ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  08.03.2023 10:38:49

Evidenční počet zaměstnanců a jejich mzdy - 4. čtvrtletí 2022

-- Průměrný evidenční počet zaměstnanců v tis. osob Průměrná měsíční mzda v
--sledované
období1
stejné období
předchozího roku1
rozdíl
sl.1 - sl.21
meziroční
index (%)1
sledované
období1
stejné období
předchozího roku1
rozdíl
sl.5 - sl.61
meziroční
index (%)1
A - S Úhrnem2 4049,2 4014,4 34,8 100,9 43412 40224 3188 107,9
A Zemědělství, lesnictví, rybářství 91,3 93,2 -1,9 98,0 36735 33446 3289 109,8
B - E Průmysl celkem 1197,2 1200,3 -3,1 99,7 42242 38597 3644 109,4
B Těžba a dobývání 18,2 18,1 0,2 101,0 48822 44342 4479 110,1
C Zpracovatelský průmysl 1092,4 1095,7 -3,4 99,7 41549 38017 3532 109,3
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 34,1 34,3 -0,2 99,4 65034 56751 8282 114,6
E Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 52,5 52,3 0,3 100,5 39587 36868 2720 107,4
F Stavebnictví 212,5 212,7 -0,2 99,9 37223 34136 3087 109,0
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 517,5 511,1 6,4 101,3 39574 36483 3091 108,5
H Doprava a skladování 258,2 258,5 -0,2 99,9 38706 35291 3415 109,7
I Ubytování, stravování a pohostinství 109,3 105,4 3,8 103,6 24686 22697 1990 108,8
J Informační a komunikační činnosti 137,0 130,2 6,7 105,2 73053 66955 6098 109,1
K Peněžnictví a pojišťovnictví 71,7 71,5 0,2 100,3 66400 60172 6227 110,3
L Činnosti v oblasti nemovitostí 47,7 43,8 3,9 109,0 37899 34891 3008 108,6
M Profesní, vědecké a technické činnosti 174,9 169,4 5,5 103,2 53214 49149 4065 108,3
N Administrativní a podpůrné činnosti 172,7 173,8 -1,0 99,4 29779 27077 2701 110,0
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 295,3 298,6 -3,2 98,9 47013 43510 3503 108,1
P Vzdělávání 336,7 326,3 10,3 103,2 49021 49168 -147 99,7
Q Zdravotní a sociální péče 330,6 321,3 9,3 102,9 48074 46008 2067 104,5
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 49,7 50,0 -0,2 99,5 38567 35549 3018 108,5
S Ostatní činnosti 46,8 48,4 -1,6 96,6 33119 29676 3443 111,6

Publikace přináší předběžné údaje o počtu zaměstnanců, průměrných měsíčních mzdách a mzdových nákladech za národní hospodářství ČR20. 02. 2023 za 4. čtvrtletí roku 2022. Přílohy 1 a 2 obsahují časové řady definitivních dat až do roku 2020. Za rok 2021 a 2022 jsou uvedeny předběžné údaje.

Evidenční počet zaměstnanců zahrnuje osoby v  pracovním, služebním nebo členském poměru (kde součástí členství je též pracovní vztah) k zaměstnavateli (dále jen „pracovní poměr“).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (čtvrtletní) je vypočten jako aritmetický průměr z (příslušných tří) měsíčních počtů (vypočítávají se jako součet denních stavů dělený počtem kalendářních dnů v měsíci). Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený je přepočtem průměrného evidenčního počtu zaměstnanců ve fyzických osobách podle délky jejich pracovních úvazků na zaměstnavatelem stanovenou (plnou) pracovní dobu.

 

Průměrná hrubá měsíční mzda představuje podíl mezd bez ostatních osobních nákladů (OON) připadající na jednoho zaměstnance evidenčního počtu za měsíc. Do mezd (bez OON) se zahrnují základní mzdy a platy, příplatky a doplatky ke mzdě nebo platu, odměny, náhrady mezd a platů, odměny za pracovní pohotovost a jiné složky mzdy nebo platu, které byly v daném období zaměstnancům zúčtovány k výplatě. Do mezd nejsou zahrnuty náhrady mzdy nebo platu za dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény placené zaměstnavatelem.

Jedná se o hrubé mzdy, tj. před snížením o pojistné na veřejné zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, zálohové splátky daně z příjmů fyzických osob a další zákonné nebo se zaměstnancem dohodnuté srážky.

 

V údajích o počtu zaměstnanců a průměrných mzdách nejsou zahrnuty osoby vykonávající veřejné funkce (např. poslanci, senátoři, uvolnění členové zastupitelstev všech stupňů), soudci, ženy na mateřské dovolené, osoby na rodičovské dovolené (nepracují-li současně v pracovním poměru), učni, osoby pracující pro firmu na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnanci ekonomických subjektů statisticky nesledovaných.

