mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  25.12.2022 15:01:00

Podmínky cestování do Číny a návratu do ČR. Od 5. prosince 2022 byla konečně po dvou letech zrušena některá restriktivní opatření

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Číny a návratu do ČR

25.12.2022 / 14:15 | Aktualizováno: 25.12.2022 / 15:01

V tomto článku jsou shrnuta opatření čínských orgánů týkající se cestování a vstupu do Číny. Od 5. prosince 2022 byla konečně po dvou letech zrušena některá restriktivní opatření, došlo k opuštění politiky nulové tolerance kovidu. Nicméně před cestou do Číny zatím zůstává povinné testování, o jehož uznání pro tranzit lze požádat na Velvyslanectví Číny v Praze. Ve vlastním zájmu věnujte pozornost informacím na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze, kde je podrobně vysvětlen elektronický proces žádosti o zelený kód k cestě.

VSTUP NA ÚZEMÍ ČÍNY

Vzhledem k situaci se doporučuje do Číny cestovat pouze v naléhavých a nezbytných případech. Cestování je komplikováno nejen předodletovým testem v ČR a nutností získat zelený kód k cestě, o jehož uznání pro tranzit je nutné požádat před cestou na Velvyslanectví Číny v Praze. Rovněž zůstává popříletová karanténa, od 5. prosince snížená už jen na 5+3 dny. Vzhledem k uvolnění restriktivních cestovních opatření v rámci Číny v současnosti probíhá obrovská a nekontrolovaná koronavirová vlna, miliony občanů jsou nemocní. Uzavření cestovního pojištění, obsahujícího i léčebné výlohy pro případ onemocnění COVID-19, by mělo být samozřejmostí.

Občané ČR, kteří do Číny potřebují cestovat, si musí před cestou požádat o vstupní / pobytové vízum. Rozsah poskytovaných víz je možné zjistit ve Vízovém centru Číny v Praze. Možnosti přestupu před příletem do Číny již nejsou omezeny.

Informace na webových stránkách čínského velvyslanectví v Praze jsou konsolidovány do jednoho souhrnného materiálu, který naleznete zde: Soubor příslušných požadavků na vydání zdravotního kódu/prohlášení o zdravotním stavu osobám, které cestují z České republiky do Číny. Dle poslední verze tohoto oznámení je nutné max. 48 hodin před odletem předložit negativní test RT-PCR, vyplnit Prohlášení o zdravotním stavu a požádat o vyřízení zeleného kódu k cestě, o jehož uznání i pro tranzitní zemi lze požádat.

Před cestou do Číny tedy od 5. prosince 2022 zůstává povinný pouze jeden negativní RT-PCR test. Po příletu do Číny jsou cestující testováni na letišti, odkud jsou následně odvezeni do povinné (nyní už jen 5+3, tzn. 8-denní) karantény v hotelu nebo jiném ubytovacím zařízení. V případě, že bude po příletu do Číny kterýkoli z testů pozitivní, bude cestujícímu umožněno setrvat v hotelu nebo jinému ubytovacím zařízení do doby, než bude jeho test negativní. Vzhledem k poměrně vysokým nákladům na ubytování v karanténě, popř. za výdaje zdravotního ošetření, doporučujeme věnovat velkou pozornost uzavřenému cestovnímu zdravotnímu pojištění před cestou.

Další informace k cestám do zahraničí naleznete v tzv. Rozcestníku na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR.


OČKOVANÉ OSOBY

Požadavky týkající se cesty do Číny pro osoby, které jsou očkovány proti onemocnění COVID-19, již nejsou nijak specifikovány. Nicméně očkování evropskými typy vakcín není dosud v Číně uznáváno, byť je tolerováno (takové očkování se nepromítne v mobilní aplikaci Health Kit a na osoby očkované těmito vakcínami se pohlíží jako na nenaočkované). Jednání o zařazení zahraničních vakcín do Health Kitů cizinců nadále probíhají.

Po vstupu do Číny si musíte aktivovat mobilní aplikaci Health Kit, která je pro každou provincii jiná. Trasovací mobilní aplikace (Green Arrow) byla od 10. prosince 2022 zrušena.


