mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  14.01.2022 11:34:00

Aktuální podmínky cestování do Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a návratu do České republiky

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a návratu do České republiky

14.01.2022 / 11:30 | Aktualizováno: 14.01.2022 / 11:34

Aktuální podmínky cestování do Uzbekistánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a návratu do České republiky jsou uvedeny níže.

UZBEKISTÁN

VSTUP NA ÚZEMÍ

Možnost turistických cest.
Ano.

Výjimky pro očkované.
Zatím nejsou uplatňovány.

Výjimky pro osoby po prodělaném onemocnění COVID-19.
Zatím nejsou uplatňovány.

Vstupní test COVID-19.
Nutno předložit negativní PCR test, který není starší 48 hodin. Jedná se o změnu platnou od 15.1.2022.
CESTY LETADLEM

Pro všechny cestující platí povinnost podstoupit expresní testování v prostoru letiště (nehledě na předložení PCR testu). Expresní testování je na vlastní náklady. Úhrada možná pouze v uzbeckých sumech v hotovosti (poznámka: na testovacích místech je možné směnit valutu na uzbecké sumy).
CESTY AUTOMOBILEM Z KYRGYZSTÁNU
V případě cesty z Kyrgyzstánu do Uzbekistánu je dostačující předložit PCR test ne starší 48 hodin (zde není nutné podstoupit expresní testování na hranici).
CESTY AUTOMOBILEM Z OSTATNÍCH SOUSEDNÍCH ZEMÍ
V případě, že budete do Uzbekistánu cestovat automobilem z ostatních sousedních zemí, je nutné expresní testování na hranici podstoupit. Expresní testování je na vlastní náklady. Úhrada možná pouze v uzbeckých sumech v hotovosti (poznámka: na testovacích místech je možné směnit valutu na uzbecké sumy).


Povinnost předložit negativní PCR test pro odlet z Uzbekistánu prověřte, prosím, s Vaší leteckou společností.

Karanténa po příjezdu.
Ano, 10 dní (v hotelu či domácích podmínkách).
Platí pro cestující, kteří cestují z Austrálie, Rakouska, Belgie, Velké Británie, Německa, Dánska, Izraele, Itálie, Nizozemí, České republiky a Egypta.

Registrace.
Povinná.
Ubytování v hotelu – za cestujícího provede registraci bezplatně hotel (doporučujeme explicitně vyžádat provedení registrace a požadovat potvrzení).
Ubytování v soukromém ubytovacím zařízení – do 3 dnů po překročení hranic Uzbekistánu je nutné nahlásit se na místním oddělení policie (tzv. OVIR).

Možnost e-registrace.
Ano (http://www.emehmon.uz/).

Vízová povinnost.
Od 1.2.2019 mohou občané ČR cestovat do Uzbekistánu bez víz, pobyt nesmí přesáhnout 30 dní.
V případě výdělečného pobytu nebo pobytu delšího než 30 dní platí povinnost získat před vstupem do země vízum na Velvyslanectví Uzbekistánu v Berlíně (http://www.uzbekistan.de/).

OČKOVANÉ OSOBY

Podmínky pro vstup do země pro očkované osoby je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (očkované či neočkované), žádný doklad není nutné předkládat. Posilující dávka, počet dávek vakcíny či prodělaná nemoc nemá na přístup ke službám či vstupu do země žádný vliv. Pro vstup do země je od 15.1.2022 požadován pouze negativní PCR test ne starší 48 hodin (do 15.1.2022 PCR test ne starší 72 hodin).

TESTOVANÉ OSOBY

Podmínky pro vstup do země pro testované osoby je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (testované či netestované), žádný doklad (PCR či antigenní test) není nutné předkládat. Pro vstup do země je od 15.1.2022 požadován pouze negativní PCR test ne starší 48 hodin (do 15.1.2022 PCR test ne starší 72 hodin).

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Podmínky pro vstup do země pro osoby s prodělaným COVIDEM je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (osoby, které prodělaly COVID + osoby, které neprodělaly COVID). Potvrzení o prodělané nemoci či potvrzení o protilátkách není pro vstup do země uznáváno. Pro vstup do země je od 15.1.2022 požadován pouze negativní PCR test ne starší 48 hodin (do 15.1.2022 PCR test ne starší 72 hodin).

