ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  09.11.2021 00:00:00

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021

V prvních šesti měsících roku 2021 bylo v Libereckém kraji nahlášeno téměř 59 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 33,4 % více než za stejné období roku 2020. Nemoc byla důvodem neschopnosti v 93,5 % případů.

Graf: Průměrná doba trvání případu pracovní neschopnosti

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Libereckém kraji v 1. pololetí roku 2021 dosáhl 150 605 osob, což je meziročně o 1 169 pojištěných méně (-0,8 %). Ženy z tohoto počtu představovaly 49,4 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s první polovinou roku 2020 zvýšil, a to o 14 743 případů (+33,4 %) na 58 823 událostí. Tento nárůst ovlivnila mimo jiné také opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. Na ženy připadalo 48,5 % nově hlášených případů. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 93,5 % (55 021 případů), přičemž se častěji týkala mužů (50,6 % ze všech neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 1,4 % nově hlášených případů a z celkového počtu 850 případů připadlo 30,0 % na ženy. Podíl ostatních úrazů na celkovém počtu nově nahlášených případů dosáhl 5,0 %, ženy se podílely z 37,2 %. 

Libereckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo v prvním pololetí letošního roku 39,06 nově hlášených případů (oproti stejnému období roku 2020 o 10,01 případů více). V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší byla vykázána v hl. městě Praze (21,72 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob).

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnostiLibereckém kraji se meziročně zvýšil o 5,6 % na 1 918 285 prostonaných dnů. V celkovém počtu bylo zahrnuto 1 714 881 prostonaných dnů pro nemoc (89,4 %), 47 327 pro pracovní úraz (2,5 %) a 156 077 dnů pracovní neschopnosti bylo pro ostatní úrazy (8,1 %). Ženy byly v pracovní neschopnosti 1 001 869 dnů, muži 916 416 dnů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnostiLibereckém kraji ve sledovaném období dosáhla 32,61 dnů (v případě žen 35,09 dnů, v případě mužů 30,27 dnů). Uvedená celková doba byla mezi kraji druhá nejnižší po Královéhradeckém kraji (32,45 dnů) a pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (36,34 dnů). Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (42,37 dnů).

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Libereckém kraji 7,037 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšilo o 0,458 procentních bodů (p. b.). Nemocnost žen činila 7,439 %, mužů 6,645 %. Meziroční zvýšení bylo zaznamenáno také v ostatních krajích s výjimkou kraje Zlínského, ve kterém se ukazatel meziročně snížil o 0,083 p. b. na 6,994 %. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v Karlovarském kraji, a to o 1,304 p. b.na 7,223 % (tj. druhá nejvyšší hodnota ukazatele v rámci mezikrajského srovnání). Naopak nejméně se nemocnost zvýšila v Moravskoslezském kraji, a to o 0,140 p.  b. na 7,356 % (tj. nejvyšší hodnota mezi regiony). Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo zjištěno v hl. m. Praze (4,295 %), nemocnost vykázaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší. Také v případě obou pohlaví zaznamenal ukazatel nejnižší hodnoty v hlavním městě Praze (ženy 4,730 %, muži 3,839 %), naopak nejvyšší nemocnost v případě žen byla vykázána v Karlovarském (7,741 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (7,115 %). Liberecký kraj v případě žen zaznamenal 4. a v případě mužů 3. nejvyšší hodnotu.

V 1. pololetí 2021Libereckém kraji v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v průměru denně chybělo na svých pracovištích 10 598 pojištěnců (z toho 52,2 % žen). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se jedná o přírůstek ve výši 613 osob (+6,1 %). Na pracovištích chybělo v průměru 9 474 pojištěnců pro nemoc, 261 pojištěnců pro pracovní úraz a 862 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Celkem 812 pracovních úrazů si v průběhu 1. pololetí roku 2021 v Libereckém kraji vyžádalo dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny, tj. o 121 úrazů více než v prvním pololetí roku 2020.

V první polovině roku 2021 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 577 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby nově nahlásily 370 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo 10,34 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 83,36 dnů, tj. 2,6x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,764 % a pohybovalo se pouze o 0,005 p. b. pod republikovým průměrem (4,769 %).

