mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  25.11.2021 17:59:00

Podmínky cestování Belgie-ČR a platná opatření na jejich území - V ČR je od 26.11.2021 vyhlášen, na 30 dní, nouzový stav a zároveň byla přijata další epidemiologická opatře

Podmínky cestování Belgie-ČR a platná opatření na jejich území

25.11.2021 / 17:30 | Aktualizováno: 25.11.2021 / 17:59

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou až na vyjímky povolené. Passenger Locator Form (PLF) je i nadále povinný pro všechny cestující (i očkované), od 1.10. 2021 je zrušen v papírové podobě. Aktuálně je Belgie zařazena v kategorii tmavě červené, ČR od 6. 11. 2021 je v kategorii červené.

V ČR je od 26.11.2021 vyhlášen, na 30 dní, nouzový stav a zároveň byla přijata další epidemiologická opatření.

1. VYCESTOVÁNÍ Z ČR a NÁVRAT DO ČR

Informace k podmínkám návratu do ČR a informace o uznávání certfikátů z jiných zemí jsou pravidelně aktualizovány na stránkách MV Pravidla vstupu do České republiky

Upozorňujeme, že SRN v pátek 12.11.2021 s účinností od neděle 14.11.2021 zařadila Českou republiku na seznam epidemicky vysoce rizikových oblastí bližší info .

S ohledem na vývoj pandemie ve světě a obavy ze šíření nových mutací koronaviru jsou pravidla pro návrat do České republiky upravena formou průběžně aktualizovaných Ochranných opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přináší MZV ČR pro všechny kategorie rizikových zemí v článku Rozcestník.

Podmínky provozu veřejných mezinárodních letišť v ČR dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1.9.2021.

Aktuálně je Belgie v kategorii TMAVĚ ČERVENÉ .

Příjezdový formulář pro ČR

Odběrové centrum na Letišti Václava Havla v Praze

Seznam odběrových míst v ČR

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii

Za účelem cestování lze od 1. července 2021 využívat Digitální COVID certifikát EU (Belgie jej osobám očkovaným v Belgii vystavuje od 16. června 2021).


2. TRANZIT

Pro tranzit Belgií se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží.

Informace k tranzitu přes letiště Brusel Zaventem

Info k tranzitu přes SRN či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


3. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou od 19. dubna znovu povolené. Základem pro vyhodnocování míry rizika nákazy slouží evropská cestovatelská mapa, na které je ČR aktuálně označena jako červená. Stav lze průběžně sledovat též prostřednictvím této interaktivní mapy.

Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování či "barevné" zařazení země, ze které cestují) stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář PLF před cestou do BE *).

V případě "zelených" a "oranžových" zemí by měl PLF vyhodnotit informace tak, že osoba, neobdrží zpětnou sms zprávu ohledně testu a karantény.

Při cestách do BE platí tyto aktuální podmínky :

REZIDENTI, včetně držitelů speciálních pobytových karet vydaných belgickým MZV/Protokolem

- Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn. jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo mají negativní výsledek PCR testu (< 72 hod.) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu již nemusí do karantény.

- Ostatní osoby od 12 let, podstoupí 1. či 2. den po návratu PCR test a až do obdržení výsledku zůstávají v karanténě. Je-li výsledek negativní, karanténa končí. Další PCR test je nutný 7. den. Děti mladší 12 let se testovat nemusí, ale dodržují karanténu dle výsledků rodičů

 • návrat z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor

- Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn. jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po návratu a po obdržení negativního výsledku PCR testu mohou ukončit karanténu. Další PCR test 7. den je nutný. Děti mladší 12 let se testovat nemusí, ale dodržují karanténu dle rodičů.

- Ostatní osoby od 12 let, mají povinnou 10-ti denní karanténu a PCR test 1. a 7. den po návratu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu.

