mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  11.06.2022 18:08:00, aktualizováno 13.06.2022 22:39:00

Cestování do USA, návrat do ČR a Covid-19 - Od neděle 12. června 2022 ruší americká strana povinnost mít při leteckých cestách do USA negativní test na COVID-19.

COVID-19: AKTUÁLNÍ PODMÍNKY CESTOVÁNÍ DO USA A NÁVRATU DO ČR

01.05.2022 / 23:00 | Aktualizováno: 13.06.2022 / 22:39


Občané ČR mohou nyní cestovat do USA přímo ze zemí schengenského prostoru, ale jen v případě, že jsou plně očkováni.

S účinností od neděle 12. června 2022 ruší americká strana povinnost mít při leteckých cestách do USA negativní test na COVID-19.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny na portálu americké hygienické správy CDC v následujícím článku:

Rescission: Requirement for Negative Pre-Departure COVID-19 Test Result or Documentation of Recovery from COVID-19 for all Airline or Other Aircraft Passengers Arriving into the United States from Any Foreign Country


Test je ovšem i nadále doporučený. Zrušení povinnosti mít negativní test proto nelze vykládat tak, že cestovatel má ve všech případech automaticky právo cestovat bez něho.

Je třeba mít na paměti, že při dlouhých mezikontinentálních letech se riziko přenosu nákazy zvyšuje. Pokud tedy máte symptomy onemocnění nebo jste v posledních dnech měli pozitivní test či jste byli ve styku s nemocnou osobou, cestovat nemůžete. Odpovědnost je v těchto případech na cestovateli.

CDC proto každému doporučuje absolvovat test co nejblíže k času odletu (nejdéle tři dny předem).

Je to uvedeno v článku s názvem CDC Rescinds Order Requiring Negative Pre-Departure COVID-19 Test Prior to Flight to the US.


Povinnost být plně očkován zůstává plně v platnosti!

Prověřte si rovněž předem, jaké podmínky uplatňuje stát tranzitu a letecká společnost, se kterou budete cestovat.

Tuto stránku upravíme v návaznosti na změny na portálu americké hygienické správy CDC.Do USA je tak za splnění uvedených podmínek i během pandemie možné krátkodobě cestovat za účelem turistiky, soukromé návštěvy či jednoduché obchodní cesty v rámci bezvízového programu na základě elektronického souhlasu ESTA. Pokud ovšem cestujete za jiným účelem, musíte mít vízum USA.

Ke sdělování oficiálních informací o podmínkách cestování občanů ČR do USA je příslušné Velvyslanectví USA v Praze, na jehož webové stránce je k dispozici článek Updated Requirements for Air Travelers to the U.S. due to COVID-19.

Seznam všech zastupitelských úřadů USA ve světě se nachází na portálu USEmbassy.gov.

Velmi užitečným zdrojem informací o koronaviru i o podmínkách cestování je v USA portál americké federální hygienické správy, která se nazývá The Centers for Disease Control and Prevention (dále jen CDC). Na tomto portálu je i samostatná kapitola o cestování s názvem TRAVEL.

Doporučujeme projít si na uvedeném portálu nejprve obecný článek s názvem Travel to and from the United States, který slouží i jako rozcestník.

Informace na webu našeho velvyslanectví o podmínkách cestování do USA jsou proto určeny k základní orientaci v této problematice. Velvyslanectví není oprávněno potvrzovat, zda cestující splňuje podmínky ke vstupu na území USA ani zda jeho doklady jsou dostatečné.

V případě nejasností proto doporučujeme kontaktovat zejména leteckou společnost, se kterou budete cestovat. Splnění podmínek totiž kontroluje personál letecké společnosti, a to nejen před nástupem do letadla směřujícího do USA, ale zpravidla již při prvním odbavení na letišti.

Zejména dbejte, aby Váš digitální certifikát EU COVID byl platný po celou dobu pobytu v USA a platil až do předpokládaného návratu do ČR. Jestliže Váš digitální certifikát EU COVID již nebude platný, nelze zaručit, že Vaše odbavení na letištích proběhne hladce.

Dbejte též, aby Vaše cestovní pojištění zahrnovalo i krytí v případě onemocnění způsobené koronavirem.

Všem cestovatelům doporučujeme před odjezdem do zahraničí registraci v aplikaci DROZD.


