mzv.cz (MZv ČR)
Ze světa  |  27.08.2021 21:18:00

Koronavirus: opatření v Argentině - Argentina patří mezi tzv. tmavě červené země

Koronavirus: opatření v Argentině

17.06.2021 / 20:30 | Aktualizováno: 27.08.2021 / 21:18

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires informuje, především pro účely návratu českých občanů z Argentiny, o situaci v zemi a opatřeních místních orgánů v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru a onemocnění COVID-19.

Velmi doporučujeme českým občanům v Argentině a těm, kteří se do Argentiny chystají, aby se bezodkladně registrovali v systému DROZD.

Prosíme, abyste věnovali pozornost informacím o pravidlech pro vstup na území ČR a karanténních opatřeních. Ucelenou informaci naleznete v platných ochranných opatřeních MZdr ČR, zejména v aktuálním ochranném opatření k omezení překročení státní hranice ČR. Ve dvou názorných schématech, zde a zde, naleznete přehlednou informaci, kdo a za jakých podmínek může vstoupit na území ČR.

Argentina patří mezi tzv. tmavě červené země (s velmi vysokým rizikem nákazy); věnujte pozornost podmínkám návratu do ČR. Pozor! Některé očkované osoby již mohou do ČR z Argentiny přicestovat zcela volně, včetně absolutní úlevy od karanténních opatření; pro vstup do ČR jim stačí pouze vyplnit příjezdový formulář. Jedná se o držitele digitálního certifikátu EU COVID (DCC), anebo certifikátu třetí země, který ČR dvoustraně uznává, anebo certifikátu třetí země, který je uznáván dle unijního nařízení o digitálním certifikátu EU COVID; zároveň musí být taková osoba očkována látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou (EMA) nebo WHO pro nouzové použití (tato podmínka neplatí pro DCC). Jinak musejí cestující z Argentiny (jak cizinci, tak čeští občané) před vstupem na území ČR vyplnit příjezdový formulář (viz také příloha níže) a učinit následující: čeští občané musejí podstoupit antigenní nebo PCR test, jejichž provedení není na začátku cesty starší 24 hodin (u antigenního testu), resp. 72 hodin (u PCR testu), a musejí si nechat vystavit písemné potvrzení o výsledku. Cizincům nestačí antigenní test, musejí absolvovat PCR test. Lhůta pro testování se počítá od provedení testu do začátku cesty. Osoby následně předloží druhý PCR test (platí pro české občany i cizince, přičemž antigenní test nestačí) provedený již v ČR nejdříve 5. den a nejpozději 14. den od vstupu. Do doby předložení druhého negativního testu je nutná samoizolace. Po dobu 10 dnů od návratu platí povinnost nosit všude mimo domov ideálně respirátory bez výdechového ventilu s třídou ochrany nejméně FFP2, KN95, N95, P2, DS, nebo alespoň jednorázovou zdravotnickou roušku.

Pozor: Pozitivní test v případě občana ČR a některých cizinců s obdobným postavením není překážkou cesty do ČR (nelze bránit návratu do vlasti), ale taková cesta podléhá dalším povinnostem. Pokud jde o dopravu, tyto osoby mají povinnost přepravovat se na území ČR a poté v rámci území ČR individuální dopravou, je-li to možné. Pokud přeprava individuální dopravou není možná, je taková osoba v případě přepravy veřejnou dopravou povinna informovat o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19 před započetím cesty dopravce. Dále je zde informační povinnost + karanténa: po vstupu na území ČR jsou tyto osoby povinny informovat zdravotnické pracovníky provádějící test na přítomnost SARS-CoV-2 a místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o možném přetrvávajícím onemocnění COVID-19; dále jsou povinny dodržovat po vstupu na území ČR izolaci, a to po dobu 3 dnů od odeznění příznaků onemocnění, nejméně však 14 dní od prvního testu, který prokázal přítomnost SARS-CoV-2, a to pokud krajská hygienická stanice nerozhodne jinak.

Lékařské potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 k doložení při cestě do ČR naleznete zde.

V případě potřeby se na nás obraťte e-mailem na buenosaires@embassy.mzv.cz nebo kontaktujte nepřetržité linky konzulární pohotovosti Velvyslanectví ČR v Buenos Aires: +54 9 11 4189 4152 a +54 9 11 4187 4195.

 

ARGENTINA:

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ARGENTINY A TRANZIT:

Turisté nemohou do Argentiny přicestovat. Vstoupit do země mohou pouze občané s argentinským občanstvím nebo pobytem, a dále osoby podléhající výjimce (např. disponující vízem nebo zvláštním povolením z humanitárních důvodů). Tranzit možný je. Ve výjimečném případě vstupu je nutno online vyplnit elektronické čestné prohlášení, a to nejdříve 48 hodin před vstupem. Za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič).

Pro vstup na území Argentiny je dále nutno disponovat negativním PCR testem, ne starším 72 hodin, a rovněž zdravotním pojištěním, které plně kryje veškeré výlohy spojené s nákazou koronavirem. PCR test lze nahradit potvrzením o prodělání nemoci Covid-19 v posledních třech měsících. Potvrzení o absolvování očkování zatím argentinské úřady neuznávají.

Je výrazně omezen počet mezinárodních letů do a z Argentiny. Země omezila počet osob vstupujících na její území na 600 denně.

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní:

Vnitrostátní letecká, vlaková a dálková autobusová doprava je v omezené míře umožněna. Lze cestovat i soukromou dopravou, tedy vozy taxi nebo auty a mikrobusy soukromých dopravních společností. Jednotlivá opatření se však mění každým dnem. Městskou hromadnou dopravou v Buenos Aires mohou cestovat pouze pracovníci páteřních sektorů.

