mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  06.12.2021 11:34:00

Slovinsko: Zákaz vstupu osobám, které pobývaly v zemích s výskytem varianty koronaviru Omikron

COVID-19: Aktualizované souhrnné informace pro cestující

06.12.2021 / 11:30 | Aktualizováno: 06.12.2021 / 11:34

1. VSTUP NA ÚZEMÍ SLOVINSKA A TRANZIT

 

Zákaz vstupu osobám, které pobývaly v zemích s výskytem varianty koronaviru Omikron

Osobám, které:

1) mají bydliště v některé ze zemí s výskytem varianty koronaviru B.1.1.529 Omikron nebo

2) pobývaly v posledních 14 dnech v některé ze zemí s výskytem varianty koronaviru B.1.1.529 Omikron

se nepovolí vstup do Slovinska.

Osobám, které spadají do některé z výše uvedených kategorií a mají přechodné nebo trvalé bydliště ve Slovinsku bude umožněn vstup do Slovinska a zároveň nařízena povinná 10-denní karanténa, kterou není možné přerušit (ani na základě očkování, PCR testu apod.). Po uplynutí 10 dnů je osoba povinna podstoupit PCR test. Bude-li negativní, karanténa se ukončí.

 

Seznam zemí s výskytem varianty koronaviru B.1.1.529 Omikron? pro účely tohoto opatření naleznete ZDE.

 

Varianta koronaviru B.1.1.529 Omikron byla zachycena již i v ČR. Zatím nicméně vzhledem k faktu, že se jednalo o ojedinělý případ, nebyla ČR zařazena na výše uvedený seznam. Doporučujeme nicméně před cestou do Slovinska provést kontrolu, zdali je ČR zařazena na seznamu zemí s výskytem varianty koronaviru koronaviru B.1.1.529 Omikron podle odkazu výše.

 

Platná výjimka z předkládání dokladu o bezinfekčnosti pro účely tranzitu přes Slovinsko.

Tranzit přes Slovinsko je možný bez překládání níže uvedených potvrzení, pokud osoba opustí Slovinsko nejpozději do 12 hodin od vstupu do země. Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa.

Výjimka platí rovněž pro pracovníky vyslané k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy disponující příslušným osvědčením.


Pro vstup do Slovinska platí jednotná pravidla bez ohledu na to, ze které země osoba přichází.

Do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

1. negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků, nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků s tím, že důkazem o bezinfekčnosti pro účely vstupu do Slovinska není negativní výsledek antigenní testu určeného pro samotestování, nebo

2. pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců, nebo

3. potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že osoba je plně očkována, tzn. absolvovala:

- dvě dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
- dvě dávky vakcíny Moderna,
- jednu dávku přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca, s účinností od 10. 9. 2021: dvě dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca
- jednu dávku vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
- jednu dávku vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca, s účinností od 10. 9. 2021: dvě dávky přípravku Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
- dvě dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre
- dvě dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
- dvě dávky vakcíny Sinopharm nebo

- dvě dávky kombinující libovolné vakcíny z výše uvedeného seznamu nebo

4. potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín uvedených v bodě 3 nebo

5. Evropský COVID-19 certifikát v papírové nebo digitální podobě (EU DCP) obsahující funkční QR kód s negativním výsledkem PCR nebo antigenního testu nebo certifikátem o očkování nebo o prodělání COVID-19 (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

6. certifikát COVID-19 ze třetí země v papírové nebo digitální podobě obsahující funkční QR kód se stejnými daty, jaké obsahuje EU DCP (podle podmínek z bodu 1, resp. 2, resp. 3) nebo

7. potvrzení o vakcinaci více druhy vakcín uvedených v bodě 3, podle podmínek uvedených zde

 

Osoby, které se nebudou schopny prokázat na hranicích některým z výše uvedených potvrzení, bude vpuštěna do země pouze pod podmínkou absolvování 10-denní karantény a předložení důkazu o tom, že má po dobu trvání karantény zajištěno ve Slovinsku ubytování.

Pro vstup není potřeba vyplňovat registrační formulář.

