COVID Portál (covid.gov.cz)
Zdravotnictví  |  31.12.2021 13:00:00

Certifikát o provedeném očkování (testování a prodělání nemoci)

naposledy aktualizováno v pátek 31. prosince 2021 (13:00)

Certifikáty základního očkovacího schématu (1 dávka Janssenu, nebo 2 dávky ostatních vakcín) budou od 1. 2. 2022 platné 9 měsíců. Tzn., že přestanou po 9 měsících platit a svítit budou v aplikaci Tečka červeně. Nadále se půjde prokazovat certifikátemposilovací (třetí) dávce.

(Před)registrovat se na posilovací dávku
(Před)registrace pro samoplátce

Informace k 1. a 2. dávkám:

Termín rezervace pro druhou dávku lze změnit online v systému rezervací, kontaktováním linky 1221 nebo očkovacího místa. Ideální způsob u konkrétního očkovacího místa najdete v reportu očkovacích míst, vybráním vašeho očkovacího místa. Ne každé očkovací místo změnu umožňuje, některá mají zase preferovaný způsob změny termínu. Pokud jste se rozhodli pro očkování u vašeho praktického lékaře, domluvte se s ním. Žádáme o nerušení registrací a rezervací termínů na očkovacích místech na posledních chvíli (48 hod. předem), je tím narušena distribuce očkovacích látek a může dojít k jejich nespotřebování a znehodnocení.

Pandemie koronaviru zkomplikovala (nejen) mezinárodní dopravu, ale mnohé podniky, jako např. stravovací a ubytovací zařízení, musely být zavřené. A přinesla i spoustu dalších negativních dopadů na náš každodenní život. Nadějí k návratu k předpandemickému způsobu života je očkování

Pamatujte, že člověk je za naočkovaného považován 14 dní po podání poslední dávky vakcíny (v rámci základního očkovacího schématu, posilovací dávka je platná ihned). Poté je možné do některých provozů na základě platného certifikátu vstupovat. Usnadněné je s certifikátem také cestování. Přibývají země, který evropský certifikát aktuálně přijímají, konkrétní detail pravidel vstupu do jednotlivých zemí najdete v Rozcestníku Ministerstva zahraničních věcí.

Nejsnadnějším způsobem, jak prokazovat splnění pravidla ON(T) jsou aplikace Tečka a čTečka. Aplikace čTečka, která slouží ke skenování QR kódu z certifikátu, dokáže rozpoznat zda je QR kód na certifikátu (stažený v Tečce, nebo třeba vytištěný na papíře) skutečně pravý, nepadělaný. Očkování (u výjimek testování testování) slouží k omezení pandemie covidu-19, a to, že jimi musíme prokazovat je nutné omezení. Ale když už toto omezení je, používejte aplikace a zamezte možnému padělání certifikátů. Podrobné průvodce k aplikacím najdete na ockodoc.cz. 

Obecné informace

Již po první dávce očkování můžete jít na ocko.uzis.cz (Očkovací portál občana) a zažádat si o certifikát. Od 1. 6. jsou vydávány nové certifikáty, které usnadní život - jak při rozvolňování, tak při cestování. Tyto nové certifikáty budou v souladu s nově přijatými pravidly pro certifikáty v rámci EU. Certifikátů jsou 3 druhy, dle toho, co lze certifikátem prokázat:

1. Certifikát o prodělaném onemocnění, který není starší více než 180 dnů od prvního pozitivního PCR testu. Tento certifikát také na portálu nenajdete, pokud ještě neproběhlo 10 dní od prvního pozitivního PCR testu. Dostupné jsou tedy certifikáty o prodělaném onemocnění v rozsahu 11. až 180. den po prvním pozitivním PCR testu.