VSTUP NA ÚZEMÍ USA

OČKOVANÉ OSOBY

Dne 25. října 2021 podepsal prezident USA J. Biden prohlášení s názvem A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-?19 Pandemic.

Prohlášení se vztahuje na cizince, kteří přilétají do USA letecky za účelem přechodného pobytu.

Cizinci, kteří nejsou plně očkováni, mají s účinností od 8. listopadu 2021 vstup do USA zakázán.

Výjimek je velmi málo a jsou upraveny v článku 3 prohlášení (Sec. 3. - Scope of Suspension and Limitation on Entry).

Prohlášení současně s účinností od 8. listopadu 2021 ruší cestovní restrikce zavedené 14. 3. 2020 a obnovené prohlášením prezidenta č. 10143 ze dne 25. ledna 2021 vůči cestujícím, kteří přijíždějí do USA přímo ze zemí schengenského prostoru. Současně se ruší i restrikce vůči cestujícím z Brazílie, Číny, Indie, Íránu, Irska, Jihoafrické republiky a Velké Británie.

Prováděcí předpisy k problematice očkování vydává ředitel CDC.

Očkování nemusí mít děti do 18 let věku.

Na portálu CDC se uvádí, že pro přicestování jsou uznávány vakcíny schválené americkou lékovou agenturou FDA a dále též vakcíny schválené k nouzovému použití Světovou zdravotnickou Organizací (WHO).

Seznam všech vakcín uznávaných pro přílet do USA je uveden na portálu CDC v článku Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers. V tomto článku je též uvedena definice plně očkované osoby.

Všechny vakcíny schválené k použití v České republice by tedy měly být pro přicestování do USA dostatečné.

Potvrzení o očkování může mít listinnou či digitální podobu. V citovaném článku se též výslovně udává, že jsou uznávány Digitální certifikáty EU COVID.

V článku se též uvádí, že je vhodné mít i doporučenou posilující dávku. Posilující dávka ovšem prozatím není formální podmínkou pro přílet do USA. Pokud ovšem doporučenou posilující dávku nemáte, platí jiná doporučení, jak se chovat po příletu do USA. Prostudujte si proto článek Travel to and from the United States, konkrétně část nazvanou "If you are fully vaccinated but not up to date with your vaccines".

Find out what is required to board a flight to the United States – Vaccine Type


TESTOVANÉ OSOBY

V článku CDC s názvem Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 se přímo nerozlišují RT-PCR a antigenní testy a podmínky platnosti by tedy měly být stejné.

Obecně se používá anglický výraz "viral test". Jeho definice je obsažena v uvedeném článku v části Frequently Asked Questions - Test and Vaccination Documentation Requirements - záložka „What types of SARS-CoV-2 test are acceptable under the Order“. Z definice je patrné, že jsou uznávány RT-PCR testy i antigenní testy.

Výsledek testu může mít listinnou či digitální podobu.


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Místo negativního testu lze předložit tzv. dokumentaci o vyléčení, kterou tvoří dva doklady:

1. výsledek pozitivního testu, který není starší než tři měsíce, a současně

2. písemnou lékařskou zprávu o vyléčení z onemocnění COVID-19 v posledních třech měsících.

Oba dokumenty se označují jako DOCUMENTATION OF RECOVERY.

Lékařská zpráva musí splňovat podmínky stanovené v článku Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19. Náležitosti jsou popsány v záložce What if I recently recovered from COVID-19?

Zpráva musí být na hlavičkovém papíře zdravotnického zařízení a musí obsahovat:

  • přesné osobní údaje cestujícího, které odpovídají údajům v jeho cestovním pase,
  • potvrzení, že dotyčná osoba je vyléčena a může cestovat,
  • datum,
  • podpis lékaře a jeho kontaktní údaje (plné jméno, adresa a telefonní číslo).

Doporučujeme mít zprávu v angličtině, neboť ji budou při odbavení kontrolovat pracovníci letecké společnosti nejen v ČR, ale i v jiných státech.

Upozorňujeme, že lékařská zpráva nenahrazuje povinnost být plně očkován, a to ve smyslu amerických předpisů. Nahrazuje pouze negativní test.

V případě nejasností doporučujeme kontaktovat leteckou společnost, se kterou budete cestovat.

DĚTI

Očkování nemusí mít děti do 18 let věku.

Negativní test na COVID-19 je povinný pro všechny cestující od dvou let věku.

