ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.09.2021 09:03:42, aktualizováno 11.09.2021 09:09:00

ČR - inflace v srpnu dále akceleruje na 0,7% m/m respektive 4,1% r/r


Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu proti červenci o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn vyššími cenami téměř ve všech oddílech spotřebního koše. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008.

 

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší zejména ceny dovolených s komplexními službami o 3,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn růstem cen pohonných hmot a olejů o 0,9 % a automobilů o 0,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,9 % (z toho ceny v restauracích a kavárnách o 1,1 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny másla o 8,5 %, vajec o 7,5 %, ovoce o 1,6 % a drůbeže o 1,8 %. Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 3,3 %, z toho ceny brambor o 5,8 %. Ceny vepřového masa byly nižší o 1,7 % a cukru o 5,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 1,2 %.

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu oproti červenci o 0,7 % a svůj meziroční růst zrychlily na 4,1 %, což je nejvíce od listopadu 2008. Na tomto vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb z téměř všech oddílů spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 % a ceny služeb o téměř 5 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci. Toto zrychlení cenového růstu bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 6,7 % (v červenci o 5,5 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší ceny másla o 12,4 % (v červenci o 2,7 %), vajec o 5,8 % (v červenci pokles o 4,1 %) a ceny ovoce byly meziročně nižší o 2,2 % (v červenci pokles o 4,8 %). V oddíle odívání a obuv zrychlil růst cen oděvů na 8,2 % (v červenci 6,1 %) a obuvi na 8,6 % (v červenci 6,4 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 2,5 % a ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %. V oddíle doprava byly vyšší ceny pohonných hmot a olejů o 19,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se zvýšily ceny piva o 6,3 % a tabákových výrobků o 9,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziročně vzrostly ceny olejů a tuků o 13,2 % a zeleniny o 7,0 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 4,9 %.

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 8,2 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. V meziročním indexu se také již téměř plně projevil vliv vyprchání dosud významně snižujícího efektu zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v loňském roce. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 103,6 %.

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 2,8 %.
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)1)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v srpnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 3,1 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v srpnu 2021 3,0 % (v červenci 2,2 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu meziročně vyšší o 3,3 % a v Německu o 3,4 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červenci 2,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny v červenci meziročně vzrostly v Estonsku (o 4,9 %) a nejméně na Maltě (o 0,3 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

___________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-21 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  11. 10. 2021

 

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

10. 9. 2021

Meziroční růst cen byl nejvyšší od listopadu 2008

Indexy spotřebitelských ceninflace – srpen 2021

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu proti červenci o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn vyššími cenami téměř ve všech oddílech spotřebního koše. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008.

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší zejména ceny dovolených s komplexními službami o 3,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn růstem cen pohonných hmot a olejů o 0,9 % a automobilů o 0,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,9 % (z toho ceny v restauracích a kavárnách o 1,1 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny másla o 8,5 %, vajec o 7,5 %, ovoce o 1,6 % a drůbeže o 1,8 %. Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 3,3 %, z toho ceny brambor o 5,8 %. Ceny vepřového masa byly nižší o 1,7 % a cukru o 5,4 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 1,2 %.

 

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu oproti červenci o 0,7 % a svůj meziroční růst zrychlily na 4,1 %, což je nejvíce od listopadu 2008. Na tomto vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb z téměř všech oddílů spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 % a ceny služeb o téměř 5 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci. Toto zrychlení cenového růstu bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 6,7 % (v červenci o 5,5 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší ceny másla o 12,4 % (v červenci o 2,7 %), vajec o 5,8 % (v červenci pokles o 4,1 %) a ceny ovoce byly meziročně nižší o 2,2 % (v červenci pokles o 4,8 %). V oddíle odívání a obuv zrychlil růst cen oděvů na 8,2 % (v červenci 6,1 %) a obuvi na 8,6 % (v červenci 6,4 %).

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 2,5 % a ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %. V oddíle doprava byly vyšší ceny pohonných hmot a olejů o 19,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se zvýšily ceny piva o 6,3 % a tabákových výrobků o 9,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziročně vzrostly ceny olejů a tuků o 13,2 % a zeleniny o 7,0 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,2 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 4,9 %.

 

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 8,2 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. V meziročním indexu se také již téměř plně projevil vliv vyprchání dosud významně snižujícího efektu zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v loňském roce. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 103,6 %.

 

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 2,8 %.

 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)[1])

Podle předběžných výpočtů vzrostl v srpnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 3,1 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v srpnu 2021 3,0 % (v červenci 2,2 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu meziročně vyšší o 3,3 % a v Německu o 3,4 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červenci 2,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny v červenci meziročně vzrostly v Estonsku (o 4,9 %) a nejméně na Maltě (o 0,3 %).

 

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-21 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                11. 10. 2021

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Poslední zprávy z rubriky Makroekonomika:

St 16:23  Inflace způsobila kolaps eura InstaForex (InstaForex)
St 16:10  Deficit státního rozpočtu prolomil 400 miliard korun Raiffeisenbank a.s. (Raiffeisenbank a.s.)
St 15:28  Powellovo kouzlo InstaForex (InstaForex)


Zobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.