 

Vstup bez následné karantény a bez nutnosti prokazovat se některým z výše uvedených potvrzení platí POUZE pro následující výjimky:

1. Osoby bez bydliště ve Slovinsku tranzitující přes Slovinsko, pokud opustí zemi do 12 hodin od vstupu.

2. Pracovníci vyslaní zaměstnavatelem k výkonu činnosti v oblasti mezinárodní dopravy, disponující příslušným osvědčením,

3. Osoby, které dosud nedovršily 15 let, vstupující do země v doprovodu blízkého člena rodiny, kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Platí rovněž pro organizované skupiny v doprovodu učitele, vychovatele apod., kterému byl umožněn vstup do země bez karantény. Od pondělí 15.11. se věková hranice snižuje na 12 let.

4. Vlastníci nebo nájemníci pozemků na obou stranách slovinských hranic a jejich rodinní příslušníci vstupující / opouštějící Slovinsko za účelem provádění zemědělských a lesnických prací, pokud se vrátí / opustí zemi do 10 hodin od vstupu / opuštění země.

5. Přeshraniční pracovní migrant s pracovním poměrem v členském státu EU nebo schengenského prostoru, který bydlí ve vzdálenosti do 10km od slovinské hranice a vrací se do 5 dnů od překročení hranice.

Osoba, která uplatňuje některou z výše uvedených výjimek, musí policii předložit důkaz o existenci těchto výjimek, jinak mu bude nařízena karanténa.

6. Osoba, která doprovází nezletilou osobu, jež dosud nedovršila 15 let věku a cestuje do Slovinska za účelem vzdělávání, pokud doprovod opustí Slovinsko do 2 hodin od vstupu.


 

Vzhledem ke stále měnící se situaci doporučujeme sledovat také oficiální stránky slovinské vlády.

 

Upozornění: Je zakázáno překračovat slovinsko-chorvatskou hranici mimo oficiální hraniční přechody, jejichž seznam naleznete ZDE v bodech a) a b).V případě porušení tohoto pravidla hrozí udělení vysokých pokut, a to všem cestujícím v daném vozidle.

V případě překračování hraničních přechodů pro lokální dopravu uvedené v bodě b) nelze nicméně vyloučit případná nedorozumění ze strany policie a z toho vyplývající komplikace, a proto doporučujeme využívat pro přechod hranic mezinárodní hraniční přechody uvedené v bodě a).

V případě překročení hranic přes přechod pro lokální dopravu a následné kontrole ze strany policie je možné upozornit hlídku na následující vyjádření slovinské policie:

"Border crossing points for local border traffic are reserved for beneficiaries of the Agreement on Border Traffic and Cooperation (local border traffic permit holders) as well as persons enjoying the European Union's right of free movement...All persons enjoying the European Union's right of free movement may cross the state border at border crossing points for local border traffic with a passport or identity card (paragraph two of Article 4 of the Decree determining border crossing points, Official Gazette 18/2015)" - viz ZDE


Pro leteckou a námořní dopravu platí zákaz vstupu na jiných než následujících hraničních přechodech:

Hraniční přechody pro mezinárodní leteckou a námořní dopravu (kategorie A).

Informace o provozu hraničních přechodů mezi Slovinskem a sousedními státy jsou uvedeny na webových stránkách Policie Slovinské republiky.

 

Osoby cestující do Slovinska leteckou nebo námořní dopravou budou po vstupu do země požádány o vyplnění příjezdového formuláře za účelem trasování nákazy COVID-19. Více informací naleznete ZDE. Formulář je možné vyplnit ZDE. Osob, které Slovinskem pouze tranzitují, se vyplnění příjezdového formuláře netýká.

 

Pro aktuální informace podmínkách vstupu do států sousedících se Slovinskem doporučujeme kontaktovat příslušný český zastupitelský úřad.

 

Vzhledem k možným ad hoc změnám na seznamech zemí doporučujeme všem osobám cestujícím do Slovinska sledovat webové stránky ZÚ Ljubljana, stránky slovinské vlády GOV.SI a stránky slovinské policie Policija.si

 

Informace o dopravní situaci a čekacích dobách na hraničních přechodech naleznete na www.promet.si nebo na telefonním čísle +386 1 518 8 518. Při vstupu do Slovinska doporučujeme naladit stanici Rádio SI, kgterá pravidelně vysílá dopravní zpravodajství i v anglickém jazyce.