Kontakt:

Hana Koťátková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Odděleníinformačníchslužeb
tel.: 485 238 821
web: www.liberec.czso.cz

Více v publikaci: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - za 1. pololetí 2021

Přílohy

 

5. 11. 2021

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji v 1. pololetí 2021

V prvních šesti měsících roku 2021 bylo v Libereckém kraji nahlášeno téměř 59 tis. případů dočasné pracovní neschopnosti, tj. o 33,4 % více než za stejné období roku 2020. Nemoc byla důvodem neschopnosti v 93,5 % případů.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2021

 Liberecký kraj

 Česká Lípa

Jablonec nad Nisou          Liberec         Semily

 

Průměrný počet nemocensky pojištěných v Libereckém kraji v 1. pololetí roku 2021 dosáhl 150 605 osob, což je meziročně o 1 169 pojištěných méně (-0,8 %). Ženy z tohoto počtu představovaly 49,4 %. Počet nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti se ve srovnání s první polovinou roku 2020 zvýšil, a to o 14 743 případů (+33,4 %) na 58 823 událostí. Tento nárůst ovlivnila mimo jiné také opatření v souvislosti s nemocí Covid-19. Na ženy připadalo 48,5 % nově hlášených případů. Pracovní neschopnost pro nemoc se na uvedeném počtu podílela z 93,5 % (55 021 případů), přičemž se častěji týkala mužů (50,6 % ze všech neschopností pro nemoc). Dočasná pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu tvořila 1,4 % nově hlášených případů a z celkového počtu 850 případů připadlo 30,0 % na ženy. Podíl ostatních úrazů na celkovém počtu nově nahlášených případů dosáhl 5,0 %, ženy se podílely z 37,2 %.  

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2021

50,00

45,00

40,00

35,00

30,00

25,00

20,00

15,00

10,00 5,00

0,00

 

Průměrná doba trvání 1 nově hlášeného případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2021

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00 0,00

 Liberecký kraj

 Česká Lípa           

Jablonec nad Nisou          Liberec        

Semily

 

 

V Libereckém kraji na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo v prvním pololetí letošního roku 39,06 nově hlášených případů (oproti stejnému období roku 2020 o 10,01 případů více). V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o nejvyšší hodnotu, naopak nejnižší byla vykázána v hl. městě Praze (21,72 nově hlášených případů dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných osob).

 

 

Krajská správa ČSÚ v  Liberci | nám. Dr. E. Beneše 585/26 | 460 01 Liberec 1

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a

www.czso.cz  |  www.liberec.czso.cz |  tel.: 485 238 811, e-        infoservislbc@czso.cz

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle krajů 1. pololetí 2021

 pro pracovní úraz                                                                pro ostatní

Počet kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji se meziročně zvýšil o 5,6 % na 1 918 285 prostonaných dnů. V celkovém počtu bylo zahrnuto

1 714 881 prostonaných dnů pro nemoc (89,4 %), 47 327 pro pracovní úraz (2,5 %) a 156 077 dnů pracovní neschopnosti bylo pro ostatní úrazy (8,1 %). Ženy byly v pracovní neschopnosti 1 001 869 dnů, muži 916 416 dnů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji ve sledovaném období dosáhla 32,61 dnů (v případě žen

35,09 dnů, v případě mužů 30,27 dnů). Uvedená celková doba byla mezi kraji druhá nejnižší po Královéhradeckém kraji (32,45 dnů) a pohybovala se pod celorepublikovým průměrem (36,34 dnů). Nejdelší doba byla vykázána ve Zlínském kraji (42,37 dnů). 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle pohlaví a krajů v roce v 1. pololetí 2021 celkem

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti (tzn. kolik ze 100 pojištěnců je průměrně každý den v dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz) dosáhlo v Libereckém kraji 7,037 % a ve srovnání se stejným obdobím loňského roku se zvýšilo o 0,458 procentních bodů

Krajská správa ČSÚ v  Liberci | nám. Dr. E. Beneše 585/26 | 460 01 Liberec 1

Informace o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a

www.czso.cz  |  www.liberec.czso.cz |  tel.: 485 238 811, e-        infoservislbc@czso.cz

