Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
Okénko kryptoměny  |  26.01.2023 19:33:41

Umělá inteligence je již součástí běžného života. Nyní začíná pronikat také do světa kryptografie

Ilustrační obrázek | zdroj CoinBank.cz

To, že naše životy čím dál více ovlivňuje počítač, nato si už leckdo zvyknul. Čím dál více do popředí se také dostává umělá inteligence, která za člověka řeší plno úkolů, učí se a vyvíjí se. A nebyl by to svět kryptoměn, kdyby takto významný faktor a inovaci opomíjel. I proto již dnes můžeme být svědky toho, že umělá inteligence radikálně proměňuje také svět kryptoměn. Umělá inteligence (zkr. AI z angl. Artificial Intelligence) má obrovský potenciál a na její popularitě ji přidává zejména to, že dokáže najít neotřelé řešení všelijakých složitých problémů. Na rozdíl od lidí dokáže AI efektivněji využívat data, čímž jim na oplátku může pomoci při přijímání lepších rozhodnutí. Příklad fungování AI si může každý bezplatně vyzkoušet na tomto projektu chat.openai.com. Stačí položit otázku a AI odpoví podle dostupných dat. Umělá inteligence tu zjevně zůstane, což dokazují i nedávné investice gigantů ze Silicon Valley, jako je Microsoft, který podpořil výše zmíněný projekt OpenAI.

Kombinace AI a technologie blockchain otevírá nové možností pro podniky i jednotlivce. Kryptoměny jsou jedním ze způsobů, jak tuto technologii využít, protože umožňují investorům investovat do projektů, které využívají řešení poháněná umělou inteligencí. 

Umělá inteligence a kryptoměny

Kryptoměny s umělou inteligencí jsou dalším vývojovým krokem ve světě digitálních aktiv. Jedná se o relativně nový typ kryptoměn, přičemž od ostatních kryptoměn se liší několika způsoby, z nichž nejvýznamnější je jejich užitečnost. Tyto kryptomince obvykle zahrnují platformu AI, která uživatelům umožňuje vytvářet a používat aplikace poháněné právě umělou inteligencí. Tzn., že uživatelé mohou vytvářet a používat pokročilé algoritmy k přijímání lepších investičních rozhodnutí, efektivnější správě svých kryptoaktiv a dokonce i k automatizaci obchodování.

Díky tomu, že kryptoměny s AI využívají technologie blockchainu, jsou méně náchylné ke škodlivým útokům. Kromě toho lze AI crypto používat na decentralizovaném tržišti a síti, což uživatelům umožňuje nakupovat a prodávat tokeny přímo v blockchainu bez potřeby třetích stran. Aby motivovala lidi k tomu, aby se k síti připojili, má vyvinutý ojedinělý systém odměn. Pokud uživatel podpoří síť ať již poskytnutím nějakých služeb nebo dat, získá ze sítě odměnu za takový příspěvek. Tyto vlastnosti pak činí z kryptoměn s AI atraktivní možnost pro investory.

5 nejlepších kryptoměn s AI

Vzhledem k tomu, že umělá inteligence se pomalu, ale jistě stává součástí našich životů, nelze se tak divit, že proniká i do světa kryptografie, konkrétně se pak už najdou také první kryptoměny, které se právě na AI zaměřují a využívají ji ke svému fungování. Není divu, když AI je zároveň jednou z nejslibnějších technologií blízké budoucnosti. Dnes již existuje mnoho projektů, které AI využívají ke svému provozu a ke zkvalitnění nabízených služeb a produktů.

Kryptoměny jsou stále mladým aktivem, jehož specifický trh se stále formuje. I tak láká řadu investorů, kteří spatřují v celém segmentu velký potenciál k růstu. Stranou jejich zájmu tak nezůstávají ani kryptoměny, které již umělou inteligenci do svého projektu integrovaly. Kryptoměny s AI se řadí do výčtu velmi mladých kryptoměn, které vznikly teprve nedávno. Přesto si dokázaly rychle najít oblibu u investorů. Ti u nich oceňují řadu funkcí a výhod, které poskytují, od vyššího zabezpečení, přes lepší škálovatelnost až po rychlejší časy zpracování transakcí. 

