ČSÚ (ČSÚ)
Z regionů  |  27.08.2021 09:18:41

Spotřebu energií v domácnostech Plzeňského kraje ovlivnila pandemie - Energetika v Plzeňském kraji v roce 2020

 

Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji nepatří k významným producentům elektrické energie. Ve výrobě elektrické energie brutto se Plzeňský kraj v rámci mezikrajského porovnání umístil až na desátém místě. K hlavním výrobcům elektrické energiePlzeňském kraji patří parní elektrárny, jejichž výroba v roce 2020 tvořila téměř tři pětiny z celkově vyrobené elektrické energiekraji. Plzeňský kraj byl ve spotřebě elektrické energie netto v porovnání s ostatními kraji desátý. Nejvyšší spotřebu elektrické energie netto měla odvětví průmyslu a domácnosti. V důsledku pandemie COVID–19 se v porovnání s předchozím rokem projevil pokles spotřeby elektrické energieprůmyslu. Naopak spotřeba elektrické energie v domácnostech v roce 2020 vzrostla, její zvýšená spotřeba byla především ovlivněna distanční výukou žáků a studentů a vyšším počtem zaměstnanců, kteří v důsledku pandemie pracovali z domova. Ve spotřebě zemního plynu se Plzeňský kraj v porovnání s ostatními kraji umístil rovněž na desátém místě. Na spotřebě zemního plynu se nejvíce podíleli velkoodběratelé, v pořadí druhé byly domácnosti.

roce 2020 činil instalovaný výkon elektrizační soustavy v regionu 569,8 MW a jeho podíl na ČR představoval 2,7 %. Nejvyšší instalovaný výkon měly elektrárny parní (262,1 MW) a fotovoltaické (210,4 MW).

 

Instalovaný výkon a výroba elektřiny podle technologie elektráren v Plzeňském krajiroce 2020

 Pramen: Energetický regulační úřad

 

Plzeňském kraji bylo v roce 2020 vyrobeno 1 348,0 GWh elektřiny brutto. Meziročně se zvýšila výroba elektřiny brutto o 5,3 %. Výroba elektřiny brutto se v Plzeňském kraji zvýšila ve všech typech elektráren kromě fotovoltaických. Nejvyšší meziroční nárůst (45,9 GWh) byl zaznamenán v parních elektrárnách, tj. zvýšení o 6,2 %. Výroba elektřiny brutto v Plzeňském kraji tvořila 1,7 % z celkové výroby elektřiny brutto v ČR a v mezikrajském srovnání se Plzeňský kraj zařadil na desáté místo. Na výrobě brutto elektřiny v ČR se nejvíce podílel Ústecký kraj (28,2 %). V období let 2015–2020 bylo v Plzeňském kraji vyrobeno nejvíce elektrické energie v roce 2015, kdy výroba elektrické energie celkem činila 1 476,4 GWh, naopak nejnižší výroba elektrické energie (1 280,1 GWh) byla zaznamenána v roce 2019. V roce 2020 byla výroba elektřiny v porovnání s rokem 2015 nižší o 8,7 %.

K největším výrobcům elektřiny brutto patřily v Plzeňském kraji parní elektrárny. V roce 2020 bylo vyrobeno 786,5 GWh elektrické energie v parních elektrárnách, tj. 58,3 % z celkově vyrobené elektřiny brutto v kraji. Další v pořadí podle výše vyrobené elektrické energie byly elektrárny plynové a spalovací (19,0 %) a fotovoltaické (16,6 %).

 

 

Elektrická energie vyrobená parními elektrárnamiPlzeňském kraji tvořila 2,2 % z celkové energie vyrobené parními elektrárnami v ČR. Meziroční zvýšení výroby v Plzeňském kraji dosáhlo 6,2 %. V rozmezí let 2015–2020 byla zaznamenána nejvyšší hodnota elektrické energie v roce 2015, a to 950,7 GWh. Oproti roku 2015 se snížila výroba elektrické energie v parních elektrárnáchroce 2020 o 17,3 %. Mezi největší výrobce elektrické energie v parních elektrárnách v ČR patřily kraje Ústecký (52,9 %), Středočeský (15,6 %) a Pardubický (10,5 %).

plynových a spalovacích elektrárnách bylo v roce 2020 vyrobeno 255,5 GWh elektrické energie. Na výrobě elektrické energie v plynových a spalovacích elektrárnách v ČR se podílel Plzeňský region 6,7 %. V rozmezí let 2015–2020 byla dosažena nejvyšší výroba elektrické energie (255,5 GWh) právě v roce 2020. Meziročně vzrostla elektrická energie brutto vyrobená v plynových a spalovacích elektrárnách o 5,0 %, v porovnání s rokem 2015 se zvýšila o 7,3 %.

Ve fotovoltaických elektrárnách bylo v Plzeňském krajiroce 2020 vyrobeno 223,3 GWh elektrické energie, meziročně se její výroba snížila o 1,0 %. Plzeňský kraj se v porovnání s ostatními kraji ve výrobě elektřiny získané z fotovoltaických elektráren umístil na čtvrtém místě. Na celkové elektrické energii vyrobené ve fotovoltaických elektrárnách v ČR se Plzeňský kraj podílel 10,0 %. V časovém období 2015–2020 bylo největší množství elektrické energie (230,4 GWh) vyrobeno v roce 2018. Výroba elektřiny brutto se v roce 2020 zvýšila v porovnání s rokem 2015 o 1,7 GWh, tj. zvýšení o 0,8 %. Nejvíce elektrické energie se vyrobilo ve fotovoltaických elektrárnáchkrajích Jihomoravském (523,3 GWh), Jihočeském (268,3 GWh) a Středočeském (264,4 GWh).

