mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  30.12.2021 16:16:00

Kosovská republika - aktuální opatření proti šíření nemoci COVID - 19 a informace ohledně cest do ČR

Kosovská republika - aktuální opatření proti šíření nemoci COVID - 19 a informace ohledně cest do ČR

27.12.2021 / 10:23 | Aktualizováno: 30.12.2021 / 16:16

Velvyslanectví ČR v Prištině doporučuje občanům sledovat aktuální informace na internetových stránkách Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva vnitra ČR.

1. Vstup na území Kosovské republiky a tranzit

Každý cestovatel přijíždějící do Kosova musí při vstupu do země předložit alternativně:

Od 3. 1. 2022 bude vstup do Kosova možný již jen s certifikátem o ukončeném dvoudávkovém očkování proti COVID-19.

Občané Kosova a také osoby s povolením k přechodnému nebo trvalému pobytu v Kosovu, kteří nepředloží žádný z výše uvedených certifikátů a RT-PCR testů, budou mít při vstupu do země možnost být očkován mobilními týmy umístěnými na mezinárodním letišti v Prištině a dále na pozemních hraničních přechodech Vërmicë, Merdare, Dheu i Bardhë, Hani i Elezit.

Výjimky z omezení při cestování:

 • - zahraniční diplomaté akreditovaní v Kosovu
 • - tranzit země za předpokladu podpisu prohlášení, že cestovatel opustí Kosovo do 3 hodin
 • - cizí státní příslušníci, kteří projíždějí přes Kosovo organizovanou autobusovou dopravou nebo linkou pravidelné mezinárodní dopravy, kteří podepíší prohlášení, že opustí území Kosova do 5 hodin
 • - kosovští občané, jejichž pobyt v zahraničí nepřesáhl 12 hodin
 • - profesionální přepravci
 • - osoby mladší 12 let
 • - osoby s lékařským potvrzením o vědecky prokázaných kontraindikacích očkování proti COVID-19 na jejich zdraví. Tyto osoby však musí předložit negativní RT-PCR test na COVID-19, ne starší než 48 hodin.

Omezeně a s častými změnami funguje letecké spojení s Kosovem (Austrian, Swiss, Turkish Airlines aj.) i kosovská mezinárodní autobusová doprava (Loshi Reisen, tel. +43-699 120 256 2, +43 44 194 998), BICI-COM (www.reiseburo-bici.com, tel.+383 44 314 584).

Otevřené hraniční přechody:

 • - mezinárodní letiště v Prištině
 • - hranice se Srbskem – Merdarë/Merdare, Jarinjë/Jarinje, Dheu i Bardhë/Bela Zemlja, Muqibab, Mutivod, Brnjak/Bërnjak
 • - hranice s Albánií – Vërmicë/Vermica, Qafë Prush, Qafë Morinë, Shishtavece/Sistavece, Orqushë/Orčuša, Borje
 • - hranice s Černou Horou – Kulla/Kulina
 • - hranice se Severní Makedonií - Hani i Elezit/Elez Han, Glloboqicë/Globočica, Stançiq/Stančić.

2. PŘEPRAVA OSOB

 • -Veřejná doprava může pracovat s využitím až 50 % kapacity. Personál a cestující musí mít po celou dobu roušku.
 • -Taxi mohou přepravovat max. 2 zákazníky.

Funguje letecké spojení Kosova s řadou jiných zemí (Austrian, Swiss, Turkish Airlines aj.) a rovněž mezinárodní autobusové spojení (Loshi Reisen, tel. +43-699 120 256 2, +43 44 194 998), BICI-COM (www.reiseburo-bici.com, tel.+377 44 314 584).

