Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Akcie ve světě  |  04.08.2022 09:21:57

Moderna zveřejnila výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí 2022 a aktuální podnikatelské plány

 • Tržby za druhé čtvrtletí 2022 ve výši 4,7 miliardy USD; čistý zisk podle GAAP ve výši 2,2 miliardy USD a zředěný zisk na akcii podle GAAP ve výši 5,24 USD
 • Společnost opětovně poukazuje na záruky předběžného nákupu vakcín na rok 2022 v objemu přibližně 21 miliard USD
 • Společnost oznámila nový plán zpětného odkupu akcií v objemu 3 miliard USD
 • Společnost má čtyři vakcíny proti infekčním chorobám ve fázi 3 a koncem letošního roku očekává data ze studií proof-of-concept v oblasti vzácných onemocnění a imunoonkologie

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), biotechnologická společnost, která je průkopníkem na poli léků a vakcín na bázi informační RNA (mRNA), 3. srpna 2022 zveřejnila výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí účetního roku 2022 a aktuální podnikatelské plány.

„Dnešní zisky jsou výrazem silného výkonu ve druhém čtvrtletí s tržbami ve výši 10,8 miliardy dolarů za první polovinu roku. Nadále máme uzavřené kupní smlouvy s předpokládaným plněním v roce 2022 v objemu přibližně 21 miliard USD. Vzhledem k pevnému finančnímu postavení a obchodní dynamice dnes oznamujeme, že představenstvo schválilo nový program zpětného odkupu akcií za 3 miliardy dolarů,“ uvedl generální ředitel společnosti Moderna Stéphane Bancel.

Moderna má navzdory zpomalující se ekonomice a výzvám v biotechnologickém průmyslu jedinečné postavení, které jí zaručuje platforma pro zvýšení rozsahu a rychlosti ve výzkumu nových léků, silná bilance s hotovostí v objemu 18 miliard dolarů a stále rostoucí energický tým více než 3 400 lidí zapálených pro věc. Budoucnost Moderny nikdy nebyla tak optimistická jako nyní – plánujeme proto další investice i růst. Právě teď máme čtyři vakcíny proti infekčním chorobám ve fázi 3 a koncem letošního roku očekáváme data ze studií proof-of-concept v oblasti vzácných onemocnění a imunoonkologie. Aktivně pracujeme na přípravě registrace nových produktů, aby pomohly pacientům a podpořily další růst. Nadále zaznamenáváme významný vědecký a obchodní impuls – je to pro nás vzrušující doba.“