Pokud byste se rozhodovali, že byste investici do takové kryptoměny zkusili, mějte stále na paměti, že kryptografický trh je stále ještě na začátku svého života a prochází si velmi bouřlivou fází života. Investor by tak neměl všechny své prostředky vsadit na jednu kartu, ale měl by své portfolio diverzifikovat a co víc, neměl by do těchto rizikových investic investovat více než 5 % ze svých finančních prostředků. Když všechna rizika s takovou investicí přijmete, nezapomínejte, že každá kryptomince je jiná a má svůj vlastní soubor výhod. Ledasco se dá zjistit i z relativně krátké historie takové mince. Udělejte si raději svůj vlastní rozbor, něco si o daném aktivu zjistěte a teprve poté, co budete mít dostatek informací pro své rozhodování, se rozhodněte, jestli takovou investici chcete uskutečnit či nikoliv. Níže pak uvádíme základní přehled 5 projektů a na ně navázané tokeny kryptoměn s AI, které podle odborníků patří mezi vyhledávané investice.

Ocean Protokol (OCEAN)

Tvůrci tohoto projektu na platformě Twitter uvádí, že:

Ocean Protocol je protokol s otevřeným zdrojovým kódem, který umožňuje jednotlivcům a podnikům bezpečnou a transparentní výměnu a zpeněžování dat. Umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které využívají jeho četné funkce, například bezpečný přístup k datům z různých zdrojů, včetně veřejných a soukromých datových úložišť.

Ocean Protocol tak uživatelům slouží jako tržiště, na kterém se mohou střetnout ti, co mají nějaká data a chtějí je prodat s těmi, kteří taková data chtějí koupit. Prostředí Ocean Protocol je pak garantem, že transakce budou probíhat bezpečným způsobem. Konec konců lepší zabezpečení protokolu je jednou z výhod, které tento projekt nabízí. Ale není to jen jediná výhoda, které nabízí. Mezi další výhody patří lepší ochrana soukromí, větší transparentnost a škálovatelnost a nižší náklady. Uživatelům také umožňuje spravovat jejich datová aktiva v bezpečném prostředí a zároveň omezit, kdo může data prohlížet nebo používat.

Nespornou výhodou Ocean Protocolu je, že uživatelům umožňuje tvorbu inteligentních smluv (tzv. chytrých kontraktů), které mezi nimi automatizují směnu digitálních aktiv. Navíc Ocean Protocol má decentralizovanou architekturu, díky které uživatelé mohou mezi sebou provádět transakce napřímo a nemusejí využívat služby třetích stran jakožto zprostředkovatele daných transakcí.

SingularityNET (AGIX) 

SingularityNET je další projekt, který využívá decentralizovanou databázi, jehož základ tvoří kolekce chytrých smluv, a který využívá koordinované služby umělé inteligence. Základ SingularityNET tvoří open-source protokol, takže se samotní uživatelé mohou zapojit do vývoje výše zmíněného protokolu. Projekt umožňuje vývojářům zpeněžit služby AI v distribuované síti s využitím blockchainu Ethereum a tokenizovaných pobídek ke spojení různých zúčastněných stran.

Cílem projektu SingularityNET je podpořit prostředí, v němž je snadné služby umělé inteligence vytvářet, sdílet a integrovat do aplikací. Uživatelé, potažmo vývojáři tak mohou vytvářet aplikace AI, které budou interagovat s ostatními síťovými aplikacemi. Snahou tvůrců je, aby tato interakce vedla k vytvoření efektivního tržiště, v jehož prostředí budou moci vývojáři snadno vyhledávat, nakupovat nebo prodávat služby AI.