roce 2020 bylo v Plzeňském kraji spotřebováno 2 947,0 GWh elektřiny netto. Meziroční spotřeba elektřiny byla nižší o 2,8 %. Podíl regionu na celkové spotřebě elektřiny netto v ČR činil 5,1 % (desáté místo v mezikrajském porovnání). Z hlediska odvětvové struktury se podílely nejvíce na spotřebě elektřiny netto průmysl (34,4 %), domácnosti (31,2 %) a obchod, služby, školství a zdravotnictví (25,9 %). Meziročně se spotřeba elektřiny snížila v odvětví průmyslu o 106,9 GWh, v odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví o 7,7 GWh, ale naopak v odvětví domácnosti vzrostla o 54,0 GWh. Naznačené změny u spotřeby elektrické energieprůmyslu souvisí s pandemickou situací COVID–19 a přijatými opatřeními.

Spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvateleroce 2020Plzeňském kraji dosáhla 1 556,0 kWh, v porovnání s loňským rokem vzrostla o 5,6 %. Zvýšená spotřeba elektrické energie v domácnostech byla ovlivněna vyšším počtem žáků a studentů na distanční výuce a zaměstnanců, kteří v důsledku pandemie pracovali z domova. Ve spotřebě elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatele se v mezikrajském porovnání umístil Plzeňský kraj na šestém místě. V rámci všech krajů dosáhl v tomto ukazateli nejvyšší spotřeby kraj Středočeský (2 100,3 kWh) a naopak nejnižší spotřeby Hl. město Praha (1 118,1 kWh). V porovnání s průměrem ČR (1 492,8 kWh) byla spotřeba elektřiny netto v domácnostech na 1 obyvatelePlzeňském kraji vyšší o 63,2 kWh.

V časové řadě 2015–2020 s výjimkou roku 2018 spotřeba elektrické energie v domácnostech na 1 obyvatele rostla. V roce 2020 se v porovnání s rokem 2015 zvýšila tato spotřeba o 160,5 kWh, tj. zvýšení o 11,5 %.

 

Spotřeba elektřiny netto*) podle odvětví spotřeby v roce 2020

                           Pramen: Energetický regulační úřad

 

 

 

roce 2020 se spotřebovalo v Plzeňském kraji 362,3 mil. m3 zemního plynu, meziročně se jeho spotřeba mírně snížila (o 0,1 mil. m3). 

Spotřeba zemního plynuroce 2020 dosáhla v Plzeňském kraji 3 871,5 GWh a v porovnání s rokem 2019 nepatrně klesla (o 3,1 GWh). Na spotřebě zemního plynu se nejvíce podíleli velkoodběratelé (39,5 %), druhé v pořadí byly domácnosti (30,8 %). V období let 2015–2020 se spotřeba zemního plynu až do roku 2017, kdy dosáhla vrcholu, zvyšovala. V porovnání s rokem 2018 byla spotřeba zemního plynu v následujících letech nižší. Nejvyšší meziroční pokles ve spotřebě zemního plynu (306,8 GWh) byl zaznamenán mezi lety 2017 a 2018. Spotřeba zemního plynu byla v roce 2020 oproti roku 2015 vyšší jen o 1,4 %.

Nejvyšší podíl spotřeby zemního plynu (16,7 %) z celkové spotřeby v ČR byl zaznamenán v Ústeckém kraji. Druhý nejvyšší podíl spotřeby na ČR (12,8 %) měl kraj Středočeský. Plzeňský kraj, který se podílel na celkové spotřebě zemního plynu v ČR 4,2 %, se v mezikrajském porovnání umístil na desátém místě. Nejvyšší průměrnou spotřebu zemního plynu na 1 zákazníka (68,5 MWh) vykazoval Ústecký kraj. V Plzeňském kraji dosáhla průměrná spotřeba na 1 zákazníka 24,2 MWh a Plzeňský kraj se v rámci mezikrajského porovnání umístil až na 13. místě.

Spotřeba zemního plynu v domácnostech na 1 odběratele byla nejvyšší v krajích Středočeském (1 135,9 m3) a Jihomoravském (1 054,0 m3). V Plzeňském kraji činila tato spotřeba 756,2 m3 a v rámci krajů se umístil na desátém místě. Meziročně se spotřeba zemního plynu v domácnostech v průměru na 1 odběratele zvýšila o 42,9 m3, tj. nárůst o 6,0 %. Oproti roku 2015 vzrostla spotřeba zemního plynuroce 2020 o 35 m3, tj. zvýšení o 4,9 %.

 

____________________________________

 

Pozn.: Celková výroba elektřiny brutto = celková výroba elektřiny na svorkách generátorů;

Celková spotřeba elektřiny netto = spotřeba elektřiny v odběrných místech provozovatelů regionálních distribučních soustav a spotřeba subjektů přímo napojených na danou výrobnu;

Spotřeba zemního plynu představuje objem zemního plynu dodaného konečným zákazníkům, který nezahrnuje vlastní spotřebu při distribuci, ztráty, změnu akumulace v distribučních soustavách a vlastní spotřebu výrobců plynu při jeho těžbě a plyn určený pro pohon kompresních sanic v přepravní soustavě. Tyto hodnoty není možné členit do krajů.

 

Kontakt:

Ing. Zuzana Trnečková
Krajská správa ČSÚ v Plzni
Tel.: 377 612 253
E-mail: zuzana.trneckova@czso.cz

 

Přílohy

 

27. 8. 2021


 
K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.