Redakce (Kurzy.cz)
Důchody a penzijní  |  12.01.2022 15:58:43

Penzijní fondy v roce 2021: Velký propad u konzervativních fondů, zisk přinesly jen ty „rizikové“


Účastníci doplňkového penzijního spoření, kteří v roce 2021 vsadili na konzervativní fondy, nebudou výsledky jejich hospodaření potěšeni. Většina těchto fondů skončila v mínusu. Z analýzy společnosti Freedom Financial Services vyplývá, že je dlouhodobá solidní výkonnost spojená s vyšším rizikem.

 

Účastnický nebo transformovaný fond využívá v České republice téměř polovina občanů. Aktuálně se III. pilíře důchodového systému účastní 4,41 milionu lidí. Z toho je 31 % v režimu účastnických fondů (ÚF) doplňkového penzijního spoření (DPS), které od roku 2013 nahradilo penzijní připojištění. Celkově mají lidé v penzijním spoření uloženo 556,53 miliardy , z čehož je zatím jen asi 94,5 miliardy v účastnických fondech. V rámci třetího pilíře se jedná o přibližně 14 % veškerého majetku na penzi.

 

Účastnické fondy DPS mají dvě základní linie. Za prvé jsou to povinné konzervativní fondy (PKF), které musí podle zákona (407/2011 Sb.) nabízet každá penzijní společnost. Druhou skupinu tvoří fondy, jež nejsou v zákoně o DPS upraveny speciálním paragrafem. K 31. prosinci 2021 bylo registrováno 34 fondů, za poslední rok tak přibyly celkem tři nové ÚF. Jedná se o fondy společnosti Rentea, která začala na trhu důchodového spoření působit v polovině loňského roku. Penzijních společností je tak nyní celkem devět. Další novinkou je změna AXA penzijní společnosti, a. s., na UNIQA penzijní společnost, a. s., a to s ohledem na převzetí aktivit skupiny AXA v České republice finanční skupinou Uniqa.

 

Pokud bychom chtěli jednotlivé účastnické fondy rozlišit podle rizikovosti, lze využít standardizovaný ukazatel SRRI, který povinně vykazuje každý fond. „Ukazatel SRRI může nabývat sedmi hodnot, přičemž 1 je ‚nejbezpečnější‘, respektive méně volatilní, a 7 ‚nejrizikovější‘, tedy více volatilní. V Česku existuje pouze jeden fond, který má skutečně velmi nízkou volatilitu stupně 1. Na opačném konci spektra stojí opět jediný fond, který se vyznačuje velmi vysokou volatilitou stupně 6,“ vysvětluje Václav Šimek, analytik ze společnosti Freedom Financial Services. V tabulce níže jsou účastnické fondy seřazeny právě na základě standardizovaného ukazatele rizikovosti SRRI a v rámci těchto skupin pak dle výsledného zhodnocení za uplynulý rok 2021.

 

Hodnotu SRRI musí každý účastnický fond pravidelně přepočítat. Oproti roku 2020 změnili SRRI dva fondy. Oba se přesunuly z kategorie SRRI 5 do kategorie SRRI 4. Jedná se o dynamické fondy společností Allianz a České spořitelny a změnu zapříčinila realokace portfolia, přičemž například u dynamického fondu České spořitelny tvoří nyní akciovou „dynamickou“ část fondu pouze 65,7 %, zatímco „konzervativnější“ peněžní trh dosahuje společně s dluhopisovou složkou 34,3 %. Fond tímto dosahuje menší volatility.

 

Kupříkladu Dynamický účastnický fond Generali má pro srovnání podíl akciové složky 82,2 %, peněžní trh a dluhopisy pak tvoří 17,8 %. Na vrcholu „dynamické“ strategie lze jmenovat například Globální akciový fond společnosti Conseq, který má dle posledních publikovaných údajů v akciové složce alokováno 96,4 % a v ostatních aktivech pouze 3,6 %. Nemalé rozdíly mezi penzijními fondy však panují také v regionální struktuře aktiv a v dalších pohledech na složení jejich portfolií.

