ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  09.06.2022 09:09:03

Struktura mezd zaměstnanců v Praze v roce 2021

9. 6. 2022

Průměrná hrubá měsíční mzda v Praze v roce 2021 dosáhla podle strukturální mzdové statistiky na 50 494 , což je o 23,8 % vyšší hodnota než v České republice jako celku a nejvíce ze všech krajů. Průměrná hrubá měsíční mzda mužů byla v Praze o čtvrtinu vyšší než u žen. Meziročně došlo k navýšení průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze o 6,1 %. Medián mezd se v hlavním městě v roce 2021 rovnal 41 096 , u mužů 44 250  a u žen 38 386 . Pražský medián mezd byl o 16,9 % vyšší než celorepublikový.

Průměrná hrubá měsíční mzda

Podle strukturální mzdové statistiky dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda České republiceroce 2021 na 40 777 , u mužů na 43 785  a u žen na 37 125 .
České republice tedy průměrná hrubá měsíční mzda žen tvořila pouze 84,8 % průměrné hrubé měsíční mzdy mužů.
Praharoce 2021 s celkovou průměrnou hrubou měsíční mzdou 50 494  přesáhla celorepublikový průměr o 23,8 %. Tato hodnota byla tradičně nejvyšší v celé zemi.
Meziročně se zvýšila průměrná hrubá měsíční mzda v Praze o 2 892  (6,1 %), v porovnání s rokem 2019 o 10 % (4 606 ).
Průměrná hrubá měsíční mzda mužů dosáhla v Praze v roce 2021 na 55 744 , což je o 25,3 % více (11 238 ) než průměrná hrubá měsíční mzda žen. Průměrná hrubá měsíční mzda mužů vzrostla meziročně o 6,3 % (3 301 ), u žen o 6 % (2 531 ).
Druhou nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu pobírali v roce 2021 zaměstnanci ve Středočeském kraji (40 585 ), následoval kraj Jihomoravský (40 308 ). Ostatní kraje zůstaly pod hodnotou čtyřiceti tisíc korun, nejvíce zaostával z hlediska hrubé průměrné měsíční mzdy kraj Karlovarský (35 611 ).

Obrázek 1: Průměrná hrubá měsíční mzda podle pohlaví v hl. m. Praze v letech 2012-2021


Ve všech krajích České republiky pobíraly ženy o několik tisíc nižší hrubou průměrnou měsíční mzdu než muži. Vysoké rozdíly mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou mužů a žen měly kromě hlavního města i kraje Středočeský (muži o 20,5 % více než ženy) a Jihomoravský (muži o 19,6 % více). Nejméně se průměrná hrubá měsíční mzda mezi pohlavími lišila v kraji Karlovarském (muži jen o 9,5 % více). Průměrná hrubá měsíční mzda se meziročně zvýšila ve všech krajích, ve většině z nich výrazněji u žen.

Medián mezd

Lépe vypovídá o skutečné mzdové úrovni ukazatel medián mezd, který není zatížen extrémními hodnotami. Medián mezd České republiceroce 2021 dosáhnul na 35 169 , u mužů na 37 070  a u žen na 32 800 . Meziročně je to celkově o 5,9 % (1 974 ) více, u mužů o 5,8 % (2 019 ) a u žen o 6,1 % (1 874 ) více.
V Praze dosáhnul medián mezdroce 2021 celkově na 41 096 , u mužů na 44 250  a u žen na 38 386 . I medián mezd byl v Praze ze všech krajů nejvyšší, republikový medián přesáhnul o 16,9 % (5 927 ).

Obrázek 2: Medián hrubých mezd podle pohlaví v hl. m. Praze v letech 2012-2021


Medián mezd v Praze vzrostl meziročně o 6,1 % (2 364 ), u mužů o 6,8 % (2 822 ), u žen o 6,1 % (2 223 ). Při porovnání s rokem 2019 došlo k celkovému nárůstu o 9 % (3 377 ).
Druhý nejvyšší medián mezd měl Středočeský kraj (35 983 ), nad 35 tisíc se dostaly i  kraje Plzeňský a Jihomoravský. Žebříček uzavíral s nejnižší hodnotou opět kraj Karlovarský (31 961 ). U mužů se medián mezd v jednotlivých krajích bez započtení Prahy pohyboval mezi 33 604  a 38 405 , u žen mezi 29 842  a 33 166 .

Při porovnání obou ukazatelů je patrné, že v Praze byla v roce 2021 průměrná hrubá měsíční mzda o 22,9 % (9 398 ) vyšší než medián mezd. U mužů je rozdíl mezi těmito dvěma ukazateli tradičně nápadně výraznější, než je tomu u žen. Průměrná hrubá měsíční mzda mužů byla v roce 2021 oproti jejich mediánu mezd vyšší o 26 % (11 494 ), u žen pouze o 15,9 % (6 120 ). Druhý největší rozdíl mezi průměrnou hrubou měsíční mzdou a mediánem mezd byl v Jihomoravském kraji (14,8 %), nejnižší v kraji Pardubickém (10 %) a v Kraji Vysočina (10,3 %).

