prostor. Vedení se dohodlo s odbory na zvýšení mezd v průměru o 5 % od dubna 2023. Odpisy porostou nízkým dvouciferným tempem, odrážejíc investice do digitalizace. Souhrnné regulatorní odvody do fondů pro řešení krize a pojištění vkladů zůstanou na podobné úrovni jako loni. U ostatní administrativních nákladů bude Skupina dopad vysoké inflace mírnit pokračující optimalizací provozu.

Náklady na riziko budou ovlivněny několika faktory, včetně inflace, pomalejším ekonomickým růstem a vyššími úrokovými sazbami, ale také nízkou nezaměstnaností a dobrými výsledky vymáhání. S dopady vysoké inflace a cen energií se počítalo při tvorbě opravných položek v průběhu roku 2022. Vzhledem k odolnému úvěrovému profilu portfolia aktiv KB by se náklady na riziko v roce 2023 měly pohybovat mezi 0 až 10 bazickými body, tedy významně pod odhadovanou normalizovanou úrovní za celý hospodářský cyklus.

Klíčová rizika pro výše popsaná očekávání spočívají v další eskalaci války na Ukrajině a jejích ekonomických dopadech, rychlém poklesu agregátní spotřeby, nebo podstatných změnách parametrů finančních schémat s podporou státu. Obecně je otevřená česká ekonomika citlivá na zhoršující se vnější ekonomické prostředí a také na prudké změny příslušných směnných a úrokových sazeb, nebo měnové či fiskální politiky.

Management očekává, že činnost KB bude v roce 2023 generovat dostatečný zisk na pokrytí kapitálových potřeb Skupiny vyplývajících z rostoucího objemu jejích aktiv a také na výplatu dividend.


Události ve správě společnosti

Valná hromada konaná dne 20. dubna 2023 schválila řádnou účetní závěrku za rok 2022 a návrh na rozdělení zisku včetně výplaty dividendy ve výši 11,5 miliardy . Dále schválila konsolidovanou účetní závěrku za rok 2022 a Zprávu o odměňování za rok 2022. Valná hromada zvolila za členy dozorčí rady paní Marie Doucet a paní Petru Wendelovou. Paní Wendelová byla rovněž zvolena členkou Výboru pro audit. Valná hromada rovněž rozhodla o určení společnosti Deloitte Audit s.r.o. k provedení povinného audit pro rok 2023.

 Změny ve struktuře Skupiny

Komerční banka založila novou 100% dceřinou společnost KB Poradenství, s.r.o. Společnost vznikla zápisem do obchodního rejstříku dne 27. června 2023. Společnost KB Poradenství byla založena v souvislosti se zamýšleným rozvojem distribučního modelu Skupiny KB. Zapsaným předmětem podnikání Společnosti je zprostředkování spotřebitelských úvěrů, zprostředkování pojištění a zajištění, zprostředkování doplňkového penzijního spoření a investiční zprostředkování. Aby společnost mohla provozovat tyto obchodní činnosti, musí předem získat příslušné licence.

K 30. červnu 2023 KB Smart Solutions, 100% dceřiná společnost Komerční banky, navýšila svůj podíl ve společnosti MonkeyData s.r.o. na 28,256 % z předchozích 24,989 %. MonkeyData plně vlastní dceřinou společnost Lemonero, s.r.o., která poskytuje financování e-shopům na základě hodnotícího modelu s využitím umělé inteligence.

 Strany se zvláštním vztahem ke Skupině


Subjekty jsou považovány za osoby se zvláštním vztahem v případě, že jeden subjekt je schopen kontrolovat činnost druhého subjektu nebo uplatňuje podstatný vliv na finanční nebo provozní aspekty jeho činností. K 30. červnu 2023 byla Skupina kontrolována společností Société Générale S.A., která měla ve svém držení 60,35 % (31.prosinec 2022: 60,35 %) majetkový podíl v Bance. V rámci běžných obchodních vztahů jsou uzavírány transakce s osobami se zvláštním vztahem. Tyto transakce představují zejména úvěry, vklady, derivátové obchody a jiné typy transakcí. Tyto transakce jsou uzavírány na základě běžných obchodních podmínek a za obvyklé tržní ceny.

Vztahy vůči přidruženým společnostem

K 30. červnu 2023 vklady přijaté Skupinou od přidružené společnosti Komerční pojišťovny, a.s., představují 3 451 mil. (31. prosinec 2022: 3 318 mil. ). Komerční pojišťovna zároveň přijala podřízený dluh od Banky, jehož výše k 30. červnu 2023 činila 452 mil. (31. prosinec 2022: 446 mil. ). Kladná reálná hodnota finančních derivátů Skupiny vůči Komerční pojišťovně,

a.s., činila 108 mil. (31. prosinec 2022: 230 mil. ) a záporná reálná hodnota 745 mil. (31. prosinec 2022: 467 mil. ). Účetní hodnota hypotečních zástavních listů emitovaných Bankou činila 0 mil. (31. prosinec 2022: 0 mil. ) a nákladové úroky z hypotečních zástavních listů činily 0 mil. (30. červen 2022: 3 mil. ).

Výnosové úroky Komerční pojišťovny z finančních derivátů vůči Skupině činily 188 mil. (30. červen 2022: 246 mil. ) a nákladové úroky k finančním derivátům činily 172 mil. (30. červen 2022: 208 mil. ). Úrokové výnosy z podřízeného dluhu činily 6 mil. (30. červen 2022: 6 mil. ), úrokové náklady na vklady Komerční pojišťovny dosáhly výše 116 mil. (30. červen 2022: 67 mil. ), výnosy Skupiny z poplatků činily 293 mil. (30. červen 2022: 253 mil. ), náklady na poplatky a provize činily 77 mil. (30. červen 2022: 68 mil. ), náklady na pojistné činily 5 mil. (30. červen 2022: 4 mil. ) a ostatní výnosy činily 15 mil. (30. červen 2022: 12 mil. ).

K 30. červnu 2023 vklady přijaté Skupinou od ostatních přidružených společností představují 173 mil. (31. prosinec 2022: 88 mil. ), výše poskytnutých úvěrů těmto společnostem činí 287 mil. (31. prosinec 2022: 252 mil. ) a výše natvořených opravných položek k těmto úvěrům činí 28 mil. (31. prosinec 2022: 26 mil. ). Související úrokové výnosy činily 11 mil. (30. červen 2022: 3 mil. ) a úrokové náklady činily 3 mil. (30. červen 2022: 0 mil. ).


Vztahy vůči společnostem skupiny Société Générale

Mezi hlavní pohledávky ke společnostem skupiny Société Générale patří:

30. 6. 2023

31. 12. 2022

(mil. )

Celkem

Z toho deriváty

Celkem

Z toho deriváty
ALD Automotive s.r.o.

8 330

7 465

ALD Automotive Slovakia s. r. o. 93  36 
BRD - Groupe Société Générale SA 13  109 
LeasePlan Česká republika, s.r.o.

1 595

SG Bruxelles
SG Private Banking (Suisse)
SG Zurich 494 
Société Générale International Limited
Société Générale London 14 
Société Générale New York 13 
Société Générale oddzial w Polsce 90 

90

Société Générale Paris

36 983

15 360

30 189

19 592

Celkem

47 628

15 450

37 804

19 593

Mezi hlavní závazky ke společnostem skupiny Société Générale patří:

30. 6. 2023

31. 12. 2022

(mil. )

Celkem

Z toho deriváty

Celkem

Z toho deriváty
ALD Automotive s.r.o.