 

„Z přehledu výkonnosti jednotlivých fondů vidíme, že čtrnáct z nich, tedy téměř polovina, skončila za rok 2021 se záporným výsledkem. Jedná se především o konzervativní fondy, v jejichž portfoliích dominují vládní dluhopisy a nástroje peněžního trhu, případně jejich deriváty. Záporný výsledek u těchto fondů je dán především vysokou inflací, zvyšováním základních sazeb ČNB a souvisejícím vývojem trhů,“ říká Václav Šimek s tím, že dle ukazatele volatility či rizikovosti SRRI jde o fondy stupně 2 a 3. Naopak všichni klienti, kteří investovali do „rizikovějších“ fondů kategorie SRRI 4, 5 a 6 skončili s kladným výsledkem. „Některé fondy dosáhly i dvouciferného zhodnocení. Například Akciový fond UNIQA vykázal 24,46 procenta, Globální akciový fond od Consequ zase 23,40 procenta, čímž výrazně překonaly inflaci. Hranici 20 procent překonaly celkem čtyři fondy a další čtyři dosáhly na více než desetiprocentní zhodnocení,“ dodává Václav Šimek.

 

Podle analytika Freedom Financial Services se tak potvrzuje, že pro mladší klienty s dlouhým investičním horizontem nemá význam spořit na penzi v rámci konzervativních účastnických fondů. „I za cenu vyšší volatility se dlouhodobě vyplatí dynamické strategie, které v delším horizontu dávají šanci na překonávání inflace a rozumné zhodnocení takto investovaných úspor. Klienti, kteří se ještě neodhodlali k přestupu z transformovaných do dynamičtějších účastnických fondů, by to měli se svými poradci co nejdříve uvážit na základě vlastní individuálních situace,“ doporučuje Václav Šimek.

 

Tabulka: Zhodnocení účastnických fondů

SRRI
(volatilita)

Penzijní
společnost

Fond

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Celkem

Průměr

SRRI 1
(do 0,5 %)

KB

Peněžní

 

 

 

 

 

 

 

0,25 %

0,73 %

0,98 %

0,49 %

SRRI 2
(0,5 % až 2 %)

Conseq

Dluhopisový

3,40 %

5,00 %

0,60 %

1,61 %

‒1,04 %

‒0,09 %

4,84 %

1,23 %

2,02 %

18,80 %

1,93 %

Conseq

Povinný konzervativní

0,69 %

1,39 %

0,51 %

0,09 %

‒0,96 %

‒0,98 %

1,47 %

0,42 %

‒0,25 %

2,37 %

0,26 %

Rentea

Povinný konzervativní

 

 

 

 

 

 

 

 

‒0,63 %

‒0,63 %

‒0,63 %

Allianz

Povinný konzervativní

1,44 %

1,31 %

1,22 %

‒0,04 %

‒1,63 %

0,30 %

2,24 %

1,20 %

‒1,70 %

4,35 %

0,47 %

KB

Povinný konzervativní

0,36 %

1,33 %

0,36 %

‒0,15 %

‒1,57 %

‒0,83 %

1,49 %

0,77 %

‒2,57 %

‒0,88 %

‒0,10 %

Uniqa

Povinný konzervativní

0,49 %

2,67 %

0,59 %

0,02 %

‒1,38 %

‒0,84 %

1,20 %

0,64 %

‒2,58 %

0,72 %

0,08 %

Uniqa

Dluhopisový

0,54 %

3,61 %

‒0,23 %

0,44 %

‒1,34 %

‒0,91 %

1,38 %

1,65 %

‒3,10 %

1,91 %

0,21 %

Generali

Povinný konzervativní

2,46 %

0,88 %

0,96 %

‒0,14 %

‒0,28 %

‒0,34 %

1,44 %

0,53 %

‒3,44 %

1,98 %

0,22 %

Generali

Spořicí

2,94 %

2,38 %

1,21 %

0,80 %

0,01 %

‒1,35 %

3,45 %

0,86 %

‒3,53 %

6,77 %

0,73 %

NN

Povinný konzervativní

0,27 %

0,61 %

1,15 %

0,21 %

‒1,93 %

‒0,07 %

1,26 %

1,36 %

‒3,76 %

‒1,01 %

‒0,11 %

Česká spořitelna

Povinný konzervativní

0,44 %

1,28 %

0,59 %

0,05 %

‒0,48 %

‒0,08 %

2,59 %

1,02 %

‒4,16 %

1,12 %

0,12 %

KB

Povinný konzervativní

 

 

0,36 %

0,45 %

‒1,39 %

‒2,65 %

2,54 %

0,91 %

‒4,71 %

‒4,58 %

‒0,67 %

SRRI 3
(2 % až 5 %)

ČSOB

Pro penzi

 

 

 

 

 

 

 