DĚTI

Podmínky pro vstup do země pro nezletilé děti je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny děti bez omezení, žádný doklad není nutné předkládat. Pro vstup do země je od 15.1.2022 požadován pouze negativní PCR test ne starší 48 hodin (do 15.1.2022 PCR test ne starší 72 hodin). Děti by se měly pohybovat a cestovat v doprovodu rodičů.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Ano, s uvedením místa pobytu v zemi. Příjezdový formulář obdrží každý cestující na palubě letadla. Příjezdový formulář je nutné odevzdat během pasové kontroly.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Venkovní prostory.
Ochrana nosu a úst: ano.
V případě chybějící hygienické masky na ulici může být udělena pokusta do výše 5 400 UZS.

Vnitřní prostory.
Ochrana nosu a úst: ano.
Hygienická maska je povinná, u vchodu měřena tělesná telota. Nutné dodržovat sociální odstup.

MHD, automobil.
Ochrana nosu a úst: ano.

Omezení pohybu.
Žádné.

Omezení přístupu ke službám.
Žádné.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Informovat Zastupitelský úřad ČR v Taškentu prostřednictvím e-mailu (Consulate_Tashkent@mzv.cz) či nouzové linky (+998 90 359 8348).

DOPRAVA

Pozemní hranice s některými sousedními zeměmi otevřeny.
Pozemní hranice s Afghánistánem v Termezu uzavřena, otevření se v nejbližší době nepředpokládá.
Od 15.1.2022 uzavřena pozemní hranice s Kazachstánem. Tuto pozemní hranici mohou překročit pouze státní příslušníci Kazachstánu a Uzbekistánu, lékaři mezinárodních organizací, řidiči mezinárodní kamionové přepravy, členové oficiálních a vládních delegací, diplomaté a jejich členové rodiny, občané Kazachstánu a Uzbekistánu cestující za účelem investičních projektů, občané Kazachstánu s trvalým pobytem pro Uzbekistán, občané Uzbekistánu s trvalým pobytem pro Kazachstán, občané SNS cestující za účelem studia + léčení + návštěvy těžce nemocných blízkých + účasti na pohřbu blízkých + za účelem přepravy tělesných ostatků do země původu zemřelého.
Překračování hranice mezi dvěma státy v době stále trvající pandemie může být spojeno s administrativními průtahy, dlouhým čekáním a zcela náhlými (a poměrně častými) změnami, jako je například uzavření hraničního přechodu, o čemž Velvyslanectví České republiky v Taškentu informováno dopředu není. Doporučujeme tedy zvážit nutnost tranzitu mezi dvěma státy (viz časté dotazy českých občanů na tranzit uzbecký Samarkand - Tádžikistán).

Mezinárodní automobilová doprava: obnoveno.
Vnitrostátní automobilová doprava: obnoveno.

Mezinárodní autobusová doprava: obnoveno.
Vnitrostátní autobusová doprava: obnoveno.

MHD: funguje bez omezení.

Mezinárodní vlakové spojení: obnoveno.
Vnitrostátní vlakové spojení: obnoveno.

Mezinárodní letecké spojení: obnoveno.
Vnitrostátní letecké spojení: obnoveno.

Letecké spojení z/do ČR.
Turkish Airlines: Praha-Istanbul-Taškent, palubní zavazadlo max. 4 kg.
Uzbekistan Airways: Frankfurt-Taškent, palubní zavazadlo max. 2 kg (váha zavazadla v nákladovém prostoru navýšena o 6 kg).

Letecké spojení sousední země.
Uzbekistan Airways: Taškent-Dušanbe (od 20.1.2021, 1x/týden).
Uzbekistan Airways: Taškent-Dubaj (4x/týden).
Ukraine International Airlines: Taškent-Kyjev (od 8.4.2021, 1x/týden).
Aeroflot: Taškent-Moskva (1x/týden, linka pro uzbecké občany a cizince s trvalým pobytem v Uzbekistánu).