530

379 
BRD - Groupe Société Générale SA

1

Crédit du Nord

0

20 
SG Amsterdam
SG Frankfurt 202  15 
Société Générale Luxembourg 36  43 
SG Milan
SG Private Banking (Suisse) 45  45 
SG Zurich
SGEF SA
Société Générale Factoring 27 
Société Générale London 134  138 
Société Générale New York 37 
Société Générale oddzial w Polsce
Société Générale Paris

123 361

14 099

104 825

15 774

SOGEPROM Česká republika s.r.o.
Celkem

124 357

14 099

105 534

15 776


Hlavní pohledávky a závazky ke společnostem skupiny Société Générale zahrnují zejména zůstatky běžných a kontokorentních účtů, nostro a loro účtů, podřízený dluh a seniorní nepreferovaný dluh, poskytnuté úvěry, úvěry a vklady na mezibankovním trhu a dále složené marže ve prospěch protistrany a reálné hodnoty derivátů.

K 30. červnu 2023 Skupina dále vykazovala vůči společnostem skupiny Société Générale podrozvahové pohledávky v nominální hodnotě 611 579 mil. (31. prosinec 2022: 585 700 mil. ) a podrozvahové závazky v nominální hodnotě 520 391 mil. (31. prosinec 2022: 516 540 mil. ). Jedná se především o měnové spoty a forwardy, úrokové forwardy a swapy, opce, komoditní deriváty, emisní povolenky a o záruky za úvěrové pohledávky.

Skupina k 30. červnu 2023 a ke konci roku 2022 evidovala i jiné pohledávky a závazky za společnostmi skupiny Société Générale, které jsou však svou výší nevýznamné.

V souvislosti s nájemními smlouvami Skupina eviduje:

K 30. červnu 2023 Skupina realizovala vůči skupině Société

Générale čisté provozní výnosy ve výši 1 335 mil. (30. červen 2022: 5 188 mil. ). Celková částka je ovlivněna především volatilním přeceněním derivátových obchodů na reálnou hodnotu. Tyto operace navazují na operace uzavřené s klienty a eliminují tržní riziko Skupiny, případně se jedná o zajišťovací deriváty typu zajištění reálné hodnoty. K dalším zdrojům výnosů patří distribuce produktů skupiny SG společnostmi Skupiny a poskytování služeb v oblasti infrastruktury, informačních technologií a business intelligence. Čisté úrokové výnosy ve výši -1 298 mil. (30. červen 2022: 18 mil. ) byly tvořeny především úroky ze zajišťovacích derivátů, z obchodů na mezibankovním trhu, z přijatého podřízeného dluhu a ze seniorního nepreferovaného dluhu. Provozní náklady realizované vůči skupině SG dosáhly 144 mil. (30. červen 2022: 132 mil. ), z převážné části s využíváním služeb v oblasti provozu a správy hardwaru a softwaru a asistenčních služeb. Provozní výsledek ve vztahu ke skupině SG dosáhl 1 191 mil. (30. červen 2022: 5 056 mil. ).


30. 6. 2023  31. 12. 2022 
(mil. )

Právo užívat aktivum

Závazky z leasingu Odpisy

Úrokový náklad

Právo užívat aktivum

Závazky z leasingu Odpisy

Úrokový náklad

ALD Automotive s.r.o. 109  46  13  127  52  23 
ALD Automotive Slovakia s. r. o.
Celkem

110

46

13

0

128

52

23

1

K 30. červnu 2023 Skupina vykázala ztrátu z ukončených smluv ve výši 0 mil. (30. června 2022: 1 mil. ).

Pohledávky vůči členům představenstva a dozorčí rady

V oblasti poskytnutých úvěrů a vydaných záruk Skupina k 30. červnu 2023 evidovala úvěrové pohledávky ve výši 46 mil. (31. prosince 2022: 50 mil. ) poskytnuté členům představenstva a dozorčí rady. V průběhu prvního pololetí roku 2023 došlo k novému čerpání úvěrů ve výši 0 mil. (30. června 2022: 3 mil. ). Splátky úvěrů v průběhu prvního pololetí roku 2023 činily 1 mil. (30. června 2022: 1 mil. ). Změna stavu úvěrů je také ovlivněna nástupem nových členů s dříve poskytnutými úvěry ve výši 7 mil. . K 31. prosinci 2022 činila výše úvěrových pohledávek vůči odstupujícím členům 10 mil. .

 Zpráva o hospodaření k 30. červnu 2023

Obsah

KONSOLIDOVANÉ VÝKAZY A PŘÍLOHA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ (IFRS)

Konsolidovaná výsledovka a konsolidovaný výkaz o úplném výsledku 23

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci 24

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu 25

Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích 27

Příloha ke konsolidovaným výkazům 29

 

 

Konsolidovaná výsledovka a konsolidovaný výkaz o úplném výsledku

za období končící 30. červnem 2023

(mil. ) Bod

30.06.2023

Po úpravě

30.06.2022

Výnosy z úroků

56 328

39 081

Náklady na úroky

-43 516

-24 924

Čisté úrokové výnosy

12 812

14 157

Čistý výnos z poplatků a provizí

3 049

2 969

Čistý zisk/(ztráta) z finančních operací

2 063

1 946

Výnosy z dividend

Ostatní výnosy

173  94 
Čisté provozní výnosy

18 099

19 168

Personální náklady

-4 069

-3 787

Všeobecné provozní náklady

-3 400

-3 146

Odpisy, amortizace a znehodnocení majetku

-1 624

-1 490

Provozní náklady

-9 093

-8 423

Provozní zisk

9 006

10 745

Ztráty ze znehodnocení

912  -486 
Čistý zisk z prodeje a odpisu úvěrů a pohledávek

-13  -76 
Náklady na riziko

899

-562

Výnosy z majetkových účastí v přidružených společnostech 127  109 
Zisk/(ztráta) z vyřazení z konsolidace
Zisk z výhodné koupě
Čistý zisk z ostatních aktiv

-7  120 
Zisk před zdaněním

10 025

10 412

Daň z příjmů

-1 832

-1 980

Zisk za účetní období

8 193

8 432

Zisk připadající vlastníkům nekontrolního podílu 107  107 
Zisk připadající vlastníkům mateřské společnosti

8 086

8 325

Zisk na akcii/Zředěný zisk na akcii (v )

42,82

44,08

(mil. ) Bod

30.06.2023

Po úpravě

30.06.2022

Zisk za účetní období

8 193

8 432

Položky, které nebudou odúčtovány do výkazu zisku a ztráty
Přecenění plánu odměn při odchodu do důchodu, po odečtení daně

Přecenění kapitálových nástrojů ve FVOCI*, po odečtení daně

Položky, které mohou být následně odúčtovány do výkazu zisku a ztráty
Zajištění peněžních toků – čistý zisk/(ztráta) z reálné hodnoty, po odečtení daně

-7  310 
– převod do čistého zisku/(ztráty), po odečtení daně

-282  -390 
Zajištění čistých aktiv z investic v zahraničí
Kurzové rozdíly z přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí -2 
Přecenění dluhových nástrojů ve FVOCI**, po odečtení daně

-108  -602 
Podíl na ostatním úplném výsledku přidružených společností, po odečtení daně

24  -41 
Ostatní výnosy (přidružená společnost)
Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně

-371

-719

Úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně

7 822

7 713

Úplný výsledek připadající vlastníkům nekontrolních podílů 105  107 
Úplný výsledek připadající vlastníkům mateřské společnosti

7 717

7 606

*  Přecenění kapitálových nástrojů s volbou reálné hodnoty vykázané do ostatního úplného výsledku **  Přecenění dluhových nástrojů v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku

Připojená příloha je nedílnou součástí této konsolidované výsledovky a výkazu o úplném výsledku.