Původní vývojáři poskytují uživatelům naprosto volný a neomezený přístup k rozsáhlé škále algoritmů, přičemž tyto zdroje dat AI jim mají usnadnit vytváření výkonných aplikací, které plně využívají potenciál strojového učení. Další výhodou je to, že projekt SingularityNET umožňuje vývojářům integrovat do celé platformy jejich vlastní algoritmy a navíc jim k této integraci poskytuje chytré nástroje. Nasazení algoritmů jednotlivých uživatelů tak je díky tomu rychlé. V neposlední řadě takto nastavený systém umožňuje uživatelům, potažmo vývojářům využívat kolektivní inteligenci celé sítě. Tvůrci tohoto projektu k tomu uvádí:

SingularityNET mění způsob, jakým přemýšlíme o umělé inteligenci a jejích možných aplikacích v našem životě.

Fetch.ai (FET) 

Fetch.ai je otevřená blockchainová síť, která využívá decentralizovanou AI a strojové učení k umožnění růstu a rozvoji digitální ekonomiky s minimálním zapojením člověka. Platforma poskytuje vývojářům nástroje, které potřebují k vytváření autonomních aplikací. Takto vytvořené aplikace mohou se sítí komunikovat, díky čemuž mohou potencionální uživatelé optimalizovat např. chytré domácnosti, dodavatelské řetězce, dopravu, popřípadě jiná další odvětví. Aby síť neustrnula, vzniknul na její podporu nativní token Fetch.ai (FET). Ten má za úkol motivovat účastníky sítě, usnadňovat transakce v síti a v neposlední řadě se používá jako odměna pro těžaře za ověřování nových bloků v blockchainové síti.

Síť Fetch.ai zahrnuje decentralizovanou ekonomiku agentů, dat, služeb a digitálních aktiv, kteří mohou spolupracovat při vyhledávání, vyjednávání a realizaci služeb. To umožňuje efektivní přidělování zdrojů v nedůvěryhodném prostředí bez použití centralizovaných zprostředkovatelů nebo manuálních procesů. Její technologie poháněná AI navíc umožňuje uživatelům vytvářet komplexní ekonomické modely, které lze využít k optimalizaci provozu a zároveň ke snižování nákladů. Bezpochyby se tak jedná o projekt, který svým inovativním přístupem k technologii blockchainu vyšlapává cestu dalším obdobným projektům k efektivnějšímu fungování digitální ekonomiky, která je poháněná autonomními agenty.

Numeraire (NMR)

Platforma Numerai funguje na stejném principu jako platformy pro správu portfolií a obchodování hedgeových fondů. Aby byl tento projekt životaschopný, vytvořili k němu tvůrci token Numeraire (NMR), který je založený na systému blockchainu, a který je tou stěžejní hnací silou platformy Numerai. Token NMR je vyvinutý na blockchainu Ethereum a získá jej jako odměnu ten uživatel (obchodník), který správně predikuje pohyby na trhu.

Díky nastavenému odměňování je podpořena účast uživatelů na aktivitách celé platformy. Projekt zároveň umožňuje hedgeovým fondům a dalším finančním institucím přístup k sofistikovaným obchodním strategiím. Ty tak díky platformě Numerai nemusí vynakládat nemalé investiční prostředky do infrastruktury nebo najímat specializovaný personál. Projekt šetří obchodníkům náklady a ti mohou využít pro svůj další rozvoj podnikání.

Numerai nabízí dvě aplikace.  První aplikací je Numerai Signals a druhou aplikací je Numerai Tournament. Aplikace Signals umožňuje uživatelům zadávat předpovědi cen akcií, které jsou následně vyhodnocovány systémem umělé inteligence. Pokud jsou jejich předpovědi správné, získají odměnu v podobě tokenů NMR. 