(p. b.). Nemocnost žen činila 7,439 %, mužů 6,645 %. Meziroční zvýšení bylo zaznamenáno také v ostatních krajích s výjimkou kraje Zlínského, ve kterém se ukazatel meziročně snížil o 0,083 p. b. na 6,994 %. Nejvýraznější nárůst byl vykázán v Karlovarském kraji, a to o 1,304 p. b.na 7,223 % (tj. druhá nejvyšší hodnota ukazatele v rámci mezikrajského srovnání). Naopak nejméně se nemocnost zvýšila v Moravskoslezském kraji, a to o 0,140 p.  b. na 7,356 % (tj. nejvyšší hodnota mezi regiony). Nejnižší průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti bylo zjištěno v hl. m. Praze (4,295 %), nemocnost vykázaná v Libereckém kraji byla 3. nejvyšší.

Také v případě obou pohlaví zaznamenal ukazatel nejnižší hodnoty v hlavním městě Praze (ženy 4,730 %, muži 3,839 %), naopak nejvyšší nemocnost v případě žen byla vykázána v Karlovarském (7,741 %), v případě mužů v Moravskoslezském kraji (7,115 %). Liberecký kraj v případě žen zaznamenal 4. a v případě mužů 3. nejvyšší hodnotu.

Pracovní neschopnost u OSVČ a většinové populace v kraji

Nově hlášené případy pracovní neschopnosti na 100

nemocensky pojištěných             v 1. pololetí 2021

Průměrná doba trvání

1 případu pracovní neschopnosti v 1. pololetí 2021

90,00

 
 
 
 

 
 

 

80,00

70,00

60,00 50,00 40,00

30,00

20,00

10,00 0,00

 ČR                Liberecký kraj                                                  ČR                  Liberecký kraj

 

 OSVČ        Všichni pojištěnci

 

     OSVČ   

Všichni pojištěnci

 

V 1. pololetí 2021 v Libereckém kraji v důsledku dočasné pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v průměru denně chybělo na svých pracovištích 10 598 pojištěnců (z toho 52,2 % žen). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 se jedná o přírůstek ve výši 613 osob (+6,1 %). Na pracovištích chybělo v průměru 9 474 pojištěnců pro nemoc, 261 pojištěnců pro pracovní úraz a 862 pojištěnců pro ostatní úrazy.

Celkem 812 pracovních úrazů si v průběhu 1. pololetí roku 2021 v Libereckém kraji vyžádalo dočasnou pracovní neschopnost delší než 3 dny, tj. o 121 úrazů více než v prvním pololetí roku 2020.


Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti v Libereckém kraji podle příčiny

 Pro nemoc

 Pro pracovní úraz                     Pro ostatní úraz

 

V první polovině roku 2021 bylo v Libereckém kraji průměrně evidováno také 3 577 nemocensky pojištěných osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Tyto osoby nově nahlásily 370 případů pracovní neschopnosti, v přepočtu na 100 nemocensky pojištěných osob připadlo 10,34 případů. Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti OSVČ dosáhla 83,36 dnů, tj.

2,6x vyšší hodnota než u zaměstnanců. Průměrné procento pracovní neschopnosti OSVČ činilo 4,764 % a pohybovalo se pouze o 0,005 p. b. pod republikovým průměrem (4,769 %). 

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci  

Odděleníinformačníchslužeb tel.: 485 238 821 web: www.liberec.czso.cz 

Více v publikaci: Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice  - za 1. pololetí

2021

https://www.czso.cz/csu/czso/pracovni-neschopnost-pro-nemoc-a-uraz-v-ceske-republice-1pololeti-2021 

 

Přílohy:

Charakteristiky dočasné pracovní neschopnosti podle krajů v 1. pololetí 2021

 

Průměrný počet

nemocensky pojištěných

Dočasná pracovní neschopnost

 

Průměrný denní stav

dočasně

práce neschopných

nově

hlášené případy

kalendářní dny

nově hlášené  případy

na 100

nemocensky pojištěných

průměrné

procento

průměrná doba

trvání

1 nově hlášeného případu (kalendářní dny)

Česká republika v tom kraje:

