mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  27.05.2022 11:08:00

Pravidla pro vstup do Bavorska z Česka - od 1.6.2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší.

Pravidla pro vstup do Německa z Česka s ohledem na opatření přijatá vůči SARS-CoV-2

27.05.2022 / 09:30 | Aktualizováno: 27.05.2022 / 11:08

Cestující z České republiky, kteří dovršili 12 let věku, musí při vstupu na území Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2 při případné kontrole. Aktuálně platné pravidlo pro doklad o prodělané infekci v SRN: pozitivní test na COVID-19 musel být proveden minimálně před 28 dny a maximálně před 90 dny. Pro získání statusu plně očkovaného jsou u vakcíny Johnson & Johnson nutné 2 dávky očkování. Tato pravidla platí do 31.5.2022. Výjimka z této povinnosti platí pro jednodenní pobyty v SRN z ČR v rámci příhraničního styku (max. 24 hodin), včetně tranzitu (max. 24 hodin) přes území Německa do jiného státu (pouze v případě, že cestující nepobýval v posledních 10 dnech v jiné zemi, kterou Německo považuje za vysoce rizikovou či tzv. virovou).

Spolková vláda SRN rozhodla, že od 1.6.2022 se povinnost disponovat potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu na území Německa ruší. V platnosti však zůstanou omezení pro vstup na území Německa v případě, že by v budoucnu byla nějaká země či oblast zařazena na seznam oblastí s nebezpečnou mutací viru (Virusvariantengebiet).

S účinností od 9.4.2022 byla zrušena všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území České republiky po předchozím pobytu v zahraničí.

VSTUP NA ÚZEMÍ BAVORSKA (NĚMECKA)

Všechny osoby, které dovršily 12 let věku, cestující z České republiky musí při vstupu do Německa disponovat potvrzením o bezinfekčnosti, tj. platí povinnost předložit při případné kontrole při vstupu na území Německa potvrzení o negativním výsledku testu, nebo potvrzení o dokončeném očkování, nebo o prodělané infekci SARS-Cov-2. Výjimka z této povinnosti platí pro jednodenní pobyty do 24 hodin v rámci příhraničního styku, včetně tranzitu (max. 24 hodin) přes území Německa do jiného státu (pouze v případě, že cestující nepobýval v posledních 10 dnech v jiné zemi, kterou Německo považuje za vysoce rizikovou či tzv. virovou). To neplatí pro letecký tranzit, u kterého je třeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Doporučuje se ověřit si podmínky přepravy při tranzitu hromadnou dopravou (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy.

Nařízení o vstupu do Německa v souvislosti s nebezpečím infekce koronaviru SARS-Cov-2 jsou zveřejněna na stránce Spolkového ministerstva zdravotnictví SRN.

OČKOVANÉ OSOBY

Německo uznává doklad o ukončeném očkování (tj. min. 14 dní po podání poslední dávky). Pro vstup do země stačí 2 dávky stejné očkovací látky nebo 2 různých očkovacích látek. Nestačí tedy jedna dávka vakcíny Johnson & Johnson. Je potřeba přeočkování vakcínou Johnson & Johnson, nebo BionTech/Pfizer či Moderna. Platnost dvou dávek očkování je zkrácena na 270 dnů (9 měsíců). Druhá dávka očkování platí až po 14 dnech od podání. Posilující třetí dávka platí ihned od podání po neomezenou dobu. Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (aktuálně očkovací látky BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Novavax). Od 1.6.2022 budou též akceptovány další očkovací látky uznávané Světovou zdravotnickou organizací (WHO): Sinova, Sinopharm a Coronavac od čínských výrobců a Covaxin od indického výrobce.

TESTOVANÉ OSOBY

Uznává se lékařské potvrzení či výsledek testu na SARS-CoV-2 osvědčující, že daná osoba není nakažená (antigenní či PCR test). Testování musí být provedeno nejvýše 48 hod. před příjezdem, příp. může přepravce přijmout doklad o negativním PCR testu ne starším než 48 hodin před začátkem přepravy, doklad o testu musí být v německém, anglickém, španělském, italském či francouzském jazyce a je třeba ho uchovat a na výzvu předložit po dobu 10 dnů od příjezdu.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Uznává se potvrzení o prodělané nemoci SARS-CoV-2, přičemž doklad musí být v německém, anglickém, francouzském, italském nebo španělském jazyce a musí se opírat o pozitivní PCR test, od jehož provedení uplynulo min. 28 dní a max. 90 dnů.