Aplikace Tournament pak umožňuje uživatelům soutěžit v předpovídání cen akcií, přičemž odměny jsou udělovány v tokenech NMR. Nutno projektu Numerai připsat k dobru, že nabízí inovativní způsob, jak mohou obchodníci vydělávat peníze, a zároveň pomáhá finančním institucím v přístupu k pokročilým obchodním strategiím, aniž by musely investovat velké prostředky do infrastruktury nebo personálu.

DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain (DBC) je průlomová distribuovaná výpočetní platforma AI založená na blockchainu. Poskytuje bezpečný, soukromý a nákladově efektivní přístup ke schopnostem AI. Mimo jiné umožňuje vývojářům pronajmout si výpočetní výkon od ostatních uživatelů sítě a za takový pronájem zaplatit tokeny DBC. Tento model výrazně snižuje náklady na provoz aplikací AI a činí je pro podniky dostupnějšími.

DeepBrain Chain je nejspíš nejvíce rozšířeným projektem mimo kryptografický sektor. Již nyní jeho funkcionality využívají velké společnosti k vývoji cloudových her, simulací polovodičů a léčiv. Navíc platforma obsahuje také vrstvu ochrany osobních údajů, která zajišťuje, že žádná citlivá data nejsou sdílena bez povolení. To je důležité zejména v odvětvích, kde je bezpečnost dat kriticky důležitá, například ve zdravotnictví. DeepBrain Chain umožňuje podnikům bezpečně ukládat a zpracovávat data a zároveň využívat škálovatelnost a úspory nákladů, které poskytují distribuované výpočetní sítě. 

Platforma se již dokázala dostat do vědomí předních světových organizací, které tak využívají funkcionality a výhody, které DeepBrain Chain skýtá. To jen potvrzuje fakt, jaký má v budoucnu potenciál způsobit revoluci ve využívání technologií AI.

Závěrem

Kryptoměna AI je relativně nová forma digitální měny, která si získává oblibu v oblasti kryptoměn a nabízí uživatelům mnoho výhod, jako je lepší zabezpečení, soukromí, transparentnost, škálovatelnost a úspora nákladů. Před investicí do konkrétní mince je důležité provést průzkum, abyste se rozhodli co nejlépe.


Nákup kryptoměn CoinBank

Ing. Zbyněk Kalousek

Vystudoval ekonomii a management na Masarykově univerzitě v Brně. V minulosti se věnoval analýzám finančních trhů. K této činnosti se po kratší odmlce opět navrací. Spoluzakladatel společnosti, která se zabývá poradenstvím a akreditovaným vzděláváním. Spolupracuje s několika dalšími firmami. Svět kryptoměn vnímá jako progresivní část trhu, která nabízí plno příležitostí, ale zároveň skýtá plno nástrah, od decentralizace, apolitický přístup, k velké volatilitě kurzů, až k čím dál náročnější těžbě kryptoměn.


CoinBank

Od roku 2021 spolupracuje se společností MipSoftware, která provozuje směnárnu s kryptoměnami CoinBank a burzu s kryptoměnami CoinBank Trader. Obě platformy jsou zajímavé zejména pro středoevropskou klientelu. Skrz své produktu propojuje koncové uživatele s největšími světovými kryptoburzami a nabízí příjemné uživatelské prostředí. Pro českého klienta je nejspíš nejpříjemnější funkce obchodování prostřednictvím české měny. Široká nabídka kryptoměn, přístup k největším světovým burzám, to jsou předpoklady pro zajímavou spolupráci.

Více informací na https://coinbank.cz/.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Okénko kryptoměny:

17.03.2023  Krach amerických bank je příležitostí pro Bitcoin František Marek (Simplecoin)
14.03.2023  Co je dnes lepší investicí – Bitcoin, zlato, nemovitosti nebo akcie? Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)
07.03.2023  Silvergate, oblíbená kryptografická banka je na pokraji krachu Ing. Zbyněk Kalousek (Coinbank)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688