Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Práce  |  12.01.2023 13:54:21

HAYS: Firmy plánují navýšit mzdy bílým límečkům v letošním roce o 5-10 %. Platy v profesních skupinách

Růst mezd byl v roce 2022 oproti původním předpokladům a okolnostem rychlejší, u kvalifikovaných profesí dosáhl v průměru k 10 %. Z důvodu vysoké inflace navýšily některé firmy v průběhu roku mzdu ve dvou fázích. Jak vyplývá ze Mzdového průzkumu společnosti HAYS [1], která se zaměřuje na nábor specialistů a obsazování kvalifikovaných pracovních míst, s pokračujícím růstem mezd počítají zaměstnavatelé i v letošním roce, nejčastěji se bude pohybovat opět v rozmezí 5-10 %. Až pětina firem plánuje navyšovat mzdy pouze na individuální bázi. Tempo růstu se bude dle sektorů lišit, ale patrně oproti loňskému roku zpomalí.

Energetická krize a válečný konflikt na Ukrajině. To vše se promítá do strategických rozhodování firem a ovlivňuje plánování finančních i lidských zdrojů. Někteří zaměstnavatelé budou nuceni optimalizovat svůj provoz, což může vyústit například v omezení výroby v některých segmentech, v krajním případě pak i relokaci výrobních závodů do levnějších regionů. Recesi se lokální ekonomika nevyhne, ačkoliv její hloubka by neměla být dle predikcí až tak extrémní.

„Zaměstnavatelé jsou vzhledem k obtížné předvídatelnosti dalšího vývoje cen a dostupnosti komodit velmi obezřetní a jejich strategickým cílem pro následující měsíce je především zvýšení obratu a provozního zisku. Největšími komplikacemi, které jim v tomto snažení brání, je nedostatek kvalifikovaného personálu a rostoucí náklady. Poptávka po kvalifikovaných zaměstnancích a specialistech bude proto v příštím roce nadále vysoká a zintenzivní, a to napříč sektory, komentuje Sándor Bodnár, ředitel společnosti HAYS pro Českou republiku a Rumunsko.

Faktory, které zaměstnanci při změně pracovního místa nejčastěji zvažují, kromě mzdy, jsou pracovní náplň na pozici (61%), možnost flexibility a práce z domova (60%), lokalita pracovního místa (33%) a možnosti kariérního rozvoje (31%). Z nabízených benefitů je nejvíce ceněna dovolená navíc (55%), částečný home office (36%), flexibilní pracovní doba (35%) a plný home office (24%). Klíčovou prioritou je tedy rovnováha mezi pracovním a soukromým životem.

Vývoj pracovního trhu a Mzdy ve vybraných oborech

Informační technologie

IT pozice se staly komplexnějšími a ze strany zaměstnavatelů tedy přibývá požadavků na znalost technologií a komunikační dovednosti. Společnosti častěji poptávají odborníky v oblasti datové analytiky a datové vědy, a to napříč odvětvími. Pokračující zájem o vývojáře Java a .NET nadále přetrvává, tyto role patří mezi dlouhodobě nejobsazovanější.

Kandidáti upřednostňují rychlá výběrová řízení a neradi vstupují do náborů obsahujících testování. Trendem jsou “Trial Days”, kdy si obě strany mohou v praxi vyzkoušet, jak jim bude vzájemná spolupráce vyhovovat.

Firmy přehodnocují plánovaný návrat do kanceláří vzhledem k požadavkům zaměstnanců na zachování nastaveného poměru flexibility a práce z domova. Často tak nechávají svým lidem v docházce do zaměstnání volnost.

Průměrný růst mezd v sektoru byl do 5 %, individuálně dle důležitosti role až 10 %. Výraznější plošný nárůst v roce 2023 není plánován, růst bude spíše individuální.

Finance a účetnictví

Nejvyšší poptávka v sektoru je po účetních se znalostí angličtiny a kontrolerech. Vzhledem k rostoucím mzdovým požadavkům kandidátů je u těchto profesí vyšší ochota ke změně, kandidáti však nejsou proaktivní a je třeba je s nabídkou nové příležitosti oslovit.

