ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  11.10.2021 09:03:49, aktualizováno 16.10.2021 09:00:49

ČR - inflace v září pokračuje v růstu a posunula se už na 4,9%


Spotřebitelské ceny vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu.
 

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 1,1 % a ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 3,0 % a obuvi o 2,9 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 2,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn jak růstem cen automobilů o 1,3 %, tak již 10 měsíců pokračujícím růstem cen pohonných hmot a olejů, který v září činil 0,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (33,85 /l) a průměrná cena motorové nafty (31,81 /l) byly nejvyšší od prosince 2014, resp. ledna 2020. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny v oddíle vzdělávání o 1,1 %. Poplatky v mateřských školách vzrostly o 2,0 %, školné na soukromých gymnáziích a na středních soukromých školách o 2,2 % a poplatky za výuku jazyků o 4,1 %. Z potravin byly meziměsíčně vyšší ceny olejů a tuků o 1,6 % a cukru o 6,5 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v září především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde v důsledku končící letní sezóny klesly ceny dovolených s komplexními službami o 21,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny zeleniny o 4,2 %, z toho ceny brambor klesly o 14,5 % a dosáhly hodnoty 12,12 /kg. Byla to nejnižší hodnota od listopadu 2020. Ceny vepřového masa byly nižší o 4,8 %, drůbeže o 3,3 %, vajec o 7,7 %, sýrů a tvarohů o 1,5 % a ovoce o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,5 %.

Spotřebitelské ceny vzrostly v září oproti srpnu o 0,2 % a meziročně o 4,9 %. Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Toto zrychlení cenového růstu1) bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení zrychlil růst cen nájemného z bytu na 3,3 % (v srpnu 2,5 %), výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu na 7,8 % (v srpnu 6,7 %) a ceny elektřiny byly nižší o 2,3 % (v srpnu o 3,4 %). V oddíle doprava byly meziročně vyšší ceny automobilů o 6,0 % (v srpnu o 5,3 %) a pohonných hmot a olejů o 20,4 % (v srpnu o 19,0 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v září největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 9,6 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 12,3 %. V oddíle odívání a obuv byly meziročně vyšší ceny oděvů o 9,7 % a obuvi o 10,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny polotučného trvanlivého mléka o 7,3 %, olejů a tuků o 14,0 % a zeleniny o 6,9 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,5 %. Ceny zemního plynu klesly o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 4,4 % a ceny služeb o 5,7 %.

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 10,3 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 104,2 %.

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,0 %.
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)2)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v září HICP v Česku meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 4,0 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v září 2021 3,4 % (v srpnu 3,0 %). Na Slovensku v září ceny meziročně vzrostly o 5,1 % a v Německu o 4,1 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v srpnu 3,2 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci. Nejvíce ceny v srpnu meziročně vzrostly v Estonsku, v Litvě a v Polsku (shodně o 5,0 %) a nejméně na Maltě (o 0,4 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

___________________

1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-21 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  10. 11. 2021

 


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 3. čtvrtletí 2021

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

11. 10. 2021

Meziroční růst cen již potřetí za sebou výrazně zrychlil

Indexy spotřebitelských ceninflace – září 2021

Spotřebitelské ceny vzrostly v září proti srpnu o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu.

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny elektřiny o 1,1 % a ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 3,0 % a obuvi o 2,9 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 2,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn jak růstem cen automobilů o 1,3 %, tak již 10 měsíců pokračujícím růstem cen pohonných hmot a olejů, který v září činil 0,4 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (33,85 /l) a průměrná cena motorové nafty (31,81 /l) byly nejvyšší od prosince 2014, resp. ledna 2020. V souvislosti se začátkem nového školního roku se zvýšily ceny v oddíle vzdělávání o 1,1 %. Poplatky v mateřských školách vzrostly o 2,0 %, školné na soukromých gymnáziích a na středních soukromých školách o 2,2 % a poplatky za výuku jazyků o 4,1 %. Z potravin byly meziměsíčně vyšší ceny olejů a tuků o 1,6 % a cukru o 6,5 %.

 

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v září především pokles cen v oddíle rekreace a kultura, kde v důsledku končící letní sezóny klesly ceny dovolených s komplexními službami o 21,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny zeleniny o 4,2 %, z toho ceny brambor klesly o 14,5 % a dosáhly hodnoty 12,12 /kg. Byla to nejnižší hodnota od listopadu 2020. Ceny vepřového masa byly nižší o 4,8 %, drůbeže o 3,3 %, vajec o 7,7 %, sýrů a tvarohů o 1,5 % a ovoce o 1,3 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,5 %.

 

Spotřebitelské ceny vzrostly v září oproti srpnu o 0,2 % a meziročně o 4,9 %. Meziroční růst cen byl zaznamenán ve většině sledovaných položek. Zvýšily se náklady na vlastní bydlení, dále zdražily například pohonné hmoty, tabák, automobily, oděvy, stravování v restauracích i nábytek do domácnosti,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 4,9 %, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Toto zrychlení cenového růstu[1]) bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení zrychlil růst cen nájemného z bytu na 3,3 % (v srpnu 2,5 %), výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu na 7,8 % (v srpnu 6,7 %) a ceny elektřiny byly nižší o 2,3 % (v srpnu o 3,4 %). V oddíle doprava byly meziročně vyšší ceny automobilů o 6,0 % (v srpnu o 5,3 %) a pohonných hmot a olejů o 20,4 % (v srpnu o 19,0 %).

 

Na meziroční růst cenové hladiny měly v září největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 9,6 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák se zvýšily ceny tabákových výrobků o 12,3 %. V oddíle odívání a obuv byly meziročně vyšší ceny oděvů o 9,7 % a obuvi o 10,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny polotučného trvanlivého mléka o 7,3 %, olejů a tuků o 14,0 % a zeleniny o 6,9 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,5 %. Ceny zemního plynu klesly o 4,7 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 4,4 % a ceny služeb o 5,7 %.

 

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 10,3 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 104,2 %.

 

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 3,0 %.

 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)[2])

Podle předběžných výpočtů vzrostl v září HICP v Česku meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 4,0 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v září 2021 3,4 % (v srpnu 3,0 %). Na Slovensku v září ceny meziročně vzrostly o 5,1 % a v Německu o 4,1 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v srpnu 3,2 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci. Nejvíce ceny v srpnu meziročně vzrostly v Estonsku, v Litvě a v Polsku (shodně o 5,0 %) a nejméně na Maltě (o 0,4 %).

 

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-21 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                10. 11. 2021

 

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání[1]) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.

[2]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

Po 16:02  Předpověď Wall Street ohledně zlata InstaForex (InstaForex)
Po 13:36  Průměrná reálná mzda ve 3Q rostla kvůli inflaci výrazně pomaleji, než ve 2Q Moore Czech Republic (Moore Czech Republic)
Po 12:02  Zlato konečně začalo stoupat InstaForex (InstaForex)
Po 11:17  Průměrné mzdy – 3. čtvrtletí 2021 ČSÚ (ČSÚ)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.