mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  11.04.2022 10:59:00

Podmínky cestování na Maltu a návratu do ČR - Od 11. dubna je nutno splnit dvě podmínky pro cestu na Maltu - formulář PLF a EU certifikát

COVID19 – aktuální podmínky cestování na Maltu a návratu do ČR

11.04.2022 / 11:00 | Aktualizováno: 11.04.2022 / 10:59

Malta na stránkách ministerstva zdravotnictví upozorňuje, že cestovní opatření podléhají změnám v krátkém časovém předstihu a mohou se lišit vůči jednotlivým zemím. Proto doporučujeme sledovat odkazy na maltské oficiální stránky, které uvádíme níže.Od 11. dubna je nutno splnit dvě podmínky pro cestu na Maltu - formulář PLF a EU certifikát o: očkování/uzdravení/negativním testu - antigen 48h nebo PCR 72h. - podrobně viz níže.

VSTUP NA ÚZEMÍ MALTY

Od 11. dubna 2022 platí:

Malta vyžaduje před vstupem na své území splnit dvě podmínky:

1. Všichni cestující si musí před cestou vyplnit Eu PLF formulář link zde: https://app.euplf.eu/#/ .

2. EU certifikát o:

Očkování: EU certifikát za očkování je pro Maltu platný od 15. dne – do 270 dne od druhé dávky nebo neomezeně po třetí dávce. Pro osoby do 18 let toto časové omezení neplatí.

Negativním testu může být antigenní do 24h nebo PCR do 72h provedený uznanými laboratořemi (ne domácí testy či testy ze slin).

Potvrzení o prodělané nemoci Covid nesmí být starší 180 dní od prvního pozitivního testu a takový cestující nesmí přijet dříve než 15. den od nákazy a zároveň se musí prokázat negativním PCR testem ne starším 72h.

Očkování musí být provedeno vakcínou uznanou EMA a musí být kompletně ukončen očkovací cyklus, od nějž musí uplynout lhůta 14 dní. Uznávané vakcíny jsou: Comirnaty [Pfizer], Jannsen [Johnson & Johnson], Spikevax [Moderna], Vaxzevria [AstraZeneca]).

Děti a mládež - viz níže.

V případě pochybností doporučujeme vaše doklady ověřit s vašim dopravcem.

Cestující by EU certifikát měli ukázat před vstupem do letadla, pokud se tímto neprokáží, bude jim odmítnuta služba.

 

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně - doporučujeme prostudovat zvláště letíte-li přes jiné země:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

Pokud cestující přijíždí ze zemí označených Maltou jako bezpečné, ale bude jim naměřena teplota, budou podrobeni testu.

Žádost o výjimky: Malta aktuálně zpřísnila podmínky pro udělení výjimky z karantény ze zdravotních důvodů (s výjimkou těhotenství). Nově by mělo být možné výjimku udělit pouze v případech, kdy osoba prodělala po první dávce očkování těžkou anafylaktickou reakci, vyžadující lékařský zásah. Přesto můžete zkusit o výjimku zažádat, činí se tak na e-mailovou adresu: "covid19.health@gov.mt.". Do předmětu e-mailu uvést "EXEMPTION REQUEST a Vaše jméno a příjmení". K e-mailu se připojuje potvrzení v anglickém jazyce od Vašeho lékaře. Toto potvrzení by mělo obsahovat alespoň Vaše jméno, příjmení, dále popisnou informaci, proč nemůžete být očkováni a případně nejbližší možný termín, kdy byste očkováni být mohli a samozřejmě razítko a podpis lékaře a označení lékařského zařízení. Pokud by Vaší žádosti maltská strana vyhověla, obdržíte od inspektora veřejného zdraví potvrzení o výjimce, jehož kopii musíte předložit spolu s dalšími náležitostmi při kontrole na letišti.
Pokud byste výjimku nedostali nebo si o ni nezažádali, musíte podstoupit čtrnáctidenní karanténu v jednom z karaténních hotelů. Cena za pobyt je 100 euro za jednu noc, včetně snídaně.

Osoby, které nemohou podstoupit očkování ze zdravotních důvodů (zahrnuto i těhotenství) - vždy ale nutno doložit potvrzením, někdy též e-mailem, musí mít test PCR provedený do 72hodin před vstupem na Maltu - podrobnosti zde: https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx.
Požádat o výjimku lze na adrese: covid19.health@gov.mt.

