Patria (Patria Finance)
Akcie v ČR  |  15.10.2021 14:54:33

FIXED.zone v úterý spustí úpis akcií na trh START. Desetinu firmy nabízí za zdroje na dravý růst

Aktualizováno

Česká národní banka schválila prospekt společnosti FIXED.zone a ta tak bude moci 19. října v rámci podzimního START Day trhu START pražské burzy zahájit úpis svých akcií. FIXED.zone bude chtít v rámci IPO získat 39,9 až 49,3 milionu korun skrze úpis 222 tisíc kusů akcií v rámci upisovacího rozpětí 180 až 222 za akcii. Free float má dosáhnout 9,99 % celkového počtu akcií společnosti, úpis poběží do 2. listopadu 2021 a účastnit se jej bude možné přes Patria Finance. Titul bude obchodován pod ISIN CZ0009011086 a s tickerem "FIXED".

„Naše společnost dynamicky roste a má obrovský potenciál v tomto růstu pokračovat. Náš tržní segment mobilního příslušenství má takřka neomezený potenciál. Kapitál, který chceme získat veřejnou nabídkou akcií FIXED.zone, plánujeme využít pro masivní expanzi do zahraničí a rozvoj vlastní produktové nabídky. Během nelehkých pandemických měsíců jsme posílili vztahy s našimi zákazníky. Důvěřovali nám a my jsme tuto důvěru přetvořili v další růst společnosti. Věřím, že nemálo investorů do akcií FIXED.zone budou naši zákazníci. A my bychom se jim výnosem z našich akcií chtěli odvděčit,“ uvedl Daniel Havner, zakladatel společnosti FIXED.zone a její majoritní akcionář.

„Na trh START míří devátý emitent, který reprezentuje velmi zajímavý a dynamicky rostoucí segment. Pevně doufám, že se společnosti podaří se svým příběhem a vizí oslovit investory a prostředky získané na trhu START pomohou v zamýšlené zahraniční expanzi. Firem, které vyvíjejí technologie a dokáží je samy i úspěšně vyrobit a prodat, je v Evropě, oproti například USA, velký nedostatek. Jsem rád, že takovou firmu snad brzy uvítáme i na našem trhu START, říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Společnost FIXED.zone očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 40 až 50 milionů korun. Největší část, tedy 20 milionů korun, připadne na zvýšení skladových zásob v souvislosti s expanzí na zahraniční trhy. To koresponduje s plánem vytvořit vlastní internetový obchod, ale i podpořit export na evropské trhy přes dlouhodobé distributory.

Deset milionů korun chce společnost investovat do nového informačního systému a dalších potřebných kroků, které povedou k zefektivnění prodejních procesů a jejich automatizaci v rámci zvýšení kapacity obchodu, především exportu. Po pěti milionech korun by mělo připadnout na investice do vývoje a designu nových produktů, včetně vývoje vlastního ekosystému produktů nazvaných „FIXED Smart“ a na marketingové aktivity pro podporu růstu.

Klíčové dokumenty k IPO

PROSPEKT: https://www.fixed.zone/wp-content/uploads/2021/10/Prospekt.pdf

ANALYTICKÁ ZPRÁVA:
https://www.fixed.zone/wp-content/uploads/2021/10/Analyticka-zprava.pdf

PREZENTACE PRO INVESTORY:
 
https://www.fixed.zone/wp-content/uploads/2021/10/prezentace-pro-investory.pdf

PROFIL EMITENTA NA TRHU START: 
https://www.pxstart.cz/pribehy/fixed-zone-ceske-inovace/

FIXED.ZONE - SEKCE PRO INVESTORY: https://www.fixed.zone/fixed-for-investors/ 


Kdo je a co dělá FIXED.zone

FIXED.zone a.s. je společnost střední velikosti s tržbami roku 2020 na úrovni 255 milionů korun a s výhledem dalšího růstu v následujících letech díky expanzivní strategii do zahraničí, vstupu do nových prodejních kanálů a celkově rostoucímu zájmu o elektronická zařízení a příslušenství k nim. Dnes je společnost tvořena týmem přibližně 90 lidí a řadí se mezi přední české výrobce a distributory příslušenství k elektronice.

Analytická zpráva poradce emitenta, společnosti Liftia, uvádí mezi silnými stránkami firmy vlastní výrobu a vývoj produktů s vyšší marží a očekáváním jejího dalšího růstu, rychlost a agilitu v oblasti vývoje nových produktů, zavedenou značku s dobrým jménem a silnou pozicí, zavedenou síť dlouhodobých partnerů a management s dlouholetými zkušenostmi a se značnou zainteresovaností ve vlastním úspěchu společnosti. Hlavní příležitosti shledává v očekávaném růstu evropského trhu s mobilním příslušenstvím, vstupu do dynamického segmentu IoT, který roste dvouciferným tempem, expanzi do zahraničí s využitím vlastního D2C kanálu i přes globální marketplaces či vybudování sítě distribučních partnerů v zahraničí.