Hl. město Praha

Středočeský            

Jihočeský              

Plzeňský                

Karlovarský            

Ústecký                 

4 688 607

1 255 140 458 815

231 065

224 857

79 961 275 673

1 399 434

272 563

155 526 76 446

83 891

29 336

97 066

50 856 089

9 756 316

5 213 333

2 794 547

2 831 417

1 045 334

3 382 504

29,85

21,72

33,90

33,08

37,31

36,69

35,21

5,993

4,295

6,278

6,682

6,957

7,223

6,779

36,34

35,79

33,52

36,56

33,75

35,63

34,85

280 973

53 902

28 803

15 439

15 643

5 775 18 688

Liberecký                v tom okres:

Česká Lípa

Jablonec nad Nisou

Liberec 

Semily

150 605

29 649

26 159

71 172

23 625

58 823

12 859

9 764

27 944 8 256

1 918 285

465 361

322 776

839 124

291 024

39,06

43,37

37,33

39,26

34,95

7,037

8,672

6,817

6,514

6,806

32,61

36,19

33,06

30,03

35,25

10 598

2 571

1 783

4 636

1 608

Královéhradecký       Pardubický       

Vysočina             

Jihomoravský           

Olomoucký               

Zlínský            

Moravskoslezský      

200 172

204 165

176 264

509 925

234 235

223 414

464 316

75 072

69 751

54 657

137 962 70 445

66 742 151 154

2 436 147

2 360 761

2 049 353

5 336 111

2 721 596

2 828 164

6 182 221

37,50

34,16

31,01

27,06

30,07

29,87

32,55

6,724

6,388

6,424

5,781

6,419

6,994

7,356

32,45

33,85

37,49

38,68

38,63

42,37

40,90

13 459

13 043

11 322

29 481

15 036

15 625

34 156

Dočasná pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v Libereckém kraji

 

1. pololetí

   

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných

149 413

151 238

154 798

154 640

151 774

150 605

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti

34 518

36 672

41 789

38 882

44 080

58 823

v tom:

pro nemoc

30 749

32 762

37 912

35 092

40 667

55 021

pro pracovní úrazy

903

923

878

813

724

850

pro ostatní úrazy

2 866

2 987

2 999

2 977

2 689

2 952

Kalendářní dny dočasné pracovní neschopnosti

1 329 514

1 384 634

1 475 929

1 499 172

1 817 320

1 918 285

v tom:

pro nemoc

1 146 050

1 191 007

1 283 646

1 303 904

1 612 474

1 714 881

pro pracovní úrazy

44 653

42 279

43 805

41 542

41 542

47 327

pro ostatní úrazy

138 811

151 348

148 478

153 726

163 304

156 077

Nově hlášené případy dočasné pracovní neschopnosti na 100 nemocensky pojištěných

23,10

24,25

27,00

25,14

29,04

39,06

v tom:

pro nemoc

20,58

21,66

24,49

22,69

26,79

36,53

pro pracovní úrazy

0,60

0,61

0,57

0,53

0,48

0,56

pro ostatní úrazy

1,92

1,98

1,94

1,93

1,77

1,96

Průměrný denní stav dočasně práce neschopných (osoby)

7 305

7 650

8 154

8 283

9 985

10 598

v tom:

pro nemoc

6 297

6 580

7 092

7 204

8 860

9 474

pro pracovní úrazy

245

234

242

230

228

261

pro ostatní úrazy

763

836

820

849

897

862

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti

4,889

5,058

5,268

5,356

6,579

7,037

v tom:

pro nemoc

4,214

4,351

4,581

4,658

5,837

6,291

pro pracovní úrazy

0,164

0,154

0,156

0,148

0,150

0,174

pro ostatní úrazy

0,510

0,553

0,530

0,549

0,591

0,573

Průměrná doba trvání 1 případu dočasné pracovní neschopnosti (kalendářní dny)

38,52

37,76

35,32

38,56

41,23

32,61

v tom:

pro nemoc

37,27

36,35

33,86

37,16

39,65

31,17

pro pracovní úrazy

49,45

45,81

49,89

51,10

57,38

55,68

pro ostatní úrazy

48,43

50,67

49,51

51,64

60,73

52,87

 

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v 1. pololetí 2021

      
 

v tom

v tom

 

 

 

Česká republika v tom okres:

