mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  07.01.2022 08:40:32

COVID-19: AKTUÁLNÍ PODMÍNKY CESTOVÁNÍ DO USA A NÁVRATU DO ČR

COVID-19: AKTUÁLNÍ PODMÍNKY CESTOVÁNÍ DO USA A NÁVRATU DO ČR

19.11.2021 / 23:00 | Aktualizováno: 06.01.2022 / 17:22


Občané ČR mohou od 8. listopadu opětovně cestovat do USA přímo ze zemí schengenského prostoru, ale jen v případě, že budou plně očkováni a současně budou mít negativní test na COVID-19.

Do USA je tak za splnění obou uvedených podmínek i během pandemie možné krátkodobě cestovat za účelem turistiky, soukromé návštěvy či jednoduché obchodní cesty v rámci bezvízového programu na základě elektronického souhlasu ESTA. Pokud ovšem cestujete za jiným účelem, musíte mít vízum USA.

Ke sdělování oficiálních informací o podmínkách cestování občanů ČR do USA je příslušné Velvyslanectví USA v Praze, na jehož webové stránce je k dispozici článek Updated Requirements for Air Travelers to the U.S. due to COVID-19.

Seznam všech zastupitelských úřadů USA ve světě se nachází na portálu USEmbassy.gov.

Informace na webu našeho velvyslanectví o podmínkách cestování do USA jsou proto určeny k základní orientaci v této problematice.


VSTUP NA ÚZEMÍ USA

OČKOVANÉ OSOBY


Dne 25. října 2021 podepsal prezident USA J. Biden prohlášení s názvem A Proclamation on Advancing the Safe Resumption of Global Travel During the COVID-?19 Pandemic.

Prohlášení se vztahuje na cizince, kteří přilétají do USA letecky za účelem přechodného pobytu.


Cizinci, kteří nebudou plně očkováni, mají s účinností od 8. listopadu 2021 vstup do USA zakázán.

Výjimek je velmi málo a jsou upraveny v článku 3 prohlášení (Sec. 3. - Scope of Suspension and Limitation on Entry).

Prohlášení současně s účinností od 8. listopadu 2021 ruší cestovní restrikce zavedené 14. 3. 2020 a obnovené prohlášením prezidenta č. 10143 ze dne 25. ledna 2021 vůči cestujícím, kteří přijíždějí do USA přímo ze zemí schengenského prostoru. Současně se ruší i restrikce vůči cestujícím z Brazílie, Číny, Indie, Íránu, Irska, Jihoafrické republiky a Velké Británie.

Prováděcí předpisy k problematice očkování vydává ředitel americké federální hygienické správy CDC.

Očkování nebudou muset mít děti do 18 let věku.

Na portálu CDC se uvádí, že pro přicestování jsou uznávány vakcíny schválené americkou lékovou agenturou FDA a dále též vakcíny schválené k nouzovému použití Světovou zdravotnickou Organizací (WHO).

Seznam všech vakcín uznávaných pro přílet do USA je uveden na portálu CDC v článku Requirement for Proof of COVID-19 Vaccination for Air Passengers. V tomto článku je též uvedena definice plně očkované osoby.

Všechny vakcíny schválené k použití v České republice by tedy měly být pro přicestování do USA dostatečné.

Potvrzení o očkování může mít listinnou či digitální podobu. V citovaném článku se též výslovně udává, že jsou uznávány Digitální certifikáty EU COVID.

Find out what is required to board a flight to the United States – Vaccine Type


TESTOVANÉ OSOBY


Negativní test na COVID-19 je povinný pro všechny cestující od dvou let věku.

PRAVIDLA PLATNÁ OD PONDĚLÍ 6. PROSINCE 2021

Od pondělí 6. prosince 2021 musí mít všichni cestující negativní test, který nebude starší déle než jeden den.


V úvodu článku CDC s názvem Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 se přímo nerozlišují RT-PCR a antigenní testy a podmínky platnosti by tedy měly být stejné.