3. OPATŘENÍ

Kosovská vláda vyhodnotila epidemiologickou situaci a k 1. 12. 2021 zveřejnila níže uvedená upravená ochranná opatření:

 • - omezení veřejných a soukromých shromáždění (workshopy, setkání, semináře, školení, kulturní akce) do 30 osob, účastníci jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo o prodělané nemoci , stejně jako v případě podmínek pro vstup do země
 • - venkovní shromáždění a kulturní akce jsou povoleny do 70 osob, účastníci jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo o prodělané nemoci , stejně jako v případě podmínek pro vstup do země, pořadatel je povinen zajistit fyzický odstup 1 m
 • - pohřby jsou povoleny pouze za účasti blízké rodiny při dodržení fyzické vzdálenosti 1 m
 • - zákaz činnosti nočních klubů, pořádání festivalů, koncertů, exkurzí, poutí, svateb, zásnub, rodinných a společenských večírků
 • - gastronomické služby mohou provozovat činnost od 5:00 do 23:00 hodin, hudba do 21:30
 • - dovoz jídla je povolen i po 23:00 hod., zákazníci a pracovníci gastronomie jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo o prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země vnitřní prostory provozoven lze využit do 50 % kapacity, venkovní prostory až do 70 % plochy
 • - v prostorách, kde je povoleno podávání jídel a nápojů, musí zákazníci po celou dobu sedět, roušku je nutné nosit při vstupu nebo odchodu z areálu, při placení a cestě na/z toalety, vzdálenost mezi zákazníky u různých stolů musí být minimálně 1 metr; v uzavřených prostorách jsou u stolu povoleny maximálně 4 osoby, v případě, že jsou stoly větší než 2 metry je limit 5 osob na 10 m2, u stolů vně provozovny je povoleno až 6 osob
 • - zákazníci a zaměstnanci obchodních center jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země
 • - knihovny, muzea, kina, divadla, koncerty, kulturní střediska mohou pracovat s využitím 50 % prostor, je nutné používat roušku a dodržovat fyzickou vzdálenost min. 1 metr
 • - vyučovací proces v předškolních i školních pokračuje
 • - počet účastníků sportovních/rekreačních akcí určují sportovní svazy při dodržení ochranných opatření, ve vnitřních prostorách je povolena přítomnost diváků do 10 % kapacity a distanční vzdálenosti 1 metr, při venkovních aktivitách je povolena přítomnost diváků do 30 % kapacity sportovního zařízení a distanční vzdálenosti 1 metru, diváci jsou povinni mít očkovací certifikáty, příp. doklady o bezinfekčnosti, nebo o prodělané nemoci, stejně jako v případě podmínek pro vstup do země

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE, KONTAKT NA ZASTPITELSKÝ ÚŘAD

Informační turistický portál - https://www.beinkosovo.com/about-kosovo/
Ministerstvo zahraničních věcí – https://www.mfa-ks.net/
Ministerstvo zdravotnictví - https://msh.rks-gov.net/en/
Informační portál ke koronaviru v Kosovu - https://www.kosova.health/en/
Úřad vlády – https://kryeministri-ks.net

Kontakt t na zastupitelský úřad v teritoriu
Velvyslanectví České republiky v Prištině
Ismail Qemali 132
Arbëri
Priština
Kosovská republika

Tel: +383/38225860, 38248776, 38246676
Nouzová linka pro občany ČR: +383/(0)45460424
E-mail: pristina@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/pristina

5. NÁVRAT DO ČR - opatření MZ ČR platná od 27.12.2021

Informační linka Ministerstva zdravotnictví ČR +420-226 20 1221 pro aktuální informace k cestovním restrikcím pro cestování do ČR v době pandemie.

Prosíme, nezapomeňte, že za účelem návratu do země, ze které cestujete, či k pokračování do další země, případně k tranzitu přes jiné země, je třeba se informovat o platných vstupních pravidlech do těchto zemí u jejich příslušných úřadů viz dále.

Aktuality a důležitá upozornění

Od 27.prosince 2021 dochází ke zpřísnění podmínek pro vstup cizinců do České republiky.