Firmy častěji poptávají uchazeče pro oblast daní, což výrazně zvýšilo jejich mzdová očekávání. Junioři si žádají až o 40% vyšší mzdu, než je běžné v jiných oblastech sektoru. V loňském roce mzdy rostly o 8-10 %, nejvíce na juniorních a operativních rolích.

Uchazeči očekávají možnost práce z domova alespoň 2 dny v týdnu. Absence HO může být důvodem odmítnutí pozice.

Růst mezd v roce 2023 zpomalí, více se bude opět týkat spíše juniorních rolí a patrně nepřesáhne 7 %. Na seniorních rolích mzdy porostou spíše individuálně.

Bankovnictví

V sektoru pokračuje digitalizace produktů a služeb, což se odrazilo do zúžení pobočkové sítě. Mnoho produktů je ale nadále potřeba konzultovat, digitalizace tedy má svá omezení a poptávka po zaměstnancích zůstává vysoká. Motivace uchazečů pro práci v bankovnictví je ovšem nízká vzhledem k vysokému tlaku na výkon a potřebě certifikací. Hledají se hlavně osobní bankéři a bankéři pro movitou klientelu.

Banky lákají na širokou nabídku benefitů, která je pro sektor typická.

Růst mezd se pohyboval do 10 %, letos zpomalí. Pro oblast Front Office se očekává růst do 5 %, v Back Office porostou mzdy spíše juniorům, a to opět nejvíce o 10 %.

Administrativa, HR

Po stabilizaci trhu po pandemii přibylo podpůrných rolí, zejména v administrativě a event managementu. Společnosti obsazují větší objem juniorních rolí, naráží ale na nedostatek relevantních uchazečů, kteří by odpovídali požadavkům na pozice, a častěji tyto pozice obsazují pomocí externích dodavatelů.

K nejoblíbenějším benefitům patří home office, nejčastěji firmy nabízejí možnost práci z domova 2 dny v týdnu. V případě datových či HR pozic, zejména jsou-li orientované na zahraniční firmy nabízejí i plný home office.

Mzdy rostly až o 10 %, ale převážně na juniorních rolích, zejména na spodních hranicích mezd z důvodu zachování konkurenceschopnosti. Letos mzdy porostou spíše individuálně, předpokládaný průměr je 6 %.

Obchod a marketing

Poptávka po obchodnících je vysoká, firmy hledají zejména uchazeče se zkušenostmi v dané oblasti či s konkrétním produktem.

Trh je nyní oproti předchozím letům otevřený více vztahovým obchodníkům, kteří nabízejí doplňkové a servisní služby stávajícím zákazníkům s cílem zvýšit u nich odběr. Na druhou stranu se na trhu objevily nové společnosti, kde se uplatní business developeři, kteří mají na starosti získávání nových zákazníků.

Z hlediska vidiny perspektivy se uchazeči nejvíce zajímají o práci v IT společnostech.

Nejvýraznější nedostatek kandidátů je v technických oborech, firmy jsou proto otevřeny také absolventům, což znamená vyšší růst mezd u těchto kandidátů.

V marketingu jsou nejpoptávanější odborníci na online a digitální marketing se zkušenostmi.

Nejvyšší růst mezd, obvykle do 10 %, bude v sektorech v E-commerce, logistice či průmyslové automatizaci. Z hlediska pozic se nejvyššího nárůstu dočkají odborníci v online marketingu, business analytice a produktoví manažeři, zde mzdy mohou vyrůst až o 8-13 %.

Výroba a strojírenství

Dopad ekonomické situace na výrobní firmy se velmi liší, ty navázané na východní trhy jsou v krizi, jiné nedokáží uspokojit poptávku, automobilový průmysl spíše stagnuje a vyčkává na další vývoj.

Společnosti často obsazují pozice v oblasti kvality či procesním inženýringu. Změna zaměstnavatele může znamenat na klíčových pozicích požadavek vyšší mzdy až o 20 %.

Roste poptávka po kvalifikovaném personálu ve vývojových centrech – nejčastěji poptávanou pozici je Hardware inženýr se zaměřením na elektro či mechaniku.

Přibývá zaměstnavatelů, kteří se snaží obsadit kvalifikované role ze zahraničních zdrojů – nejčastěji v zemích EU, postupně ale rozšiřují hledání také do třetích zemí.

