ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  03.10.2022 09:29:04

Demografická ročenka České republiky - 2021

Přílohy

Celá publikace (6 MB)
Všechna data publikace (3,8 MB) ZIP
Metodické poznámky Word PDF

Počet a pohyb obyvatel České republiky v letech 1919–2021
I. Počet a přírůstky obyvatel České republiky v letech 1919–2021 Excel PDF
II. Pohyb obyvatel České republiky v letech 1919–2021 – absolutní údaje Excel PDF
III. Pohyb obyvatel České republiky v letech 1919–2021 – relativní údaje Excel PDF

A. Počet a pohyb obyvatel
A.01 Počet a pohyb obyvatel – absolutní údaje Excel PDF
A.02 Počet a pohyb obyvatel – relativní údaje Excel PDF

B. Sňatky
B.01 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu ženicha Excel PDF
B.02 Sňatky podle místa pobytu, věku a rodinného stavu nevěsty Excel PDF
B.03 Sňatky podle kraje pobytu snoubenců a měsíce sňatku Excel PDF
B.04 Sňatky podle vzájemného věku snoubenců Excel PDF
B.05 Sňatky podle vzájemného věku svobodných snoubenců Excel PDF
B.06 Sňatky podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
B.07 Sňatky podle rodinného stavu a věku snoubenců Excel PDF
B.08 Sňatky podle věku a vzdělání snoubenců Excel PDF
B.09 Sňatky vyššího pořadí podle rodinného stavu ženicha, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku ženicha Excel PDF
B.10 Sňatky vyššího pořadí podle rodinného stavu nevěsty, počtu uplynulých let od zániku předchozího manželství a věku nevěsty Excel PDF
B.11 Sňatky podle vzdělání snoubenců Excel PDF
B.12 Sňatky podle rodinného stavu a rozdílu věku snoubenců Excel PDF
B.13 Sňatky podle ročníku narození snoubenců Excel PDF
B.14 Sňatky podle státního občanství ženicha Excel PDF
B.15 Sňatky podle státního občanství nevěsty Excel PDF

C. Rozvody
C.01 Rozvody podle místa pobytu Excel PDF
C.02 Rozvody podle vzájemného věku manželů Excel PDF
C.03 Rozvody podle věku muže a délky trvání manželství Excel PDF
C.04 Rozvody podle věku ženy a délky trvání manželství Excel PDF
C.05 Rozvody podle délky trvání manželství a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.06 Rozvody podle roku uzavření sňatku a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.07 Rozvody podle věku, pohlaví, počtu předchozích rozvodů a počtu nezletilých dětí Excel PDF
C.08 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny rozvratu na straně muže Excel PDF
C.09 Rozvody podle věkových skupin, délky trvání manželství, počtu nezletilých dětí a příčiny rozvratu na straně ženy Excel PDF
C.10 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství Excel PDF
C.11 Rozvody podle příčiny rozvratu manželství na straně muže a ženy a podle vzdělání Excel PDF
C.12 Rozvody podle vzájemného vzdělání manželů Excel PDF
C.13 Rozvody podle pořadí rozvodu a rozdílu věku manželů Excel PDF
C.14 Rozvody podle státního občanství muže Excel PDF
C.15 Rozvody podle státního občanství ženy Excel PDF

D. Narození
D.01 Narození podle místa pobytu matky Excel PDF
D.02 Narození podle místa pobytu matky, legitimity, pořadí živě narozených a vitality Excel PDF
D.03 Narození podle věku matky, pohlaví, pořadí živě narozených a vitality Excel PDF
D.04 Živě narození podle věku matky, legitimity a pořadí narození Excel PDF
D.05 Živě narození podle pořadí narození a rodinného stavu matky Excel PDF
D.06 Živě narození podle věku a rodinného stavu matky Excel PDF
D.07 Živě narození podle věku a ročníku narození matky, legitimity a pořadí narození Excel PDF
D.08 Narození v manželství podle doby uplynulé od sňatku rodičů, vitality, pohlaví a pořadí živě narozených v nynějším manželství Excel PDF
D.09 Živě narození v manželství podle pořadí narození v nynějším manželství, vzdělání matky, pohlaví a pořadí narození celkem Excel PDF
D.10 Narození podle legitimity, věku otce a věku matky Excel PDF
D.11 Narození v manželství podle věku otce, vitality, pohlaví a pořadí živě narozených v nynějším manželství Excel PDF
D.12 Narození mimo manželství podle věku otce, vitality, pohlaví, rodinného stavu matky a pořadí živě narozených Excel PDF
D.13 Živě narození ve druhém a vyšším pořadí podle doby uplynulé od předchozího porodu, legitimity a zralosti a pořadí narození Excel PDF
D.14 Živě narození podle pohlaví, týdne těhotenství, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.15 Živě narození podle pohlaví, délky dítěte, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.16 Živě narození podle pohlaví, věku matky, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.17 Živě narození podle pohlaví, pořadí narození, legitimity a porodní hmotnosti Excel PDF
D.18 Živě narození v manželství podle vzdělání matky, pořadí narození a vzdělání otce Excel PDF
D.19 Živě narození mimo manželství podle vzdělání matky, pořadí narození a vzdělání otce Excel PDF
D.20 Narození podle vitality, legitimity, pořadí živě narozených a měsíce narození Excel PDF
D.21 Porody a narození z dvojčat a trojčat podle pohlaví a věku matky Excel PDF
D.22 Porody a narození z dvojčat a trojčat podle pohlaví, vitality a legitimity Excel PDF
D.23 Živě narození podle státního občanství dítěte, pohlaví, legitimity a pořadí Excel PDF
D.24 Živě narození podle státu narození rodičů, pohlaví, legitimity a pořadí Excel PDF
D.25 Živě narození podle věku a státu narození matky Excel PDF
D.26 Mrtvě narození podle, pohlaví, rodinného stavu matky, vzdělání matky, týdne těhotenství, délky dítěte, porodní hmotnosti dítěte a věku matky Excel PDF

