mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  07.04.2022 16:37:00

Podmínky cestování do Chorvatska a návratu do ČR - občané EU budou od soboty 09.04.2022 moci vstupovat bez COVID certifikátu

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Chorvatska a návratu do ČR

07.04.2022 / 16:30 | Aktualizováno: 07.04.2022 / 16:37

Vynikající zprávy z tiskové konference chorvatského Krizového štábu ze dne 07.04.2022:
v důsledku zlepšující se epidemiologické situace můžeme očekávat, že občané EU budou od soboty 09.04.2022 do Chorvatska moci vstupovat bez povinnosti prokazovat se EU COVID certifikátem!

Do té doby platí níže uvedené podmínky vstupu a ochranná opatření.

VSTUP NA ÚZEMÍ CHORVATSKA

Pravidla pro vstup do Chorvatska jsou průběžně novelizována formou jednotlivých Rozhodnutí štábu civilní ochrany. Poslední rozhodnutí, které upravuje podmínky vstupu bylo zveřejněno 31.03.2022.

Platnost současného rozhodnutí byla stanovena do 15. dubna 2022.

Délka platnosti EU digitálního COVID certifikátu o očkování dvěma dávkami je stanovena na 270 dní a platnost antigenních testů pro vstup do země na 24 hodin. Platnost EU digitálních COVID certifikátů v případě osob, které přijaly posilovací dávku vakcíny, je i nadále časově neomezena.

I nadále platí, že čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitálním COVID certifikátem (potvrzujícím očkování, testování nebo prodělanou nemoc COVID).


OČKOVANÉ OSOBY

Do Chorvatska mohou vstoupit čeští občané, kterým byl vydán EU COVID certifikát na základě očkování anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

  1. Předložení potvrzení ne staršího než 270 dní o očkování proti COVID-19 druhou dávkou některé z vakcín, které se aplikují v členských státech EU (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm nebo Novavax) nebo vakcíny, kterou k rychlému užití schválila WHO (Covishield, Covaxin, Sinovac) za předpokladu, že od přijetí druhé dávky uběhlo více jak 14 dní; nebo potvrzení ne staršího než 270 dní o očkování jednou dávkou v případě, že se jedná o očkovací látku, která se podává jen v jedné dávce (Janssen), přičemž od přijetí této jedné dávky uplynulo 14 dní
  2. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Gamaleya, Sinopharm nebo Novavax nebo vakcíny, kterou k rychlému užití schválila WHO (Covishield, Covaxin, Sinovac) s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo více jak 14 dní a méně jak 270 dní.

TESTOVANÉ OSOBY

Do Chorvatska mohou vstoupit čeští občané, kterým byl vydán EU COVID certifikát na základě testování (RT - PCR nebo antigenní test) anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

  1. Negativní výsledek PCR testu (ne staršího 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
  2. Negativní výsledek antigenního testu (ne staršího 24 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Do Chorvatska mohou vstoupit čeští občané, kterým byl vydán EU COVID certifikát na základě prodělané nemoci COVID-19 anebo pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících podmínek:

  1. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dni ale ne před více jak 180 dní
  2. Lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19

DĚTI

Děti mladší 12 let (11,99 let) při vstupu do Chorvatska nemusí splňovat podmínku bezinfekčnosti (nemusí disponovat EU COVID certifikátem, potvrzením o očkování/testování/prodělané nemoci COVID-19). Děti mladší 12 let do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče / opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Je doporučené, aby všichni přicevstovavší předem vyplnili epidemiologický formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Během pobytu v Chorvatsku musí přicestovavší osoby dodržovat pravidla stanovená Chorvatským ústavem veřejného zdraví, což zahrnuje především:

  • omezení kontaktů s jinými osobami na nutné minimum a minimalizovat riziko přenosu viru;

Odpovědi na časté dotazy týkající se vstupu do Chorvatska Ministerstvo vnitra Chorvatské republiky zpracovalo v anglickém a německém jazyce a tyto informace jsou dostupné na jejich webových stránkách v kategorii UZG COVID. Upozorňujeme pouze, že překlady novel pravidel vstupu nemusí být okamžitě zveřejněny.

Městská hromadná doprava funguje standardním způsobem, jen je povolený počet cestujícíh ve vozidle snížen. Vnitrostátní doprava funguje v omezeném režimu.

Ve všech prostředcích veřejné dopravy (včetně trajektů) je přikázána povinnost nošení roušky/ústenky/respirátoru.