 

Upozorňujeme:

Upozorňujeme, že pro cestu do Slovinska je nezbytné mít při sobě platné cestovní doklady. Osobě, která při sobě nemá platný cestovní doklad, může být zamezen vstup do země a nebude jí povoleno opustit schengenský prostor. Za pobyt ve Slovinsku bez platného cestovního dokladu může být ze strany slovinské policie udělena vysoká pokuta. Nachází-li se český občan již na území Slovinska a zjistí-li, že při sobě nemá platný cestovní doklad, může se obrátit na Velvyslanectví ČR v Lublani, kde mu bude vystaven náhradní cestovní doklad.

Upozorňujeme dále na povinnost dodržovat ve Slovinsku pravidla silničního provozu, včetně řádného zaplacení dálničních poplatků (dálniční známka...), dodržovat hygienické normy v případě mezinárodní hromadné dopravy a další zákony a nařízení.

 


TRANZIT PŘES SLOVINSKO

Tranzit je povolen pro individuální, nákladní i hromadnou dopravu bez předkládání výše uvedených potvrzení, pokud netrvá déle než 12 hodin. Slovinská vláda opět prodloužila výjimku z předkládání dokladu o bezinfekčnosti pro účely tranzitu přes Slovinsko.

 • Cestující, který uplatňuje tuto výjimku, musí policii předložit důkaz o tranzitu přes Slovinsko, jinak mu bude nařízena karanténa. Cizinci bez bydliště ve Slovinsku se vstup do Slovinska povolí a uloží karanténa pouze v případě, že jednoznačně prokáže, že má kde karanténu vykonat. V opačném případě se mu vstup do Slovinska neumožní.
 • Osobě bude umožněn vstup do sousední země a osoba tak bude moci opustit území Slovinska.
 • Tranzit nebude trvat déle než 12 hodin.
 • Osoba v tranzitu se nebude na území Slovinska zbytečně zdržovat a neopustí trasu tranzitu. Povolené jsou nezbytné zastávky např. za účelem doplnění paliva. Není dovoleno ve Slovinsku v rámci tranzitu přenocovat.
 • Osoba v tranzitu musí mít při sobě platný cestovní doklad (příp. také vízum nebo dovolení k pobytu).
 • Osoba v tranzitu, která není rezidentem EU, musí předložit listinu prokazující, že cílem cesty je tranzit do další země.

Pro podrobnosti o tranzitu přes Rakousko kontaktujte Velvyslanectví ČR ve Vídni.


2. DOPRAVA

Ve Slovinsku byly stanoveny základní hygienické standardy pro provozovatele mezinárodní přepravy osob

 • Povinnost dodržovat hygienická opatření Národního institutu veřejného zdraví i v mezinárodní hromadné přepravě osob (vlaků, autobusů, včetně zájezdových) vyplývá z nařízení slovinské vlády ZDE

Pro vstup a tranzit mezinárodní hromadné přepravy osob (např. vlaky, autobusy, dle aktuální interpretace slovinské policie včetně zájezdových, a další vozidla) platí povinnost prokázat se dokladem o bezinfekčnosti, nosit chirurgickou roušku nebo respirátor po celou dobu jízdy a dodržovat další předepsaná hygienická pravidla. V případě nedodržení těchto hygienických pravidel mohou slovinské úřady zamezit vstupu vozidla do země. Opatření jsou pro provozovatele hromadné přepravy osob povinná i v případě tranzitu přes Slovinsko. Slovinská policie dodržování výše uvedených pravidel namátkově kontroluje. V případě zájmu o provozování veřejné přepravy osob doporučujeme konzultovat rozsah povinností dopravce s příslušnými slovinskými orgány.

Používání uzavřených lanovek je možné pouze po předložení potvrzení o bezinfekčnosti.

Navzdory stanoveným pravidlům nelze vyloučit komplikace na hraničních přechodech z důvodu mnohdy rozdílnému výkladu platných opatření slovinskými orgány.

 


3. OPATŘENÍ VE SLOVINSKU

I. Doložení bezinfekčnosti při vstupu do veřejných zařízení a využívání služeb

Podmínkou vstupu na řadu veřejných míst a využívání služeb je doložení dokladu o bezinfekčnosti (potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 nebo negativní test PCR ne starší než 72 hodin nebo antigenní test ne starší více než 48 hodin). Od 8.11. se nově požaduje předložení také platného dokladu totožnosti.