Obecně se používá anglický výraz "viral test". Jeho definice je obsažena v uvedeném článku v části Frequently Asked Questions - Test and Vaccination Documentation Requirements - záložka „What types of SARS-CoV-2 test are acceptable under the Order“. Z definice je patrné, že jsou uznávány RT-PCR testy i antigenní testy.

V ČR jsou antigenní testy nyní ovšem platné jen 24 hodin od provedení odběru. Aby nedošlo k nedorozumění, doporučujeme dle okolností upřednostňovat testy RT-PCR.

Výsledek testu může mít listinnou či digitální podobu.

Pokud jde o podmínky testu dětí, prostudujte si též článek Frequently Asked Questions on COVID-19 Vaccinations and Testing for International Travel.

V článku Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19 se v odpovědích na často kladené otázky uvádí, že lhůta 1 den neznamená 24 hodin. Vzorek tak může být odebrán kdykoliv během celého dne, který předchází dnu letu do USA.

Anglicky:

The 1-day period is 1 day before the flight’s departure. The Order uses a 1-day time frame instead of 24 hours to provide more flexibility to the air passenger and aircraft operator. By using a 1-day window, test acceptability does not depend on the time of the flight or the time of day that the test sample was taken.

For example, if your flight is at 1pm on a Friday, you could board with a negative test that was taken any time on the prior Thursday.

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM


Dokumentace potvrzující vyléčení z onemocnění COVID-19

Místo negativního testu lze předložit dokumentaci o vyléčení z onemocnění COVID-19 v posledních třech měsících. Dokumentace musí splňovat podmínky stanovené v článku Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Documentation of Recovery from COVID-19.

Upozorňujeme, že tato dokumentace nenahrazuje povinnost být plně očkován, a to ve smyslu amerických předpisů. Dokumentace nahrazuje pouze negativní test.

Odpovědi na často kladené otázky k problematice očkování a testování

Rozcestník informací k cestování na portálu CDC

PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI

Bude od Vás též požadováno vyplnění prohlášení o bezinfekčnosti (Attestation).


Kontrolu shora uvedených dokladů provádí letecká společnost, a to nejen před nástupem do letadla směřujícího do USA, ale zpravidla již při prvním odbavení na letišti. Pozorně se proto předem seznamte s pokyny všech leteckých společností, se kterými budete cestovat, a poskytněte jim předepsané informace.

Zejména v zemích mimo Evropskou unii se s dotazy na to, jaké certifikáty o očkování a provedeném testu vydané v dané zemi budou uznávány a které instituce v těchto zemích jsou oprávněny je vydávat, je nutné se obracet na leteckou společnost, neboť ta bude provádět jejich kontrolu.

Přehledná tabulka podmínek (PDF, 102 KB)

Dne 29. listopadu 2021 nabylo účinnosti prohlášení prezidenta USA, podle něhož mají do USA zakázán vstup cizinci, kteří v posledních 14 dnech pobývali na území některých afrických zemí. Jedná se o tyto státy: Botswana, Jihoafrická republika, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibie, Svazijsko, Zimbabwe.PO PŘÍLETU DO USA


Po příletu do USA by i plně očkované osoby měly podstoupit další test, a to mezi 3. a 5. dnem po příletu. Plně očkované osoby se však musí podrobit sedmidenní domácí karanténě jen v případě, že výsledek testu je pozitivní.

Odběrová místa v USA. Kde mohu v USA získat test?

V USA je povinné nošení ochrany dýchacích cest ve všech veřejných dopravních prostředcích a na letištích, nádražích a zastávkách.

Pokud hodláte cestovat mezi jednotlivými státy v USA, prostudujete si článek Domestic Travel During the COVID-19 Pandemic na portálu CDC.

V jednotlivých státech USA mohou platit pravidla odlišná. Příslušné informace jsou zveřejněny na webové stránce vlády příslušného státu, kterou naleznete na portálu USA.gov (odkaz Governor). Další užitečný rozcestník naleznete i na portálu CDC v článku Health Department Directories.

Další informace naleznete v našem článku ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA.