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zahraničních věcí: https://mfa.uz/en/

Ministerstvo dopravy: https://mintrans.uz/en/

Ministerstvo zdravotnictví: https://www.minzdrav.uz/en/

Velvyslanectví ČR v Taškentu: https://www.mzv.cz/tashkent/cz/zu/index.html

Testovací místa:
https://analizy.uz/
https://td.uz/en

Hasiči: 101

Policie: 102

Lékař: 103

Plyn – havárie: 104

Mimořádné události: 1050

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

TÁDŽIKISTÁN

Velvyslanectví České republiky v Taškentu doporučuje dbát zvýšené opatrnosti v souvislosti se zhoršenou bezpečnostní situací v sousedním Afghánistánu.

VSTUP NA ÚZEMÍ

Možnost turistických cest.
Ano.

Výjimky pro očkované.
Zatím nejsou uplatňovány.

Výjimky pro osoby po prodělaném onemocnění COVID-19.
Zatím nejsou uplatňovány.

Vstupní test COVID-19.
Nutno předložit negativní PCR test, který není starší 72 hodin.
V případě absence PCR testu je nutné podrobit se PCR testu na hranici. V případě pozitivního výsledku je cestující následně umístěn do 14-denní státní karantény.
Pozn.: negativní PCR test, který není starší 72 hodin, nutno předložit i při odletu z Tádžikistánu.

Karanténa po příjezdu.
Ne.

Registrace.
Povinná.
Ubytování v hotelu – za cestujícího provede registraci bezplatně hotel (doporučujeme explicitně vyžádat provedení registrace a požadovat potvrzení).
Ubytování v soukromém ubytovacím zařízení – do 3 dnů po překročení hranic Tádžikistánu je nutné nahlásit se na místním oddělení policie (tzv. OVIR).
Při pobytu v Tádžikistánu s turistickým vízem není nutná registrace.
Nutnost registrace se netýká stanování v horských oblastech.

Možnost e-registrace.
Ne.

Vízová povinnost.
Z rozhodnutí vlády Republiky Tádžikistán ze dne 26.10.2021 je s platností od 1.1.2022 zaveden pro české občany pro cesty do Tádžikistánu jednostranný bezvízový styk s maximální dobou pobytu 30 dní.
Při pobytu delším jak 30 dní lze využít elektronické vízum (https://www.evisa.tj/index.evisa.html), které je vydáváno bez nutnosti návštěvy Velvyslanectví Tádžikistánu, jako vízum pro jeden vstup s maximální délkou pobytu 45 dnů bez možnosti prodloužení. Doporučujeme mít vytištěné vízum u sebe po celou dobu pobytu.
V ostatních případech je nutné obrátit se na Velvyslanectví Tádžikistánu v Berlíně (https://mfa.tj/ru/berlin).

OČKOVANÉ OSOBY

Podmínky pro vstup do země pro očkované osoby je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (očkované či neočkované), žádný doklad není nutné předkládat. Posilující dávka, počet dávek vakcíny či prodělaná nemoc nemá na přístup ke službám či vstupu do země žádný vliv. Pro vstup do země je požadován pouze negativní PCR test ne starší 72 hodin.

TESTOVANÉ OSOBY

Podmínky pro vstup do země pro testované osoby je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (testované či netestované), žádný doklad (PCR či antigenní test) není nutné předkládat. Pro vstup do země je požadován pouze negativní PCR test ne starší 72 hodin.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Podmínky pro vstup do země pro osoby s prodělaným COVIDEM je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (osoby, které prodělaly COVID + osoby, které neprodělaly COVID). Potvrzení o prodělané nemoci či potvrzení o protilátkách není pro vstup do země uznáváno. Pro vstup do země je požadován pouze negativní PCR test ne starší 72 hodin.

DĚTI

Podmínky pro vstup do země pro nezletilé děti je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny děti bez omezení, žádný doklad není nutné předkládat. Pro vstup do země je požadován pouze negativní PCR test ne starší 72 hodin. Děti by se měly pohybovat a cestovat v doprovodu rodičů.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Ano, s uvedením místa pobytu v zemi. Příjezdový formulář obdrží každý cestující na palubě letadla. Příjezdový formulář je nutné odevzdat během pasové kontroly.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Venkovní prostory.
Ochrana nosu a úst: ano.

