ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  18.10.2021 09:03:45

ČR - indexy cen výrobců v září pokračují v růstu


Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,6 %, ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky vzrostly shodně o 1,2 %. Meziročně byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 9,9 %, ceny zemědělských výrobců o 8,4 %, stavebních prací o 6,8 % a tržních služeb pro podniky o 1,6 %.

Meziměsíční srovnání
Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny obilovin o 4,1 %, vajec o 2,3 %, skotu o 1,2 % a mléka o 0,8 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 8,2 %, prasat o 6,5 %, drůbeže o 2,7 % a olejnin o 2,5 %.

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší  o 1,8 % a chemických látek a výrobků o 1,7 %. Vzrostly ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,4 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchoduelektřinou o 0,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho průmyslových krmiv o 0,9 % a mléčných výrobků o 0,5 %. Na úrovni odvětví klesly pouze ceny základních farmaceutických výrobků o 0,4 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,9 %.

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 1,2 %, a to v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 15,8 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 3,7 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 1,9 %, za informační služby o 1,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení o 0,9 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení, a to o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %.

Meziroční srovnání
Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,4 % (v srpnu o 7,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 11,2 %. Vyšší byly ceny obilovin o 18,8 %, olejnin o 11,0 % a čerstvé zeleniny o 3,0 %. Ceny brambor klesly o 1,2 % a ovoce o 2,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,1 %. Vzrostly ceny mléka o 8,6 %, skotu o 6,8 %, drůbeže o 2,5 % a vajec o 1,1 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 8,4 %.

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 9,9 % (v srpnu o 9,3 %), růst v takové výši ceny meziročně zaznamenaly naposledy v březnu 1993. Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 28,1 % a chemických látek a výrobků o 39,1 %. Ceny dřeva, papíru a tisku vzrostly o 24,7 %, z toho dřeva rozřezaného a hoblovaného o 77,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,0 %, z toho mléčných výrobků o 2,6 %, průmyslových krmiv o 7,8 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 19,0 %. Klesly pouze ceny dopravních prostředků o 2,1 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,6 %.
Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 19,8 % a energií o 11,6 %.

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 6,8 % (v srpnu o 6,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,5 % (v srpnu o 16,0 %).

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,6 % (v srpnu o 1,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,1 %. Ceny za služby v pozemní dopravě byly vyšší o 2,1 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení o 1,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 2,4 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,9 % a za telekomunikační služby o 0,8 %, Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v srpnu o 1,1 %).

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2021 (předběžná data)
V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vyšší o 1,1 % (v červenci o 2,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Bulharsku o 4,2 %. V Německu vzrostly ceny o 1,5 %, v Česku a na Slovensku o 1,2 %, v Rakousku a v Polsku o 0,8 %. Ceny klesly pouze v Estonsku o 4,1 % a na Maltě o 0,1 %.

V srpnu meziročně vzrostly ceny v EU o 13,5 % (v červenci o 12,5 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 54,8 %. V Polsku byly ceny vyšší o 11,5 %, v Německu o 10,9 %, v Rakousku o 10,2 %, v Česku o 9,3 % a na Slovensku o 7,0 %.

____________________
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148, e-mail: jiri.sulc@czso.cz
Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmysluzahraničního obchodu, tel. 274 052 665, e-mail: miloslav.beranek@czso.cz
Metoda získání dat: výkaznictví ČSÚ
Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:
Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce
Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.
Navazující publikace:
011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby
011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců
011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců
011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 16. 11. 2021


Související analýza: Vývoj indexů cen výrobců - 3. čtvrtletí 2021

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 18.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

18. 10. 2021 

Růst cen průmyslových výrobců byl meziročně nejvyšší od roku 1993

Indexy cen výrobců – září 2021

Meziměsíčně se zvýšily ceny průmyslových výrobců o 0,7 %, stavebních prací o 0,6 %, ceny zemědělských výrobců a ceny tržních služeb pro podniky vzrostly shodně o 1,2 %. Meziročně byly ceny průmyslových výrobců vyšší o 9,9 %, ceny zemědělských výrobců o 8,4 %, stavebních prací o 6,8 % a tržních služeb pro podniky o 1,6 %.