Pokud jde o podmínky testu dětí, prostudujte si též článek Frequently Asked Questions on COVID-19 Vaccinations and Testing for International Travel. Zde se uvádí, že pokud je to možné, doporučuje se provedení testu i u dětí do dvou let věku.Odpovědi na často kladené otázky k problematice očkování a testování

Rozcestník informací k cestování na portálu CDCPŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ


Vstupy a výstupy cizinců jsou standardně registrovány prostřednictvím formuláře I-94.

Pokud cestujete letecky, nemusíte se o jeho vyplnění vůbec starat, neboť splnění této povinnosti automaticky zajišťuje letecká společnost.

Bude od Vás však požadováno vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti (Attestation). Splnění této povinnosti zajišťují zpravidla rovněž letecké společnosti.

Pokud budete cestovat vozidlem z Kanady či Mexika, seznamte se s následující kapitolou s názvem PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC S KANADOU A MEXIKEM.Kontrolu shora uvedených dokladů provádí letecká společnost, a to nejen před nástupem do letadla směřujícího do USA, ale zpravidla již při prvním odbavení na letišti. Pozorně se proto předem seznamte s pokyny všech leteckých společností, se kterými budete cestovat, a poskytněte jim předepsané informace.

Zejména v zemích mimo Evropskou unii se s dotazy na to, jaké certifikáty o očkování a provedeném testu vydané v dané zemi budou uznávány a které instituce v těchto zemích jsou oprávněny je vydávat, je nutné se obracet na leteckou společnost, neboť ta bude provádět jejich kontrolu.


PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC S KANADOU A MEXIKEM


Do USA lze z Kanady i Mexika přicestovat letecky v rámci bezvízového programu USA, tedy na základě elektronického schválení cesty (ESTA).

Od 8. listopadu 2021 mohou plně očkované osoby překračovat též pozemní hranice, a to i za účelem turistiky. V tomto případě není ESTA nezbytná.

Upozorňujeme však, že vstupy a vycestování cizinců se v USA registrují prostřednictvím formuláře I-94 (Arrival and Departure Record). Ten může mít elektronickou či papírovou podobu. V případě překročení pozemních hranic proto volte záložku: Visiting the U.S. & Arriving via a Land Border?

ESTA - Traveling to U.S. by land (cbp.gov)

CBP-coronavirus (COVID-19) -Traveling from Canada or Mexico Frequently Asked Questions

Informace Velvyslanectví ČR v Kanadě

Land border restrictions for travel to the United States

Velvyslanectví USA v Mexiku


Dne 29. listopadu 2021 nabylo účinnosti prohlášení prezidenta USA, podle něhož mají do USA zakázán vstup cizinci, kteří v posledních 14 dnech pobývali na území některých afrických zemí. Jedná se o tyto státy: Botswana, Jihoafrická republika, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zimbabwe.
PODMÍNKY PO PŘÍLETU DO USA


Po příletu do USA by i plně očkované osoby měly podstoupit další test, a to mezi 3. a 5. dnem po příletu. Plně očkované osoby se však musí podrobit pětidenní domácí karanténě jen v případě, že výsledek testu je pozitivní.

Odběrová místa v USA. Kde mohu v USA získat test?

V USA je povinné nošení ochrany dýchacích cest ve všech veřejných dopravních prostředcích a na letištích, nádražích a zastávkách.

Pokud hodláte cestovat mezi jednotlivými státy v USA, prostudujete si článek Domestic Travel During the COVID-19 Pandemic na portálu CDC.

V jednotlivých státech USA mohou platit pravidla odlišná. Příslušné informace jsou zveřejněny na webové stránce vlády příslušného státu, kterou naleznete na portálu USA.gov (odkaz Governor). Další užitečný rozcestník naleznete i na portálu CDC v článku Health Department Directories.

Pravidla pro námořní výletní lodě lze nalézt v článku CDC s názvem COVID-19 and Cruise Ship Travel.

Upozornění

Oficiální webové stránky amerických odborných autorit v některých případech uvádějí, že určitý postup je doporučen. V této souvislosti upozorňujeme, že americká právní kultura klade podstatně větší důraz na osobní odpovědnost každého jednotlivce, než je tomu v evropských zemích. Doporučení odborné autority tedy není možné vykládat v tom smyslu, že je zcela na libovůli cestovatele, zda se doporučeným postupem bude řídit.

