mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  02.03.2022 08:33:00, aktualizováno 09.05.2022 09:38:00

Aktuální podmínky cestování do Izraele a návratu do ČR - Od 1. 3. 2022 mohou do země přicestovat turisté bez ohledu na jejich očkovací status, tzn. i neočkovaní cizinci.

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Izraele a návratu do ČR

01.03.2022 / 10:12 | Aktualizováno: 09.05.2022 / 09:38

Od 1. 3. 2022 mohou do země přicestovat turisté bez ohledu na jejich očkovací status, tzn. i neočkovaní cizinci. Povinnost předložit negativní výsledek PCR testu nebo antigenního testu (od 10.5.2022) před odletem a absolvování dalšího testu po příletu je pro cizince zachována. Všichni cizinci, kteří vstoupí do země, budou mít i nadále povinnost karantény po dobu 24 hodin po příletu nebo do doby, kdy jim přijde zpráva o negativním výsledku PCR testu po příletu. Zároveň je zrušena povinnost předkládat tzv. Zelený pas (Green Pass) ve všech prostorách a na všech hromadných akcích. Od 24.4.2022 byla zrušena povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách.

VSTUP NA ÚZEMÍ IZRAELE

Před cestou do Izraele je třeba absolvovat PCR test (nejdéle 72 hodin před plánovaným příletem) nebo od 10.5.2022 antigenní test (nejdéle 24 hodin před plánovaným odletem), potvrzení o negativním testu je vyžadováno v angličtině s číslem pasu cestujícího.

Povinnost předložit negativní PCR/antigenní test před odletem do Izraele se nevztahuje na osoby, které pobývaly mimo Izrael méně než 72 hodin. Dále i na osoby s pozitivním výsledkem PCR testu nebo s pozitivním výsledkem antigenního testu vydaného certifikovanou laboratoří a od pozitivního testu uplynulo méně než 3 měsíce od data odběru a za podmínky, že od pozitivního testu uplynulo alespoň 8 dní (den odběru je považován za 1. den).

Nejdříve 36 hodin před cestou do Izraele je třeba vyplnit příletový formulář: Entry form . Při vyplnění příletového formuláře bude při splnění všech podmínek izraelského očkovacího protokolu vygenerován zelený pas (tzv. Green Pass). Od 6. 2. 2022 byla podmínka předkládat zelený pas při vstupu do restaurací, hotelů, tělocvičen, muzeí, kin apod. zrušena.
Od 1. března 2022 byla povinnost předkládat Zelený pas při vstupu na hromadné akce taktéž zrušena.

Izraelské úřady vyžadují zdravotní cestovní pojištění, včetně doložky, že pojištění zahrnuje i léčbu onemocnění Covid-19 (tato doložka musí být v anglickém jazyce).

Cizinci, kteří po příjezdu do Izraele budou mít pozitivní výsledek PCR testu jsou povinni dodržet domácí karanténu nebo karanténu nařízenou státem v hotelích k tomu určených. Podle dostupných informací, bude možné karanténu absolvovat i v soukromém ubytování přes Airbnb.

Pro vstup do země pozemní cestou je třeba vyplnit příjezdový formulář a předložit buď negativní PCR test (ne starší než 72 hodin před příjezdem) nebo mezinárodně uznávaný certifikát o prodělané nemoci na základě pozitivního výsledku PCR testu ne staršího než 3 měsíce a od tohoto pozitivního testu nesmí uplynout méně než 8 dní. Po vstupu do Izraele je povinné absolvovat další PCR test, výjimku mají pouze ti, kteří předloží potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19.

Od 1. 3. 2022 nebudou muset izraelští občané před odletem ze zahraničí do Izraele absolvovat PCR/antigenní test, bude zachována povinnost PCR testu po příletu a 24 hodin samo izolace. Neočkovaní izraelští občané musí podstoupit po příletu do Izraele PCR test a na základě negativního výsledku budou moci opustit karanténu.

OČKOVANÉ OSOBY

Ministerstvo zdravotnictví Izraele uznává očkování vakcínou schválenou Světovou zdravotnickou organizací: Pfizer, Moderna AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm,Bharat Biotech, Serum Institute of India, Johnson & Johnson. Izrael uznává i očkovací látku Sputnik za podmínek, že osoby očkované Sputnikem podstoupí na území Izraele serologický test na protilátky s pozitivním výsledkem.