Meziměsíční srovnání

Ceny zemědělských výrobců se zvýšily o 1,2 %. Vzrostly ceny obilovin o 4,1 %, vajec o 2,3 %, skotu o 1,2 % a mléka o 0,8 %. Klesly ceny čerstvé zeleniny o 8,2 %, prasat o 6,5 %, drůbeže o 2,7 % a olejnin o 2,5 %.

 

Ceny průmyslových výrobců vzrostly o 0,7 %. Nejvíce se zvýšily ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 1,8 % a chemických látek a výrobků o 1,7 %. Vzrostly ceny v odvětví elektřiny, plynu a páry o 0,4 %, z toho ceny elektřiny, přenosu, rozvodu a obchodu s elektřinou o 0,6 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 0,1 %, z toho průmyslových krmiv o 0,9 % a mléčných výrobků o 0,5 %. Na úrovni odvětví klesly pouze ceny základních farmaceutických výrobků o 0,4 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 0,6 %, ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví vzrostly o 0,9 %.

 

Ceny tržních služeb pro podniky vzrostly o 1,2 %, a to v důsledku zvýšení cen za reklamní služby a průzkum trhu o 15,8 %. Ceny za služby v oblasti zaměstnání vzrostly o 3,7 %, za služby v oblasti pronájmu a operativního leasingu o 1,9 %, za informační služby o 1,8 %, za pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení o 0,9 % a za služby v pozemní dopravě o 0,3 %. Klesly ceny za poradenství v oblasti řízení, a to o 1,2 %. Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby se zvýšily o 0,3 %.

 

Meziroční srovnání

Ceny zemědělských výrobců byly vyšší o 8,4 % (v srpnu o 7,9 %). V rostlinné výrobě ceny vzrostly o 11,2 %. Vyšší byly ceny obilovin o 18,8 %, olejnin o 11,0 % a čerstvé zeleniny o 3,0 %. Ceny brambor klesly o 1,2 % a ovoce o 2,0 %. V živočišné výrobě byly ceny vyšší o 4,1 %. Vzrostly ceny mléka o 8,6 %, skotu o 6,8 %, drůbeže o 2,5 % a vajec o 1,1 %. Klesly ceny jatečných prasat, a to o 8,4 %.

 

Ceny průmyslových výrobců se zvýšily o 9,9 % (v srpnu o 9,3 %), růst v takové výši ceny meziročně zaznamenaly naposledy v březnu 1993. Nejvíce vzrostly ceny v odvětví koksu a rafinovaných ropných produktů. Ceny obecných kovů a kovodělných výrobků byly vyšší o 28,1 % a chemických látek a výrobků o 39,1 %. Ceny dřeva, papíru a tisku vzrostly o 24,7 %, z toho dřeva rozřezaného a hoblovaného o 77,7 %. Ceny potravinářských výrobků, nápojů a tabáku se zvýšily o 2,0 %, z toho mléčných výrobků o 2,6 %, průmyslových krmiv o 7,8 % a rostlinných a živočišných olejů a tuků o 19,0 %. Klesly pouze ceny dopravních prostředků o 2,1 %, z toho ceny dílů a příslušenství pro motorová vozidla o 3,6 %.

Při hodnocení podle hlavních průmyslových skupin vzrostly především ceny meziproduktů o 19,8 % a energií o 11,6 %.

 

Ceny stavebních prací se dle odhadů zvýšily o 6,8 % (v srpnu o 6,6 %). Ceny materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví byly vyšší o 16,5 % (v srpnu o 16,0 %).