TESTOVANÉ OSOBY

Předodletové testování je nutné do 2 dnů před datem odjezdu do tranzitní země – jde o jeden test RT-PCR. Výsledky testu se nahrávají online prostřednictvím webové adresy uvedené v článku na webových stránkách Velvyslanectví Číny v Praze . Žádost o vystavení zdravotního kódu k cestě je zpracována během pracovních dnů do 6 hodin od podání a mimo pracovní dobu (včetně víkendů a zákonných svátků) během 12 hodin.

Po příletu do Číny budete znovu testováni v průběhu povinné 5+3 -denní karantény. Pokud máte čínskou aplikaci Health Kit, výsledky každého testování jsou do ní ihned nahrány a jsou tak k dispozici pro případnou kontrolu (při vstupu do hotelů, restaurací, památek, sportovišť atd.). Při testování se nerozlišuje mezi osobami očkovanými nebo neočkovanými.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby s prodělaným Covidem již nejsou nijak ostrifikovány, jako tomu bylo až do 5. prosince 2022. Jsou pouze rozlišovány osoby s negativním nebo pozitivním testem.


DĚTI

Kojenci a děti nejsou vyňati z povinnosti testování, tzn. platí pro ně vše výše uvedené jako pro dospělé.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Po příletu do Číny jsou všichni cestující podrobeni prvotní kontrole, včetně měření teploty. Zároveň imigrační úředníci zkontrolují vstupní zdravotní deklaraci (příjezdový formulář), kterou je možné vyplnit:

Při epidemiologickém vyšetření se hodnotí zdravotní stav cestujícího a jeho cestovní historie - k tomu slouží i kontrola přes QR kódy v mobilech.

Po příletu do Číny jsou všichni cestující umístěni do povinné, od 5. prosince 2022 již 5+3 / tedy 8-denní karantény v určeném karanténním středisku (hotelu), a to na vlastní náklady, kde probíhá další kontrolní testování. Karanténní středisko si není možné vybrat. Pokud během pobytu v karanténě bude jeden z testů RT-PCR pozitivní, bude cizinec nucen setrvat v karanténním hotelu až do doby, než bude jeho test negativní. Pouze v případě komplikací bude cizinec přemístěn do zdravotnického zařízení - toto zařízení si však nelze vybrat.

Po ukončení povinné 5-denní karantény v hotelu je doporučeno strávit další 3 dny v domácím pozorování. Karanténa pod dohledem místní komunity již byla prakticky zrušena.

Nastavení karantény ve formátu 5+3 znamená, že pokud cizinec přicestuje přímo do místa, kde má svůj dlouhodobý pobyt v Číně, stráví v hotelové karanténě 5 dnů a poté je propuštěn na 3 dny do domácí karantény. Pokud cizinec přicestuje do jiného místa, než je jeho bydliště v Číně, stráví v povinné popříletové karanténě celých 8 dnů, než je propuštěn k další cestě do místa svého pobytu.

Očkovaní cestující nejsou na příletu do ČLR nijak zvýhodněni, povinnou popříletovou karanténou musí projít všichni. Ke vzájemnému uznávání očkování, resp. očkovacích certifikátů (mezi Čínou a ČR, resp. evropskými zeměmi) dosud nedošlo.

Nošení ochranných roušek na území ČLR zůstává doporučené, na některých místech povinné (například nemocnice a jiná zdravotnická zařízení, obchodní centra či prostory s větší koncentrací osob). Na některých místech je stále požadována kontrola statusu (zelená barva) wechatové zdravotní aplikace (Health Kit) a max. 24-hod. platný negativní test (nemocnice, domovy důchodců, vládní budovy a veřejná místa).


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Při vstupu do obchodů, provozoven služeb, nemocnic a na vyzvání příslušné ostrahy při vstupu do jiných míst veřejného života je požadováno prokázání se zeleným kódem v aplikaci Health Kit, byť od tohoto požadavku se postupně upouští. Většina míst má svůj QR kód, který je nutno do aplikace Health Kit naskenovat. Doporučujeme sledovat nařízení místních orgánů, neboť se v různých místech mohou lišit.