E. Potraty
E.01 Potraty podle místa pobytu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.02 Potraty podle věku ženy, rodinného stavu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.03 Potraty podle vzdělání ženy, státního občanství ženy, počtu živě narozených dětí ženě, rodinného stavu ženy a druhu potratu Excel PDF
E.04 Potraty podle stáří plodu, měsíce potratu a druhu potratu Excel PDF
E.05 Umělá přerušení těhotenství podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě narozených dětí ženě Excel PDF
E.06 Umělá přerušení těhotenství vdaných žen podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě narozených dětí ženě Excel PDF
E.07 Umělá přerušení těhotenství svobodných žen podle věku ženy, vzdělání ženy, pořadí a počtu živě narozených dětí ženě Excel PDF

F. Zemřelí
F.01 Zemřelí podle místa pobytu Excel PDF
F.02 Zemřelí podle pohlaví, velikostních skupin obcí, krajů a věku Excel PDF
F.03 Zemřelí podle věku, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
F.04 Zemřelí podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu Excel PDF
F.05 Zemřelí podle státního občanství, státu narození, měsíce úmrtí, vzdělání, pohlaví a věku Excel PDF
F.06 Zemřelí podle pohlaví, věku a místa úmrtí Excel PDF
F.07 Zemřelí podle pohlaví, příčiny smrti a místa úmrtí Excel PDF

G. Zemřelí podle příčiny smrti
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) Word PDF
Příčiny smrti podle desáté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10) - zemřelí do 1 roku Word PDF
G.01 Zemřelí podle pohlaví, velikostních skupin obcí, krajů a příčiny smrti Excel PDF
G.02 Zemřelí podle pohlaví, věku a příčiny smrti Excel PDF
G.03 Zemřelí podle pohlaví, měsíce úmrtí a příčiny smrti Excel PDF
G.04 Zemřelí do 1 roku podle pohlaví, věku a příčiny smrti Excel PDF
G.05 Zemřelí podle podrobného seznamu příčin smrti, pohlaví a věku Excel PDF
G.06 Zemřelí podle vnější příčiny smrti, pohlaví a věku Excel PDF

H. Stěhování
H.01 Vnitřní a zahraniční stěhování podle velikostních skupin obcí, regionů soudržnosti, krajů, okresů a pohlaví Excel PDF
H.02 Vnitřní stěhování – přistěhovalí muži podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.03 Vnitřní stěhování – přistěhovalé ženy podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.04 Vnitřní stěhování – vystěhovalí muži podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.05 Vnitřní stěhování – vystěhovalé ženy podle regionů soudržnosti, krajů, okresů a věku Excel PDF
H.06 Vnitřní stěhování – přistěhovalí podle krajů a rodinného stavu Excel PDF
H.07 Vnitřní stěhování – vystěhovalí podle krajů a rodinného stavu Excel PDF
H.08 Vnitřní stěhování podle věku, měsíce stěhování, rodinného stavu a druhu stěhování Excel PDF
H.09 Vnitřní stěhování mezi kraji podle pohlaví Excel PDF
H.10 Obrat a saldo vnitřního stěhování mezi kraji podle pohlaví Excel PDF
H.11 Vnitřní stěhování mezi okresy Excel PDF
H.12 Zahraniční stěhování podle věku a pohlaví Excel PDF
H.13 Zahraniční stěhování podle rodinného stavu, měsíce stěhování a pohlaví Excel PDF
H.14 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkové skupiny – přistěhovalí Excel PDF
H.15 Zahraniční stěhování podle státního občanství, pohlaví a věkové skupiny – vystěhovalí Excel PDF

I. Bilance obyvatel a analytické ukazatele
I.01 Věkové složení obyvatel podle pohlaví Excel PDF
I.02 Věkové složení obyvatel podle pohlaví a typu urbanizace (k 31. 12. 2021) Excel PDF
I.03 Věkové složení obyvatel podle krajů – obě pohlaví Excel PDF
I.04 Věkové složení obyvatel podle krajů – muži Excel PDF
I.05 Věkové složení obyvatel podle krajů – ženy Excel PDF
I.06 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – muži (k 31. 12. 2021) Excel PDF
I.07 Věkové složení obyvatel podle rodinného stavu – ženy (k 31. 12. 2021) Excel PDF
I.08 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných mužů Excel PDF
I.09 Jednovýchodné tabulky sňatečnosti svobodných žen Excel PDF
I.10 Míry plodnosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.11 Míry potratovosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.12 Míry indukované potratovosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.13 Míry samovolné potratovosti podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.14 Míry ukončených těhotenství podle věku žen, typu urbanizace a krajů (na 1000 žen) Excel PDF
I.15 Míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, typu urbanizace a krajů (na 1000 obyvatel) Excel PDF
I.16 Podrobné úmrtnostní tabulky – muži Excel PDF
I.17 Podrobné úmrtnostní tabulky – ženy Excel PDF
I.18 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – muži Excel PDF
I.19 Podrobné úmrtnostní tabulky, venkov – ženy Excel PDF
I.20 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – muži Excel PDF
I.21 Podrobné úmrtnostní tabulky, město – ženy Excel PDF
 
Demografické ročenky (pramenná díla)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 03.10.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688