Upozornění

Oficiální webové stránky amerických odborných autorit v některých případech uvádějí, že určitý postup je doporučen. V této souvislosti upozorňujeme, že americká právní kultura klade podstatně větší důraz na osobní odpovědnost každého jednotlivce, než je tomu v evropských zemích. Doporučení odborné autority tedy není možné vykládat v tom smyslu, že je zcela na libovůli cestovatele, zda se doporučenému postupu podřídí.

Velvyslanectví není oprávněno potvrzovat, že doporučení amerických odborných autorit není nutno respektovat a že jejich případné porušení nebude mít žádné právní následky.

LETECKÝ TRANZIT

Dle americké praxe je i pouhý tranzit přes mezinárodní letiště v USA, při kterém cestující neopustí prostor letiště, vždy považován za vstup na území USA. Občan ČR tak kromě splnění uvedených podmínek musí vždy též mít ESTU nebo platné vízum (vízum typu C). Při vyplňování žádosti o ESTU uveďte do kolonky adresa v USA "IN TRANSIT" - viz návod v tomto odkazu.

PŘEKRAČOVÁNÍ POZEMNÍCH HRANIC S KANADOU A MEXIKEM


Do USA lze z Kanady i Mexika přicestovat letecky v rámci bezvízového programu USA, tedy na základě elektronického schválení cesty (ESTA).

Od 8. listopadu 2021 mohou plně očkované osoby překračovat též pozemní hranice, a to i za účelem turistiky. V tomto případě není ESTA nezbytná.

Upozorňujeme však, že vstupy a vycestování cizinců se v USA registrují prostřednictvím formuláře I-94 (Arrival and Departure Record). Ten může mít elektronickou či papírovou podobu. V případě překročení pozemních hranic proto volte záložku: Visiting the U.S. & Arriving via a Land Border?

ESTA - Traveling to U.S. by land (cbp.gov)

CBP-coronavirus (COVID-19) -Traveling from Canada or Mexico Frequently Asked Questions

Informace Velvyslanectví ČR v Kanadě

Land border restrictions for travel to the United States

Velvyslanectví USA v MexikuInformace Ministerstva zahraničních věcí USA o zrušení cestovních restrikcí vůči vybraným státům.VYCESTOVÁNÍ Z ÚZEMÍ USA


Vycestování z území USA není z pohledu amerických předpisů nijak omezeno.

Je však třeba respektovat podmínky leteckých společností, všech tranzitních států i státu destinace.

Potřebné informace naleznete též v Rozcestníku informací k cestování do ostatních států.

NÁVRAT DO ČR

Odběrová místa v USA. Kde mohu v USA získat test?Všem cestovatelům doporučujeme registraci v aplikaci DROZD.


Dále doporučujeme sledovat následující webové stránky:

Vlády ČR

Ministerstva zahraničních věcí

Ministerstva zdravotnictví

Evropské komise

Velvyslanectví USA v Praze


ODPOVĚDI NA ČASTO KLADENÉ OTÁZKY


Jaká je situace ohledně výskytu koronaviru v USA? Co mám dělat v případě zdravotních potíží?

Především dbejte, aby Vaše cestovní pojištění zahrnovalo i krytí v případě onemocnění způsobené koronavirem.

Informaci o situaci v USA se věnuje článek na našem webu COVID-19: Zdravotní péče v USA.


Jaká platí pravidla pro námořní výletní lodě?

Hlavním orgánem, který má v USA na starosti potlačování nákazy COVID-19, je Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Touto otázkou se zabývá článek na webu této instituce s názvem COVID-19 and Cruise Ship Travel.

Na který zastupitelský úřad ČR se mám v případě potíží v USA obrátit?

Prostudujte si článek COVID-19: ROZCESTNÍK INFORMACÍ A NOUZOVÉ LINKY.2. LETECKÁ DOPRAVA MEZI EVROPOU A USA3. OPATŘENÍ AMERICKÝCH ORGÁNŮ

Nouzový stav vyhlásil bývalý prezident Donald Trump dne 13. 3. 2020 svým prohlášením č. 9994. Prezident Joseph Biden nouzový stav prodloužil svým rozhodnutím ze dne 24. 2. 2021.

V USA je povinné nošení roušek ve všech veřejných dopravních prostředcích a ve federálních budovách.