DĚTI

Děti mladší 12 let věku nemusí při cestě do Německa dokládat potvrzení o bezinfekčnosti.

PENDLEŘI

Pendleři jsou vyjmuti z povinnosti předložit doklad o bezinfekčnosti.

Transportní personál (osoby služebně přepravující zboží či jiné osoby) je z povinnosti prokázat bezinfekčnost vyňat, pokud v posledních 10 dnech nepobýval v zemích s nebezpečnou mutací viru ("Virusvariantengebiet").

PŘÍJEZD Z VYSOCE RIZIKOVÉ ZEMĚ NEBO ZE ZEMĚ S NEBEZPEČNOU MUTACÍ VIRU (OD 03.03.2022 SE NETÝKÁ ČESKÉ REPUBLIKY)

Zůstává povinnost registrace pro osoby, které v posledních 10 dnech před příjezdem do Německa pobývaly na území vysoce rizikové země nebo v oblasti s nebezpečnou mutací viru. Seznam vysoce rizikových oblastí a oblastí s nebezpečnými mutacemi viru je pravidelně aktualizován na stránkách Institutu Roberta Kocha. V současnosti se na seznamu nevyskytuje žádná země. V budoucnosti mohou být na seznam zařazeny země, v nichž se objeví nebezpečnější varianta, než je omikron. RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Informationen zur Ausweisung internationaler Risikogebiete durch das Auswärtige Amt, BMG und BMI. Neočkované osoby či osoby, které neprodělaly v posledních 3 měsících infekci SARS-Cov-2, by musely po příjezdu z těchto zemí do Německa do 10denní karantény, kterou by bylo možné předčasně ukončit od 5. dne negativním antigenním či PCR testem. Děti mezi 6 – 12 rokem věku by mohly předčasně ukončit 5denní karanténu ihned po příjezdu negativním testem. Pro neočkované děti, které ještě nezavršily 6 let věku, se karanténa neuplatní po příjezdu z vysoce rizikových oblastí či země s nebezpečnou mutací viru.

Povinná digitální registrace příjezdu do Německa na adrese: https://www.einreiseanmeldung.de bude platit pro cestující z vysoce rizikových oblastí nebo z rizikových oblastí s nebezpečnou mutací viru.

Cestující do SRN budou muset disponovat potvrzením o úspěšné registraci (tzn. vytisknout si email, který je po registraci zaslán na danou emailovou adresu, nebo mít toto potvrzení digitálně). Očkované či uzdravené osoby nahrají svůj certifikát o očkování či prodělané nemoci ve formátu PDF do aplikace přes příjezdový formulář.

Před cestou do Německa prostředkem dopravní společnosti bude muset daný přepravce vyřízení digitální registrace zkontrolovat. Potvrzení o úspěšné registraci bude nutné mít při vstupu do země u sebe a na vyžádání ho předložit přepravci nebo orgánu pověřenému policejní kontrolou na hranicích. Pokud nebylo ve výjimečném případě možné digitální registraci provést, bude muset být provedena náhradní registrace písemnou formou Náhradní příjezdový formulář (PDF, 231 KB) Náhradní příjezdový formulář - německy (PDF, 227 KB). V tomto případě bude třeba do 24 hodin po příjezdu provést registraci online nebo písemný formulář zaslat poštou na: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, 69990 Mannheim. COVID-19: entry and quarantine regulations in Germany - Federal Foreign Office (auswaertiges-amt.de). V případě cesty vlakem nebo lodí může být registrace provedena v dopravním prostředku během cesty.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Protipandemická opatření jsou v gesci jednotlivých spolkových zemí (např. pravidla pro nošení roušek/FFP2 respirátorů), které s ohledem na vývoj infekce přijímají svá vlastní nařízení. Rozcestník s podrobnými informacemi 16 spolkových zemí je k nalezení zde.

Obecně platí v Německu povinnost nošení respirátorů (FFP2) již jen ve veřejné dopravě, nemocnicích, u lékaře a v pečovatelských zařízeních. Některé obchody, restaurace, kulturní a sportovní zařízení mohou nošení respirátoru stále vyžadovat.

