Markéta Höfferová (Kurzy.cz)
Z domova  |  15.10.2021 13:52:56

ÚVN se vymezuje proti nevhodnému zasahování a informování o stavu prezidenta Zemana

Prezident Miloš Zeman se stále nachází na intenzivním pracovišti ÚVN. Ohledně jeho zdraví se veřejnosti dostává kusých informací, ale včera proběhla neočekávaná tisková konference, kde vystoupila první dáma Ivana Zemanová. Nové informace nicméně nezazněly, paní Zemanová pouze zdůraznila, že prezident potřebuje čas k tomu, aby se zotavil. 

K prezidentovi nyní smí jen omezený okruh osob. Tak jsme se dozvěděli i některé informace o jídelníčku Miloše Zemana, který ale vzhledem k umístění na intenzivní jednotce vzbuzoval spíše otázky, než aby uklidňoval. Vzápětí se ve středu 13. října v rubrice Na pravou míru uveřejnila tisková mluvčí ÚVN zprávu, nazvanou Dobro pacienta je nejvyšší zákon (viz níže). Zde sice připomíná, že se ÚVN nemůže vyjádřit k pacientovi, ale ohrazuje proti tomu, pokud je v rámci informací o pacientovi někým jiným podávána nepravdivá informace. O odstavec výše se píše o medikaci a dietním režimu, přičemž o medikaci jsme se z prezidentova okolí nedozvěděli, zato šla řeč o meruňkových knedlících a vinných klobásách...

Ve čtvrtek 14, října se potom v reakci na neohlášenou návštěvu Radka Vondráčka, kterou umožnil kancléř Vratislav Mynář bez konzultace s ošetřujícím lékařem, ÚVN vyjádřila nesouhlas (Návštěvy u pana prezidenta, viz níže) s neoprávněným vstupem a rozhodla se požádat českou policii o součinnost. Ochranka prezidenta tak nadále neumožní vstup nikomu bez souhlasu ošetřujícího lékaře. 

V médiích se téměř denně objevuje řada spekulací, dezinformací a bohužel někdy i útočných vyjádření, která zaznívají v kontextu s hospitalizací pana prezidenta a neoprávněně vrhají stín na ÚVN.

V ÚVN platí, že dobro pacienta je nejvyšší zákon. ÚVN jako zdravotnické zařízení je povinována dodržovat zákony České republiky. Vázána zákonem, nezveřejňuje nemocnice informace o pacientech, pokud si to sami nevyžádají. Každý pacient ÚVN je především vnímán jako člověk, který potřebuje léčbu, zdravotnickou péči, důstojné zacházení a pocit bezpečí.

Můžeme veřejnost ujistit, že se panu prezidentovi a všem pacientům ÚVN dostává náležité péče. Léčebný program každého pacienta, jehož součástí je také určení medikace i dietního režimu, sestavují specialisté v oboru a vždy odpovídá adekvátním zdravotním problémům, diagnóze i zdravotnímu stavu pacienta.

Nemůžeme o pacientech podávat informace, ale můžeme se ohradit, je-li napadána nebo znevažována poctivá práce odborníků, umocněná empatií, lidským přístupem a pochopením pro potřeby pacienta.

ÚVN nese zodpovědnost za svá vyjádření. Nemůže však nést zodpovědnost za vyjádření jiných subjektů ať již do médií, nebo na sociálních sítích.

V uplynulých dnech také obdržela ÚVN řadu mailů plných pochopení a podpory i vyjádření úcty k práci zdravotníků. Za všechny tyto maily děkujeme a vážíme si jich.

Mgr. Jitka Zinke - Aktualizováno: 13. říjen 2021 

 

    Návštěvy u pana prezidenta

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha potvrzuje, že dnešního dne nečekaně a bez vědomí ošetřujícího lékaře přivedl kancléř Vratislav Mynář k prezidentu ČR  na jednotku intenzivní péče předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pana Radka Vondráčka.

Pana prezidenta navštěvuje, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, pouze vybraný úzký okruh jemu blízkých osob, mezi které pan předseda Radek Vondráček v době návštěvy nepatřil. Tento neoprávněný vstup eviduje ÚVN jako tzv. nežádoucí událost, která bude prověřena v rámci interního šetření nemocnice. ÚVN rovněž nemůže potvrdit v médiích prezentovaný průběh a obsah setkání, neboť mu nebyl přítomen nikdo ze zdravotnického personálu ÚVN. ÚVN se rovněž distancuje od výroků pana předsedy Radka Vondráčka, týkajících se zdravotního stavu pana prezidenta, informace o zdravotním stavu pana prezidenta byly poskytnuty výhradně jeho nejbližším.

ÚVN  touto cestou žádá v zájmu  pacienta, aby další oficiální návštěvy, mimo okruh osob blízkých pana prezidenta, byly realizovány vždy po předchozí dohodě s ošetřujícím lékařem pana prezidenta.

Mgr. Jitka Zinke - Aktualizováno: 14. říjen 2021 

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec