ČSÚ (ČSÚ)
Makroekonomika  |  10.09.2021 09:03:42, aktualizováno 11.09.2021 09:09:00

ČR - inflace v srpnu dále akceleruje na 0,7% m/m respektive 4,1% r/r


Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu proti červenci o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn vyššími cenami téměř ve všech oddílech spotřebního koše. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008.

 

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší zejména ceny dovolených s komplexními službami o 3,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn růstem cen pohonných hmot a olejů o 0,9 % a automobilů o 0,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,9 % (z toho ceny v restauracích a kavárnách o 1,1 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny másla o 8,5 %, vajec o 7,5 %, ovoce o 1,6 % a drůbeže o 1,8 %. Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 3,3 %, z toho ceny brambor o 5,8 %. Ceny vepřového masa byly nižší o 1,7 % a cukru o 5,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 1,2 %.

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu oproti červenci o 0,7 % a svůj meziroční růst zrychlily na 4,1 %, což je nejvíce od listopadu 2008. Na tomto vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb z téměř všech oddílů spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 % a ceny služeb o téměř 5 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci. Toto zrychlení cenového růstu bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 6,7 % (v červenci o 5,5 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší ceny másla o 12,4 % (v červenci o 2,7 %), vajec o 5,8 % (v červenci pokles o 4,1 %) a ceny ovoce byly meziročně nižší o 2,2 % (v červenci pokles o 4,8 %). V oddíle odívání a obuv zrychlil růst cen oděvů na 8,2 % (v červenci 6,1 %) a obuvi na 8,6 % (v červenci 6,4 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemnéhobytu o 2,5 % a ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %. V oddíle doprava byly vyšší ceny pohonných hmot a olejů o 19,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se zvýšily ceny piva o 6,3 % a tabákových výrobků o 9,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziročně vzrostly ceny olejů a tuků o 13,2 % a zeleniny o 7,0 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 4,9 %.

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 8,2 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. V meziročním indexu se také již téměř plně projevil vliv vyprchání dosud významně snižujícího efektu zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v loňském roce. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 103,6 %.

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 2,8 %.
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)1)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v srpnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 3,1 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v srpnu 2021 3,0 % (v červenci 2,2 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu meziročně vyšší o 3,3 % a v Německu o 3,4 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červenci 2,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny v červenci meziročně vzrostly v Estonsku (o 4,9 %) a nejméně na Maltě (o 0,3 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

___________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:   Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat:  Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:  20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:  012018-21 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:  11. 10. 2021

 

Přílohy

Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.09.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


 

10. 9. 2021

Meziroční růst cen byl nejvyšší od listopadu 2008

Indexy spotřebitelských ceninflace – srpen 2021

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu proti červenci o 0,7 %. Tento vývoj byl ovlivněn vyššími cenami téměř ve všech oddílech spotřebního koše. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci a nejvíce od listopadu 2008.

Meziměsíční srovnání

V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší zejména ceny dovolených s komplexními službami o 3,3 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl opět ovlivněn růstem cen pohonných hmot a olejů o 0,9 % a automobilů o 0,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,9 % (z toho ceny v restauracích a kavárnách o 1,1 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny másla o 8,5 %, vajec o 7,5 %, ovoce o 1,6 % a drůbeže o 1,8 %. Ceny zeleniny meziměsíčně klesly o 3,3 %, z toho ceny brambor o 5,8 %. Ceny vepřového masa byly nižší o 1,7 % a cukru o 5,4 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 1,2 %.

 

Spotřebitelské ceny vzrostly v srpnu oproti červenci o 0,7 % a svůj meziroční růst zrychlily na 4,1 %, což je nejvíce od listopadu 2008. Na tomto vývoji se podílely jak ceny zboží, tak ceny služeb z téměř všech oddílů spotřebního koše. Ceny zboží se oproti loňskému srpnu zvýšily o 3,6 % a ceny služeb o téměř 5 %,“ uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 4,1 %, což bylo o 0,7 procentního bodu více než v červenci. Toto zrychlení cenového růstu bylo ovlivněno zejména vyššími cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle bydlení vzrostly ceny výrobků a služeb pro běžnou údržbu a opravy bytu o 6,7 % (v červenci o 5,5 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší ceny másla o 12,4 % (v červenci o 2,7 %), vajec o 5,8 % (v červenci pokles o 4,1 %) a ceny ovoce byly meziročně nižší o 2,2 % (v červenci pokles o 4,8 %). V oddíle odívání a obuv zrychlil růst cen oděvů na 8,2 % (v červenci 6,1 %) a obuvi na 8,6 % (v červenci 6,4 %).

 

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle bydlení a v oddíle doprava. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 2,5 % a ceny vodného a stočného shodně o 5,5 %. Ceny elektřiny klesly o 3,4 % a zemního plynu o 4,7 %. V oddíle doprava byly vyšší ceny pohonných hmot a olejů o 19,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se zvýšily ceny piva o 6,3 % a tabákových výrobků o 9,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziročně vzrostly ceny olejů a tuků o 13,2 % a zeleniny o 7,0 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny stravovacích služeb o 5,2 %.

 

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 4,9 %.

 

Imputované nájemné (náklady vlastnického bydlení) vzrostlo o 8,2 % zejména v důsledku růstu cen stavebních materiálů a cen nových bytů pro vlastní bydlení, v menší míře i růstu cen stavebních prací. V meziročním indexu se také již téměř plně projevil vliv vyprchání dosud významně snižujícího efektu zrušení daně z nabytí nemovitých věcí v loňském roce. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl 103,6 %.

 

(Více informací k indexu imputované nájemné: Metodická poznámka.)

 

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 2,8 %.

 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)[1])

Podle předběžných výpočtů vzrostl v srpnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 3,1 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v srpnu 2021 3,0 % (v červenci 2,2 %). Na Slovensku byly ceny v srpnu meziročně vyšší o 3,3 % a v Německu o 3,4 %. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červenci 2,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny v červenci meziročně vzrostly v Estonsku (o 4,9 %) a nejméně na Maltě (o 0,3 %).

 

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 

 

 

 

 

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ:              RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 

Kontaktní osoba:                                                 Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,

                                                                                e-mail: pavla.sediva@czso.cz 

Metoda získání dat:                                             Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat:                               20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace:                                          012018-21 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-21 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:                                    https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny 

Termín zveřejnění další RI:                                11. 10. 2021

 

 

Přílohy:

Tab.  1  Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)

Tab.  2  Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)

Tab.  3  Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)

Tab.  4  Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)

Tab.  5  Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)

Graf  1  Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)

Graf  2  Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 
Kurzy.cz logo
EUR   BTC   Zlato   ČEZ
USD   DJI   Ropa   Erste

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby, Hypotéky

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzda, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Registr vozidel - Technický průkaz, eTechničák

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2024

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o. V

ISSN 1801-8688