Vnitřní prostory.
Ochrana nosu a úst: ano.

MHD, automobil.
Ochrana nosu a úst: ano.

Omezení pohybu.
Žádné.

Omezení přístupu ke službám.
Žádné.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Informovat Zastupitelský úřad ČR v Taškentu prostřednictvím e-mailu (Consulate_Tashkent@mzv.cz) či nouzové linky (+998 90 359 8348).

DOPRAVA

Pozemní hranice se sousedními zeměmi: uzavřeny (kromě Uzbekistánu); s Kyrgyzstánem otevřena pouze pro cargo.
Překračování hranice mezi dvěma státy v době stále trvající pandemie může být spojeno s administrativními průtahy, dlouhým čekáním a zcela náhlými (a poměrně častými) změnami, jako je například uzavření hraničního přechodu, o čemž Velvyslanectví České republiky v Taškentu informováno dopředu není. Doporučujeme tedy zvážit nutnost tranzitu mezi dvěma státy (viz časté dotazy českých občanů na tranzit uzbecký Samarkand - Tádžikistán).

Mezinárodní automobilová doprava: obnoveno.
Vnitrostátní automobilová doprava: obnoveno.

Mezinárodní autobusová doprava: obnoveno.
Vnitrostátní autobusová doprava: obnoveno.

MHD: funguje bez omezení.

Mezinárodní vlakové spojení: obnoveno.
Vnitrostátní vlakové spojení: obnoveno.

Mezinárodní letecké spojení: obnoveno.
Vnitrostátní letecké spojení: obnoveno.

Letecké spojení z/do ČR.
Flydubai: Dušanbe-Dubaj-Praha.
Turkish Airlines: Dušanbe-Istanbul-Praha.
Ural Airlines: Dušanbe-Krasnodar-Praha.
Aeroflot: Dušanbe-Moskva-Praha.
S7: Dušanbe-Saratov-Praha.

Letecké spojení sousední země.
Somon Air: Dušanbe-Dubaj.
Turkish Airlines: Dušanbe-Istanbul (1x/týden).
Somon Air: Dušanbe-Istanbul (2x/týden).
Uzbekistan Airways: Dušanbe-Taškent (od 20.1.2021, 1x/týden).
Somon Air: Dušanbe-Almaty (od března 2021, 2x/týden).
Air Astana: Dušanbe-Almaty (od března 2021, 2x/týden).
Aeroflot: Dušanbe-Moskva (od 1.4.2021, 1x/týden, linka je určena pro cesty za účelem zaměstnání, léčení, svateb, pohřbů).

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zahraničních věcí: https://mfa.tj/en/main

Ministerstvo dopravy: https://www.mintrans.tj/en

Ministerstvo zdravotnictví: http://moh.tj/contact/?lang=en

Velvyslanectví ČR v Taškentu: https://www.mzv.cz/tashkent/cz/zu/index.html

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Dušanbe: https://duschanbe.diplo.de/tj-de

Velvyslanectví Francouzské republiky v Dušanbe: https://tj.ambafrance.org/-Francais-

Testovací místo:
https://nurafzo.com/laboratory/

Tip na testovací místo pro horské turisty, město Panjakent.
Klinika DIAMED, ul. Rudaki 25, Panjakent.
Orientační bod (tzv. "orientir"), podle kterého se v místních podmínkách orientují řidiči taxi, je restaurace Mexru-Muxabbat.
Telefon na kliniku: +992 90 000 9176.
Cena 1 PCR testu za 1 osobu je 168 tádžických somoni, což odpovídá zhruba 14 USD.
Platba za PCR test je pouze v hotovosti a pouze v tádžických somoni.
Na PCR test není nutné se předem objednávat.
Výsledek PCR testu bude k dispozici do 1,5 dne.
Odběry se uskutečňují PO-SO (včetně), ale pouze do 12:00.
V NE je klinika uzavřená, a to i pro vydávání PCR testů.
Pokud budete odevzdávat vzorky v SO, musíte počítat s tím, že výsledek PCR testu obdržíte nejdříve v PO.