Konsolidovaný výkaz o finanční situaci

k 30. červnu 2023

(mil. ) Bod

30. 6. 2023

Po úpravě

31.12.2022

AKTIVA

Hotovost a účty u centrálních bank

11 913

14 190

Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty

48 152

57 269

Ostatní aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty

Finanční aktiva jiná než k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty

132 
Zajišťovací deriváty s kladnou reálnou hodnotou

16 234

21 582

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do ostatního úplného výsledku

27 414

30 171

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

1 334 050

1 154 138

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek

-1 731

-2 550

Daň z příjmů 110  83 
Odložená daňová pohledávka

190  202 
Náklady a příjmy příštích období a ostatní aktiva

5 736

5 797

Majetkové účasti v přidružených společnostech

2 815

2 652

Nehmotný majetek

9 792

9 030

Hmotný majetek

8 766

8 762

Goodwill

3 752

3 752

Aktiva držená k prodeji

81  94 
Aktiva celkem

1 467 274

1 305 304

(mil. ) Bod

30. 6. 2023

Po úpravě

31.12.2022

ZÁVAZKY A VLASTNÍ KAPITÁL

Závazky vůči centrálním bankám
Finanční závazky k obchodování v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

62 142

66 949

Zajišťovací deriváty se zápornou reálnou hodnotou

44 867

56 746

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

1 211 465

1 050 337

Přecenění na reálnou hodnotu u portfoliově přeceňovaných položek

-44 059

-52 689

Daň z příjmů

1 859

1 529

Odložený daňový závazek

959 

1 080

Výdaje a výnosy příštích období a ostatní závazky

19 437

16 831

Rezervy 905 

1 151

Podřízený a seniorní nepreferovaný dluh

48 818

38 694

Závazky celkem

1 346 393

1 180 628

Základní kapitál

19 005

19 005

Emisní ážio, fondy, nerozdělený zisk, oceňovací rozdíly a zisk za účetní období

98 756

102 439

Nekontrolní podíl

3 120

3 232

Vlastní kapitál celkem

120 881

124 676

Závazky a vlastní kapitál celkem

1 467 274

1 305 304

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o finanční situaci.

Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

k 30. červnu 2023

(mil. )

Základní kapitál

Vlastní akcie Kapitálové fondy a nerozdělený zisk* Úhrady vázané na akcie Přecenění plánu Přecenění Zajištění odměn při kapitál. peněžodchodu nástrojů ních do důchodu ve FVOCI toků Přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí Přecenění dluhových nástrojů ve FVOCI

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

Nekon- trolní podíl

Vlastní kapitál celkem včetně nekontrol- ních podílů

Zůstatek  k 31. prosinci 2022

po úpravě 19 005  -577  101 785  563  -216  596  -8  291  121 444  3 232  124 676 
Vlastní akcie, ostatní 72  11  83  83 
Výplata dividend -11 483  -11 483  -217  -11 700 
Transakce s vlastníky

0

-11 411  11 

0

-11 400  -217  -11 617 
Zisk za účetní období 8 086  8 086  107 

8 193

Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně** 24  -289  -108  -369  -2  -371 
Úplný výsledek za účetní období

0

8 110  -289  -108  7 717  105 

7 822

Zůstatek k 30. červnu 2023 19 005  -577  98 484  574  -216  307  -4  183  117 761  3 120  120 881 

Kapitálové fondy a nerozdělený zisk zahrnují ostatní fondy tvořené ze zisku ve výši 5 213 mil. (31.12.2022: 5 213 mil. ),  zisk za účetní období ve výši 8 086 mil. (31.12.2022: 17 622 mil. ) a nerozdělený zisk ve výši 85 185 mil. (31.12.2022: 78 950 mil. ).

**  Částky ve sloupci Kapitálové fondy a nerozdělený zisk představují podíl na ostatním úplném výsledku přidružených společností (dopad z konsolidace přidružené společnosti ekvivalenční metodou).

(mil. ) Základní kapitál Vlastní akcie Kapitálové fondy a nerozdělený zisk* Úhrady vázané na akcie Přecenění plánu Přecenění Zajištění odměn při kapitál. peněžodchodu nástrojů ních do důchodu ve FVOCI toků Přecenění čistých aktiv z investic v zahraničí Přecenění dluhových nástrojů ve FVOCI

Vlastní kapitál náležející vlastníkům mateřské společnosti

Nekon- trolní podíl

Vlastní kapitál celkem včetně nekontrol- ních podílů

Zůstatek  k 31. prosinci

2021  19 005  -577  102 148  546  -224  1 248  -12  1 371  123 509  3 273  126 782 
Změny účetních metod** 781  781  781 
Zůstatek k 1. lednu 2022 19 005  -577  102 929  546  -224  1 248  -12  1 371  124 290  3 273  127 563 
Vlastní akcie, ostatní 52  10  62  62 
Výplata dividend -8 324  -8 324  -255  -8 579 
Transakce s vlastníky

0

-8 272  10 

0

-8 262  -255  -8 517 
Zisk za účetní období 8 325  8 325  107 

8 432

Ostatní úplný výsledek za účetní období, po odečtení daně*** -41  -80  -602  -719  -719 
Úplný výsledek za účetní období

0

8 284  -80  -602  7 606  107 

7 713

Zůstatek k 30. červnu 2022 19 005  -577  102 941  556  -224  1 168  -9  769  123 634  3 125  126 759 

Kapitálové fondy a nerozdělený zisk zahrnují ostatní fondy tvořené ze zisku ve výši 5 211 mil. (1.1.2022: 5 211 mil. ),  zisk za účetní období ve výši 8 325 mil. (1.1.2022: 12 727 mil. ) a nerozdělený zisk ve výši 89 405 mil. (1.1.2022: 84 991 mil. ).

**  Prvotní aplikace standardu IFRS 17

***  Částky ve sloupci Kapitálové fondy a nerozdělený zisk představují podíl na ostatním úplném výsledku přidružených společností (dopad z konsolidace přidružené společnosti ekvivalenční metodou).

Připojená příloha je nedílnou součástí konsolidovaného výkazu změn vlastního kapitálu.