2. Certifikátvýsledku negativního testu, ten bude dvou typů:

Především u certifikátu o negativním PCR testu může docházet ke zpoždění jeho generování, a to především z důvodu možných časových prodlev při zápisu výsledku testu ze strany laboratoře. Navíc samotné vyhodnocení testu ze strany laboratoře trvá většinou v řádu více hodin. Pokud tedy na portálu certifikát o provedeném testu nenajdete, doporučujeme se obrátit na laboratoř, která váš test vyhodnocovala, s dotazem, zda výsledek řádně odeslala do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN).

3. Certifikát o provedeném očkování, tedy:

Dostupné jsou certifikáty jak po první, tak po druhé dávce. Za platný (při kontrole přes QR kód bude svítit zeleně) je certifikát považovaný 14 dnů po dávce Janssenu, nebo druhé dávce u dvoudávkových vakcín. Certifikát k posilovací (třetí) dávce je platný (zelený) ihned. V případě, že jste absolvovali druhou dávku, automaticky je již vidět pouze certifikát po druhé dávce.

Na certifikátu bude uvedeno vaše jméno, příjmení, datum narození. Certifikátem (ať už v papírové podobě, nebo staženým v telefonu, tabletu či aplikaci Tečka) se budete prokazovat při vstupu do provozoven, případné kontrole apod.

Pokud se v textech setkáte s pojmy Covid Pas (CovidPas), Digital Green Certificate a Zelený číselný certifikát jde o to samé, jako certifikáty vydávané po 1. 6. Ty už splňují náležitosti, které na ně klade EU

11. 8. 2021 (včetně) končí uznávání certifikátů vydávaných před 1. 6. (nemají formát schválený EU). Státy EU již nebudou muset tyto certifikáty uznávat pro vstup na své území. Od 12. 8. bude uznáván pouze nový formát certifikátu, který od 1. 6. vystavuje i Česká republika. Certifikát lze stáhnout na portálu ocko.uzis.cz nebo pomocí aplikace Tečka. Více informací najdete na webu MZČR.

Nové certifikáty od 1. 6. 2021

Kterýkoliv z druhů certifikátů pro vás je připravený k vyzvednutí na ocko.uzis.cz. Certifikát si na tomto odkazu stáhněte. Díky napojení na ISIN se tam objeví automaticky, jakmile se pro vás některý z certifikátů stane relevantní.

Do očkovacího portálu (ocko.uzis.cz) se můžete přihlásit:

 1. zadáním čísla občanského průkazu a rodného čísla, následně přichází na zadané číslo autentizační SMS a po zadání do portálu se zobrazí certifikát. Podmínkou je při vakcinaci, respektive v žádance, uvést mobilní telefon. Pokud jednorázový kód neobdržíte nebo potřebujete změnit váš zaznamenaný mobilní telefon či E-mail můžete se obrátit na bezplatnou linku 1221. Jde o dočasnou variantu, která bude dostupná pouze do konce roku 2021
 2. přes Identitu občana (např. NIA, MojeID, BankID, OP s čipem apod.), přičemž ověření přes bankovní identitu je možné pouze pro osoby, které jsou ověřeny přes registr obyvatel (ROB),
 3. pomocí telefonního čísla, emailu a datumu narození. To je ideální varianta pro cizince a děti bez Občanského průkazu. Zde pozor na to, abyste při každé návštěvě očkovacího či odběrového místa udávali stejné údaje. 

Výměna certifikátu vydaného před 1. 6. 2021 

Starší verze certifikátu je platná do 11. srpna, po tomto datu už nebude uznávaná. Je tedy třeba svůj certifikát vyměnit za nový do tohoto data.

Pokud máte certifikát vydaný před 1. 6., přihlaste se a stáhněte si certifikát nový. Na nich již je platný QR kód a jsou v souladu s pravidly EU. Chápeme, že může být nepohodlné o certifikát žádat znovu, bohužel ale dokud nebyla pravidla EU známá a schválená, nešlo dle nich certifikáty vydávat.

