mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  03.07.2021 12:59:40

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 2. 7. 2021 - Celkem bylo vykázáno 8 447 154 dávek očkování,

Celkem bylo ke dni 2. 7. 2021 (20:00) vykázáno 8 447 154 aplikovaných dávek očkování, a to u 5 099 971 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 3 443 270 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 6,7 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,1 %, senioři 80+ 7,3 %, senioři 70-79 let 18,2 %, senioři 60-69 let 18,9 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,3 %, pracovníci ve školství 4,0 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,5 %, osoby 50-59 let 13,2 %, osoby 40-49 let 12,4 %, osoby 30-39 let 5,8 % a ostatní 4,6 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 358 869 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 80,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 334 483 osob ve věku 80 a více let (74,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 436 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 31 244 osob (7,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 397 549 osob (88,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 857 650 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 82,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 773 629 osob ve věku 70–79 let (74,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 535 osob (1,2 %) má rezervaci termínu očkování a 51 189 osob (4,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 921 374 osob (88,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 512 799 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 76,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 439 301 osob ve věku 65–69 let (65,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 428 osob (1,1 %) má rezervaci termínu očkování a 23 307 osob (3,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 543 534 osob (80,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 435 020 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 69,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 367 220 osob ve věku 60–64 let (58,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 382 osob (1,3 %) má rezervaci termínu očkování a 18 958 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 462 360 osob (73,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 449 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 65,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 361 834 osob ve věku 55–59 let (54,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 106 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 19 778 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 470 333 osob (70,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 430 587 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 62,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 335 845 osob ve věku 50–54 let (48,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 12 674 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 18 280 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 461 541 osob (66,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 526 632 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 59,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 348 525 osob ve věku 45–49 let (39,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 18 233 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 19 579 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 564 444 osob (64,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 470 973 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 52,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 200 498 osob ve věku 40–44 let (22,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 21 373 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 330 osob (2,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 511 676 osob (57,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 330 139 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 43,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 100 698 osob ve věku 35–39 let (13,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 24 776 osob (3,3 %) má rezervaci termínu očkování a 17 126 osob (2,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 372 041 osob (49,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 271 323 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 37,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 72 769 osob ve věku 30–34 let (10,1 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 29 618 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 18 351 osob (2,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 319 292 osob (44,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 2. 7. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 466 530 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 31,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 108 467 osob ve věku 16–29 let (7,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 96 212 osob (6,5 %) má rezervaci termínu očkování a 82 182 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 644 924 osob (43,4 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 5 099 971 osob (47,7 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 3 443 269 osob (32,2 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 249 773 osob (2,3 %) má rezervaci termínu očkování a 319 324 osob (3,0 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 669 068 osob (53,0 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 5 099 971 osob starších 16 let, což je 57,4 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 3 443 270 osob (38,8 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 58,2 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 5,8 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 535 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 240 784 osob:

  • 30 653 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 77 422 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 37 236 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 23 944 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 18 646 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 52 883 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 1 027 210 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář

Zprávy a články ke koronaviru a nemoci COVID-19
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.