Konsolidovaný výkaz o peněžních tocích

za období končící 30. června 2023

(mil. )

2023

Po úpravě 2022

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

Zisk před zdaněním

10 025

10 412

Úpravy o nepeněžní a jiné operace Změna opravných položek/rezerv (včetně dopadu z prodaných a odepsaných úvěrů a pohledávek) -879  707 
Odpisy a amortizace hmotného a nehmotného majetku

1 624

1 490

Čistý zisk z ostatních aktiv -120 
Změna reálné hodnoty derivátů -107 

8 218

Časově rozlišené úroky, amortizace diskontu a prémie -290 

-1 785

Zisk/(ztráta) z prodeje majetkových účastí -129  -111 
Kurzové rozdíly 241 

1 744

Ostatní úpravy 193  474 
Peněžní toky před změnou v provozních aktivech a závazcích

10 685

21 029

Změna provozních aktiv a závazků po úpravě o nepeněžní operace

Úvěry a jiné pohledávky za bankami (přijaté/placené)

-149 914

-194 054

Úvěry a jiné pohledávky za klienty

-16 952

-33 863

Dluhové nástroje v naběhlé hodnotě

-11 822

-10 173

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do ostatního úplného výsledku

4 418

240 
Finanční aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty

-1 849

-3 684

Ostatní aktiva k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty
Finanční aktiva jiná než k obchodování v reálné hodnotě vykázaná do zisku nebo ztráty 135 
Ostatní aktiva -13  552 
Závazky vůči bankám (přijaté/placené)

22 406

65 070

Závazky vůči klientům

142 266

145 721

Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty

3 413

3 798

Ostatní pasiva

2 258

7 077

Čisté peněžní toky z provozních aktiv a závazků

-5 654

-19 316

Čistá hotovost z provozní činnosti před zdaněním

5 031

1 713

Zaplacená daň z příjmů

-1 548

-1 137

Čistá hotovost z provozní činnosti

3 483

576

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI

Přijaté dividendy (včetně přidružených společností)
Nákup hmotného a nehmotného majetku

-2 007

-1 593

Prodej hmotného a nehmotného majetku 748 
Nákup majetkových účastí -14  -529 
Prodej/snížení majetkových účastí
Čistá hotovost z investiční činnosti

-2 020

-1 372

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANČNÍ ČINNOSTI

Dividendy zaplacené akcionářům společnosti

-11 434

-8 362

Dividendy zaplacené nekontrolním podílům -162 
Nákup vlastních akcií
Emitované cenné papíry
Splacené cenné papíry -899 
Závazky z leasingu -226  -219 
Podřízený a seniorní nepreferovaný dluh

10 186

6 176

Zvýšení minoritních podílů
Čistá hotovost z finanční činnosti

-1 636

-3 304

Čisté zvýšení/(snížení) hotovosti a peněžních ekvivalentů

-173

-4 100

(mil. )

2023

Po úpravě 2022
Hotovost a peněžní ekvivalenty na začátku období

10 136

27 349

Kurzové rozdíly k hotovosti a peněžním ekvivalentům na začátku období -90  -64 
Úprava hotovosti a peněžních ekvivalentů na začátku období z důvodu akvizice
Hotovost a jiné likvidní prostředky na konci období

9 873

23 185

Přijaté úroky

56 687

38 199

Placené úroky

-44 165

-25 827

Připojená příloha je nedílnou součástí tohoto konsolidovaného výkazu o peněžních tocích.

Příloha ke konsolidovaným výkazům

k 30. červnu 2023

1           Události v období do 30. 6. 2023

Výplata dividendy za rok 2022

V souladu s usnesením valné hromady Komerční banky, a.s. (dále jen „Banka“) ze dne 20. dubna 2023 Banka na dividendách za rok

2022 rozdělila 11 483 mil. (ve výši 60,42 na jednu akcii před zdaněním) a zbytek byl ponechán v nerozděleném zisku minulých let. Dále Skupina rozhodla o vyplacení dividendy držitelům nekontrolních podílů společnosti ESSOX s.r.o. ve výši 56 mil. a 162 mil. držitelům nekontrolních podílů společnosti SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Změny ve finanční skupině Banky

V dubnu společnost KB SmartSolutions, s.r.o., navýšila vlastní kapitál ve společnosti Finbricks, s.r.o., o 3 mil. ve formě peněžního příplatku do ostatních kapitálových fondů. Společnost Finbricks, s.r.o., aktuálně není konsolidována z důvodu nevýznamného dopadu do konsolidovaných finančních výkazů.

V květnu Banka snížila vlastní kapitál ve společnosti BASTION EUROPEAN INVESTMENTS S.A. o 1,4 mil. EUR (v korunovém ekvivalentu 39 mil. ).

V červnu společnost KB SmartSolutions, s.r.o., navýšila svůj podíl ve společnosti MonkeyData s.r.o. z předchozích 24,989 % na současných 28,256 %. KB SmartSolutions, s.r.o., je součástí konsolidačního celku Banky.

V červnu vznikla nová 100% dceřiná společnost Banky jménem KB Poradenství, s.r.o., se základním kapitálem ve výši 100 tis Kč.

Sezonnost a neobvyklé položky

Hlavní činnosti Skupiny nepodléhají významným sezonním vlivům a v prvním pololetí roku 2023 nedošlo k žádné neobvyklé transakci.

2           Základní účetní pravidla

Tyto konsolidované účetní výkazy nebyly auditovány ani prověřovány auditorem. Zveřejněné informace jsou v rozsahu standardu IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví.

V průběhu první poloviny roku 2023 Skupina aktualizovala své modely pro tvorbu opravných položek dle IFRS 9 standardu pro finanční aktiva ve Stupni 1 (Stage 1) a Stupni 2 (Stage 2) s ohledem na aktuální makroekonomický výhled. V souladu s metodikou IFRS 9 byla aktualizace založena na tzv. multiscénáři, který pro účetní závěrku v červnu 2023 vychází ze tří scénářů: • základní scénář s pravděpodobností 62 %,

•    scénář se závažným negativním vývojem s pravděpodobností 28 %

•    a scénář optimistický s pravděpodobností 10 %.

Scénáře byly vypracovány interně, za použití nejlepších možných odhadů a za sledování odhadů zveřejněných státními, regulačními nebo jinými orgány.

Základní scénář aplikovaný v IFRS 9 modelech k červnu 2023 očekává růst HDP o 0,2 % v roce 2023 a o 2 % v roce 2024 a průměrnou nezaměstnanost na úrovni 2,5 % v roce 2023 a na úrovni 2,8 % v roce 2024. Scénář se závažným negativním vývojem očekává pokles HDP o 2,3 % v roce 2023 a pokles o 2 % v roce 2024 a průměrnou nezaměstnanost 4,9 % v roce 2023 a 5,7 % v roce 2024.

Celkový dopad aktualizace IFRS 9 modelů v prvním pololetí 2023 je rozpuštění opravných položek ve výši 95 mil. .

V souladu s forward-looking konceptem Skupina pokračovala ve druhém čtvrtletí roku 2023 se specifickým přístupem s využitím post-modelových úprav pro následující portfolia se zhoršeným kreditním profilem, který k 30. červnu 2023 není plně zohledněn v jednotlivých kreditních hodnoceních klientů:

(i)    Expozice klientů v retailových segmentech fyzických osob a malých podniků s vyšším zadlužením či nižšími příjmy, u kterých Skupina očekává negativní dopad vysoké inflace, růstu nákladů či úrokových sazeb na jejich schopnost splácet své závazky. V segmentu fyzických osob je těmto klientům zhoršen rating o jeden stupeň a v segmentu malých podniků o dva stupně pro účely výpočtu opravných položek, což vedlo k vytvoření dodatečných opravných položek, jejichž výše k 30. červnu 2023 činila 641 mil. . Expozice tohoto portfolia k 30. červnu 2023 činila 70,1 mld. .