Mezi slabými stránkami zmiňuje určitou závislost na retailových odběratelích či vysokou náročnost na pracovní kapitál v důsledku dlouhých dob splatnosti závazků a pohledávek. Jako hrozby i v této souvislosti označuje případné zhoršení dodavatelsko-odběratelských vztahů či platebních podmínek, které by mohlo zpomalit očekávaný růst i fakt, že se společnost pohybuje v hyperkonkurenčním prostředí, což může znamenat zvýšený tlak od globálních hráčů při expanzi na evropský trh.

Hospodaření a finanční situace

Z pohledu rozpadu tržeb dominují za rok 2020 ochrany zařízení s pomocí krytů, pouzder a ochranných skel se zastoupením 44 % na tržbách loňského roku. Následují kategorie nabíjení a držáků, které tvořily 15 % tržeb společnosti. Příslušenství pro motorkáře je zastoupeno 11 % a zbylých 15 % připadá na ostatní kategorie.

fixed patria 3

(Zdroj: Analytická zpráva Liftia)

FIXED.zone v prvních letech svého minulého působení byla distributorem dalších značek na náš trh, postupem času se stále více soustředí na vlastní vývoj a výrobu a vlastní značku FIXED, podle které přejmenovala také společnost pod původním názvem RECALL. „Značka FIXED získala nadpoloviční většinu tržeb již v roce 2019. Za celý rok 2020 poté vygenerovala více než 62 % všech tržeb. V letošním roce tento trend pokračuje ještě výraznějším tempem, kdy v období od ledna do konce srpna letošního roku tvoří již 68% podíl, což je o 11 % více než za stejné období loňského roku,“ uvádí pak analytická zpráva.

fixed patria 4

(Zdroj: Analytická zpráva Liftia)

Strategie růstu

Po etablování se v segmentu B2B2C, tedy prodeje přes velké obchodní partnery provozující prodejní sítě pro koncové zákazníky a internetové obchody, se společnost rozhodla vstoupit do nových segmentů a na nové zahraniční trhy a více těžit z vlastní značky a inovací. Růstová strategie bude dle analytické zprávy stát na třech hlavních pilířích: D2C shopu, globálních marketplaces a vstupu na nové trhy.

FIXED.zone do budoucna sází na D2C, tedy prodej pomocí vlastního internetového obchodu a prostřednictvím přímých online kampaní. Marketplaces hodlá využít pro umístění produktů pro koncové uživatele. „Těmi jsou například AMAZON, eMAG, CONRAD, ALLEGRO, a dalších celkem cca 25 tržišť po celé Evropě,“ zmiňuje analytická zpráva. FIXED.zone již reálně prodává přes eMAG.ro a amazon.de. „Jednou z významných změn v orientaci společnosti v následujících letech je pronikání na zahraniční trhy, zejména pak trhy EU. Jednání jsou v současnosti vedena s možnými distribučními partnery na trzích v Holandsku, Maďarsku, Portugalsku, Skandinávii a mnoha dalších evropských zemí,“ poznamenává analytická zpráva.

Do budoucnosti management společnosti očekává, že celkové tržby do roku 2025 porostou průměrným tempem 16,38 % ročně.

FIXED Patria 5

(Zdroj: Analytická zpráva Liftia)

Nové segmenty a technologie

Zatímco do roku 2018 se společnost soustředila na vytvoření základního, nejprodávanějšího sortimentu v oblasti příslušenství pro mobilní telefony, kterými jsou například nabíjení a ochrana telefonu, od roku 2019 se zaměřila na průnik a růst do nových segmentů, kterými jsou obaly na tablety, příslušenství pro chytré hodinky a náramky, stylusy atd.

„V segmentu příslušenství se každoročně objevuje několik nových technologií, které poskytují prostor pro růst. Například technologie nabíjení (QI, MagSafe, PowerDelivery) umožňují přinést inovace široké veřejnosti. To dále umocňuje fakt, že většina výrobců telefonů přestává dodávat v balení originální nabíječky a FIXED disponuje velmi uceleným sortimentem nabíjení, jehož dostupnost na trhu je velmi vysoká,“ poznamenává také analytická zpráva.