V případě, že je v některých okresech Německa situace z epidemiologického hlediska horší, může místní samospráva přijmout dodatečná ochranná opatření.

Aktuálně platná opatření v Bavorsku naleznete zde

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě, že je cestující dán německými úřady do karantény, musí se řídit pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt). Náklady na karanténu si musí hradit dotyčný cestující sám (např. ubytování v hotelu, strava po dobu karantény apod.) za předpokladu, že nebude lékařem diagnostikována nemoc. Karanténu lze ukončit v souladu s pokyny místně příslušného úřadu (Gesundheitsamt) nejdříve po 5 dnech negativním antigenním nebo PCR testem. Osoby, které přišly do kontaktu s nakaženou osobou, nemají povinnost zůstat v karanténě, nicméně se doporučuje omezit osobní kontakty a denně se testovat na přítomnost koronaviru.

TRANZIT

Pro průjezd (max. 24 hodin) přes Německo nepotřebují mít cestující potvrzení o bezinfekčnosti, pokud v posledních 10 dnech nepobývali v zemích s nebezpečnou mutací viru ("Virusvariantengebiet"). Toto neplatí pro letecký tranzit, u kterého je třeba doložit potvrzení o bezinfekčnosti. Doporučuje se ověřit si podmínky přepravy při tranzitu přes Německo (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) předem přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy.

Osoby, které přilétají z vysoce rizikové země (netýká se České republiky), nemusí mít registraci, jestliže Německem pouze projíždějí bez zbytečných odkladů (tranzitují).

Osoby přijíždějící do Německa ze země s nebezpečnou mutací viru musí mít negativní PCR test ne starší než 48 hodin před začátkem přepravy bez ohledu na očkování či uzdravení z COVIDu 19. Německé úřady mohou nařídit provedení dalšího PCR testu po příjezdu do SRN ze země s nebezpečnou mutací viru.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Velvyslanectví Berlín, konzulární úsek, Wilhelmstrasse 44, 10117 Berlin
Konzulární působnost pro Braniborsko, Mecklenburg-Vorpommern, Dolní Sasko, Šlesvicko-Holštýnsko, Berlín, Hamburk, Brémy, Hesensko a Severní Porýní-Vestfálsko

Tel.: 004930/226380, nouzová linka: 0049 170 247 9956

Sasko: Generální konzulát České republiky, Erna-Berger-Str. 1, D 01097 Drážďany
Působnost úřadu: konzulární pro spolkové země Sasko, Durynsko, Sasko-Anhaltsko.
Tel.: 0049-351 65 56 711, nouzová linka: 0049171/7672601.

Bavorsko: Generální konzulát České republiky, Libellenstr. 1, 80939 München

Působnost úřadu: Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sársko a Porýní-Falc

Tel.: 0049 89 / 9583 72 32, nebo 0049 89 / 9583 72 43, nouzová linka: 0049 172 812 14 84.

NÁVRAT DO ČESKA

Od 9.4.2022 se veškerá protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí ruší. Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, nebo prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak).

Souhrnné informace k cestování do všech států světa naleznete na stránkách COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz).

 

Generální konzulát ČR v Mnichově

Generální konzulát ČR v Drážďanech

Generální konzulát ČR v Düsseldorfu

Velvyslanectví SRN v Praze

Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie COVID

 

 

přílohy

Náhradní příjezdový formulář - 230 KB PDF (Acrobat dokument) 12.11.2021
https://www.mzv.cz/file/4481922/ersatzmitteilung_einreise___en_data.pdf

Náhradní příjezdový formulář - německy - 226 KB PDF (Acrobat dokument) 12.11.2021
https://www.mzv.cz/file/4482260/Ersatzmitteilung___Einreise___DE.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Cestování:

Čt   0:00  Odstartoval 14. ročník výstavy Má vlast cestami proměn Královéhradecký (kr-kralovehradecky.cz)
St 10:16  Informace pro poutníky do Říma mzv.cz (MZv ČR)
Út 12:18  Příjmy z mezinárodního cestovního ruchu rostou Tisková zpráva (Tisková zpráva)
Po 18:40  EasyJet znižuje počet letov X-Trade Brokers (XTB)
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688