Při překročení hranic argentinských provincií je často vyžadováno potvrzení (viz níže) či antigenní nebo PCR test. Sanitární opatření jsou v autonomní kompetenci jednotlivých provincií a liší se; obraťte se na nás v případě pochybností.

Hotely v omezeném režimu fungují.

Ven z Argentiny:

Komerční letecké spoje v omezeném režimu fungují.

V případě pohybu po Argentině za účelem odletu ze země velvyslanectví již nezajišťuje příslušná potvrzení a notifikaci přesunu argentinským úřadům za účelem autorizace. Tento proces nově probíhá elektronicky online a je zodpovědností každého cestovatele. Je nutno vyplnit online dva formuláře: 1. formulář pro přesuny – vnitrostátní i ven ze země (nutno zvolit "No tengo DNI. Tengo documento de identidad de país limítrofe o pasaporte extranjero."); následně, zhruba za dvě hodiny, je třeba do systému opět vstoupit a vytisknout si udělené povolení; 2. argentinské čestné prohlášení (declaración jurada) pro opuštění země, a to nejdříve 48 hodin před cestou; za nezletilé vyplní čestné prohlášení jejich zákonný zástupce (rodič). Níže přikládáme cirkulární nótu č. 33 argentinského MZV, kde je postup podrobně popsán. S ohledem na pravidla cílových evropských zemí a na fakt, že Argentina je momentálně jednou z nejvíce zasažených zemí na světě, je na letištní přepážce v Buenos Aires vyžadován PCR test.

V případě problémů v terénu s policejními kontrolami ihned z místa volejte naši nouzovou linku +54 9 11 4189 4152.

3. OPATŘENÍ:

Aktuálně má Argentina 5,16 mil. potvrzených případů nakažení koronavirem, z toho 111 tisíc úmrtí. Poslední denní přírůstek je 6.847 nakažených. Počet případů v poslední době roste; zvyšují se počty mezidenních nárůstů. Argentina patří mezi země s nejvyšším počtem nakažených.

Nadále platí pravidelně prodlužovaná karanténa, avšak již není nazývána "sociální, preventivní a povinnou izolací", nýbrž "sociálním odstupem". Provoz částečně obnovily obchody a restaurace, a to za přísných sanitárních opatření. Opatření se však často mění; Argentina se nyní nachází v nejhorším okamžiku od začátku pandemie.

Ve městech s nejvyšším epidemiologickým rizikem platí noční zákaz vycházení (vyjma pracovníků stěžejních sektorů). V hlavním městě zákaz platí od 20:00 do 6:00 hod. Obchody, bary a restaurace zavírají v 19:00 hod., přičemž pouze fungují ve venkovním režimu. Zakázány jsou sportovní, fitness, kulturní, sociální a náboženské aktivity. Platí zákaz sociálních akcí v domácím prostředí. Městskou hromadnou dopravu v hlavním městě mohou využívat pouze pracovníci stěžejních sektorů.

Na území Argentiny platí povinnost nosit roušky, resp. mít zakryta ústa a nos. Situace je monitorována; rozpětí pokuty je od 10.700 do 79.180 ARS.

Na území Argentiny nadále platí stav zdravotnické pohotovosti. Vláda zavedla přísné kontroly na letištích, včetně měření tělesné teploty. Platí doporučení nezdržovat se na veřejných prostranstvích, místech s větší koncentrací osob a vyvarovat se osobního kontaktu.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Zdravotnická pohotovost - celostátní linka: 0800-222-1002

Zdravotnická pohotovost - linka hlavního města Buenos Aires: 107

Zdravotnická pohotovost - linka provincie Buenos Aires: 148

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Aerolíneas Argentinas: +54 9 11 4940 4798 (Whatsapp)

Velvyslanectví ČR v Buenos Aires - kontakty

5. NÁVRAT DO ČR:

Pro návrat českých občanů platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, jejichž výklad přinášíme pro všechny kategorie rizikových zemí v našem Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 28. ledna 2021 č. 79 o přijetí krizového opatření, kterým se dále zpřísňují podmínky volného pohybu na území ČR, upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech.

Důrazně upozorňujeme, že z důvodu stále zhoršené epidemiologické situace v ČR i v zahraničí dochází k výrazným omezením v dopravě a zavádění rozsáhlých restriktivních opatření omezujících vstup a pohyb na území jednotlivých států včetně ČR.

Za účelem podstoupení povinného antigenního či PCR testu na Covid-19 před cestou do ČR přikládáme níže (soubor ve formátu Excel) seznam certifikovaných laboratoří na území Argentiny. Oba typy testu lze podstoupit mimo jiné v příslušné laboratoři přímo na letišti Ezeiza (s výsledky údajně za dvě hodiny u PCR testu a za 15 minut u antigenního testu).

přílohy

Příjezdový formulář - 224 KB PDF (Acrobat dokument) 24.9.2020
https://www.mzv.cz/file/4081214/Prijezdovy_formular.pdf

Cirkulární nóta č. 33 MZV Argentiny - 875 KB PDF (Acrobat dokument) 10.11.2020
https://www.mzv.cz/file/4139425/Cirkularni_nota_c._33_MZV_Argentiny.pdf

Argentina - seznam laboratoří pro test na Covid-19 - 14 KB XLSX (FILE_TYPE_XLSX) 10.2.2021
https://www.mzv.cz/file/4207425/Argentina___seznam_laboratori_pro_test_na_Covid_19.xlsx


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Vydaná opatření a zpravodajství
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688