(ii)    Skupina v prvním čtvrtletí 2023 upravila přístup k dodatečným opravným položkám vytvořeným z důvodu inflace ve druhém čtvrtletí 2022 na celé neretailové portfolio. V prvním čtvrtletí byly dodatečné opravné položky sníženy (konzumovány) ve výši opravných položek vytvořených od začátku roku 2023 na neretailových klientech Banky ve Stupni 1 a Stupni 2, u kterých došlo ke zhoršení ratingu (výsledný dopad do nákladů kreditního rizika je neutrální). Ve druhém čtvrtletí Skupina dočasně upravila tento přístup tak, že zafixovala výši dodatečných opravných položek na úrovni z března 2023 tak, aby nedošlo k jejich dalšímu rozpouštění (konzumaci). K tomuto dočasnému řešení Skupina přistoupila, protože podíl klientů přehodnocených na základě účetní závěrky za rok 2022 je stále velmi nízký (pouze 15 % ke konci května 2023, tj. velmi nízké procento klientů, kteří mají současnou ekonomickou situaci s jejími negativními důsledky promítnutu ve svých ratinzích). Skupina se z tohoto důvodu domnívá, že bez lepšího přehledu o ratingu na základě finančních údajů z roku 2022 by rychlá trajektorie rozpouštění dodatečných opravných položek byla nedostatečně podložena. Celková výše dodatečných opravných položek k 30. červnu 2023 činila 1 583 mil. .

K červnu 2023 Skupina nepoužila žádný specifický sektorový přístup ve svých IFRS 9 modelech. Skupina neidentifikovala specifické sektory ve svém neretailovém portfoliu, na které by inflace dopadala materiálně významněji než na sektory ostatní, a proto Skupina zavedla speciální inflační rezervu na celé neretailové portfolio, jak bylo uvedeno výše. Skupina se domnívá, že očekávané kreditní riziko v jednotlivých odvětvích je zahrnuto v IFRS 9 forward-looking komponentě a v inflační rezervě.

Skupina průběžně monitoruje a vyhodnocuje dopady války na Ukrajině na své činnosti a na své klienty (jedná se v drtivé většině o dopady sekundární a nepřímé, zejména z důvodu závislosti klientů na strategických surovinách). Skupina se domnívá, že geopolitické riziko je korektně reflektováno v ratingu dotčených klientů a situaci klientů považuje za stabilní. Výjimkou je sensitivní expozice ve výši 4 mld. klientů, kteří provozují plynovody, jejichž situaci Skupina specificky sleduje. V případě potřeby bude Skupina reagovat na měnící se situaci opatřeními na straně svých politik a účetních odhadů, včetně úprav svých oprávkovacích modelů dle IFRS 9 standardu.

Změny účetních metod

Od 1. ledna 2023 Skupina implementovala nový standard IFRS 17 Pojistné smlouvy, který nahradil dosavadní standard IFRS 4. Standard přináší nová pravidla pro účtování, oceňování, vykazování a zveřejňování pojistných smluv v působnosti standardu (vydané pojistné smlouvy, zajistné smlouvy, životní i neživotní). Obdobné principy se uplatňují i na vydané investiční smlouvy s prvkem dobrovolné účasti.

Prvotní aplikace standardu IFRS 17 je retrospektivní s úpravou srovnávacích informací za rok 2022. Rozdíly z prvotní aplikace standardu z titulu přidružené společnosti Komerční pojišťovna, a.s., byly vykázány k 1. lednu 2022 (datum přechodu) ve vlastním kapitálu ve výši 781 mil. . Srovnatelné období za první polovinu roku 2022 bylo přepočteno s dopadem do zisku za účetní období ve výši 6 mil. a nerozděleného zisku ve výši 690 mil. .

3            Informace o segmentech

Retailové bankovnictví

Korporátní bankovnictví

Investiční bankovnictví

Ostatní

Celkem
(mil. )

2023

2022

2023

2022

2023

2022 *

2023

2022 *

2023

2022

Čisté úrokové výnosy

6 763

7 907

4 637

4 743

1 158

1 647

254  -140  12 812  14 157 
Čistý výnos z poplatků a provizí

2 208

2 102

901  903  10  50  -70  -86 

3 049

2 969

Čistý zisk/(ztráta) z finančních operací 737  826 

1 388

1 679

-783  -737  721  178 

2 063

1 946

Výnosy z dividend
Ostatní výnosy 82  43  -35  -21  78  102  48  -30  173  94 
Čisté provozní výnosy

9 790

10 878 

6 891

7 304

463

1 062

955

-76

18 099  19 168 

*  Srovnatelné období bylo upraveno dle aktuální metody alokace vybraných položek mezi segmenty

Vzhledem ke specifičnosti bankovních činností jsou představenstvu Banky (neboli vedoucímu pracovníkovi s rozhodovací pravomocí) poskytovány informace o ostatních výnosech, tvorbě opravných položek, odpisech a dani z příjmů pouze pro vybrané segmenty.  Z uvedeného důvodu tyto informace nejsou pro segmenty vykazovány.

Jelikož většina výnosů segmentů pochází z úroků a představenstvo Banky při hodnocení výkonnosti segmentů a rozhodování o rozdělování zdrojů na segmenty primárně vychází z čistého úrokového výnosu, jsou úroky za segmenty vykázány v čisté výši,  tj. snížené o úrokové náklady.

Ceny, za které jsou uzavírány operace mezi segmenty, vycházejí z transferových úrokových sazeb reprezentujících aktuální tržní úrokové prostředí, včetně likviditní komponenty reflektující existující příležitosti finanční zdroje získávat a investovat.

Většina výnosů Skupiny, téměř 97 % (2022: více než 98 %), pochází z území České republiky.

4               Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do úplného výsledku hospodaření

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do ostatního úplného výsledku zahrnují:

(mil. )

30. 6. 2023

31. 12. 2022

Kapitálové nástroje ve FVOCI 52  52 
Dluhové cenné papíry ve FVOCI

27 362

30 119

Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázaná do ostatního úplného výsledku

27 414

30 171

Podrobnější informace o Dluhových cenných papírech, v členění dle sektorů a měny, a dle země emitenta, jsou uvedeny v bodě 6 Přílohy.

5               Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě zahrnují:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Úvěry a pohledávky za bankami

383 239

233 398

Úvěry a pohledávky za klienty

797 986

781 463

Dluhové cenné papíry

152 825

139 277

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

1 334 050

1 154 138

Podrobnější informace o Dluhových cenných papírech, v členění dle sektorů a měny, a dle země emitenta, jsou uvedeny v bodě 6 Přílohy.

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě k 30. červnu 2023 zahrnují následující rozdělení do Stupňů:

Brutto účetní hodnota Opravné položky

Účetní hodnota

(mil. )

Stupeň 1

Stupeň 2 Stupeň 3

Celkem

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Celkem
Centrální banky

320 875

320 875  320 875 
Vládní instituce

34 209

49 

34 258

-8  -16  -24 

34 234

Úvěrové instituce

62 101

234  35 

62 370

-4  -2  -6 

62 364

Ostatní finanční instituce

61 086

290  126 

61 502

-113  -43  -9  -165 

61 337

Nefinanční podniky

266 314

25 873  10 324  302 511  -975  -2 013  -5 539  -8 527  293 984 
Domácnosti*

327 568

78 946 

6 070

412 584  -259  -965  -2 929  -4 153  408 431 
Úvěry celkem 1 072 153  105 343  16 604  1 194 100  -1 355  -3 025  -8 495  -12 875  1 181 225 
Centrální banky
Vládní instituce

149 003

149 003  -21  -21  148 982 
Úvěrové instituce
Ostatní finanční instituce

1 718

1 718

1 718

Nefinanční podniky 650 

1 715

2 365

-240  -240 

2 125

Domácnosti*
Dluhové cenné papíry celkem

151 371

1 715

153 086 

-21

-240

0

-261

152 825 

*   V této položce jsou zahrnuty i úvěry poskytnuté fyzickým osobám – podnikatelům.