Kosovo spadá mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červená barva). Na základě Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platí následující pravidla pro cestu do ČR. Pravidla pro návrat do České republiky jsou upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR rozlišuje 5 kategorií zemí a území dle míry rizika nákazy onemocněním COVID-19: země a území s nízkým rizikem (zelené), země a území se středním rizikem (oranžové), země a území s vysokým rizikem (červené), země a území s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tmavě červené) a země a území s extrémním rizikem nákazy (černá barva). Přehled zemí a území dle míry rizika je stanovován Sdělením Ministerstva zdravotnictví ČR. Přehled zemí a území s extrémním rizikem nákazy onemocnění Covid-19 aktuálně není aplikován. Před vstupem do České republiky musí cizinci, kteří jsou jinak oprávněni ke vstupu do ČR, disponovat negativním PCR testem, a to i očkované osoby a osoby po prodělaném onemocnění covid-19. Tato povinnost platí pro příjezdy ze všech zemí bez ohledu na míru rizika nákazy. Neočkované osoby nebo osoby, které covid-19 v posledních šesti měsících neprodělaly, pak musí absolvovat další PCR po příjezdu na území České republiky v rozmezí mezi 5.-7. dnem.
Výjimka z obou nových povinností platí pro osoby očkované posilovací dávkou (booster), pro děti do 12 let a pro děti mezi 12-18 let, které jsou plně očkované (bez boosteru). Další výjimky jsou stanoveny ochranným opatřením.

Silvestrovské oslavy:
Pro období od 30. prosince 2021 do 1. ledna 2022 jsou stanoveny přísnější podmínky pro krátkodobé cesty (do 24 hodin) do České republiky s cílem omezit příjezdy za účelem oslav příchodu nového roku. Pro cesty do ČR v tomto období bude nutné absolvovat PCR test již před příjezdem, výjimku mají pouze osoby očkované třetí posilující dávkou.

Výše uvedené změny neplatí pro občany ČR a cizince trvale nebo dlouhodobě pobývající v ČR, ti se řídí stávajícími pravidly pro vstup. Nadále platí, že při prˇi´jezdu hromadny´m dopravni´m prostrˇedkem lze prˇed vstupem na u´zemi´ Cˇeske´ republiky nami´sto vy´sledkem PCR testu disponovat pouze vy´sledkem antigenního testu a v prˇi´padeˇ prˇi´jezdu individuální dopravou (autem) není testování před příjezdem vyžadováno. Očkovaní se testovat nemusejí.

Dne 20. prosince 2021 skončila účinnost krizového opatření k zamezení importu nové varianty koronaviru na území České republiky z regionu jižní Afriky. Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou nadále upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 6. prosince 2021 (ZDE).

Příjezdový formulář naleznete zde.

Pravidla pro vyplnění:

 • formulář vyplní každá osoba starší 18 let
 • děti 12-17 let jsou zahrnuty ve formuláři rodinného příslušníka
 • cestuje-li dítě 12-17 bez rodinného příslušníka, pak vyplňuje formulář samostatně
 • povinnost vyplnit formulář se nevztahuje na děti do 12 let
 • formulář nevyplňujte, pokud se na Vás vztahuje výjimka specifikována v Ochranném opatření
 • pokud máte dvě jména, pak je obě vyplňte do položky “Jméno” a položku “Prostřední jméno” ponechte nevyplněnou
 • adresní položku zadávejte pouze pomocí rolovací nabídky, která se objeví až po vyplnění prvních znaků
 • pokud obec nemá ulice, ponechte položku “Ulice” nevyplněnou

Pokud máte problém s vyplněním formuláře, využijte nápovědu ZDE.

Pokud jste odpověď nenašli v manuálu, pak se obraťte na plfsupport@mzcr.cz.

PLATNÁ OPATŘENÍ MZ ČR

Kosovo se řadí mezi země s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 – "tmavě červená země". Přehled podmínek k návratu do ČR je uveden na následující webové stránce: mapa cestovatele

Zdravotnická zařízení v Kosovu, která testují na koronavirus (COVID-19)

NIPHK (státní zdravotnické zařízení, které testuje pouze osoby s příznaky na koronavirus)
Priština
http://niph-rks.org/epidemiologjia/

Laboratori Mjeksor I Mikrobiologjise Klinike “UBT” (soukromé zdravotnické zařízení)
Priština, Peč, Prizren, Uroševac, Gjiljan
https://www.ubt-uni.net/en/home/


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.