Pokud si technicky troufáte můžete i využít možnosti, že po naskenování QR kódu starého certifikátu se zobrazí jedinečné URL, pod kterým bude možné si stáhnout nový certifikát (tedy jedná se o výměnu 1:1) pro jakoukoli osobu, která certifikát vlastní.

Seznam zemí, jejichž certifikát je v ČR uznáván

Všechny země EU spolu s Islandem, Lichtenštejnskem, Norskem, San Marinen, Švýcarskem a Vatikánem vydávají digitální EU certifikát. Jako stejně validní jsou brány certifikáty Severní Makedonie, UkrajinyTurecka

Další země vydávají certifikáty, které se dají dálkově zvalidovat (nejčastěji je na nich QR kód) a splňují podmínky EU certifikátu. S těmi lze do ČR vstoupit i zde využívat služby apod. Jejich seznam neustále přibývá, najdete ho na stránkách MZČR. Stejně tak seznam třetích zemí, na jichž základě lze český certifikát vydat, ale je třeba splnit dané podmínky, viz níže.

Vydání českého certifikátu pro osoby naočkované ve třetích zemích

Poskytovatel zdravotních služeb může od 12. 7. 2021 vystavit český certifikát, který je v souladu s legislativou EU, pokud osoba o to žádající předloží doklad o očkování ze třetí země, splňující:

 • jde o písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v dané třetí zemi, o tom, že očkování bylo plně dokončeno,
 • písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení (např. pomocí QR kódu), pokud certifikát z třetí země není dálkově ověřitelný, je nutné společně s certifikátem předložit jakýkoliv další doklad, který obsahuje informace, jenž umožní ověřitelnost certifikátu (např. lékařskou zprávu, která bude obsahovat kontakt na dané zařízení, které očkování ve třetí zemi provedlo, tato zpráva musí být alespoň v angličtině, případně úředně přeložena do češtiny),
 • očkování bylo provedeno vakcínou, jíž byla udělena registrace od EMA (uznat lze také Covishield, protože se jedná o indickou licenci vakcíny registrovanou EMA).

Žadatelem o český certifikát, na základě očkování provedeného ve třetí zemi, může od 16. 11. 2021 být:

 • občan České republiky,
 • občan Evropské unie nebo cizinec podle § 1 odst. 3 a 4 zákona o pobytu cizinců, kteří mají vydané potvrzení o přechodném pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,
 • rodinný příslušník občana České republiky s vydaným povolením k přechodnému pobytu na území České republiky nebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky vydaném Českou republikou,
 • cizinec, který je držitelem dlouhodobého víza vydaného Českou republikou,
 • cizinec, který je držitelem povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu na území České republiky vydaného Českou republikou,
 • cizinec, který je azylantem nebo poživatelem doplňkové ochrany podle zákona o azylu,
 • cizinec, který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany v České republice nebo cizincem strpěným na území podle zákona o azylu,
 • akreditovaný člen diplomatické mise v České republice včetně soukromé služební osoby, nebo - úředník mezinárodní organizace registrované u Ministerstva zahraničních věcí České republiky

Český EU certifikát COVID-19 nebude vystavován držitelům EU certifikátu COVID-19 z jiné země EU či EHP, jelikož oba certifikáty splňují zcela stejné náležitosti dle nařízení EU.

Seznam zemí, které jsou dálkově ověřitelné, a u kterých je naopak potřeba doložit další potvrzení najdete na koronavirus.mzcr.cz.

Zájemci o vydání českého certifikátu k předchozím dávkám, aby mohli dostat posilovací / dodatečnou dávku mohou být:

A. Držitelé DCC, nebo ekvivalentu DCC certifikátu (DCC = gigitální EU COVID certifikát):

 • držitelem může být kdokoli bez ohledu na občanství, či pobyt,
 • držitel si musí nechat zaznamenat první i druhou dávku, včetně země, kde byla podána,
 • o podání třetí dávky mu bude vystaven český DCC certifikát se třetí dávkou.