„V letech 2019-2021 bylo investováno přes 6,3 milionu do vývoje vlastního ekosystému produktů, který je nazýván FIXED Smart. Jedná se o řadu produktů, které jsou vzájemně propojené stejnojmennou aplikací pro iOS a Android,“ uvádí dále analytická zpráva.

Další růstovou oblastí jsou trackery. „Brzy plánujeme na trh uvést několik dalších vlastních produktů, například chytrý přívěšek FIXED Sense, který kromě hlídání a hledání věcí umí i monitorovat teplotu, vlhkost prostředí, nebo ovládat chytrou domácnost. Dalším produktem je tracker FIXED Buddy, který již využívá technologii budoucnosti – internet věcí. Všechny lokátory a trackery jsou součástí jednoho ekosystému FIXED Smart, který lze jednoduše ovládat přes aplikace vytvořené pro Android i iOS,“ doplnil Daniel Havner.

Pohled na cenu a hodnotu aneb valuace

Pro ocenění FIXED.zone analytická zpráva použila model DCF, tedy valuační model diskontovaných volných peněžních toků. Po provedení citlivostní analýzy a komparativní valuace dochází analytická zpráva Liftia ke stanovení finální hodnoty. „Na základě těchto standardizovaných postupů, finančního plánu společnosti FIXED.zone a.s. a jejího potenciálu v budoucnosti odhadujeme finální hodnotu 100 % akcií FIXED.zone před emisí nových akcií v rámci procesu IPO (pre-money equity value) na hodnotu 398 milionů . K tomuto výsledku dále stanovujeme 10% rozptyl, díky kterému získáváme pásmo hodnoty společnosti v rozpětí 358–438 milionů . V případě očekávaného úspěšného úpisu 222 000 kusů nových akcií v rámci vstupu FIXED.zone na trh PX START Burzy cenných papírů Praha, ve stanoveném cenovém rozpětí 180-222 /ks dojde k navýšení hodnoty společnosti na tzv. post-money equity value. Post-money Equity Value společnosti se dle názoru analytického týmu LIFTIA adekvátně nachází v rozmezí od 399 milionů do 493 milionů se střední hodnotou 444 milionů . Post-money Enterprise Value, tedy celková hodnota podniku včetně jeho splatných úročených dluhů k datu ocenění dosahuje rozpětí od 483 mil. do 577 mil. , se střední hodnotou 528 mil. , stojí v analytické zprávě.

„Společnost FIXED.zone a.s. by po procesu IPO na trhu PX START měla vykazovat parametry, které uvádíme v tabulce klíčových ukazatelů výkonnosti a jejich budoucího předpokladu níže. Při této kalkulaci je konzervativně vycházeno z post-money equity valuace při úpisu všech emitovaných akcií při minimální ceně 180 /ks akcie,“ stojí dále a analytické zprávě.

fixed patria 6

(Zdroj: Analytická zpráva Liftia)

Největším akcionářem je dnes zakladatel firmy Daniel Havner s 49,5% podílem, následován 24,75% podíly dalších dvou zakladatelů Radka Doudy a Marka Havnera. CEO firmy Jan Moravec vlastní 0,5% podíl, stejně jako Libor Zezulka.

fixed patria 1

(Zdroj: Analytická zpráva Liftia)

Po vstupu na trh START a dílčím úpisu akcií by se podíly měly upravit následovně: 44,55 % Daniel Havner, po 22,28 % Radek Douda a Marek Havner, 9,99 % trh START a po 0,45 % Jan Moravec a Libor Zezulka.

fixed patria 2

(Zdroj: Analytická zpráva Liftia)

Akcie FIXED.zone v rámci IPO bude upisovat Patria Finance

Akcie FIXED.zone bude možné po spuštění IPO u Patria Finance upisovat online přímo v obchodní platformě WebTrader nebo na telefonní lince 221 424 424, případně s využitím emailu patria@patria.cz.

Úpis společnosti FIXED.zone potrvá od 19. října 2020 do 2. listopadu 2021. V ten den budou zveřejněny výsledky veřejné nabídky. Zopakujme základní parametry emise: Minimální cenou veřejné nabídky je 180 , maximální cenou pak 222 . Maximálním množstvím veřejné nabídky je 222 tisíc ks akcií s lotem 100 ks.

 
 
 
 

Patria.cz je investiční portál společnosti Patria Finance a.s. s real-time daty zaměřený na domácí a zahraniční kapitálové trhy. Poskytujeme online informace a analytickou podporu z oblasti financí, makroekonomiky a investic. Samozřejmostí jsou také aktuální investiční tipy a dlouhodobá investiční doporučení. Akcie, měny, komodity, investice, doporučení - vše přehledně na jednom místě.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.