0,64 %

3,38 %

4,04 %

2,00 %

NN

Vyvážený

 

 

‒0,50 %

2,44 %

‒0,99 %

‒4,42 %

9,12 %

2,79 %

2,50 %

10,90 %

1,49 %

Rentea

Dluhopisový

 

 

 

 

 

 

 

 

0,19 %

0,19 %

0,19 %

Česká spořitelna

Etický

 

 

 

 

1,00 %

‒1,56 %

6,15 %

3,90 %

‒1,93 %

7,54 %

1,46 %

ČSOB

Povinný konzervativní

0,95 %

2,66 %

1,36 %

0,00 %

‒0,94 %

‒1,16 %

2,15 %

1,54 %

‒4,23 %

2,17 %

0,24 %

ČSOB

Garantovaný

1,12 %

1,62 %

0,88 %

‒0,47 %

‒1,41 %

‒1,53 %

1,72 %

1,14 %

‒4,45 %

‒1,54 %

‒0,17 %

SRRI 4
(5 % až 10 %)

Česká spořitelna

Dynamický

0,17 %

8,09 %

‒0,07 %

5,00 %

9,23 %

‒6,66 %

18,75 %

6,14 %

12,99 %

64,96 %

5,72 %

Allianz

Dynamický

1,76 %

2,78 %

4,98 %

1,51 %

4,07 %

‒6,86 %

15,77 %

7,56 %

10,68 %

48,89 %

4,52 %

ČSOB

Vyvážený

0,71 %

3,81 %

3,50 %

3,11 %

2,63 %

‒5,88 %

12,96 %

4,21 %

7,62 %

36,53 %

3,52 %

Uniqa

Vyvážený

 

 

2,02 %

4,49 %

‒0,11 %

‒4,24 %

11,17 %

5,19 %

6,52 %

27,02 %

3,48 %

Generali

Vyvážený

3,60 %

2,44 %

0,55 %

3,48 %

4,13 %

‒4,85 %

10,50 %

3,13 %

5,49 %

31,53 %

3,09 %

Česká spořitelna

Vyvážený

0,41 %

4,70 %

0,07 %

4,12 %

4,27 %

‒3,49 %

10,42 %

4,64 %

4,62 %

33,25 %

3,24 %

KB

Vyvážený

1,07 %

3,54 %

1,57 %

‒0,84 %

2,90 %

‒6,41 %

10,08 %

2,51 %

3,67 %

18,74 %

1,93 %

Allianz

Vyvážený

1,67 %

2,12 %

3,18 %

2,21 %

‒0,72 %

‒3,62 %

9,95 %

4,55 %

2,12 %

22,99 %

2,33 %

SRRI 5
(10 % až 15 %)

Uniqa

Akciový

 

 

 

 

 

 

 

14,41 %

24,46 %

42,39 %

19,33 %

Conseq

Globální akciový

19,53 %

12,71 %

‒0,08 %

10,81 %

9,96 %

‒9,69 %

18,96 %

‒3,92 %

23,40 %

108,93 %

8,53 %

NN

Růstový

0,00 %

0,00 %

11,53 %

9,04 %

14,36 %

‒9,22 %

17,58 %

‒2,20 %

21,65 %

76,61 %

6,52 %

Generali

Dynamický

3,53 %

2,00 %

‒0,47 %

6,36 %

8,24 %

‒9,13 %

17,91 %

5,38 %

13,07 %

54,48 %

4,95 %

KB

Dynamický

2,15 %

5,81 %

1,60 %

0,87 %

7,51 %

‒9,51 %

16,42 %

3,42 %

12,91 %

46,50 %

4,33 %

Rentea

Akciový

 

 

 

 

 

 

 

 

6,79 %

6,79 %

6,79 %

SRRI 6
(15 % až 25 %)

ČSOB

Dynamický

0,67 %

3,32 %

7,61 %

5,36 %

5,53 %

10,09 %

25,31 %

6,51 %

22,40 %

82,79 %

6,93 %

 

 

Poznámka 1: Analýza vychází z údajů a dat zveřejněných jednotlivými penzijními společnostmi dostupných k datu zpracování, kritériem pro zatřídění byla hodnota ukazatele SRRI k 31. 12. 2021.

Poznámka 2: Stupeň SRRI a tomu odpovídající volatilita (rizikovost) je určena pomocí směrodatné odchylky a ukazuje minulé kolísání výnosů od průměrné ziskovosti fondu.


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.