Tip na testovací místo v Dušanbe.
Klinika DIAMED, ul. Karamova 29, Dušanbe.
Odběry se uskutečňují PO-NE (včetně), 9:00 - 12:00.
Cena 1 PCR testu za 1 osobu je 168 tádžických somoni, což odpovídá zhruba 14 USD.
Platba za PCR test je pouze v hotovosti a pouze v tádžických somoni.
Vyzvednutí testu: Klinika DIAMED, ul. Karamova 29, Dušanbe.
Výsledek PCR testu bude k dispozici do 1 dne.

Hasiči: 101

Policie: 102

Lékař: 103

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html

TURKMENISTÁN

VSTUP NA ÚZEMÍ

Možnost turistických cest.
Ne.

Výjimky pro očkované.
Zatím nejsou uplatňovány.

Výjimky pro osoby po prodělaném onemocnění COVID-19.
Zatím nejsou uplatňovány.

Vstupní předložení certifikátu o očkování (či potvrzení o protilátkách) + testu COVID-19.
Pro vstup do Turkmenistánu je nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin (v angličtině či ruštině) + potvrzení o prodělaném očkování (kdy od první dávky uběhlo nejméně 42 dní). Potvrzení o prodělaném očkování lze nahradit potvrzením o protilátkách na COVID-19.

Karanténa po příjezdu.
Není známa.

Registrace.
Povinná.
Po příjezdu je třeba se během 3 pracovních dnů zaregistrovat u Státní migrační služby (Azadi 57, Ašchabad) nebo u místního úřadu (Velayat), a to v doprovodu osoby, u níž přebýváte, nebo zástupce cestovní kanceláře, která Váš pobyt organizuje.
Bydlíte-li v pětihvězdičkovém hotelu, vyřídí registraci za Vás.
Je třeba dodržovat podmínky registrace a každou eventuální změnu hlásit na Státní migrační službě.
S turistickým vízem vydaným na základě pozvání cestovní kanceláře je nutno bydlet v hotelu, nelze využít nabídek ubytování v soukromí.
Při překročení platnosti víza nebo porušení povinnosti registrace hrozí pokuty či zadržení a deportace s následným zákazem pobytu.

Možnost e-registrace.
Ne.

Vízová povinnost.
Na občany ČR se vztahuje vízová povinnost, a to i v případě tranzitu přes území Turkmenistánu.
O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Turkmenistánu v Berlíně (https://germany.tmembassy.gov.tm/de) nebo ve Vídni (https://austria.tmembassy.gov.tm/en).

OČKOVANÉ OSOBY

Podmínky pro vstup do země pro očkované osoby je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (očkované či neočkované), žádný doklad není nutné předkládat. Posilující dávka, počet dávek vakcíny či prodělaná nemoc nemá na přístup ke službám či vstupu do země žádný vliv. Pro vstup do Turkmenistánu je nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin (v angličtině či ruštině) + potvrzení o prodělaném očkování (kdy od první dávky uběhlo nejméně 42 dní). Potvrzení o prodělaném očkování lze nahradit potvrzením o protilátkách na COVID-19.

TESTOVANÉ OSOBY

Podmínky pro vstup do země pro testované osoby je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (testované či netestované), žádný doklad (PCR či antigenní test) není nutné předkládat. Pro vstup do Turkmenistánu je nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin (v angličtině či ruštině) + potvrzení o prodělaném očkování (kdy od první dávky uběhlo nejméně 42 dní). Potvrzení o prodělaném očkování lze nahradit potvrzením o protilátkách na COVID-19.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Podmínky pro vstup do země pro osoby s prodělaným COVIDEM je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny osoby (osoby, které prodělaly COVID + osoby, které neprodělaly COVID). Pro vstup do Turkmenistánu je nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin (v angličtině či ruštině) + potvrzení o prodělaném očkování (kdy od první dávky uběhlo nejméně 42 dní). Potvrzení o prodělaném očkování lze nahradit potvrzením o protilátkách na COVID-19.