Za plně očkované jsou považováni:


1. lidé, kteří obdrželi dvě očkovací dávky (v případě Johnson a Johnson jednu dávku) a při vstupu do Izraele uplynulo minimálně 14 dní od obdržení 2. dávky (den očkování není započítáván)
a při odjezdu z Izraele neuplyne více než 180 dní od druhé dávky.

2. lidé, kteří obdrželi tzv. posilovací (třetí dávku) a od její aplikace uplynulo nejméně 14 dní (den očkování není započítáván).

3. lidé, kteří disponují mezinárodně uznávaných certifikátem o prodělané nemoci Covid-19 (digitálně ověřitelným) tzv. Recovery Certificate, který byl vydán na základě pozitivního výsledku PCR
testu a od tohoto testu uplynulo v den vstupu do země minimálně 8 dní a při odjezdu ze země neuplyne více než 190 dní od pozitivního výsledku testu.

4. lidé, kteří disponují digitálně ověřitelným certifikátem o prodělání nemoci Covid-19 a jsou očkováni jednou dávkou z vakcín uznávaných Světovou zdravotnickou organizací (výčet výše), aplikovanou před či po zotavení z nemoci Covid- 19, platnost je 180 dní.

TESTOVANÉ OSOBY

Od 1. března 2022 mohou do země vstoupit i neočkovaní turisté. Všichni musí před cestou podstoupit PCR test (nejdéle 72 hodin před plánovaným příletem), potvrzení o negativním testu je vyžadováno v angličtině s číslem pasu cestujícího.

Povinnost předložit negativní PCR test před odletem do Izraele se nevztahuje na osoby, které pobývaly mimo Izrael méně než 72 hodin (to se vztahuje pouze na izraelské občany). Dále i na osoby s pozitivním výsledkem PCR testu nebo s pozitivním výsledkem antigenního testu vydaného certifikovanou laboratoří a od pozitivního testu uplynulo méně než 3 měsíce od data odběru a za podmínky, že od pozitivního testu uplynulo alespoň 8 dní (den odběru je považován za 1. den).

Nejdříve 36 hodin před cestou do Izraele je třeba vyplnit příletový formulář: Entry form . Při vyplnění příletového formuláře bude při splnění všech podmínek izraelského očkovacího protokolu vygenerován Zelený pas (tzv. Green Pass). Od 6. 2. 2022 byla podmínka předkládat zelený pas při vstupu do restaurací, hotelů, tělocvičen, muzeí, kin apod.
zrušena
. Od 1. března 2022 byla povinnost předkládat Zelený pas při vstupu na hromadné akce taktéž zrušena.

Izraelské úřady vyžadují zdravotní cestovní pojištění, včetně doložky, že pojištění zahrnuje i léčbu onemocnění Covid-19 (tato doložka musí být v anglickém jazyce).

Po příletu je zachována povinnost absolvovat na vlastní náklady další PCR test přímo na letišti. Karanténu lze opustit po obdržení negativního výsledku PCR testu nebo 24 hodinách samo izolace.
Tuto karanténu lze podstoupit i v hotelu.

Lidé, kteří jsou nejsou dle protokolu izraelského ministerstva zdravotnictví považováni za očkované / zotavené a neobdrží po vyplnění vstupního formuláře Zelený pas (Green Pass) budou v případě, že byli vystaveni potvrzenému pozitivnímu nakaženému nemocí Covid-19 buď během letu do Izraele nebo během jejich pobytu povinni nastoupit karanténu nařízenou státem. Izraelské ministerstvo zdravotnictví může nařídit karanténu v k tomu určených hotelech, lze ji podstoupit i v soukromých nebo pronajatých bytech nebo v soukromém ubytování zajištěném přes Airbnb.

Po pěti dnech samo izolace je možné absolvovat PCR test, pokud je výsledek testu negativní, státem nařízená karanténa bude ministerstvem zdravotnictví zrušena. Pokud by byl i tento test pozitivní,
je třeba absolvovat dalších pět dní karantényPodrobné instrukce jsou k dispozici na informačním portálu ke Covid-19.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

- lidé, kteří disponují mezinárodně uznávaných certifikátem o prodělané nemoci Covid-19 (digitálně ověřitelným), který byl vydán na základě výsledku molekulárního PCR testu a přicestovali
do Izraele 8 dní či déle po absolvování tohoto testu (den odběru se počítá za 1. den) a při odjezdu ze země neuplyne 190 dní od pozitivního výsledku PCR testu.