Finanční výsledky za druhé čtvrtletí 2022

 • Tržby: celkové tržby činily 4,7 miliardy USD a 10,8 miliardy USD za tři měsíce a šest měsíců končící 30. červnem 2022 v porovnání se 4,4 miliardami USD a 6,3 miliardami USD za stejná období v roce 2021. Hlavním tahounem růstu tržeb v roce 2022 byl zvýšený objem prodeje vakcíny společnosti vůči onemocnění COVID-19. Objem prodeje produktů za druhé čtvrtletí roku 2022 činil 4,5 miliardy USD, tj. nárůst o 334 milionů USD (8 %) ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Hlavní příčinou nárůstu byla vyšší průměrná prodejní cena daná kombinací různých zákazníků. Objem prodeje produktů za šest měsíců končících 30. června 2022 činil 10,5 miliardy USD, tj. nárůst o 4,5 miliardy USD (76 %) ve srovnání se stejným obdobím roku 2021. Důvodem nárůstu byl zvýšený prodej vakcíny společnosti vůči onemocnění COVID-19.
 • Náklady na prodej: náklady na prodej za druhé čtvrtletí roku 2022 činily 1,4 miliardy USD (30 % prodeje produktů) včetně licenčních poplatků třetím stranám ve výši 157 milionů dolarů. Náklady na prodej jako procento prodeje produktů za druhé čtvrtletí roku 2022 vzrostly o 12 procentních bodů z 18 % ve stejném období v roce 2021. Součástí nákladů jsou odpisy zásob související s produkty COVID-19 ve výši 499 milionů USD, které překročily nebo překročí schválenou dobu použitelnosti, a dále ztrátu z pevných nákupních závazků ve výši 184 milionů USD a náklady na nevyužitou externí výrobní kapacitu ve výši 131 milionů USD. Jde o náklady způsobené podstatným omezením předpokládaných dodávek iniciativě COVAX a odkladem dodávek dalším zákazníkům, zejména Evropské unii.
 • Náklady na výzkum a vývoj: náklady na výzkum a vývoj činily 710 milionů USD a 1,3 miliardy USD za tři měsíce a šest měsíců končící 30. červnem 2022 v porovnání se 421 miliony USD a 822 miliony USD za stejná období v roce 2021. Hlavním důvodem nárůstu nákladů v roce 2022 byl nárůst nákladů na provádění klinických hodnocení, personálních nákladů a nákladů na poradenské a externí služby.
 • Prodejní, všeobecné a administrativní náklady: prodejní, všeobecné a administrativní náklady činily 211 milionů USD a 479 milionů USD za tři měsíce a šest měsíců končící 30. červnem 2022 v porovnání se 121 milionem USD a 198 miliony USD za stejná období v roce 2021. Hlavní příčinou nárůstu výdajů v roce 2022 byly rostoucí distribuční poplatky a marketingové náklady, pokračující investice do digitalizace, personální náklady a dar v hodnotě 50 milionů USD, který obdržela Charitativní nadace Moderna v prvním čtvrtletí 2022.
 • Rezerva na daň z příjmu: sazba daně činila 11 % a 13 % za tři měsíce a šest měsíců končící 30. červnem 2022 v porovnání s 9 % a 7 % za stejná období v roce 2021. Hlavním důvodem navýšení v roce 2022 byla kladná položka účetně vykázaná v roce 2021 v souvislosti s rozpuštěním opravné položky k většině odložených daňových pohledávek. Daň z příjmu za druhé čtvrtletí 2022 činila 277 milionů USD. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 tak došlo k poklesu o 6 milionů USD způsobenému především nižším příjmem před zdaněním a částečně kompenzovanému zvýšenou daňovou sazbou. Daň z příjmu činila 849 milionů USD za šest měsíců končících 30. června 2022. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 tak došlo k nárůstu o 527 milionů USD způsobenému především vyšším příjmem před zdaněním a zvýšenou daňovou sazbou.
 • Čistý zisk: čistý zisk činil 2,2 miliardy USD a 5,9 miliardy USD za tři měsíce a šest měsíců končící 30. červnem 2022 v porovnání s 2,8 miliardami USD a 4,0 miliardami USD za stejná období v roce 2021.
 • Zisk na akcii: zředěný zisk na akcii činil 5,24 USD a 13,85 USD za tři měsíce a šest měsíců končící 30. červnem 2022 v porovnání s 6,46 USD a 9,30 USD za stejná období v roce 2021.
 • Hotovostní pozice: hotovost, peněžní ekvivalenty a investice ke 30. červnu 2022 a 31. prosinci 2021 činily 18,1 miliardy USD a 17,6 miliardy USD.
 • Čistá hotovost z provozních činností: čistá hotovost z provozních činností za šest měsíců končících 30. června 2022 činila 3,1 miliardy USD ve srovnání se 7,0 miliardami USD za stejné období roku 2021. V roce 2022 tak došlo ke snížení čisté hotovosti z provozních činností, a to především v důsledku výnosů účetně vykázaných jako výnosy příštích období převyšující přijaté zálohy od zákazníků a zvýšených plateb daně z příjmu, částečně kompenzovaných zvýšeným prodejem produktů a vyšším inkasem pohledávek.
 • Hotovost použitá na pořízení majetku a vybavení: hotovost použitá na pořízení majetku a vybavení za šest měsíců končících 30. června 2022 činila 219 milionů USD ve srovnání se 65 miliony USD za stejné období roku 2021. Nárůst byl způsoben především obchodním růstem společnosti.
 • Hotovost použitá na zpětné odkupy kmenových akcií: hotovost použitá na zpětné odkupy kmenových akcií za šest měsíců končících 30. června 2022 činila 1,9 miliardy USD. Do čtvrtého čtvrtletí roku 2021 Moderna neprováděla žádné zpětné odkupy akcií. Od konce třetího čtvrtletí roku 2021 do konce druhého čtvrtletí roku 2022 společnost zpětně odkoupila 16 milionů ks akcií. Tím snížila počet kmenových akcií v oběhu ze 405 milionů ks na 392 milionů ks, což více než kompenzovalo 3 miliony ks kmenových akcií emitovaných v souvislosti s kapitálovou náhradou za toto období.

Finanční rámec 2022

 • Předběžné kupní smlouvy: objem předběžných kupních smluv společnosti Moderna na prodej produktů s plánovaným termínem dodání v roce 2022 činí přibližně 21 miliard USD. Součástí je nedávno zveřejněná dohoda s americkou federální vládou na 70 milionů dávek (s možností 4 milionů pediatrických dávek) a úprava o dávky, které iniciativa COVAX kvůli nedostatku poptávky dosud nezadala. Moderna předpokládá, že ve druhém pololetí budou tržby z prodejů ve čtvrtém čtvrtletí vyšší než ve třetím čtvrtletí, a to z důvodu termínů registrace aktualizovaných vakcín společnosti Moderna vůči onemocnění COVID-19 a souvisejícímu náběhu výroby nových produktů.
 • Náklady na prodej: u nákladů na prodej vyčíslených jako procento prodeje produktů se předpokládá pohyb v rozmezí kolem 25 %. V případě dalších poplatků v důsledku aktualizací produktů mohou dosáhnout vyšších hodnot blížících se 30 %.
 • Náklady na výzkum a vývoj a prodejní, všeobecné a administrativní náklady: předpokládá se, že se celoroční náklady budou pohybovat kolem 4 miliard USD.
 • Sazba daně: společnost předpokládá, že se daňová sazba bude celoročně pohybovat v rozmezí od 10 do 15 %.
 • Kapitálové výdaje: objem kapitálových investic v roce 2022 se plánuje v rozmezí od 0,6 do 0,8 miliard USD.
 • Plán zpětného odkupu akcií: představenstvo společnosti schválilo plán dalšího zpětného odkupu akcií v objemu 3 miliard USD v srpnu 2022 k zajištění návratu nadbytečného kapitálu akcionářům. Předchozí miliardový plán zveřejněný v srpnu 2021 byl zcela splněn ke konci ledna 2022. Dále probíhá plnění plánu zpětného odkupu akcií v objemu 3 miliard USD zveřejněného v únoru 2022, u kterého dosud zbývá ke splnění přibližně 1 miliarda USD.


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Akcie ve světě:

Út 13:56  Akcie Rivianu rostou o 8.0% v premarketu X-Trade Brokers (XTB)
Út 13:31  Support zafungoval, hlásí akcie námořních dopravců LNG Tomáš Novotný (UP forum)
Út 11:30  Európske indexy vzrástli o viac ako 2 % X-Trade Brokers (XTB)


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688