V platnosti zůstává povinné nošení roušek ve veřejných vnitřních prostorech, včetně prostředků hromadné dopravy; roušku tak musí nosit:
- zaměstnanci v obchodech a zákazníci během pobytu v prodejně;
- zaměstnanci v pohostinství, kteří vstupují do kontaktu s hosty nebo jsou zapojeni do přípravy a roznášení jídla a nápojů;
- hosté v pohostinských zařízeních, pokud nesedí na svých místech a nekonzumují jídlo či nápoje;
- zaměstnanci obchodních společností, zařízení a institucí, které pracují s veřejností a veřejnost, která přichází do těchto společností, zařízení a institucí (pozn. ZÚ: např. pošty či banky);
- zaměstnanci ve službách, kde vstupují do blízkého kontaktu s klienty (pozn. ZÚ: např. kadeřnictví);
- zaměstnanci v úřadech, kde nelze zajistit vzájemnou vzdálenost min. 2 metry;
-návštěvníci všech společenských a veřejných shromáždění, konaných v uzavřených prostorách;

Aktuálně jsou na celostátní úrovni platná následující omezení:

- vstup do zdravotnických zařízení je povolen pouze s platným EU COVID certifikátem

- povinnost dodržovat vzájemnou fyzickou vzdálenost min. 2 metry v uzavřených prostárch a 1,5 metru venku; není-li to možné dodržet, je povinné nošení roušek;
- zákaz konání všech venkovních veřejných akcí a shromáždění, na nichž by bylo přítomno více než 200 osob na jednom místě; toto neplatí pokud všichni účastníci mají EU digitální COVID certifikát;
- zákaz konání všech veřejných akcí a shromáždění v uzavřených prostorách, na nichž by bylo přítomno více než 100 osob na jednom místě; toto neplatí, pokud všichni účastníci mají EU digitální COVID certifikáty
- veřejné akce a shromáždění a slavnosti veškerého druhu smí trvat pouze do 02 hod.; výjimkou jsou kinoprojekce, které byly zahájeny do 23 hod. a svatební oslavy, jejichž účastníci mají digitální certifikáty EU;
- na pohřbech se soustrast nesmí vyjadřovat blízkým kontaktem a je povinností mít roušku
- pekárny a prodejny pečiva smí být v provozu pouze do 24 hod.;
- zákaz prodeje alkoholických nápojů v době od 24 do 6 hod.;
- v pohostinských zařízeních a rodinných zemědělských hospodářstvích, která poskytují ubytování, smí být potraviny a nápoje servírovány pouze osobám, sedícím za stoly a pracovní doba smí být (jen) od 6 do 24 hod.;
- soukromé oslavy a shromáždění (včetně svatebních oslav) se mohou konat v restauracích pokud, všichni účastníci disponují platnými EU COVID certifikáty. Maximální povolený počet osob v tom případě je 50;
- pracovní doba casin, heren a sázkových kanceláří smí být pouze od 8 do 02 hod.;
- posilovny a fitness centra lze provozovat za podmínky dodržování protiepidemických opatření; totéž platí pro konání dílen a provoz dětských hracích koutků a poskytování zábavních a rekreačních služeb v uzavřených prostorách (organizované oslavy narozenin, zábavné a rodinné parky apod.);
- amatérská kulturně-umělecká vystoupení, programy a manifestace se mohou konat při dodržování doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví; konají-li se v uzavřených prostorách, musí mít všichni účastníci (jak vystupující, tak i obecenstvo) digitální certifikáty EU;
- veletrhy a jiné formy hospodářských a turistických akcí, při nichž se prodávají, vystavují či ukazují výrobky je v uzavřených prostorách povoleno konat pouze pokud všichni účastníci těchto akcí (ať již venku či vevnitř) mají roušky;
- konference a kongresy je možno konat pouze pokud všichni účastníci nosí roušky a dodržují doporučení Chorvatského závodu veřejného zdraví, zejména pokud jde o dodržování odstupů;

Všechna výše uvedená opatření platí na celém území Chorvatska.

Většina žup a některé obce navíc uplatňují ještě některá dodatečná (přísnější opatření). Kompletní seznam všech opatření je k dispozici na webových stránkách štábu civilní ochrany.

Od soboty 5. 12.2020, kdy vstoupila v platnost expresně schválená novela příslušného zákona, je v Chorvatsku možné výrazněji pokutovat nedodržování epidemiologických opatření, přičemž sankce se vztahují jak na právnické, tak na fyzické osoby. Fyzické osoby (např. za nenošení roušky) mohou být pokutovány do výše 500 HRK (cca 1800 CZK), právnické osoby (např. za provoz zakázané činnosti) až do výše 40.000 HRK (cca 144.000 CZK).

Za nedodržování opatření mohou být postiženy právnické osoby/provozovatelé zařízení.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Úřad veřejného zdraví Chorvatské republiky (Hrvatski zavod za javno zdravstvo) vytvořil plán opatření pro případ výskytu onemocnění COVID-19 u zahraničních turistů. Tento plán je podrobně popsán v samostatném článku COVID 19: Postup při nakažení během pobytu v Chorvatsku.


TRANZIT

Tranzit přes území Chorvatska je povolen ale nesmí přesáhnout 12 hodin. Tranzitující občané mají výjimku z výše uvedených podmínek prokazování bezinfekčnosti, ale upozorňujeme, že je doba tranzitu přísně sledována a při jejím porušení hrozí vysoké finanční pokuty.


UŽITEČNÉ KONTAKTY


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Chorvatsko je od pondělí, 01.11.2021 zařazeno mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy (tmavě červená země).

Podrobné informace o návratu z tmavě červené země do ČR naleznete v článku Pravidla návratu do České republiky.

 

Galerie


entercroatia.mup.hr


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688