- lidé, kteří disponují digitálně ověřitelným certifikátem o prodělání nemoci Covid-19 a jsou očkováni jednou dávkou z vakcín uznávaných Světovou zdravotnickou organizací (výčet výše),
aplikovanou před či po zotavení z nemoci Covid- 19, platnost je 180 dní.

Více informací na odkazu k osobám vyléčeným v zahraničí.

Přístup ke službám mají stejný jako osoby očkované.

DĚTI

Od 1. 3. 2022 mohou do země vstoupit děti cizinci (stejně jako dospělí) i bez očkování či digitálně ověřitelným potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 (tzv. Recovery Certificate).

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Nejdříve 36 hodin před cestou do Izraele je třeba vyplnit příletový formulář: Entry form

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Podmínky se mění na základě aktuálních opatření. Informace pro turisty jsou k dispozici na stránkách ministerstva turistiky.

Na tzv. Zelený pas mají nárok následující osoby (od 1.3. 2022 byl tzv. Green Pass zcela zrušen):

  • Osoba, u které uběhl alespoň týden od absolvování třetí dávky.
  • Osoba, u které uběhl alespoň týden a méně než 6 měsíců od podání druhé dávky.
  • Uzdravená osoba, u které uběhlo méně než 6 měsíců od uzdravení.
  • Uzdravené osoby, které obdržely jednu dávku vakcíny, mají certifikát platný do 31. 3. 2022
  • Děti mladší 12 let, u kterých uplynulo méně než 7 dní od absolvování RT PCR testu.
  • Osoby starší 12 let, které předloží negativní výsledek antigenního testu, platí 24 hodin od provedení testu.
  • Osoby starší 12 let, které předloží negativní výsledek RT PCR testu, platí 72 hodin od provedení testu.
  • Děti do 3 let věku jsou z povinnosti předkládat negativní výsledek testu vyjmuty.

Od 1. 3. 2022 není Zelený pas požadován ani při hromadných akcích.

V Izraeli funguje rozlišení lokalit dle rizikovosti a počtů nákazy a od nich se odvíjejících opatření (omezení pohybu apod.), odkaz na stránku, kde lze jednotlivé lokality v Izraeli vyhledat.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Informace o státem nařízené karanténě jsou uvedeny výše.

V případě, že má plně očkovaný cizinec podezření na nákazu, je třeba dle nových pravidel podstoupit nejdříve domácí antigenní test a pokud bude pozitivní, musí se podrobit antigennímu testu v odběrovém centru. Pouze osoby nad 60 let nově podstupují PCR test. V případě pozitivního výsledku je třeba dbát pokynů Ministerstva zdravotnictví.

Zdravotnická zařízení, kde lze podstoupit placený PCR test.

Telefonní linka pro cizince v případě pozitivního PCR testu+ 972506214239.

Na webových stránkách izraelského ministerstva zdravotnictví je publikována informace, že cizinci, u kterých se během pobytu potvrdí klasifikace pacienta s potvrzenou nákazou Covid-19 budou transportováni sanitkou do izolačního zařízení, kde budou pobývat do doby jejich zotavení. Všechny náklady spojené s převozem, pobytem v izolačním zařízení a lékařskou péčí si tito cizinci budou hradit.

Lze také kontaktovat kliniku Bikurofe, kde mají zkušenosti s léčbou pacientů ze zahraničí s cestovním zdravotním pojištěním, webové stránky jsou v hebrejštině , telefonní číslo: 03-6272350, hovoří anglicky.

Informační linka ministerstva zdravotnictví ze zahraničního telefonního čísla: + 972-8-6241010, z izraelského telefonního čísla: * 5400.

V případě, že propukne nemoc a existují potíže, doporučuje se zavolat záchranku tel: 101.

TRANZIT

Izrael není tranzitní zemí.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo turistiky

Ministerstvo zdravotnictví Izraele

Testovací centra:

antigenní testy

všechny testy dle lokace v Izraeli

Záchranná služba

Informace pro turisty

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Povinnost předkládat negativní PCR test (nebo platný Zelený pas) před odletem z Izraele byla zrušena, cizinci při odletu z Izraele nemusí vyplňovat ani tzv. exit form.
Jiné požadavky mohou mít letecké společnosti či cílová nebo tranzitní země.

Přehled podmínek návratu do České republiky


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688