mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  10.07.2021 07:22:00

Cestování mezi státem Izrael a Českou republikou v souvislosti s šířením koronaviru ve světě - Od 9.7.2021 vstupuje v platnost povinnost negativního PCR testu při cestě do ČR

Cestování mezi státem Izrael a Českou republikou v souvislosti s šířením koronaviru ve světě

17.06.2021 / 12:00 | Aktualizováno: 10.07.2021 / 07:22

Níže naleznete informace týkající se cestování a přechodu hranic mezi Izraelem a Českou republikou a možností cestování mezi ČR a Izraelem. Upozorňujeme, že pravidla vstupu na území států se mohou lišit od požadavků leteckých společností na přepravu.

Nové telefonní číslo Informačního centra MZV ČR pro cesty do zahraničí je +420 222 264 222.


1. VSTUP NA ÚZEMÍ STÁTU IZRAEL / TRANZIT

Cestování do Izraele bylo od 7. dubna 2021 umožněno některým skupinám osob na základě zvláštního povolení.

Pro individuální turistiku není vstup do země prozatím povolován.

PODMÍNKY VSTUPU:

 1. Bez předchozího souhlasu Úřadu pro populaci a přistěhovalectví nebo Ministerstva zahraničních věcí Izraele nebude povolen nástup do letadla mířícího do Izraele.

 2. Při příletu do země platí povinnost vyplnit inbound passenger clearance formulář, ke stažení zde: Informace a pokyny k letu do a z Izraele - ministerstvo zdravotnictví.

 3. Karanténa i pro očkované a uzdravené po návratu z vysoce rizikových zemí, aktuálně: Argentina, Brazílie, Indie, Jihoafrická republika, Mexiko a Rusko. Doba karantény zůstává 14 dní, může být zkrácena na 10 dní - v případě absolvování druhého testu s negativním výsledkem. Letecké spoje a cesty do těchto zemí byly přerušeny.

 4. Absolvování RT PCR testu v zahraničí, maximálně 72 hodin před zahájením cesty do Izraele.

 5. Absolvování RT PCR testu po příjezdu do Izraele – včetně očkovaných a uzdravených. Od 1. 6. si cestující hradí test na vlastní náklady.

 6. Vstup cizinců do Izraele je podmíněn předložením zdravotního pojištění (včetně klauzule o léčbě Covid-SARS-2).

 7. Sérologické vyšetření - Cizinec vstupující do Izraele (i když již prodělal covid-19 nebo je očkovaný) musí splnit karanténní a testovacími podmínky v souladu s pokyny izraelského ministerstva zdravotnictví, včetně provádění serologického vyšetření (na protilátky) u akreditované laboratoře v Izraeli na vlastní náklady a elektronického dohledu podle potřeby (pomocí specializované aplikace nebo elektronického náramku). Po serologickém vyšetření, které je třeba s dalšími požadavky zaslat na ministerstvo zdravotnictví Izraele, je třeba vyčkat povolení ministerstva k opuštění karantény. Veškerá komunikace probíhá pouze v hebrejštině a prostřednictvím mobilního telefonu s místním izraelským číslem.

Kdo může do Státu Izrael cestovat:

Ve středu 7. dubna 2021 vstoupila v platnost aktualizovaná nařízení a níže specifikované okruhy cizinců budou moci podat žádost o vstup do země.

 1. Přednostně je povolení udělováno rodinným příslušníkům izraelských občanů a dlouhodobým rezidentům a to za účelem návštěvy manželů a dětí, dále bezodkladné zdravotní péče, účasti na pohřbu a svatbě, ženám ve 3. trimestru těhotenství, v humanitárních případech a v případech zajištění péče o nezletilé dítě.
 2. O vstup do země mohou požádat izraelští občané trvale žijící v zahraničí prostřednictví velvyslanectví Izraele v zemi pobytu.
 3. Cizinci, kteří podali žádost o uzavření manželství s izraelským občanem/občankou, včetně nesezdaných párů, které prokáží společné soužití. Žádost o povolení podává izraelský občan zdržující se na území státu u Office of the Population Authority.
 4. Dále bude povolení udělováno profesionálním sportovcům, členům zahraničních reprezentací pro konání sportovních akcí a umělcům po udělení výjimky vrchního ředitele ministerstva kultury a sportu. Žádosti předkládá izraelský zvoucí subjekt u Office of the Population Authority.
 5. Vstup do země pro studenty, kteří již studium zahájili a nacházejí se nyní v zahraničí, bude možný na základě zvláštního povolení. O povolení jednorázového vstupu je třeba požádat prostřednictvím izraelského velvyslanectví.
 6. Povolení mohou získat také dobrovolníci, kteří budou působit v sociálních službách či zemědělství, pokud jejich přijímající organizace v Izraeli pro ně zajistí povolení u ministerstva zdravotnictví a příslušného ministerstva a zašle ke schválení tzv. Population and Immigration Authority.
 7. Podobná pravidla budou platit pro zahraniční odborníky a experty z oblasti kritické infrastruktury, pro ně povolení ke vstupu zajišťuje jejich izraelský zaměstnavatel. V případě, že jejich zaměstnavatel sídlí v zahraničí, jejich vstup do země musí předem písemně potvrdit příslušné izraelské ministerstvo dle oboru činnosti a žádost musí být podána on-line.
 8. Povolena je i cesta zahraničních odborníků působících v Izraeli do domovské země, o návrat zpět do Izraele musí před odjezdem z Izraele požádat on-line u Office of Population Administration.
 9. Umožněn bude také vstup pro zahraniční pracovníky v zemědělství, stavebnictví a pečovatelských službách na základě žádosti zaměstnavatele v Izraeli.
 10. Povolení vstupu zahraničních novinářů zajišťuje zástupce izraelských médií.
 11. Z oblasti lékařské turistiky bude umožněn vstup cizinců - pacientů pouze za účelem neodkladné životně důležité operace po souhlasu ředitele nemocnice.
 12. O povolení ke vstupu do země mohou nově požádat také rodiče ženicha či nevěsty na svatbuprarodiče při narození vnoučete a partneři či děti občana vykonávajícího vojenskou službu za podmínky, že tito příbuzní jsou očkovaní či mají potvrzení o zotavení z onemocnění Covid-19 uznané izraelským ministerstvem zdravotnictví a předloží doklad potvrzující přímou rodinnou vazbu, žádosti o povolení vstupu se podávají prostřednictvím izraelského velvyslanectví v domovské zemi.
 13. Vstup do Izraele bude možný také pro očkované podnikatele na základě souhlasu ministerstva hospodářství a zdravotnictví.