Tato podmínka platí zejména v následujících oblastech:

 • prodej zboží a nabídka služeb: návštěva obchodů, s výjimkou obchodů s potravinami nebo specializovaných obchodů s farmaceutickými, kosmetickými a toaletními výrobky, pokud se nenachází v nákupních centrech, návštěva obchodních center, banky, čerpací stanice, pošty,
 • zdravotní služby (vč. návštěvy lékaře s výjimkou nouzových případů a při doprovodu dětí mladších 15-ti let),
 • činnosti v oblasti vzdělávání, včetně vysokoškolského vzdělávání a vzdělávání dospělých,
 • sociální péče,
 • kulturní činnosti,
 • náboženské činnosti, vč. náboženských obřadů a výchovy,
 • činnost obchodu v oblasti prodeje vozidel,
 • v oblasti odborného vzdělávání a školení,
 • v oblasti sportu, sportovních soutěží a sportovně-rekreačních aktivit uvnitř.

Platí následující výjimky:

 1. osoby v mezinárodní dopravě tranzitující přes Slovinsko mohou bez doložení dokladu o bezinfekčnosti doplňovat palivo na čerpacích stanicích, pokud opustí Slovinsko do 12 hodin po překročení hranice
 2. děti do 12 let,
 3. osoby, které vedou nebo vyzvedávají dítě v mateřské škole, 1., 2. a 3. třídy základní školy, hudební školy až do 2. stupně včetně, základní školy s přizpůsobeným programem nebo ústavy pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých se speciálními potřebami,
 4. osoby, které doprovází dítě mladší 15 let nebo dospělého, který se o sebe nemůže postarat, k poskytovateli zdravotní péče,
 5. žáci a studenti ve veřejné osobní dopravě.

Podrobnosti o aktuálně platných opatřeních ve Slovinsku naleznete ZDE

 

II. Zákaz shromažďování

Od 8. 11. 2021 se zakazují veřejné akce, veřejná shromáždění, oslavy, svatební obřady apod. Zákaz shromažďování neplatí pro členy nejbližší rodiny a členy společné domácnosti. Povoleny zůstávají veřejné kulturní akce v uzavřených prostorech, které jsou vybaveny pevně ukotvenými sedadly. Mezi návštěvníky musí být vždy jedno sedadlo volné, návštěvník musí mít nasazenou ochrannou roušku a splňovat podmínku bezinfekčnosti. Za stejných podmínek zůstávají povoleny i veřejné sportovní akce a náboženské obřady (u obřadů se doplňuje ještě požadavek na rozstup nejméně 1,5 m mezi jednotlivými osobami).

 

III. Povinné nošení roušek

Povinné nošení ochranných chirurgických roušek (nikoliv látkových, které nejsou dostatečné) nebo respirátorů (FFP2) v uzavřených veřejných prostorách. Výjimku mají:

 • Děti do 6 let včetně;
 • Osoby se zvláštními potřebami majícími potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti či nevhodnosti nošení roušky.

?

IV. Restaurace, diskotéky a noční kluby

Restaurace mohou být otevřeny pouze v čase od 5:00 do 22:00 hod. Pro vstup do restaurace včetně zahrádek a teras platí povinnost prokázat se potvrzením o bezinfekčnosti při vstupu a platným dokladem o bezinfekčnosti. Platí zákaz provozu diskoték a nočních klubů.

 

V. Poskytování ubytovacích služeb

Ubytování je ve Slovinsku možné pouze pro osoby, které při registraci v daném zařízení v předloží některé z těchto potvrzení

?- Upozorňujeme, že očkované osoby, které mají zájem o využívání těchto služeb, musí předložit potvrzení o očkování odpovídající specifickým slovinským podmínkám. Uplynutí 22 dní od první dávky vakcín Pfizer/BioNTech nebo Moderna pro tyto účely není, narozdíl od ČR, dostatečné. Seznam uznávaných vakcín naleznete ZDE

- Děti a nezletilé osoby do 18 let v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v organizované skupině se mohou ubytovat, navštěvovat interiéry restaurací, popř. využívat další služby bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

- Uznáván je rovněž evropský certifikát v papírové a digitální podobě, je-li opatřen platným QR kódem

 

Tato povinnost se vztahuje na všechny zájemce o ubytování, vč. kempů, bez ohledu na kraj, ze kterého přichází.