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě k 31. prosinci 2022 zahrnují následující rozdělení do Stupňů:

Brutto účetní hodnota Opravné položky

Účetní

(mil. )

Stupeň 1

Stupeň 2 Stupeň 3

Celkem

Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Celkem

hodnota

Centrální banky

181 388

181 388  181 388 
Vládní instituce

30 696

73 

30 769

-11  -14  -25 

30 744

Úvěrové instituce

51 597

379  41 

52 017

-1  -4  -2  -7 

52 010

Ostatní finanční instituce

59 092

217  144 

59 453

-138  -17  -6  -161 

59 292

Nefinanční podniky

263 516

24 714  12 220  300 450  -1 141  -1 986  -6 457  -9 584  290 866 
Domácnosti*

321 176

77 602 

5 951

404 729  -294  -964  -2 910  -4 168  400 561 
Úvěry celkem

907 465

102 912  18 429  1 028 806  -1 585  -2 971  -9 389  -13 945  1 014 861 
Centrální banky
Vládní instituce

135 831

135 831  -21  -21  135 810 
Úvěrové instituce
Ostatní finanční instituce

1 153

1 153

1 153

Nefinanční podniky 665 

1 698

2 363

-49  -49 

2 314

Domácnosti*
Dluhové cenné papíry celkem

137 649

1 698

139 347 

-21

-49

0

-70  139 277 

*   V této položce jsou zahrnuty i úvěry poskytnuté fyzickým osobám – podnikatelům.

Rozložení úvěrů a pohledávek k nefinančním podnikům dle sektorů je následující:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Zemědělství, lesnictví, rybářství

13 711

13 258

Těžba a dobývání

1 962

2 900

Zpracovatelský průmysl

76 135

74 524

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

16 779

18 047

Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi

4 264

4 266

Stavebnictví

16 926

15 339

Velkoobchod a maloobchod

58 856

57 002

Doprava a skladování

17 658

17 276

Ubytování, stravování a pohostinství

1 943

1 980

Informační a komunikační činnosti

6 246

8 338

Činnosti v oblasti nemovitostí

59 129

58 519

Odborné, vědecké a technické činnosti

7 146

9 146

Administrativní a podpůrné činnosti

8 988

8 920

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 335  182 
Vzdělávání 312  533 
Zdravotní a sociální péče

3 663

3 368

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

3 544

2 430

Ostatní činnosti

4 914

4 422

Úvěry a pohledávky nefinančním podnikům celkem

302 511

300 450

Analýza zajištění k angažovanostem v konsolidovaném výkazu o finanční situaci k 30. červnu 2023 podle jeho typu je uvedena níže:

Použitá hodnota zajištění k úvěrům a pohledávkám za klienty*

(mil. )

Zajištění úvěrů obytnými

nemovitostmi

Zajištění úvěrů obchodními nemovitostmi

Zajištění ostatních úvěrů hotovostí

Zajištění ostatních úvěrů ostatním zajištěním

Přijaté finanční záruky

Úvěry a pohledávky za klienty

328 588

27 768 

9 101

14 230  36 173 
z toho: – Ostatní finanční instituce 38  766 

1 372

9 855 
– Nefinanční podniky

3 513

23 330 

2 636

12 381  24 067 
– Domácnosti**

325 027

3 640

6 463

423  626 

*   Hodnota zajištění krácená koeficientem zohledňujícím časovou hodnotu peněz, náklady na prodej zajištění, riziko poklesu cen na trhu, riziko insolvence apod. a snížená do aktuální výše zůstatku zajišťované expozice.

**  V této položce jsou zahrnuty i úvěry poskytnuté fyzickým osobám – podnikatelům.

Analýza zajištění k angažovanostem v konsolidovaném výkazu o finanční situaci k 31. prosinci 2022 podle jeho typu je uvedena níže:

Použitá hodnota zajištění k úvěrům a pohledávkám za klienty*

(mil. )

Zajištění úvěrů obytnými

nemovitostmi

Zajištění úvěrů obchodními nemovitostmi

Zajištění ostatních úvěrů hotovostí

Zajištění ostatních úvěrů ostatním zajištěním

Přijaté finanční záruky

Úvěry a pohledávky za klienty

321 505

27 321 

9 770

14 538  35 311 
z toho: – Ostatní finanční instituce 44  471 

1 499

7 713 
– Nefinanční podniky

3 006

23 132 

2 688

12 508  24 735 
– Domácnosti**

318 442

3 686

7 077

466  652 

*  Hodnota zajištění krácená koeficientem zohledňujícím časovou hodnotu peněz, náklady na prodej zajištění, riziko poklesu cen na trhu, riziko insolvence apod. a snížená do aktuální výše zůstatku zajišťované expozice.

**  V této položce jsou zahrnuty i úvěry poskytnuté fyzickým osobám – podnikatelům.

6               Dluhové cenné papíry

Rozložení dluhových cenných papírů Skupiny, v členění dle sektorů a měny, je k 30. červnu 2023 následující:

Reálná hodnota vykázaná do zisku nebo ztráty

Reálná hodnota vykázaná do úplného výsledku

Naběhlá hodnota

(mil. )

CZK

Ostatní Celkem CZK Ostatní Celkem CZK Ostatní Celkem
Centrální banky 0 0  0 0 0  0 0 
Vládní instituce

10 469

447 10 916  18 558 8 804 27 362  147 555  1 427 148 982 
Úvěrové instituce 0 1  0 0 0  0 0 
Ostatní finanční instituce 845  0 845  0 0 0  1 718  0 1 718 
Nefinanční podniky 106  0 106  0 0 0  1 810  315 2 125 
Dluhové cenné papíry

11 421

447 11 868  18 558 8 804 27 362  151 083  1 742 152 825 
Rozložení dluhových cenných papír ů Skupiny, v členění dle sektorů a měny, je k 31. prosinci 2 022 násle dující:

Reálná hodnota vykázaná do zisku nebo ztráty

Reálná hodnota vykázaná do úplného výsledku

Naběhlá hodnota

(mil. )

CZK

Ostatní Celkem CZK Ostatní Celkem CZK Ostatní Celkem
Centrální banky 0 0  0 0 0  0 0 
Vládní instituce

9 440

462 9 902  19 382 10 737 30 119  135 810  0 135 810 
Úvěrové instituce 60  0 60  0 0 0  0 0 
Ostatní finanční instituce 0 6  0 0 0  1 153  0 1 153 
Nefinanční podniky 0 0  0 0 0  1 992  322 2 314 
Dluhové cenné papíry

9 506

462 9 968  19 382 10 737 30 119  138 955  322 139 277 

7               Finanční závazky v naběhlé hodnotě

Finanční závazky v naběhlé hodnotě zahrnují:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Závazky vůči bankám

105 292

85 176

Závazky vůči klientům

1 091 739

950 693

Emitované cenné papíry

11 946

12 156

Závazky z leasingu

2 488

2 312

Finanční závazky v naběhlé hodnotě

1 211 465

1 050 337

Závazky vůči bankám a klientům dle sektorů zahrnují:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Centrální banky
Vládní instituce

188 541

127 558

Úvěrové instituce

105 292

85 176

Ostatní finanční instituce

135 504

59 545

Nefinanční podniky

325 286

318 124

Domácnosti*

442 408

445 466

Závazky vůči bankám a klientům

1 197 031

1 035 869

*  V této položce jsou zahrnuty i závazky vůči fyzickým osobám – podnikatelům.