Jeseník

Hlavní město Praha

Brno-město

Pardubice

Jihlava

Chomutov

Příbram

Mělník

Praha-západ

České Budějovice

Hradec Králové

Most

Plzeň-město

Kolín

Znojmo

Olomouc

Beroun

Kladno

Nymburk

Třebíč

Zlín

Mladá Boleslav

Pelhřimov

Havlíčkův Brod

Liberec

5,993

2,922

4,295

4,495

5,407

5,574

5,687

5,727

5,743

5,818

5,847

5,871

5,969

6,026

6,101

6,155

6,156

6,246

6,252

6,256

6,285

6,288

6,323

6,396

6,401

6,514

x

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Česká republika v tom okres:

Jeseník

Hlavní město Praha

Brno-město

Jihlava

Pardubice

Příbram

Chomutov

České Budějovice

Mělník

Hradec Králové

Praha-západ

Most

Plzeň-město

Znojmo

Třebíč

Olomouc

Kolín

Zlín

Nymburk

Pelhřimov

Havlíčkův Brod

Beroun

Domažlice

Kladno

Mladá Boleslav

5,327

2,596

3,860

4,036

4,817

4,851

4,987

5,024

5,053

5,108

5,201

5,227

5,330

5,335

5,420

5,453

5,458

5,470

5,511

5,517

5,520

5,645

5,652

5,666

5,679

5,696

x

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Česká republika v tom okres:

Jeseník

Brno-město

Hlavní město Praha

Mladá Boleslav

Rakovník

Kroměříž

Beroun

Praha-západ

Pardubice

Kladno

Rychnov n. Kněžnou

Cheb

0,158

0,085

0,090

0,093

0,108

0,121

0,127

0,129

0,130

0,130

0,131

0,137

0,148

x

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Česká republika v tom okres:

Jeseník

Hlavní město Praha

Brno-město

Pardubice Kladno

Mělník

Most

Praha-západ

Kolín

Ústí nad Labem

Beroun

Praha-východ

Hradec Králové

Cheb

Havlíčkův Brod

Rakovník

Chomutov

Olomouc

Mladá Boleslav

Plzeň-město

0,508

0,240

0,341

0,368

0,426

0,441

0,457

0,458

0,460

0,463

0,463

0,465

0,474

0,484

0,485

0,487

0,501

0,504

0,517

0,518

0,521

x

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Jablonec n. Nisou

Zlín

Nový Jičín

České Budějovice

Chomutov

Karlovy Vary

Jindřichův Hradec

Vyškov

Ostrava-město

Brno-venkov

Děčín

Kolín

Liberec

0,150

0,150

0,152

0,158

0,160

0,161

0,162

0,164

0,164

0,165

0,166

0,168

0,170

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Liberec

Znojmo

Plzeň-jih

Kroměříž

Jihlava

Teplice

Nymburk

0,536

0,543

0,546

0,546

0,548

0,549

0,552

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Praha-východ

Domažlice Kroměříž

Vyškov

Brno-venkov

Ústí nad Labem

Bruntál

Jindřichův Hradec

Semily

Jablonec n. Nisou

6,526

6,536

6,611

6,661

6,684

6,695

6,719

6,722

6,806

6,817

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Liberec

Bruntál

Jindřichův Hradec

Praha-východ

Vyškov

Brno-venkov

Kroměříž

Ústí nad Labem

Benešov

Kutná Hora

5,808

5,834

5,876

5,877

5,890

5,904

5,938

5,955

6,046

6,049

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Plzeň-město

Frýdek-Místek Sokolov

Uherské Hradiště

Příbram

Praha-východ

Mělník

0,170

0,173

0,173

0,174

0,174

0,175

0,177

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Semily

Trutnov

Ostrava-město

Příbram

Opava

Karlovy Vary

Jičín

Domažlice Litoměřice

Náchod

Kutná Hora Benešov

Svitavy

Třebíč

Ústí nad Orlicí

Nový Jičín

Louny

0,554

0,557

0,565

0,566

0,568

0,568

0,574

0,578

0,580

0,582

0,584

0,589

0,590

0,593

0,594

0,595

0,595

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Semily

Most

Olomouc

Hradec Králové

Nymburk

Teplice Opava

Svitavy

Tachov

Šumperk

Znojmo

Plzeň-jih

Přerov

Náchod

0,179

0,180

0,182

0,187

0,187

0,188

0,189

0,189

0,191

0,191

0,192

0,192

0,198

0,199

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Ostrava-město

Litoměřice

Kutná Hora Svitavy

Benešov

Karlovy Vary

Ústí nad Orlicí

Tábor Děčín

Náchod Cheb

okres Prostějov

Rakovník

Rychnov n. Kněžnou

Trutnov

Český Krumlov

Nový Jičín

Plzeň-jih

Jičín

Chrudim

Přerov

Plzeň-sever

Písek

Žďár nad Sázavou

Opava

Vsetín

Klatovy

Blansko

6,835

6,889

6,901

6,903

6,906

6,915

6,945

6,974

6,984

7,060

7,061

7,111

7,115

7,206

7,230

7,242

7,244

7,361

7,450

7,453

7,463

7,466

7,491

7,595

7,638

7,649

7,663

7,681

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Jablonec n. Nisou

Litoměřice

6,065

6,068

36.

37.

38.

Semily

Český Krumlov

Tábor

Ostrava-město Svitavy

Ústí nad Orlicí

Děčín

Karlovy Vary Náchod

okres Prostějov

Cheb

Rychnov n. Kněžnou

Trutnov

Rakovník

Nový Jičín

Strakonice

Přerov

Písek

Chrudim

Plzeň-sever

Plzeň-jih

Vsetín

Žďár nad Sázavou

Blansko

Jičín

Klatovy

6,072

6,103

6,104

6,106

6,124

6,144

6,178

6,186

6,279

6,282

6,428

6,433

6,447

6,493

6,498

6,527

6,533

6,546

6,547

6,610

6,623

6,653

6,655

6,660

6,665

6,697

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Jablonec n. Nisou

Vyškov

Sokolov

Brno-venkov Pelhřimov okres Prostějov

Tábor

Zlín

České Budějovice

Rychnov n. Kněžnou

Bruntál

Děčín

Plzeň-sever

Rokycany

0,602

0,607

0,613

0,614

0,615

0,618

0,618

0,627

0,635

0,636

0,638

0,639

0,640

0,649

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

Česká Lípa

Blansko

Vsetín

Ústí nad Orlicí

Jihlava Jičín

okres Prostějov

Plzeň-sever

Trutnov

Žďár nad Sázavou

Písek

Břeclav

Třebíč

Litoměřice

Chrudim

Louny

Bruntál

0,200

0,201

0,202

0,208

0,209

0,210

0,211

0,216

0,227

0,234

0,236

0,239

0,240

0,241

0,247

0,247

0,247

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

Česká Lípa Chrudim

Karviná

Šumperk

Tachov

0,649

0,660

0,664

0,673

0,681

60.

61.

62.

63.

Průměrné procento dočasné pracovní neschopnosti podle okresů České republiky v 1. pololetí 2021

Dokončení

 

v tom

       

v tom

 
 

 

 

Strakonice

Teplice

Šumperk

Uherské Hradiště Louny

Frýdek-Místek Sokolov Prachatice okres Hodonín

Břeclav

Karviná

Rokycany

7,690

7,705

7,726

7,803

7,854

7,973

7,975

8,087

8,229

8,268

8,407

8,639

64.

65.

66.

67.

68. 69. 70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Uherské Hradiště

Šumperk

Opava

Teplice

Frýdek-Místek

Louny

Prachatice okres Hodonín

Sokolov

Břeclav

Karviná

Rokycany

6,810

6,862

6,881

6,968

7,003

7,012

7,081

7,173

7,189

7,287

7,437

7,730

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Tábor

okres Hodonín Rokycany

Pelhřimov

Prachatice

Český Krumlov

Kutná Hora

Havlíčkův Brod

Benešov

Klatovy

Ústí nad Labem

Domažlice

Strakonice

Karviná

0,251

0,255

0,260

0,261

0,263

0,264

0,268

0,269

0,271

0,275

0,276

0,291

0,293

0,306

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Jindřichův Hradec

Klatovy

Žďár nad Sázavou

Písek

Přerov

Břeclav

Prachatice

Vsetín Frýdek-Místek okres Hodonín

Uherské Hradiště

Blansko

Strakonice

Český Krumlov

0,684

0,690

0,706

0,709

0,732

0,742

0,743

0,793

0,797

0,801

0,819

0,821

0,870

0,875

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

Česká Lípa

Tachov

8,672

9,131

77.

Česká Lípa

Tachov

7,822

8,259

77.

 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.