 

Ceny tržních služeb pro podniky byly vyšší o 1,6 % (v srpnu o 1,2 %). Vzrostly ceny za služby v oblasti zaměstnání o 7,7 %, za reklamní služby a průzkum trhu o 3,3 % a za poradenství v oblasti řízení o 3,1 %. Ceny za služby v pozemní dopravě byly vyšší o 2,1 % a za pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení o 1,0 %. Nižší byly ceny za informační služby o 2,4 %, za finanční služby, kromě pojišťovnictví a penzijního financování o 0,9 % a za telekomunikační služby o 0,8 %, Ceny tržních služeb pro podniky nezahrnující reklamní služby byly vyšší o 1,4 % (v srpnu o 1,1 %).

 

Ceny průmyslových výrobců v EU – srpen 2021 (předběžná data)

V zemích Evropské unie (EU), podle údajů zveřejněných Eurostatem, byly ceny průmyslových výrobců v srpnu meziměsíčně vyšší o 1,1 % (v červenci o 2,5 %). Nejvíce se zvýšily ceny v Bulharsku o 4,2 %. V Německu vzrostly ceny o 1,5 %, v Česku a na Slovensku o 1,2 %, v Rakousku a v Polsku o 0,8 %. Ceny klesly pouze v Estonsku o 4,1 % a na Maltě o 0,1 %.

 

V srpnu meziročně vzrostly ceny v EU o 13,5 % (v červenci o 12,5 %). Ke zvýšení cen došlo ve všech zemích EU. Nejvíce vzrostly ceny v Irsku o 54,8 %. V Polsku byly ceny vyšší o 11,5 %, v Německu o 10,9 %, v Rakousku o 10,2 %, v Česku o 9,3 % a na Slovensku o 7,0 %.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:         RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274 052 533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                             Ing. Jiří Šulc, vedoucí oddělení statistiky cen zemědělství, stavebnictví a služeb, tel. 274 052 148,

                                                                            e-mail: jiri.sulc@czso.cz

                                                                            Ing. Miloslav Beránek, oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu, tel. 274 052 665,

                                                                                e-mail: miloslav.beranek@czso.cz

Metoda získání dat:                                         výkaznictví ČSÚ

 

Termín ukončení sběru dat / Termín ukončení zpracování:

Indexy cen zemědělských výrobců - 26. k. d. sledovaného měsíce / 8. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen průmyslových výrobců - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Indexy cen tržních služeb pro podniky - 20. k. d. sledovaného měsíce / 9. k. d. následujícího měsíce

Publikované údaje, mimo indexů cen stavebních prací, jsou definitivní. Odhady Indexu cen stavebních prací se provádějí do 9. k. d. následujícího měsíce, dále se zpřesňují na základě ukončeného čtvrtletního šetření a definitivní data se zveřejňují 46. k. d. následujícího čtvrtletí.

Navazující publikace:                                     011041 - 21 Indexy cen stavebních prací, indexy cen stavebních děl a indexy nákladů stavební výroby

                                                                            011044 - 21 Indexy cen průmyslových výrobců

                                                                            011045 - 21 Indexy cen zemědělských výrobců

                                                                            011046 - 21 Indexy cen tržních služeb v podnikatelské sféře

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/1-ep-7

Termín zveřejnění další RI:                          16. 11. 2021

 

Přílohy:

Tab. 1   Indexy cen výrobců

Tab. 2   Index cen průmyslových výrobců podle hlavních průmyslových skupin

Tab. 3   Index cen průmyslových výrobců (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Graf 1   Index cen průmyslových výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 2   Index cen stavebních prací (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 3   Index cen tržních služeb pro podniky (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 4   Index cen zemědělských výrobců (meziroční změny, změny proti bazickému roku 2015)

Graf 5   Index cen průmyslových výrobců – mezinárodní porovnání (průměr roku 2015 = 100)

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 10:05  Martin Jahn (Škoda Auto): Rok nebo dva vyšší inflace zvládneme, ekonomika jen... Investicniweb.cz (Investičníweb, s.r.o.)
St   9:54  Vlna omikronu zatěžuje výrobu v částech USA Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
St   9:44  Inflace v Německu je nejvyšší od r. 1992 Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.