Všichni cizinci, kteří mají platné povolení ke vstupu do Izraele, musí být držiteli negativního testu RT-PCR ne staršího než 72 hodin před zahájením cesty. Další test musí cizinec absolvovat ihned po příletu do Tel Avivu. V případech očkovaných a osob zotavených z onemocnění Covid-19, musí tito na vlastní náklady absolvovat test na protilátky v akreditované místní laboratoři (rezervace testu po příletu check2fly. Pro všechny cizince zároveň platí povinnost nejdříve 24 hodin před plánovaným příletem do Izraele vyplnit on-line formulář.

POBYT V IZRAELI A ODLET Z IZRAELE:

 1. Od 29. 6. 2021 je pro izraelské občany a osoby dlouhodobě v Izraeli pobývající (týká se všech občanů ČR s dlouhodobým pobytm v zemi) opětovně zavedena povinnost vyplnění Exit Statement Form při odletu z Izraele.
 2. Na webových stránkách izraelského ministerstva zdravotnictví jsou k dispozici on-line formuláře, které je třeba vyplnit 24 hodin před příletem do Izraele i formuláře k vyplnění při odletu ze země. Informace a pokyny k letu do a z Izraele - ministerstvo zdravotnictví

 3. Cizinec, kterému je v Izraeli nařízena karanténa a který opustí zemi před jejím ukončením bez zvláštního povolení, porušuje zákony Státu Izrael a jeho případný další vstup do země nebude schválen.

2. DOPRAVA:

Letecká: společnost Smarwings a EL AL provozují přímé lety mezi ČR a Izraelem, linky jsou provozovány několikrát týdně s výhledem na zvýšení jejich frekvence. Na palubě letadla společnosti Smarwings je nutné se chránit maskou FFP2. Každá letecká společnost má nastavena vlastní pravidla přepravy osob. Všichni cestující by si měli ověřit u své letecké společnosti podmínky přepravy (nutnst PCR testu při vstupu na palubu, způsob ochrany během letu).

3. EPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ V IZRAELI:

 1. Otevření všech obchodů, tržišť a nákupních center, synagog a modliteben
 2. otevření zahrádek a restaurací
 3. běžný pracovní režim v kancelářích a na pracovištích
 4. plné zprovoznění hotelů, posiloven, bazénů, kulturních sálů (event. halls)
 5. v provozu zůstávají pošty a banky – schůzky možné pouze na objednání.
 6. otevření turistických atrakcí (vodních parků, lunaparků apod.)
 7. zpřístupnění sportovních a kulturních událostí.

Opatření, která zůstávají v platnosti po 25. 6. 2021:

 1. Povinnost nošení roušky ve vnitřních prostorách.
 2. Pro osoby, které nejsou kryté očkováním, ani neprodělaly nemoc Covid-19, platí, že po kontaktu s nakaženým nastupují do 14 denní karantény. Doba karantény může být zkrácena na 10 dní v případě absolvování druhého negativní testu.

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Ministerstvo zdravotnictví

Letiště Ben Gurion

Testovací místo přímo na letišti Ben Gurion


Testovací místa v Izraeli:

Více informací o testování a testovacích místech naleznete na této webové stránce.

5. CESTY DO ČESKÉ REPUBLIKY

IZRAEL SPADÁ DO KATEGORIE ZELENÝCH ZEMÍ S NÍZKÝM RIZIKEM NÁKAZY COVID-19 (od 10. 5. 2021). Od 1.6.2021 je občanům Izraele umožněn vstup na území ČR i za účelem turistiky.

 1. Pro občany ČR s dlouhodobým pobytem na území Státu Izrael (resp. pro rezidenty v Izraeli) a pro občany Izraele a platí povinnost před opuštěním území Izraele vyplnit odjezdový formulář.
 2. Od 9.7,2021 je pro všechny cestující do ČR zavedena povinnost vyplňovat příjezdový formulář.
 3. Od 9.7.2021 vstupuje v platnost povinnost předložení negativního antigenu nebo PCR testu před cestou do ČR, nebo povinnost absolvovat PCR test na území ČR do 5 dnů po příjezdu do ČR.

Detailní informace jsou v přílohách na konci článku.

Povinností zůstává nošení ochranných prostředků a dodržování pravidel stanovených aktuálním Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR (viz příloha).

přílohy

Ochranné opatření - 9_7_2021 - 377 KB PDF (Acrobat dokument) 10.7.2021
https://www.mzv.cz/file/4349095/Ochranne_opatreni____omezeni_prekroceni_statni_hranice_CR_s_ucinnosti_od_9._7._2021_do_odvolani.pdf

Pravidla vstupu - občané ČR/EU - 131 KB PDF (Acrobat dokument) 10.7.2021
https://www.mzv.cz/file/4349097/Pravidla_vstupu_a_navratu_do_CR_CREU_od_9_7_08072021.pdf


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.