Velvyslanectví není oprávněno potvrzovat, že doporučení amerických odborných autorit není nutno respektovat a že jejich případné porušení nebude mít žádné právní následky.POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM V USA

V případě nákazy nebo v případě, že pociťujete její příznaky, postupujte dle návodu na portálu CDC s názvem What to Do If You Are Sick.

V takovém případě je v první řadě nezbytné se izolovat a co nejdříve telefonicky informovat Vašeho praktického lékaře či nejbližší zdravotnické zařízení.

Prostudujte si též samostatný článek s názvem COVID-19: ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.

V případě závažného zhoršení zdravotního stavu volejte nouzovou linku 911.TRANZIT

Dle americké praxe je i pouhý letecký tranzit přes mezinárodní letiště v USA, při kterém cestující neopustí prostor letiště, vždy považován za vstup na území USA.

Občan ČR tak musí splnit všechny shora uvedené podmínky a musí tedy vždy též mít i ESTU nebo platné vízum (vízum typu C). Při vyplňování žádosti o ESTU uveďte do kolonky adresa v USA "IN TRANSIT" - viz návod v kapitole Who Needs to Apply for ESTA - ZDE.

Dbejte ovšem také, aby byl Váš očkovací certifikát platný i při návratu do ČR přes USA. Jestliže Váš certifikát nebude v ČR již platný, nelze zaručit, že Vám bude vstup do USA při zpáteční cestě umožněn.UŽITEČNÉ KONTAKTY


AMERICKÉ INSTITUCE

Nouzová telefonní linka: 911

Velvyslanectví USA v Praze
Na webu Velvyslanectví USA v Praze je k dispozici článek Information on Travel Restrictions (FAQ)

Zastupitelské úřady USA ve světě

Americká federální hygienická správa se nazývá Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC).

Americká pohraniční služba se nazývá U.S. Customs and Border Protection. Prostudujte si nejprve kapitolu Často kladené otázky. Místní pracoviště naleznete v odkazu Locate a Port of Entry. Při potížích volejte informační linku CBP.

Imigrační služba se nazývá U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Příslušné pracoviště lze vyhledat v článku Field offices.

Ministerstvo zdravotnictví v každém unijním státu lze vyhledat pomocí portálu USA.gov v kapitole State & Territorial Health Department Websites.

Dále doporučujeme sledovat následující webové stránky:

Ministerstva zahraničních věcí

Evropské komise
PODMÍNKY NÁVRATU DO ČESKÉ REPUBLIKY

Přehled podmínek návratu do České republiky


Samotné vycestování z území USA není z pohledu amerických předpisů nijak omezeno.

Je však třeba respektovat podmínky leteckých společností, všech tranzitních států i státu destinace.

Potřebné informace naleznete též v Rozcestníku informací k cestování do ostatních států.

Odběrová místa v USA. Kde mohu v USA získat test?

Vláda ČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Český COVID PORTÁL
TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC

V tomto samostatném článku jsou k dispozici informace určené cizincům, kteří hodlají cestovat do ČR z USA.
V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE TEN ÚŘAD, V JEHOŽ OBVODU SE NACHÁZÍTE

ČR má v USA čtyři hlavní pracoviště:

Velvyslanectví ve Washingtonu DC, E-mail: Con.Washington@mzv.czNouzová linka

Generální konzulát v Chicagu, E-mail: consulate_chicago@mzv.czNouzová linka

Generální konzulát v Los Angeles, E-mail: losangeles@embassy.mzv.czNouzová linka

Generální konzulát v New Yorku, E-mail: cs.ny@mzv.cz, Nouzová linka

Ve své korespondenci vždy uveďte údaje týkající se osoby, která se nachází v USA:

Jméno a příjmení:
Telefon:
Místo pobytu v USA:
Pobytový titul v USA: (ESTA, druh víza, trvalý pobyt):
Adresa bydliště v ČR:
E-mail:


Abecední seznam států USA a jejich příslušnosti k uvedeným českým zastupitelským úřadům v USA najdete zde.


Do působnosti Velvyslanectví ČR ve Washingtonu spadá:

AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Portoriko
Jamajka
Antigua a Barbuda

přílohy


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Cestování:

Čt   0:00  Odstartoval 14. ročník výstavy Má vlast cestami proměn Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
St 10:16  Informace pro poutníky do Říma mzv.cz (MZv ČR)
Út 12:18  Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu rostou Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Po 18:40  EasyJet znižuje počet letov X-Trade Brokers (XTB)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688