Ostatní osobní náklady jsou odměny poskytované na základě jiného vztahu než pracovního poměru a peněžitá plnění poskytovaná zaměstnancům v souvislosti se zánikem pracovního poměru. Do ostatních osobních nákladů patří  zejména odměny na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohod o provedení práce (DPP) a dohod o pracovní činnosti (DPČ), odměny členům orgánů společnosti a družstva, odměny učňům, platy soudců, odměny členům zastupitelstev všech stupňů, odstupné, odchodné, odbytné. Údaje jsou uvedeny v hrubých částkách.

Metodika zjišťovaných ukazatelů vyplývá z vysvětlivek k vyplňování oddílu 005 “Zaměstnanci a mzdy” výkazu Práce 2‑04.

Údaje o počtu zaměstnanců a průměrných mzdách jsou publikovány za celou populaci podniků se zvýšeným důrazem na průměrné mzdy zaměstnanců přepočtené na plně zaměstnané, které zohledňují délku pracovního úvazku.

Při zpracování jsou uplatněny matematicko-statistické metody odhadů nonresponse a odhadů za nešetřenou část populace podniků, při současném využití administrativních zdrojů dat.

Údaje v publikaci jsou členěny podle:    - odvětví,

                                                                - velikosti zpravodajské jednotky,

                                                                - institucionálního sektoru,

                                                                - území.

Do odvětví jsou data tříděna podle Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE), která je národní verzí Statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství - NACE Revize 2 a byla zavedena s účinností od 1. 1. 2008.

Institucionální sektory (ISEKTOR) jsou agregace vyplývající z metodiky Evropského systému národních a regionálních účtů (European System of National and Regional Accounts – ESA 2010). Od 1. čtvrtletí 2014 v souladu s ESA 2010 došlo ke změně definice institucionálních sektorů.

Územní třídění je provedeno dle Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS), která je národní verzí společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS), na úrovni NUTS 2 (oblasti – regiony soudržnosti) a NUTS 3 (kraje - vyšší územní samosprávné celky).

Pracovišťní metoda

Od 1. čtvrtletí 2011 přistoupil ČSÚ ke změně v publikování územně tříděných dat v oblasti statistiky trhu práce. Dříve užívaná podniková metoda byla nahrazena metodou pracovištní, která poskytuje pravdivější regionální pohled na trh práce. K této změně bylo možno přistoupit vzhledem ke zkvalitnění používaných matematicko-statistických metod (modelů), které využívají jednak informace z ročních výkazů (zjištěné přímo od podniků/organizací) o rozložení počtu zaměstnanců a jejich mezd do krajů podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců, jednak i administrativní zdroje.

Rozdíl mezi pracovištní a podnikovou metodou:

·         pracovištní metoda - územní zatřídění počtu zaměstnanců a jejich mezd do kraje je provedeno podle místa skutečného pracoviště zaměstnanců.

·         podniková metoda - územní zatřídění celého podniku/organizace do kraje je provedeno podle kraje, v němž sídlí ústředí vykazujícího ekonomického subjektu

 

 

 

Mgr. Dalibor Holý

ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí

 

 

 

 

 

Poznámka: 

Výpočtové údaje jsou počítány z nezaokrouhlených čísel a teprve následně zaokrouhleny, v některých případech proto součty a rozdíly nesouhlasí.

 

 

 

Přílohy

Všechna data publikace (0,2 MB) ZIP
Úvod Word PDF
Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy (přepočtené počty) Odkaz [nové okno]Odkaz [nové okno]
Průměrný evidenční počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy (fyzické osoby) Odkaz [nové okno]Odkaz [nové okno]
Mzdové prostředky Odkaz [nové okno]Odkaz [nové okno]

Přílohy:
Příloha 1a Počet zaměstnanců - časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 1b Průměrná hrubá měsíční mzda - časová řada čtvrtletních údajů (přepočtené počty) Excel PDF
Příloha 2a Počet zaměstnanců - časová řada čtvrtletních údajů (fyzické osoby) Excel PDF
Příloha 2b Průměrná hrubá měsíční mzda - časová řada čtvrtletních údajů (fyzické osoby) Excel PDF
Publikace s údaji od roku 2000 je prezentována prostřednictvím Veřejné databáze ČSÚ.
Údaje do 3. čtvrtletí roku 2020 jsou dostupné v archivu tabulek.
Archiv:
Zobrazit všeSkrýt

Zveřejněno dne: 08.03.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Výpočet čisté mzdy v roce 2023Více zpráv k tématu Mzdy

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688