Emitované cenné papíry

Emitované cenné papíry zahrnují:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Hypoteční zástavní listy

11 946

12 156

Depozitní směnky
Emitované cenné papíry

11 946

12 156

Skupina vydává hypoteční zástavní listy s cílem získat finanční prostředky na refinancování hypotečních úvěrů.

Hypoteční zástavní listy jsou dle zbytkové doby splatnosti rozděleny následovně:

(mil. )

30. 6. 2023

31. 12. 2022

do jednoho roku
jeden rok až pět let

11 946

12 156

pět až deset let
deset až dvacet let
nad dvacet let
Hypoteční zástavní listy

11 946

12 156

Emitované cenné papíry uvedené výše zahrnují následující hypoteční zástavní listy vydané Skupinou:

Název dluhopisu Úroková sazba Měna Datum vydání Datum splatnosti 30.6.2023 (mil. )

31. 12. 2022 (mil. )

HZL Komerční banky, a.s., XS2289128162

0,01 %

EUR

20. ledna 2021

20. ledna 2026

11 946

12 156

Hypoteční zástavní listy

11 946

12 156

8               Rezervy

Rezervy zahrnují:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Rezervy ze smluvních závazků 220  219 
Rezervy na ostatní úvěrové závazky 685  932 
Rezervy na restrukturalizaci
Rezervy

905

1 151

Účelem rezervy na ostatní úvěrové závazky je zajistit pokrytí kreditních rizik spojených s vydanými úvěrovými závazky. Rezervy ze smluvních závazků představují zejména rezervy na existující smluvní potenciální závazky, právní spory, samopojištění a rezervy na plán odměn při odchodu do důchodu.

Pohyby rezerv ze smluvních závazků a rezerv na restrukturalizaci:

(mil. )

Plán odměn při odchodu do důchodu

Ostatní rezervy ze smluvních závazků Rezervy na restrukturalizaci

Celkem

31. prosince 2022

64

155

0

219

Tvorba
Rozpuštění -5  -1  -6 
Čerpání -2  -2 
Časové rozlišení
Přecenění
Kurzový rozdíl -1  -1 
30. června 2023

68

152

0

220

(mil. )

Plán odměn při odchodu do důchodu

Ostatní rezervy ze smluvních závazků Rezervy na restrukturalizaci Celkem
31. prosince 2021 68 

114

41

223

Tvorba 86  94 
Rozpuštění -4  -9  -36  -49 
Čerpání -7  -7 
Časové rozlišení
Přecenění
Kurzový rozdíl
30. června 2022 73 

184

5

262

9               Potenciální pohledávky a závazky

Soudní spory

Skupina k 30. červnu 2023 posoudila soudní spory vedené proti Skupině. Na základě posouzení portfolia jednotlivých významných sporů z hlediska rizika možné prohry sporu a částek, které jsou předmětem sporu, Skupina vykazuje rezervu na tyto spory ve výši 24 mil. mil. (2022: 33 mil. ). Skupina rovněž vytvořila rezervu ve výši 1 mil. mil. (2022: 3 mil. ) na náklady spojené s případným zaplacením příslušenství žalované částky.

Skupina k 30. červnu 2023 posoudila soudní spory vedené Skupinou proti jiným subjektům. Podle informací Skupiny mohou některé subjekty žalované Skupinou podat protižalobu. Skupina se bude ve všech případných soudních sporech bránit a na základě stanoviska interních i externích právních poradců se domnívá, že žádný uplatněný nárok nebude mít výrazný dopad na její finanční pozici. Ve spojitosti s těmito záležitostmi Skupina nevytvořila žádnou rezervu.

Potenciální závazky:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Neplatební záruky včetně jejich příslibů

51 407

50 195

Platební záruky včetně jejich příslibů

21 296

23 423

Přísliby úvěrů a nevyčerpané úvěrové rámce

13 783

12 361

Nečerpané úvěrové přísliby

109 315

125 790

Nevyčerpané kontokorentní rámce a debety běžných účtů

21 386

27 402

Nevyčerpané limity rámcové smlouvy o poskytování finančních služeb

13 008

19 439

Otevřené odběratelské/importní akreditivy nekryté 518  466 
Standby akreditivy nekryté

1 947

2 024

Potvrzené dodavatelské/exportní akreditivy 479  613 
Potenciální závazky

233 139

261 713

Potenciální závazky Skupiny k 30. červnu 2023 zahrnují následující rozdělení do kategorií:

Účetní hodnota

Rezervy
(mil. )

Stupeň 1

Stupeň 2 Stupeň 3 Celkem Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Celkem
Centrální banky
Vládní instituce

26 392

26 397 
Úvěrové instituce

4 087

4 087 
Ostatní finanční instituce

11 713

11 717  16  17 
Nefinanční podniky

139 618

5 158  918  145 694  186  106  264  556 
Domácnosti*

40 601

4 583  60  45 244  34  53  20  107 
Potenciální závazky celkem

222 411

9 750  978  233 139  241  160  284 

685

* V této položce jsou zahrnuty i potenciální závazky vůči fyzickým osobám – podnikatelům. Potenciální závazky Skupiny k 31. prosinci 2022 zahrnují následuj ící rozděle ní do katego rií:

Účetní hodnota

Rezervy
(mil. )

Stupeň 1

Stupeň 2 Stupeň 3 Celkem Stupeň 1 Stupeň 2 Stupeň 3 Celkem **
Centrální banky
Vládní instituce

26 334

26 334 
Úvěrové instituce

2 932

32  2 968 
Ostatní finanční instituce

14 462

21  14 483  26  26 
Nefinanční podniky

158 657

4 557  1 106  164 320  243  117  404  764 
Domácnosti*

48 566

4 927  115  53 608  51  58  25  134 
Potenciální závazky celkem

250 951

9 537  1 225  261 713  327  176  429 

932

*  V této položce jsou zahrnuty i potenciální závazky vůči fyzickým osobám – podnikatelům.

**  Hodnota byla opravena v souladu s hodnotami v kapitole 8 Rezervy

Rozložení potenciálních závazků k nefinančním podnikům dle sektorů je následující:

(mil. )

30. 06. 2023

31. 12. 2022

Zemědělství, lesnictví, rybářství

3 309

4 382

Těžba a dobývání

1 979

1 040

Zpracovatelský průmysl

29 358

33 783

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu

21 447

27 213

Zásobování vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 785  881 
Stavebnictví

42 142

39 232

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel

18 037

27 350

Doprava a skladování

6 349

7 771

Ubytování, stravování a pohostinství 608  730 
Informační a komunikační činnosti

2 846

2 666

Činnosti v oblasti nemovitostí

5 818

6 064

Profesní, vědecké a technické činnosti

9 562

10 182

Administrativní a podpůrné činnosti

1 050

1 038

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 220  305 
Vzdělávání 51  47 
Zdravotní a sociální péče 369  422 
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1 008

940 
Ostatní činnosti 756  274 
Potenciální závazky k nefinančním podnikům

145 694

164 320

Většina potenciálních závazků pochází z území České republiky.