Základním oficiálním zdrojem doporučení pro cestovatele je v USA portál amerického Centra pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC). Zde je k dispozici kapitola s názvem TRAVEL.

Doporučení CDC po příletu do USA

Doporučení CDC pro vnitrostátní cestování po USA

Opatření přijatá na federální úrovni lze v přehledné podobě nalézt na portálu federální veřejné správy USA.gov.

Restriktivní opatření jsou nicméně přijímána zejména na úrovni jednotlivých svazových států, přičemž každý stát provádí v tomto ohledu svoji vlastní politiku, a to zejména s ohledem na rozšíření nákazy. Opatření však mohou být přijímána i na úrovni okresů. Přihlíží se nicméně k doporučením CDC. V každém státě USA lze informace o opatřeních přijatých v souvislosti s pandemií nalézt na webové stránce vlády daného státu. Příslušné odkazy jsou rovněž dostupné z portálu USA.gov. Dalším významným zdrojem informací v každém státu je místní ministerstvo zdravotnictví. Lze je opětovně vyhledat pomocí portálu USA.gov v kapitole State & Territorial Health Department Websites.4. ODKAZY NA AMERICKÉ INSTITUCE


Velvyslanectví USA v Praze
Na webu Velvyslanectví USA v Praze je k dispozici článek Information on Travel Restrictions (FAQ)

Zastupitelské úřady USA ve světě

Americká federální hygienická správa se nazývá Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci (Centers for Disease Control and Prevention - CDC).

Americká pohraniční služba se nazývá U.S. Customs and Border Protection. Prostudujte si nejprve kapitolu Často kladené otázky. Místní pracoviště naleznete v odkazu Locate a Port of Entry. Při potížích volejte informační linku CBP.

Imigrační služba se nazývá U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). Příslušné pracoviště lze vyhledat v článku Field offices.

Ministerstvo zdravotnictví v každém unijním státu lze vyhledat pomocí portálu USA.gov v kapitole State & Territorial Health Department Websites.5. NÁVRAT DO ČR

Samostatný článek je určen občanům ČR, kteří se nacházejí v USA a hodlají cestovat do ČR.6. ZDRAVOTNÍ PÉČE V USA7. TRAVELING TO THE CZECH REPUBLIC DURING THE PANDEMIC

V tomto samostatném článku jsou k dispozici informace určené cizincům, kteří hodlají cestovat do ČR z USA.
DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY

Vláda ČR

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Ministerstva zdravotnictví ČR

Evropská komise
V PŘÍPADĚ POTŘEBY KONTAKTUJTE TEN ÚŘAD, V JEHOŽ OBVODU SE NACHÁZÍTE

ČR má v USA čtyři hlavní pracoviště:

Velvyslanectví ve Washingtonu DC, E-mail: Con.Washington@mzv.cz, Nouzová linka

Generální konzulát v Chicagu, E-mail: consulate_chicago@mzv.cz, Nouzová linka

Generální konzulát v Los Angeles, E-mail: losangeles@embassy.mzv.cz, Nouzová linka

Generální konzulát v New Yorku, E-mail: cs.ny@mzv.cz, Nouzová linka

Ve své korespondenci vždy uveďte údaje týkající se osoby, která se nachází v USA:

Jméno a příjmení:
Telefon:
Místo pobytu v USA:
Pobytový titul v USA: (ESTA, druh víza, trvalý pobyt):
Adresa bydliště v ČR:
E-mail:


Abecední seznam států USA a jejich příslušnosti k uvedeným českým zastupitelským úřadům v USA najdete zde.


Do působnosti Velvyslanectví ČR ve Washingtonu spadá:

AL, AR, DC, FL, GA, LA, KY, MD, MS, NC, OH, OK, SC, TN, TX, VA, WV, Portoriko
Jamajka
Antigua a Barbuda

přílohy

Přehledná tabulka podmínek - 101 KB PDF (Acrobat dokument) 9.11.2021
https://www.mzv.cz/file/4477138/requirements_travel_to_us_by_air_quick_reference_p.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Přečtěte si také:
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.