mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  31.01.2022 11:16:00

Podmínky cestování do Polska a návratu do ČR od 15. 12. 2021 do 28. 2. 2022

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Polska a návratu do ČR

31.01.2022 / 11:15 | Aktualizováno: 31.01.2022 / 11:16

Obecná pravidla platná od 15. 12. 2021 do 28. 2. 2022

 

VSTUP NA ÚZEMÍ /Polsko/

OBECNÁ PRAVIDLA platná od 15. 12. 2021 do 31. 1. 2022 (novým nařízením Vlády PL prodlouženo do 28. 2. 2022):

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ SCHENGENU obecně platí povinná 10 denní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19/potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ MIMO SCHENGENSKOU ZÓNU obecně platí povinná 14 denní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší 24 hod od výsledku k okamžiku vstupu na území PL, v polštině nebo angličtině) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se vztahuje i na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19/potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují.

Tranzit (letecký/pozemní/mořský/kombinovaný) nemá speciální pravidla/výjimky, řídí se pouze podle druhu vstupu na území Polska - tedy ze zemí Schengenu či zemí mimo Schengen.

 

Pozemní cestou z ČR: obecně platí povinná 10 denní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Povinná karanténa se nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19/potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

Letecky: od 20. 7. 2021 zavedlo Polsko tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp, který je každá osoba přilétající (letecky) do Polska povinna vyplnit, a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením. Blíže viz https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp. Doporučujeme tuto povinnost vždy konzultovat s Vámi vybraným leteckým přepravcem (leteckou společností).

 

OČKOVANÉ OSOBY

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ SCHENGENU se povinná karanténa nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19 a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ MIMO SCHENGENSKOU ZÓNU se povinná 14 denní karanténa se vztahuje i na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19 a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují.

Omezení počtu osob v restauracích, hotelech, barech, kinech, divadlech, sportovních zařízeních se v případě ověření platnosti Covid certifikátu (plnohodnotné 1 či 2 dávkové očkování + 14 dnů) ze strany provozovatele NETÝKÁ.

 

TESTOVANÉ OSOBY

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ SCHENGENU se povinná karanténa nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu (EU Digital Covid Certificate nebo potvrzení v polském či anglickém jazyce od certifikované laboratoře/lékařského zařízení) a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ MIMO SCHENGENSKOU ZÓNU se povinná 14 denní karanténa se vztahuje i na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu (EU Digital Covid Certificate nebo potvrzení v polském či anglickém jazyce od certifikované laboratoře/lékařského zařízení) a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují.

Vyjma individuálních výjimek není pro ubytování v ubytovacích zařízeních vyžadováno předložení negativního výsledku testu na onemocnění COVID-19. Platí však omezení počtu osob v restauracích, hotelech, barech, kinech, divadlech, sportovních zařízeních.

 

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ SCHENGENU se povinná karanténa nevztahuje na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují (postačí jeden z nich splňující pravidlo).

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ MIMO SCHENGENSKOU ZÓNU se povinná 14 denní karanténa se vztahuje i na osoby, které v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech a jejich děti do 12 let věku, kteří v jejich doprovodu cestují.

Vyjma individuálních výjimek není pro ubytování v ubytovacích zařízeních vyžadováno předložení potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19. Platí však omezení počtu osob v restauracích, hotelech, barech, kinech, divadlech, sportovních zařízeních.

 

DĚTI

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ SCHENGENU děti do 12 let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu.

V případě příletu/přicestování do Polska ZE ZEMÍ MIMO SCHENGENSKOU ZÓNU se povinná 14 denní karanténa se vztahuje i na děti do 12 let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19.

Vyjma individuálních případů není po dětech na území EU Digital COVID Certificate o provedeném očkování proti COVID-19/potvrzení o prodělání onemocnění COVID19 v posledních 180 dnech či potvrzení o negativním antigenním/RT PCR testu vyžadováno.

 

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Týká se pouze přicestování do Polska leteckou cestou, včetně leteckého či kombinovaného tranzitu.