Seznam zemí, kterých se toto opatření aktuálně netýká viz info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/

UPOZORNĚNÍ: všichni cestující, kteří bydlí či pobývají v Bruselu a přijíždějí z červené zóny/země (ať již v rámci či mimo EU nebo Schengenský prostor) a nejsou držiteli platného evropského digitálního COVID certifikátu nebo potvrzení o prodělaném COVIDu se musí nechat testovat (PCR) 1. a 7. den po vstupu do země a zůstat v karanténě až do výsledku 2. testu (podstoupeného 7. den).

NEREZIDENTI - tj. osoby, které v zemi běžně nepobývají

- Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn. jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu již nemusí do karantény ani po příjezdu podstupovat test.

- Ostatní osoby od 12 let musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR test (ne starší 72h) a podstoupit další PCR test 7. den po příjezdu do země. Karanténa není nutná.

 • příjezd z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor:

- Osoby, které jsou držiteli evropského digitálního COVID certifikátu, tzn. jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po příjezdu do země a zůstávají v karanténě do negativního výsledku PCR testu. Další PCR test 7. den je nutný.

- Ostatní cestující musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR testu (ne starší 72h) a nastoupí povinnou 10-ti denní karanténu s povinným PCR testem 1. a 7. den po příjezdu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu (uskutečněného 7. den).

Přehled zemí, na které se aktuálně tyto podmínky netýkají viz info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/

- Osobám, kteří nejsou občany EU, příp. v EU nemají hlavní rezidenci, je vstup do země povolen pouze z nezbytných důvodů, případně musí být plně očkovány (= min. 2 týdny po druhé dávce) vakcínou uznanou EU a musí podstoupit PCR test mezi 1. a 7. dnem po příjezdu, do obdržení výsledku testu zůstávají v karanténě. Je-li výsledek testu negativní, karanténa končí.

UPOZORNĚNÍ: všichni cestující, kteří bydlí či pobývají v Bruselu a přijíždějí z červené zóny/země (ať již v rámci či mimo EU nebo Schengenský prostor) a nejsou držiteli platného evropského digitálního COVID certifikátu nebo potvrzení o prodělaném COVIDu se musí nechat testovat (PCR) 1. a 7. den po vstupu do země a zůstat v karanténě až do výsledku 2. testu (podstoupeného 7. den).

- Platí zákaz vstupu na území Belgie pro osoby, které nejsou belgické národnosti či nejsou belgickými rezidenty a pobývaly v posledních 14 dnech v některé z těchto zón/zemí.

 • Výjimka je možná pro nezbytné cesty dopravního personálu a diplomatů. Tyto osoby jsou povinny striktně dodržovat 10-denní karanténu a podstoupit PCR test 1. a 7. Karanténu je možné přerušit pouze z naprosto nezbytných případech.

Pokud je pobyt na území Belgie kratší než podmínky povinné karantény může cestující opustit zemi dle svého cestovního plánu.

Je-li pro odcestování z Belgie a vstup do třetí země nutný test je možné jej získat prostřednictvím belgických laboratořích (nikoliv testovacích center, která spolupracují na federální úrovni), případně přímo na mezinárodním letišti Bruxelles-National (Zaventem) detaily viz testování. Upozornění: lhůta pro obdržení výsledků testů nemůže být zaručena.

Kompletní info ke stávajícím opatřením: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/ 

Pozn. Karanténa a testy jsou v kompetenci belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je vždy třeba ověřit aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii.

 

Doplňující informace ohledně cestovního formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii lze získat od pondělí do neděle mezi 9-17 hod prostřednictvím belgického Ministerstva zdravotnictví na telefonním čísle 0800 14 689 (ze zahraničí +32 78 15 17 71), příp. e-mailem odeslaným na info.coronavirus@health.fgov.be

Doplňující informace k cestování lze v pracovní dny od 9-17 hod získat prostřednictvím info tel linky belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v AJ, FJ, NL).