Plošný růst mezd ve společnostech se obvykle pohybuje v rozpětí 5-10 %, častým trendem je ale navyšování na individuální bázi. V roce 2023 se firmy zaměří více na optimalizace nefinančních benefitů, růst mezd bude jen mírný, častěji opět individuální.

Logistika

Sektor je stále pod tlakem vysokých cen dopravy, energií, rostoucí inflace i situace na Ukrajině.

Pokud by tato situace přetrvávala déle, hrozí potenciální riziko úbytku nových projektů zaměřených na skladování, popřípadě relokace stávajících projektů do levnějších regionů.

Obsazují se především operativní role, role v koordinaci dopravy nebo obchodní pozice. Vzhledem ke snaze firem šetřit náklady vzniká vysoký tlak a roste poptávka po rolích v oblasti zefektivňování procesů, které mají za úkol optimalizaci logistických, výrobních i administrativních procesů, aby byla zachována efektivita a nákladová úspora.

Pokračuje trend robotizace a automatizace – vznikají nové vysoce kvalifikované role, především na pomezí inženýringu a IT.

Plošné navyšování mezd v sektoru nebylo časté a nepřesáhlo 10 %. Na individuální bázi mohl dosáhnout až k 15 %. Predikce růstu pro rok 2023 je opatrnější, pohybuje se okolo 6 %.

Stavebnictví a reality

Stavební trh je velmi živý, zejména v oblasti rezidenčních a logistických projektů, společnosti aktivně nabírají nové zaměstnance napříč trhem.

Problémem je ale nedostatek materiálu, zboží a rostoucí ceny komodit, stejně tak i nedostatek kvalifikovaného personálu. Uchazeči jsou sice za příznivých podmínek ochotni měnit, avšak sami aktivně práci nehledají.

Společnosti poptávají nejčastěji projektové manažery a uchazeče, kteří se orientují v problematice udržitelnosti.

Mzdy v sektoru rostly nejčastěji o 5-8 %, v ojedinělých případech až o 12 %. Část zaměstnavatelů upřednostňuje navyšování mezd na individuální bázi. Komplikací při náborech juniorních uchazečů je významný růst jejich mzdového očekávání (až o 20 %). Růst mezd bude v roce 2023 pokračovat pomalejším tempem, obvykle okolo 6 %. 


Hays plc („ Skupina”) je přední světová společnost v získávání specialistů a poskytování náborových řešení, jako je RPO či MSP. Skupina je expertem v náboru kvalifikovaných, profesionálních a odborných lidí po celém světě, je leaderem na trhu ve Velké Británii, Německu a Austrálii a jedním z leaderů na trhu v kontinentální Evropě, Latinské Americe a Asi . Skupina působí v soukromém i veřejném sektoru, zabývá se vyhledáváním kandidátů na stálý i dočasný pracovní poměr včetně contractingu. K 30. červnu 2022 má Skupina 13,000 zaměstnanců pracujících ve 253 kancelářích ve 32 zemích světa. Finanční rok končící k 30. červnu 2022 vykazuje tyto výsledky:


[1] Mzdový průzkum HAYS 2023. Mzdová data byla získávána v průběhu roku 2022 z databáze společnosti Hays Czech Republic a zohledňují jak nabízenou výši mezd, tak požadavky uchazečů a finální nabídku mzdy při obsazení pozice. Informace o náborových trendech a benefitech vznikla na základě vyhodnocení průzkumu mezi zaměstnanci a zaměstnavateli z října roku 2022. Podrobnější datové šetření probíhalo v říjnu 2022 a zúčastnilo se jej 1051 respondentů z řad zaměstnanců a uchazečů o práci a 523 respondentů z řad zaměstnavatelů působících na českém pracovním trhu. V zaměstnavatelském průzkumu mezi respondenty převažovaly velké (49%) a střední (41%) společnosti. Z hlediska oborů byly zastoupeny nejvíce IT společnosti (17%), Výrobní společnosti (17%) Obchodní společnosti (15%), Engineering a logistika (15%), Finance a bankovnictví (8%), Life Sciences, farmacie a zdravotnictví (8%).K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688