Vnitrostátní doprava: Od počátku prosince 2022 dochází k lavinovitě šířící se pandemii, neboť již nešlo udržet politiku nulové tolerance kovidu. V praxi to znamená, že z rozhodnutí místních úřadů mohou být omezeny dopravní spoje, fungování kurýrních a jiných doručovacích služeb (dodávky zboží mezi provinciemi), ubytování cizinců v hotelech apod. V případě nutných cest po území ČLR doporučujeme registraci ve wechatové aplikaci Health Kit, které jsou však v každé provincii jiné. Díky této aplikaci obdržíte personalizovaný zdravotní QR kód, který by vám po absolvování povinné karantény a negativních výstupních testech měl umožnit snadnější cestování, vstup do úřadů, komerčních budov, obchodních center, restaurací, knihoven, muzeí, galerií, sportovních center, jakož i k použití prostředků hromadné dopravy. Zároveň před cestou doporučujeme s hotelem opakovaně (minimálně telefonicky) prověřit rezervaci a možnost ubytování. Před nastoupením cesty do jiného města či místa v Číně (letecky, vlakem) je zatím stále požadováno předložení negativního RT-PCR testu ne staršího 48 hod.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Vzhledem k uvolnění nulové tolerance vůči této infekci je od počátku prosince 2022 situace dost nepřehledná - doporučuje se proto postupovat podle pokynů místních úřadů.

Při pobytu v Číně proto sledujte každodenní zpravodajství a podle možností se vyhýbejte místům se větším výskytem, která se uzavírají pro běžný pohyb a mohou se v nich pohybovat pouze místní obyvatelé. Vysoce rizikové oblasti jsou uzavřeny do celkové karantény, se zajištěným zásobováním a omezenou možností pohybu.


TRANZIT

Při cestě do Číny je nyní možné využít jakékoli spojení, neboť počet tranzitních míst již není omezen. Tranzitní lety přes území Číny zatím nebyly obnoveny - tedy přes pevninskou Čínu nelze tranzitovat do jiné asijské země.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Informace k cestování po Číně je možné získat na lince 12345, která je provozována 24/7 v anglickém jazyce.

V případě, že se nacházíte na území pevninské Číny mimo své bydliště a potřebujete poradit, můžete kontaktovat také nejbližší konzulární úřad dle místa svého pobytu:

Velvyslanectví ČR v Pekingu (konzulární působnost pro samosprávná města Chongqing, Peking a Tianjin; provincie Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shanxi, Shaanxi, Shandong, Sichuan, Yunnan a autonomní oblasti Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet a Xinjiang) – e-mail: consulate_beijing@mzv.cz

Generální konzulát ČR v Šanghaji (konzulární působnost pro provincie Jiangsu, Zhejiang, Anhui a město Shanghai) – e-mail: shanghai@embassy.mzv.cz


PODROBNÉ INFORMACE

Podrobnosti o zdravotních procedurách po příletu do ČLR naleznete v článku Přílet do ČLR - povinná zdravotní deklarace a testy.


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Před odletem z Číny (resp. před odbavením na mezinárodní let) aerolinie požadují předložení potvrzení o negativním testu RT-PCR, toto potvrzení si musíte nejpozději 2 dny před cestou zajistit. Testy v ČLR jsou zatím prováděny zdarma, existuje široká síť odběrových laboratoří a nemocnic. Výsledky jsou obvykle k dispozici druhý den po odběrech. Pokud potřebujete k cestě papírové potvrzení, cena testu se pohybuje kolem 200 RMB / test.

Počet přestupních míst při návratu z Číny není omezen, nicméně je nutné pozorně sledovat, ve kterých zemích tranzitovat lze bez nutnosti pobytu v karanténě. Informace o možnostech tranzitu a požadavcích vstupu do jednotlivých zemí při využití leteckého spojení naleznete na stránkách Mezinárodní letecké dopravní asociace IATA (v angličtině).

Mezinárodní doprava: Množství letů k cestám do Evropy se postupně rozšiřuje a ceny letenek postupně klesají.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2023

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688