- Podrobnosti o aktuálních opatřeních v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 naleznete na webových stránkách slovinské vlády www.gov.si a na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ).

- Ve Slovinsku je možné provést RT-PCR nebo antigenní test v některém z těchto zařízení

- Předložení samotestu na COVID-19 není akceptováno.

- Uznáván je rovněž evropský certifikát v papírové a digitální podobě, je-li opatřen platným QR kódem

 

Osoby do 18 let, které se ubytovávají v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v rámci organizované skupiny tak mohou učinit bez povinnosti předkládat potvrzení o negativním výsledku RT-PCR nebo antigenního testu nebo o prodělání COVID-19 v posledních 6 měsících nebo potvrzení o očkování.

Upozorňujeme:

Při změně ubytování během pobytu ve Slovinsku je při registraci opět nezbytné předložit jedno z výše uvedených potvrzení.

 

V. Lyžařská sezóna 2021/2022

Slovinská vláda prozatím neupřesnila podmínky vstupu do lyžařských středisek a využívání služeb pro lyžaře během nadcházející lyžařské sezóny 2021/2022. Obecně platí, že pro využívání služeb (ubytovacích, stravovacích apod.) je ve Slovinsku nutné prokázat bezinfekčnost některým z těchto potvrzení.


4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Konzulární pohotovost Velvyslanectví ČR v Lublani: V případě nouzové situace kontaktujte Velvyslanectví ČR v Lublani na následujících telefonních číslech : +386 41 679 103 nebo +386 41 679 102.

Informace o epidemiologických opatřeních ve Slovinsku:

 • ♦ Stránky slovinské vlády poskytující informace o opatřeních přijatých ve Slovinsku v souvislosti s COVID-19 (anglicky a slovinsky) a průběhu epidemie včetně doporučení a varování - GOV.SI. Aktuální informace o epidemii a souvisejících opatřeních naleznete také na webových stránkách Národního institutu veřejného zdraví (NIJZ) nebo na speciální telefonické bezplatné lince 080 1404 (pro telefony ze zahraničí volejte +386 1 478 7550), která je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hod.

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

V případě nákazy na SARS-CoV-2 (COVID-19) nebo v případě podezření na tuto nákazu kontakttujte nejbližší polikliniku (tzv. zdravstveni dom).

 


5. NAVRAT DO ČR

1. Návrat do České republiky

Aktuální a podrobné informace o vstupu do ČR naleznete v Ochranném opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Doporučujeme před cestou do České republiky sledovat aktuality na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, jelikož situace je velmi proměnlivá a dochází k častým změnám podmínek vstupu do České republiky.

 

Slovinsko je zařazeno mezi země s vysokým rizikem nákazy (na cestovatelském semaforu jsou označeny tyto země červeně).

 

Informace o vstupu do ČR poskytuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na svých webových stránkách - ZDE

 

Informace o pravidlech cestování do zahraničí a zpět do ČR poskytuje také call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR na tel. čísle +420 222 264 222.

 

 

2. Testování ve Slovinsku

Testování na přítomnost SARC-CoV-2 metodou RT-PCR nebo antigenními testy provádí ve Slovinsku vybrané nemocnice a polikliniky (tzv. zdravstveni dom), zejména ty nacházející se ve větších slovinských městech. Před samotným testováním je zpravidla potřeba se předem objednat (on-line nebo telefonicky) a zjistit si aktuální nabídku testování. Cena RT-PCR testů se pohybuje kolem cca 100 EUR, cena antigenních testů mezi 20 - 25 EUR. Níže uvádíme odkazy na některá zařízení, kde lze testování podstoupit.

1. Gorický region

2. Hornokraňský region

3. Jihovýchodní slovinský region

4. Korutanský region

5. Pobřežně-krasový region

6. Podrávský region

7. Pomurský region

8. Posávský region

9. Přímořsko-vnitrokraňský region

10. Savinjský region

11. Středoslovinský region

12. Zasávský region

 

 

 

 

 

 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.