Obrázek 3: Medián hrubých mezd a průměrná hrubá mzdakrajíchroce 2021

Hlavní součást průměrné hrubé měsíční mzdy tvořila ve všech krajíchroce 2021 její základní složka. V hl. m. Praze byl podíl základní složky mzdy s 68,3 % nejvyšší v republice, nejnižší naopak v krajích Královéhradeckém, Zlínském a v Kraji Vysočina (všechny 64,4 %). Podíl prémií a odměn ve výši 14,81 % byl v Praze naopak druhý nejnižší (po Karlovarském kraji), nejvyšší byl v kraji Zlínském (17,27 %). Nejnižší z celé republiky byly v Praze podíly náhrad mzdy (11,68 %), příplatků za přesčas (0,37 %) i příplatků ostatních (4,58 %).

Průměrné mzdy v hlavních třídách zaměstnání klasifikace CZ-ISCO

Ve většině hlavních tříd zaměstnání dle klasifikace zaměstnání CZ-ISCO byly nejvyšší průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze.
Nejvyšší průměrné hrubé měsíční mzdy pobírala skupina řídících pracovníků, kam patří nejvyšší státní úředníci, představitelé samosprávy, nejvyšší představitelé společností a řídící pracovníci ze všech oborů národního hospodářství. Řídící pracovníci v Praze pobírali v roce 2021 průměrnou hrubou měsíční mzdu ve výši 111 739 , následoval kraj Středočeský (90 969 ). Naproti tomu řídící pracovník ve Zlínském kraji si přišel v průměru jen na 72 052  hrubého měsíčně.
Specialisté v Praze vydělávali průměrně 67 542  hrubého měsíčně, naopak v Pardubickém kraji pouze 48 821 .
Nejlépe v porovnání se zbytkem České republiky na tom byli i pražští Techničtí a odborní pracovníci (48 274 ) nebo Úředníci (35 846 ).
Pražští Pracovníci ve službách a prodeji dostávali v roce 2021 ve své třídě zaměstnání třetí nejvyšší průměrnou hrubou měsíční mzdu v republice (30 281 ). Hůře byli v Praze hodnoceni Řemeslníci a opraváři (34 561 ), kteří se octli z celorepublikového pohledu až na čtvrtém místě. Nejhorší bylo postavení pražských Pomocných a nekvalifikovaných pracovníků, kteří měli ve své třídě v porovnání s ostatními kraji druhou nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzduČeské republice (22 982 ). Naopak nejlépe byla tato kategorie zaměstnanců odměňována v Karlovarském kraji, kde jejich průměrná hrubá měsíční mzdaroce 2021 dosáhla na 25 502 . Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci v hlavním městě navíc nedosáhli ani na polovinu průměrné hrubé měsíční mzdy v Praze.
Nejrychlejší byl v Praze meziroční nárůst hrubé průměrné měsíční mzdy u skupiny Obsluha strojů a zařízení, montéři – o 7,8 % (2 540 ). V absolutním vyjádření se stejně jako v předchozím roce nejvíce navýšila průměrná hrubá měsíční mzda skupině řídících pracovníků – o 3 784 .

Obrázek 4: Průměrná hrubá mzda v Praze v roce 2021 podle klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

Údaje ze strukturální mzdové statistiky vychází z databází výběrového šetření Informační systém o průměrném výdělku MPSV (ISPV), které pokrývá mzdovou sféru, a z administrativního zdroje Informační systém o platu a služebním příjmu (ISP) Ministerstva financí, který plošně pokrývá platovou sféru. Průměrná mzda zaměstnance v daném roce je vypočtena poměřením s jeho placenou dobou, tedy počtem měsíců, za které mzdu či náhradu mzdy skutečně pobíral, odečtena je doba nemocí a dalších neplacených nepřítomností v práci za daný rok.  Vzhledem ke způsobu zjišťování podávají údaje ze strukturální mzdové statistiky informace jak o průměrných mzdách, tak o mediánu mezd. Údaje jsou zjišťovány podle pohlaví a jsou tříděny podle povahy vykonávaného zaměstnání zařazené v klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO).

Údaje nelze srovnávat s výsledky statistických šetření ČSÚ v podnicích, kde se zjišťuje celkový objem mzdových prostředků a ten je poměřován evidenčním počtem zaměstnanců podniku, v němž jsou však zahrnuti i zaměstnanci nemocní nebo s neplacenou nepřítomností kratší než 4 týdny.

Více k metodice lze nalézt v publikaci Struktura mezd zaměstnanců - 2021 | ČSÚ (czso.cz) v části „Úvod“.

Podrobné vysvětlení rozdílu mezi průměrnou mzdou a mediánem mezd najdete zde: Ostře sledovaná mzda – průměr a medián | Statistika&My (statistikaamy.cz)

Kontakt:

Martina Kuřitková

Oddělení informačních služeb Krajské správy ČSÚ v hl. m. Praze

Tel.: 274 054 163

E-mail: martina.kuritkova@czso.cz

 

 


Přílohy

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy v roce 2020

Více zpráv k tématu Mzdy


Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Pá 16:08  Index ISM v průmyslu poklesl ČSOB-Dealing (ČSOB-Dealing)
Pá 15:48  ČNB nadále brání oslabování koruny (Komentář) (1.7.2022) Investiční bankovnictví (Komerční banka)
Pá 15:33  Analýza a obchodní tipy pro pár EUR/USD 1. července InstaForex (InstaForex)
Pá 15:29  V červnu si rozpočet připsal druhý letošní přebytek Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688