Vlada.cz (Vláda)
Zdravotnictví  |  19.08.2021 16:22:51

Testování obyvatel na přítomnost viru SARS‑CoV‑2 od 1. září 2021 - Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 

ze dne 19. srpna 2021 č. 713 

k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví 

Vláda 

vydává předchozí souhlas se záměrem Ministerstva zdravotnictví vydat mimořádné opatření  o testování obyvatel na přítomnost viru SARS CoV-2, jehož návrh je uveden v příloze tohoto  usnesení. 

 Ing. Andrej Babiš 

předseda vlády

 

 

Příloha 

usnesení vlády 

ze dne 19. srpna 2021 č. 713 

M IM OŘ Á D NÉ O P AT Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona  č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle  § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci  nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem  SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření

I. 

1. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení  přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) (dále jen „antigenní odběrové centrum“), se s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00  hod. nařizuje: 

a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2  prostřednictvím rychlých antigenních testů (RAT) u osob uvedených v čl. III, které  jsou účastny veřejného zdravotního pojištění v České republice, (dále jen „testovaná  osoba“), pokud požádají o provedení rychlého antigenního testu (RAT) a prokážou se  průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to nejvýše jedenkrát za 7 dnů; 

b) indikovat konfirmační test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou  RT-PCR testované osobě, která byla pozitivně testována rychlým antigenním testem  (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2; zároveň se této testované osobě  nařizuje se konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení; antigenní odběrové  centrum zajistí vyplnění elektronické žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS 

CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) a  informuje testovanou osobu o nařízení konfirmačního testu. 

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějící vyšetření na stanovení  přítomnosti viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu, se s účinností ode dne 1. září 2021  od 00:00 hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2  prostřednictvím RT-PCR testu u osob uvedených v čl. III, které jsou účastny veřejného  zdravotního pojištění v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu  a prokáží se průkazem pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše dvakrát  v kalendářním měsíci. 

II. 

Všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby podle zákona  č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o domovy  pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory nebo domovy se zvláštním  režimem a poskytovatele sociálních služeb poskytující odlehčovací služby v pobytové formě  se s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. nařizuje prostřednictvím zaměstnance,  který je zdravotnickým pracovníkem, nebo prostřednictvím poskytovatele zdravotních služeb,  s nímž má uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb, nebo jiného  poskytovatele zdravotních služeb, se kterým uzavře za účelem provedení rychlých  antigenních testů (RAT) smlouvu o poskytování zdravotních služeb

a) provést vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím  rychlých antigenních testů (RAT) u osob uvedených v čl. III, které jsou účastny veřejného  zdravotního pojištění v České republice, (dále jen „testovaná osoba“), jde-li o  zaměstnance těchto poskytovatelů nebo uživatele sociálních služeb, a dále, jestliže to  personální možnosti poskytovatele umožňují, návštěvy uživatelů sociálních služeb 

Str. 1 z

a zaměstnance poskytovatele sociálních služeb pečovatelské služby nebo osobní  asistence nebo chráněného bydlení nebo týdenního stacionáře, pokud o provedení rychlého antigenního testu (RAT) uvedené osoby požádají a prokáží se průkazem  

pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to však nejvýše jedenkrát za 7 dnů; b) bezodkladně informovat o pozitivním výsledku rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu SARS-CoV-2 u testované osoby registrujícího poskytovatele  zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo v oboru praktické  lékařství pro děti a dorost, nebo krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici  hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) podle místní příslušnosti u  osob, které nemají registrujícího lékaře; tento poskytovatel zdravotních služeb nebo  krajská hygienická stanice rozhodne o nařízení konfirmačního testu na stanovení  přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR testované osobě, která byla pozitivně  testována rychlým antigenním testem (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2,  testovanou osobu informuje o nařízení konfirmačního testu a zajistí vyplnění elektronické  žádanky na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR v Informačním  systému infekčních nemocí (ISIN); zároveň se této testované osobě nařizuje se  konfirmačnímu RT-PCR testu podrobit bez prodlení. 

III. 

Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I nebo II na jejich žádost, jsou: a) osoby do dovršení 18 let věku, 

b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro  kontraindikaci; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních  služeb, který provádí vyšetření, prokázat lékařskou zprávou obsahující výslovné uvedení  informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění  covid-19 podrobit, pokud tato skutečnost není uvedena v Informačním systému  infekčních nemocí (ISIN), 

c) osoby očkované proti onemocnění covid-19 pokud 

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle  souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni, kdy má být na žádost vyšetření provedeno, neuplynula doba 14 dnů, nebo 

ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá  dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni, kdy má být na žádost vyšetření provedeno, neuplynula doba 4 měsíců, nebo 

iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle  SPC ke dni, kdy má být na žádost vyšetření provedeno, neuplynula doba 14 dnů; tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních nebo sociálních služeb, který  provádí vyšetření, prokázat. 

IV. 

Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří podle čl. I zjistí nebo se podle čl. I dozví, že testovaná osoba byla pozitivně testována rychlým antigenním testem (RAT) a byl jí následně  proveden konfirmační test RT-PCR podle čl. I s pozitivním výsledkem nebo byla pozitivně  testována RT-PCR testem podle čl. I, se nařizuje s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00  hod. neprodleně oznámit tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici. 

V. 

Všem testovaným osobám podle čl. I a čl. II, které byly pozitivně testovány rychlým antigenním testem (RAT), nebo jejich zákonným zástupcům, se nařizuje s účinností ode dne 

Str. 2 z

1. září 2021 od 00:00 hod. bezodkladně po zjištění výsledku vyšetření telefonicky oznámit  tuto skutečnost svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné  praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo poskytovateli zdravotních  služeb, s nímž má jeho zaměstnavatel uzavřenu smlouvu o poskytování pracovnělékařských  služeb. V případě, že tuto skutečnost nelze oznámit žádnému z poskytovatelů uvedených ve  větě první, oznámí tuto skutečnost místně příslušné krajské hygienické stanici. 

VI. 

Všem poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, kteří provádějí preventivní vyšetření  na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím rychlých antigenních  testů (RAT) nebo na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 metodou RT-PCR podle čl. I  nebo čl. II, se nařizuje s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. bez zbytečného  odkladu hlásit elektronicky informaci o každém výsledku rychlého antigenního testu (RAT),  popřípadě následně provedeného konfirmačního testu metodou RT-PCR podle čl. I bodu 2  písm. b), a RT-PCR testu podle čl. I bodu 2 u testované osoby podle čl. I do Informačního  systému infekčních nemocí (ISIN). 

VII. 

Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění  některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření považuje  za opatření proti infekčním onemocněním podle § 30 odst. 1 tohoto zákona

VIII. 

Tímto mimořádným opatřením se s účinností ode dne 1. září 2021 od 00:00 hod. zrušuje  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28. května 2021, č.j. MZDR  47828/2020-29/MIN/KAN. 

IX. 

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Str. 3 z

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19


Příbuzné stránkyZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.