B. Držitelé certifikátu o očkování ze třetí země

Posilovací/dodatečnou dávku lze podat:

 •  občanovi ČR, nebo cizinci (z EU nebo třetích zemí), kteří mají v ČR pobyt nad 90 dnů ve smyslu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zároveň splňují jednu z následujících podmínek:
  - mají platné povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu v České republice,
  - jsou držitelem platného dlouhodobého víza,
  - jedná se o občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
  - jedná se o rodinného příslušníka občana EU s potvrzením o přechodném pobytu či povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
 • těm, kdo splňují podmínky, musí být zaznamenána první i druhá dávka, včetně země, kde byla podána,
 • certifikát (ze země, kde byly podány předchozí dávky (dávka)) je zveřejněn na webu MZ, je nejméně v angličtině, očkování bylo provedeno očkovací látkou , kterou schválila EMA, nebo jejím ekvivalentem (jen Covishield).

Kdo může vystavit český DCC:

 • v prvním případě každé očkovací místo, nebo VPL / PLDD, který podává vakcínu,
 • ve druhém případě, kterýkoliv lékař s přístupem do ISIN OČKO, který ověří platnost dodaného certifikátu.

Jak dlouho trvá vystavení certifikátu

Certifikáty očkování (první i druhá dávka) jsou obvykle vystaveny do několika minut po provedení očkování, resp. po provedení záznamu o očkování do systému ISIN OČKO na očkovacím místě. Zeleně se ale rozsvítí až 14 dní dávky vakcíny Janssen, druhé dávky u dvoudávkových vakcín. Ihned svítí zeleně certifikátposilovací dávce.

Certifikát o provedeném POC antigenním testu je vystaven nejpozději tentýž den (den odběru).

Certifikát o provedeném PCR testu je vystaven až po provedení vyšetření v laboratoři a doručení výsledku do centrálních systémů. Vyšetření v laboratoři může trvat až 48 hodin od odběru. Není garantováno, že SMS s výsledkem, zasílaná přímo laboratoří, odchází ve stejný moment, jako výsledky do centrálního systému. Po obdržení SMS s výsledkem může vystavení certifikátu trvat ještě několik hodin (až půl dne).

Certifikát o prodělané nemoci je vystaven na základě pozitivního výsledku PCR testu. Certifikát je dostupný 11. den po pozitivním PCR testu.

VALIDAČNÍ APLIKACE

Připravené jsou obě aplikace- ať už se potřebujete certifikátem prokázat, nebo jste ten, kdo má povinnost pravidlo ON(T) kontrolovat.

Jste návštěvník koncertu, restaurace, nebo bazénu? Chcete vycestovatČR?

Pak se prokazujete Tečkou.

Jste provozovatel fitness centra, sauny, nebo kadeřnictví? Lockdowny už vám stačily a chcete mít bezpečnou provozovnu?

Kontrolujte certifikáty zákazníků čTečkou. Pouze ta pozná jedinečný digitální podpis každého certifikátu a máte jistotu, že zákazník certifikát nezfalšoval. 

 

Kompletní návod včetně náhledů, formát certifikátu a nejčastější otázky najdete v manuálu platném od 1. 6. 2021

Pokud se vám nedaří certifikát stáhnout (nejčastěji je to kvůli chybně zadaným údajům- překlep ve jménu, velká malá písmena, máte více emailů, interpunkce apod.), můžete se obrátit telefonicky na linku 1221. Čas si ušetříte, když budete na očkovacím, či odběrovém místě kontrolovat údaje, jaké na místě do ISIN zadávají a zapamatujete si je. 

 

Jste poskytovatel služeb, nebo pořadatel hromadných akcí a chcete vědět, jak co nejlépe kontrolovat splnění pravidla ON(T) návštěvníků či zákazníků? Nápovědu najdete na ockodoc.mzcr.cz.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688