Od 20. 7. 2021 zavedlo Polsko tzv. lokalizační kartu cestovatele ("KLP"). Jedná se o elektronicky vyplnitelný formulář uvedený pod tímto odkazem https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp, který je každá osoba přilétající (letecky) do Polska povinna vyplnit, a to před cestou, během cesty nebo nejpozději před hraničním odbavením. Blíže viz https://www.gov.pl/web/gov/wypelnij-klp. Doporučujeme tuto povinnost vždy konzultovat s Vámi vybraným leteckým přepravcem (leteckou společností).

 

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Obecná opatření

- v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav

- k zakrývání dýchacích cest není v PL od 27.2. dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek nebo respirátorů

- domácí (až 7 denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19

- nadále platí povinnost 1,5 m rozestupů při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácnosti)

- veřejných shromáždění a manifestací se může účastnit max. 100 osob

V termínu od 1.12. do 17.12. t. r. dochází k omezení maximálního počtu zákazníků ve vybraných odvětvích sektoru služeb, a to na 50% kapacity (restaurace, hotely, kulturní akce, bazény, vnitřní sportoviště, kostely). U shromáždění, oslav a diskoték se snižuje maximální počet účastníků na 100 osob. U posiloven, fitness center, kasin, muzeí, galerií, veletrhů, výstav a konferencí se zvětšuje plocha nutná pro jednu osobu z 10 na 15 m2.

 

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud máte příznaky infekce, včetně: horečky, kašle, cítíte dušnost nebo jste ztratili čich nebo chuť a máte podezření, že jste infikováni koronavirem (virus SARS-CoV-2), zůstaňte doma a spojte se se svým ošetřujícím lékařem v ČR. V případě telefonického potvrzení příznaků je nutné absolvovat laboratorní test na přítomnost COVID-19. V případě pozitivního výsledku dojde k Vašemu automatickému zavedení do tzv. Karanténního systému s jasnými povinnostmi (zejména 10 denní karanténa a kontrola prostřednictvím mobilní aplikace) a je nutné, abyste bez prodlení kontaktovali místní hygienickou a epidemiologickou stanici prostřednictvím horké linky: +48 22 25 00 115.

Doplňující informace:

- 10 denní karanténa může být uvalena na osoby, se kterými jste byl v kontaktu, pokud povaha tohoto kontaktu s sebou nesla riziko přenosu infekce (tzv. úzký kontakt). Zbývající kontaktní osoby budou podléhat epidemiologickému dozoru. V každém případě se karanténa vztahuje na osoby, se kterými sdílíte domácnost.

- je nutné nainstalovat aplikaci "Domácí karanténa " - aplikaci si můžete stáhnout z App Store nebo Google Play, po instalaci se registrujte pomocí svého telefonního čísla.

- pokud nemáte žádné příznaky, jste po 10 dnech automaticky propuštěni z domácí izolace. Pokud příznaky přetrvávají, informujte svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

V případě závažných zdravotních projevů je nutné kontaktovat záchrannou službu - volat 999 nebo 112 – a již na počátku informovat, že jste v domácí izolaci nebo karanténě.

 

INFOLINKA COVID-19

+ 48 22 500 40 00 (od pondělí do pátku od 08.15 do 16.15 hodin)

 

TRANZIT

Podmínky pro vstup i tranzit (pozemní, leteckou, mořskou či kombinovanou cestou) jsou totožné jako podmínky vstupu na území Polska ze zemí Schengenu a mimo Schengen.

 

UŽITEČNÉ KONTAKTY

MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19: dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod tímto odkazem.

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

Hlavním orgánem PL odpovědným za stanovování hygienických pravidel vstupu na území je Hlavní hygienický inspektor (Główny Inspektorat Sanitarny). Kontaktní údaje je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.gov.pl/web/gis.

Orgánem pověřeným za kontrolu osob po překročení hranice, tedy na území PL, v souvislosti s plněním hygienických pravidel je Straź Graniczna a Policie PL.

Kontaktní údaje na Velvyslanectví ČR ve Varšavě naleznete pod tímto odkazem. S běžnými dotazy se v pracovní době obracejte na telefonní číslo velvyslanectví.

V případě vážné situace nouze českého občana na území Polska je v mimopracovní době možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988. Důrazně upozorňujeme, že tento telefon neslouží k zodpovídání dotazů v pracovní době a dotazů na možnosti cestování do Polska nebo České republiky.

 

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy k cestování


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688