Informace týkající se COVID-19 pro zahraniční diplomatické mise a mezinárodní organizace se sídlem v Belgii


*) BLIŽŠÍ INFO k příjezdovému formuláři pro cesty do BE

POZOR: Od 1.10. 2021 je zrušena papírová verze PLF formuláře.  

Od 1. srpna 2020 musí každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým. Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu. Od 1.10. je součástí elektronického formuláře také autoevaluační část, kterou je nutno vyplnit. Na základě tohoto dotazníku je (nebo není) zaslána SMS s opatřeními, která je třeba dodržet.

Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od vstupu na území, je nutné to nahlásit, nejlépe vyplněním nového e-PLF na https://travel.info-coronavirus.be/. Pokud jste použili papírovou verzi (před 1/10/2021), musíte zaslat upravenou verzi na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

 

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží a karanténa není v tomto případě povinná.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.


5. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ ČR

Od 26.11.2021 začne v ČR platit nouzový stav, na dobu 30 dní. Zároveň vláda schválila další ochranná opatření : restaurace, diskotéky nebo kluby budou zavírat v deset hodin večer, v nákupních centrech se nesmí konzumovat potraviny. Vláda zakázala vánoční trhy. Na hromadné kulturní nebo sportovní akce může nově maximálně tisíc lidí.

Od 22. 11. 2021 platí nová omezení maloobchodu a služeb v ČR. Plné znění všech platných Ochranných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR viz zde


6. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

Dne 17. 11. 2021 se konalo poslední mimořádné zasedání belgických představitelů za účelem zhodnocení epidemiologické situace v zemi a byla přijata tato rozšířená ochranná opatření k omezení šíření viru, s účinností od 20. 11. 2021:

1. Bezpečný odstup a omezení sociálních kontaktů

Je naprosto nezbytné, aby občané dodržovali základní pravidla, která zabraňují šíření koronaviru. Patří mezi ně dodržování bezpečné vzdálenosti 1,5 metru a omezení sociálních kontaktů. Vláda důrazně doporučuje omezit sociální kontakty na minimum.

2. Rozšíření povinnosti nošení roušek

 • - v uzavřených prostorách veřejné dopravy a organizované hromadné dopravy;
 • - ve zdravotnických zařízeních;
 • - ve stravovacích zařízeních;
 • - při pořádání akcí v interiéru i exteriéru bez ohledu na velikost akce;
 • - v obchodech a nákupních centrech;
 • - ve veřejně přístupných prostorách podniků, veřejné správy atd;
 • - ve veřejných budovách a na soudech;
 • - v knihovnách;
 • - ve veřejně přístupných prostorách (kulturní, slavnostní, sportovní a rekreační) a při pořádání akcí;
 • - ve fitness centrech;
 • - na místech konání bohoslužeb.

Nošení roušky je povinné od 10 let. O zavedení či nezavedení povinného nošení roušek ve školách pro děti mladší 12 let rozhodují obce.

Roušku je možné sundat pouze při jídle a pití vsedě a v případech, kdy činnost neumožňuje nošení roušky, například při sportovních aktivitách.

3. Covid Safe Ticket

Covid Safe Ticket (CST - doklad o očkování, prodělání COVID nákazy či negativním PCR testu) dosud umožňoval vstup např. na hromadné akce a do stravovacích zařízení.

NOVĚ bude nutný Covid Safe Ticket + rouška i v následujících situacích:

 • - na veřejných akcích a soukromých setkáních s více než 50 osobami uvnitř nebo více než 100 osobami venku;
 • - ve stravovacích zařízeních (včetně soukromých akcí, které se v nich konají);
 • - v divadlech, koncertních sálech a jiných sálech pro představení, víceúčelových sálech pro kulturní aktivity, krytých cirkusech, kinech, muzeích a zábavních parcích (krytých).

Noční kluby a taneční sály, které nechtějí nařídit nošení roušky, jsou povinny požádat své zákazníky, aby předložili potvrzení Covid Safe Ticket a na místě provedli autotest na Covid. Takže Covid Safe Ticket + autotest.