10         Odhadovaná reálná hodnota aktiv a pasiv

V následující tabulce jsou uvedeny vykazované hodnoty a reálné hodnoty finančních aktiv a pasiv, které nejsou ve výkazu o finanční situaci vykázány v reálné hodnotě:

30. 6. 2023

31. 12. 2022

(mil. ) Vykazovaná hodnota Reálná hodnota Vykazovaná hodnota Reálná hodnota
Finanční aktiva
Hotovost a účty u centrálních bank

11 913

11 913

14 190

14 190

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě

1 334 050

1 271 244

1 154 138

1 126 327

Úvěry a pohledávky za bankami

383 239

380 037

233 398

233 320

Úvěry a pohledávky za klienty

797 986

745 749

781 463

764 259

– Dluhové cenné papíry

152 825

145 458

139 277

128 748

Finanční závazky

Závazky vůči centrálním bankám
Finanční závazky v naběhlé hodnotě

1 211 465

1 206 846

1 050 337

1 045 232

– Závazky vůči bankám

105 292

104 651

85 176

85 190

– Závazky vůči klientům

1 091 739

1 088 992

950 693

946 886

– Emitované cenné papíry

11 946

10 715

12 156

10 844

– Závazky z leasingu

2 488

2 488

2 312

2 312

Podřízený dluh

48 818

48 818

38 694

38 694

V následující tabulce je uvedena hierarchie reálných hodnot finančních aktiv a finančních závazků, které nejsou ve výkazu o finanční situaci vykázány v reálné hodnotě:

30. 6. 2023  31. 12. 2022 
(mil. ) Reálná hodnota Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Reálná hodnota Úroveň 1 Úroveň 2

Úroveň 3

Finanční aktiva

Hotovost a účty u centrálních bank

11 913

7 751 

4 162

14 190

8 023 

6 167

Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 1 271 244  141 018  1 130 226  1 126 327  124 863  1 001 464 
Úvěry a pohledávky za bankami

380 037

380 037 

233 320

233 320

Úvěry a pohledávky za klienty

745 749

745 749  764 259 

764 259

– Dluhové cenné papíry 145 458  141 018 

4 440

128 748

124 863 

3 885

Finanční závazky

Závazky vůči centrálním bankám
Finanční závazky v naběhlé hodnotě 1 206 846  10 715  1 196 131  1 045 232  10 844  1 034 388 
– Závazky vůči bankám

104 651

104 651 

85 190

85 190

– Závazky vůči klientům 1 088 992  1 088 992 

946 886

946 886

– Emitované cenné papíry

10 715

10 715 

10 844

10 844 
– Závazky z leasingu

2 488

2 488

2 312

2 312

Podřízený dluh

48 818

48 818

38 694

38 694

11         Převody mezi úrovněmi ocenění reálnou hodnotou

V průběhu prvního pololetí 2023 nebyly uskutečněné žádné převody mezi jednotlivými úrovněmi.

12         Události po konci vykazovacího období

V červenci Banka navýšila vlastní kapitál ve společnosti Bankovní identita, a.s., celkem o 10 mil. ve formě navýšení základního kapitálu společnosti a peněžního příplatku do ostatních kapitálových fondů. Akcionářský podíl KB na společnosti se nezměnil.

V červenci společnost KB SmartSolutions, s.r.o., navýšila vlastní kapitál ve společnosti Finbricks, s.r.o., o 3 mil. ve formě peněžního příplatku do ostatních kapitálových fondů. Společnost Finbricks, s.r.o., aktuálně není konsolidována z důvodu nevýznamného dopadu do konsolidovaných finančních výkazů.

 Ratingové hodnocení

Ratingové hodnocení Komerční banky k 30. červnu 2023*

Krátkodobé Dlouhodobé
Standard & Poor’s A-1 A
Moody’s Prime-1 A1
Fitch F1 A

Pozn.:        KB byl přidělen rating společnostmi registrovanými dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 462/2013. KB zvážila pověření ratingových agentur ve smyslu článku 8d uvedeného nařízení a rozhodla se nepověřit ratingovou agenturu, jejíž podíl na trhu je nižší než 10 %.

 Struktura akcionářů

Základní kapitál Komerční banky činí 19 004 926 000 a je rozdělen na 190 049 260 kmenových akcií přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, každá s nominální hodnotou 100 . Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.

K 30. červnu 2023 měla KB 72 303 akcionářů (meziročně více o 7 919), z toho 66 179 byly fyzické osoby z České republiky (nárůst o 7 830). Podíl strategického akcionáře, banky Société Générale, zůstal nezměněn na 60,4 %. Minoritní akcionáři měli 39,0 % a KB držela 0,6 % vlastních akcií.

Největší akcionáři Komerční banky k 30. červnu 2023 s podílem na základním kapitálu větším než 1 %: 

(podle výpisu z registru emitenta převzatého z Centrálního depozitáře cenných papírů)

Akcionář Podíl na základním kapitálu
Société Générale S.A.

60,35 %

Chase Nominees Limited

2,59 %

Nortrust Nominees Limited

1,70 %

Clearstream Banking S.A.

1,50 %

State Street Bank and Trust Company

1,01 %

Deutsche Bank Polska Spolka Akcyjna

1,00 %

Other shareholders

31,84 %

 Prohlášení vedení

Podle našeho nejlepšího vědomí tato pololetní zpráva podává věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Banky a Skupiny za první pololetí 2023 a o vyhlídkách vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření Banky a Skupiny do konce roku 2023.

Praha, 4. září 2023

Jménem představenstva podepsali:

Jan Juchelka v. r.               Jitka Haubová v. rpředseda představenstva,            členka představenstva, generální ředitel vrchní ředitelka, Chief Operations Officer Komerční banka, a.s.               Komerční banka, a.s.[1]) https://www.czso.cz/csu/czso/cri/tvorba-a-uziti-hdp-1-ctvrtleti-2023

[2]) https://www.czso.cz/csu/czso/cri/predbezny-odhad-hdp-2-ctvrtleti-2023

[3]) https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-cerven-2023 

[4])  https://www.mpsv.cz/mesicni

[5])   https://www.czso.cz/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-1-ctvrtleti-2023

[6])   https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/br-zapisy-z-jednani/Rozhodnuti-bankovnirady-CNB-1691074800000/

[7])   Bloomberg

[8])   https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/pokladni-plnenisr-51841

[9])  Včetně dluhopisů vydaných klienty KB a držených Bankou. K 30. červnu 2023 ani

[10] . červnu 2022 nebyly provedeny žádné reverzní repo operace s klienty.

[11])  Včetně financování od společnosti Factoring KB a financování prodejců aut od PSA Finance.

[12])  S vyloučením kolísavých repo operací s klienty. Celkový objem “Závazků vůči klientům” poklesly o 1,1 % na 1 091,7 miliardy .

[13]) Hrubá výše úvěrů snížená o objem opravných položek.

[14]) Přepočteno na počet zaměstnanců na plný úvazek.

[15])   https://www.cnb.cz/cs/reseni-krize-na-ft/obecny-pristup-ceske-narodni-banky-kestanoveni-minimalniho-pozadavku-na-kapital-a-zpusobile-zavazky/ 

Tyto zprávy pro vás vytváří Investiční bankovnictví KB.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Okomentovat na twitteru

Okomentovat na facebooku


Poslední zprávy z rubriky Akcie v ČR:

St 11:35  PMČR: Očekávané výsledky za 1H23 Research (J&T BANKA)
St   9:27  ČEZ: Akumulovat s ročním cílem na 1062 Kč (původně 917 Kč) Research (Česká spořitelna)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688