Po obnovení cestování na Maltu doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jimi. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

 

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 


OČKOVANÉ OSOBY


EU certifikát za očkování je pro Maltu platný od 15. dne – do 270 dne od druhé dávky nebo neomezeně po třetí dávce. Pro osoby do 18 let toto časové omezení neplatí.

V případě třetí dávkyočkování na MT platnost od 15. dne.

 


TESTOVANÉ OSOBY

Negativní test může být antigenní do 24h nebo PCR do 72h provedený uznanými laboratořemi (ne domácí testy či testy ze slin).

Pro testování na Maltě:

Na antigenní test se lze objednat on-line buď kdekoliv na Maltě, test nesmí být starší 24 hod.:

https://rapidscreeningmalta.com/?gclid=Cj0KCQjwxdSHBhCdARIsAG6zhlXQz_XhIyv-27H1Uba88E8zOIpxfqebSV0rbN2edxu64VNmalbPrxkaAvs9EALw_wcB

nebo rovněž on-line na Maltském mez. letišti před odletem:

https://www.swabbingmalta.com/

 


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Potvrzení o prodělané nemoci Covid nesmí být starší 180 dní od prvního pozitivního testu a takový cestující nesmí přijet dříve než 15. den od nákazy a zároveň se musí prokázat negativním PCR testem ne starším 72h.


DĚTI


Děti a mládež:

do 6 let mohou cestovat s očkovanými rodiči bez omezení, tj. bez testů, rodiče vyplní PLF formulář;

od 6-11 let musí mít PCR test 72h nebo EU certifikát o očkování;

od 12 let a více platí stejné podmínky jako pro dospělé (pokud jej nemají, musí mít test PCR 72h a podstoupit 14 denní karanténu).

Do 18 let není platnost očkovacího certifikátu po dvou dávkách omezena jako u dospělých.

 


 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Všichni cestující si musí před cestou vyplnit Eu PLF formulář link zde: https://app.euplf.eu/#/ .

 


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

https://www.visitmalta.com/en/info/new-covid-19-updates/

Od 7. 2. 2022 není zapotřebí prokázat se „očkovacím“ certifikátem pro návštěvu restaurace, snack baru či klubu.

Od 14. 2. 2022 certifikát není vyžadován pro vstup do baru, posilovny, lázní, bazénů, kina a divadla. Nutnost prokázat se certifikátem o ukončeném očkování nicméně bude i nadále v platnosti pro cestování, vstup sportovní utkání, herna a kasina, noční kluby ad.

Od 14.3.22 není povinnost nosit roušky vně, je nutno je nosit uvnitř a ve shlucích osob.

Od 10.4.22 není nutno prokazovat se certifikátem o očkování ani uvnitř, pokud jsou místa k sezení. Nošení roušek nebylo zrušeno.

 


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Podmínky karantény na MT: doba karantény je 10 dní pro očkované bez symptomů, pokud se prokáží negativním testem, mohou po 7 dnech karanténu ukončit. Neočkované osoby nebo mladší 5 let mají karanténu 14 dnů. Řiďte se pokyny lékařů.

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/quarantine.aspx

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) má informovat orgány tzv. Covid Helpline na čísle 111 nebo mailem na covid19health@gov.mt, kde obdrží další pokyny. Turista, u něhož bude zjištěna nákaza Covidem, bude vyzván k domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude maltskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci (i na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 


TRANZIT

Ze zakázaných zemí nebo ze zemí tmavě červených nelze přes Maltu transitovat.

Země cestovního koridoru a země s rizikem a podmínky vstupu podrobně - doporučujeme prostudovat, zvláště letíte-li přes jiné země:

https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx

 


UŽITEČNÉ KONTAKTY

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 0636095739; 0636095745, 0636095741.

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

Pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 335 310450

PODROBNÉ INFORMACE

Zde se nachází aktuální informace a opatření pro turisty: https://www.visitmalta.com/en/covid-19/

Podrobně k opatřením na Maltě v anglickém jazyce na protecting-yourself.aspx

Informace ke karanténě na stránkách MZdr https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx
Pro informace ohledně karantény lze využít email na adresu quarantine.covid19@gov.mt?.?

Statistika vývoje viz. covid-19-infographics.aspx

Ministerstvo zahraničí Malty https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/Pages/COVID-19-Info.aspxPODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:

https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářPřečtěte si také:Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat, Cookies

 

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688