4. Povinná práce z domova

Práce z domova bude povinná v soukromém sektoru a ve všech orgánech veřejné správy. Na jednoho zaměstnance je povolen jeden den účasti v práci. Od 13. prosince bude počet dnů návratu do práce zvýšen na maximálně dva dny na zaměstnance. Toto opatření by mělo přispět ke snížení počtu kontaktů, a to i ve veřejné dopravě. Měla by být vedena elektronická měsíční evidence, která by měla být dostupná prostřednictvím portálu sociálního zabezpečení.

5. Očkování - posilovací dávka

Všichni plně očkovaní lidé budou mít brzy možnost nechat se přeočkovat další posilovací dávkou. Několik cílových skupin - včetně osob starších 65 let, osob se sníženou imunitou a osob očkovaných vakcínou Johnson & Johnson již mělo možnost být přeočkováno. Nyní je na řadě zbytek populace.

Očkovací kampaň pro děti ve věku 5 až 11 let bude zahájena co nejdříve, jakmile bude očkování schváleno Nejvyšší radou pro zdraví a Poradním výborem pro bioetiku a po schválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky. Toto očkování bude dobrovolné.

6. Ventilace

Za účelem řádného monitorování kvality ovzduší ve školách a podnicích žádá vláda regionální ministry školství a práce, aby zajistili, že ve všech školách a podnicích, kde se shromažďuje větší počet lidí, budou neprodleně a plošně instalovány měřiče CO2.

Zároveň regiony opět mohou lokálně rozhodnout jinak (na rámec přijatých federálních opatření).

 

Kompletní přehled stávajících opatření https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

 

Pokutu ve výši 250 EURO udělí belgická policie všem kontrolovaným osobám, které opatření poruší, mnohonásobně vyšší postih je možné udělit osobám, které opatření poruší opakovaně.

Trasování: k 30. září 2020 je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlert: https://coronalert.be/en/

Testování: zaveden nový systém testování
Vzhledem k vyššímu nárůstu počtu nakažených a tím související přetížení ambulancí praktických lékařů zavádí Belgie nový systém testování zdarma, bez absolvování návštěvy praktického lékaře. Stačí vyplnit screeningový dotazník, který je na stránkách masante.belgique.be. Tento dotazník umožní anonymně a prostřednictvím jednoduchých otázek zjistit, zda je nutné podstoupit test či nikoliv. Systém vygeneruje testovací kod, se kterým bude možné absolvovat test v testovacím centru, laboratoři či v lékárně. Testování bude zdarma.

V případě příznaků by se tedy měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů. V případě negativního výsledku může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město
germanofonní společenství

Od 1. dubna 2021 bude platné zákonodárství podporující pokutování a jiných sankcí osob, které se nenechají testovat.


7. DOPRAVA

Stále dochází k častým změnám v dopravě, řada přímých spojů na lince Brusel-Praha (v obou směrech) je rušena.

VLAK: K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

AUTOBUS: Obvyklá autobusová linka RegioJet a Flixbus z Prahy do Bruselu a od 19. 6. opačným směrem.

LETECKY: Provoz na bruselském letišti Zaventem je v omezené kapacitě obnoven.

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Brussels Airlines
Czech Airlines

Společnost Ryanair operuje lety mezi Charleroi a Prahou.

*Nabídka spojů a podmínek dopravce se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky konkrétního dopravce.


8. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

V případě onemocnění je třeba telefonicky kontaktovat obvodního lékaře. V případě reálného podezření z nákazy COVID-19 budete testováni. V případě pozitivního testu budou zmapovány a vyhledávány Vaše blízké kontakty za účelem zamezení dalšího šíření infekční nemoci.

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


9. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19

Informace MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en

Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL


Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Rozcestník informací k cestování

Zasílání novinek emailem

Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.


 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.