DĚTI

Podmínky pro vstup do země pro nezletilé děti je popsán v kapitole „Vstup na území“. Přístup ke službám (hotely, restaurace) je možný pro všechny děti bez omezení, žádný doklad není nutné předkládat. Pro vstup do Turkmenistánu je nutné předložit negativní PCR test ne starší 72 hodin (v angličtině či ruštině) + potvrzení o prodělaném očkování (kdy od první dávky uběhlo nejméně 42 dní). Potvrzení o prodělaném očkování lze nahradit potvrzením o protilátkách na COVID-19. Děti by se měly pohybovat a cestovat v doprovodu rodičů.

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Není známo.

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

Venkovní prostory.
Ochrana nosu a úst: ano.

Vnitřní prostory.
Ochrana nosu a úst: ano.

MHD, automobil.
Ochrana nosu a úst: ano.

Omezení pohybu.
Žádné.

Omezení přístupu ke službám.
Žádné.

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Informovat Zastupitelský úřad ČR v Taškentu prostřednictvím e-mailu (Consulate_Tashkent@mzv.cz) či nouzové linky (+998 90 359 8348).

DOPRAVA

Do/z Turkmenistánu mají aktuálně povolen vstup/vycestování pouze zástupci diplomatických misí a mezinárodních organizací akreditovaných v Turkmenistánu (včetně rodinných příslušníků) přes hraniční přechody Chovdan, Artyk, Sarachs, Serchetabat, Ymamnazar, Farap, Garabogaz, mořský přístav Turkmenbaši, mezinárodní letiště Turkmenabad, mezinárodní letiště Turkmenbaši, mezinárodní letiště Ašchabad (speciální lety).

Na výše uvedených hraničních přechodech je nutné absolvovat test na COVID-19. Na výsledky je nutné čekat na místě v zóně k tomu určené (3 hodiny). V případě negativního výsledku nutné absolvovat domácí 14-denní karanténu pod lékařským dohledem, do místa bydliště nutné odcestovat automobilem.

Pozemní hranice se sousedními zeměmi: uzavřeny.
Tranzit přes Turkmenistán: zakázán.

Mezinárodní automobilová doprava: neobnoveno.
Vnitrostátní automobilová doprava: částečně obnoveno (omezení v cestování mezi městy; pro cestování v rámci Turkmenistánu je nutné získat povolení od speciálních komisí, které posoudí oprávněnost žádosti).

Mezinárodní autobusová doprava: neobnoveno.
Vnitrostátní autobusová doprava: částečně obnoveno (omezení v cestování mezi městy; pro cestování v rámci Turkmenistánu je nutné získat povolení od speciálních komisí, které posoudí oprávněnost žádosti).

MHD: funguje bez omezení.

Mezinárodní vlakové spojení: neobnoveno.
Vnitrostátní vlakové spojení: částečně obnoveno (omezení v cestování mezi městy; pro cestování v rámci Turkmenistánu je nutné získat povolení od speciálních komisí, které posoudí oprávněnost žádosti).

Mezinárodní letecké spojení: obnoveno pro nepravidelné lety.
Vnitrostátní letecké spojení: obnoveno.

Turkmenistan Airlines organizují nepravidelné lety z Ruska, Ukrajiny a EU (Mnichov). Do Turkmenistánu mohou přicestovat pouze občané Turkmenistánu, akreditovaní diplomaté, pracovníci mezinárodních společností a organizací.

UŽITEČNÉ KONTAKTY

Ministerstvo zahraničních věcí: https://www.mfa.gov.tm/en

Ministerstvo zahraničních věcí - o ochraně zdraví: https://www.mfa.gov.tm/en/articles/7

Velvyslanectví ČR v Taškentu: https://www.mzv.cz/tashkent/cz/zu/index.html

Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Ašchabadu: https://aschgabat.diplo.de/tm-de

Velvyslanectví Francouzské republiky v Ašchabadu: https://tm.ambafrance.org/-Francais-

Testovací místo:
Ashgabat at Jemgyyetcilik Saglygy we Iymit Merkezi (the Virology Laboratory of the Public Health and Nutrition Center)
Gorgoly 84, Ashgabat.

Hasiči: 101

Policie: 102

Lékař: 103

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Přehled podmínek návratu do České republiky:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/nova_pravidla_navratu_do_cr_od_9_7_2021a.html


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.