mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  23.06.2021 18:39:00, aktualizováno 30.06.2021 11:30:00

Cestování do Polska a restrikce v pohybu na území - Od 26.6. přechází plně na EU systém vydávání potvrzení o očkování, od 23.6.2021 platí povinná 10ti denní karanténa z území mimo Schengen

COVID19 - situace v oblasti vycestování z ČR, vstupu na území Polska a restrikcích v pohybu na území

30.06.2021 / 11:30 | Aktualizováno: 30.06.2021 / 11:30

Aktuální informace o vycestování z ČR, vstupu a pohybu na území Polska a souvisejících karanténních opatřeních.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ POLSKA A TRANZIT:

Nejčastější otázky (detailní informace naleznete v části DOPRAVA níže):

- Jaké jsou základní podmínky vstupu na území Polska

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí Schengenu obecně platí povinná 10-ti denní karanténa nahraditelná negativním antigenním /PCR testem (ne starší 48 hod od výsledku) ze země odkud cestující přijíždí/přilétá. Výjimky viz níže.

V případě příletu/přicestování do Polska ze zemí mimo Schengen zónu od půlnoci 23.6.2021 obecně platí pro cestující povinná 10ti denní karanténa. Propuštění z karantény nebude možné ani po předložení negativního antigenního/PCR testu a ani po jeho vykonání na území Polska bezprostředně po vstupu. To bude možné až po sedmi dnech nucené karantény vykonávané na území Polska. Povinná karanténa se nebude vztahovat na osobykteré v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují. Doporučuje se v této souvislosti využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/). Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

Zásadní výjimkou jsou rovněž občané členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželé a manželky a děti za účelem tranzitu přes území Polské republiky na jejich území místo pobytu nebo pobytu.

- Je v současné době možné cestovat do Polska za účelem turistiky a kultury?

Je možné cestovat do Polska za účelem turistiky a kultury. Dne 14.6.2021 došlo v PL k dalšímu rozvolnění. V případě takové cesty musí být každý cestující v rámci namátkové kontroly ze strany policie PL a Straže Graniczne schopen předložit negativní antigenní/PCR test (v polském či anglickém jazyce) nikoliv starší než 48 hodin a v případě vyžádání prokázat potřebu té konkrétní cesty. Doporučujeme mít s sebou potvrzení o účelu cesty, popř. čestné prohlášení (v polském či anglickém jazyce).

- Výjimky pro očkované

Cestující jsou osvobozeny od 10-ti denní karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 (doporučuje se využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/). Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

- Je potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 dostatečné pro vstup na území Polska?

Ano, potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 6-ti měsících patří mezi výjimky z jinak povinné 10-ti denní karantény. Jeho formu však související nařízení Rady ministrů PL nespecifikuje. Doporučuje se využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/ (kontrolní orgány PL jej akceptují).

Nejsem očkován/a, neprodělal/a jsem COVID-19

Vstup do PL jen ze zemí Schengenu a s testem (antigen / PCR test - ne starší 48 hodin od výsledku před vstupem do PL). Potvrzení musí být vystaveno oficiální laboratoří v anglickém nebo polském jazyce. V případě příjezdu ze zemí mimo Schengen povinná 10ti denní karanténa. Výjimky: plně očkovaní a doprovázené děti do 12ti let děti a občané ČR navracející se přes Polsko do ČR či do své země pobytu.

- Existuje nějaké věkové omezení pro povinnost předložit negativní test při vstupu na území Polska?

Děti do 12ti let věku v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, kteří se prokáží negativním testem nebo potvrzením o provedeném očkování proti COVID-19, nepotřebují test ani podstoupit karanténu - viz Straž Graniczna.

- Jsou podmínky vstupu na území Polska odlišné od podmínek tranzitu přes území Polska (týká se jak překročení pozemní, vzdušné i mořské hranice)?

Podmínky pro vstup i tranzit jsou totožné, vyjma tranzitu občanů EU/EEA/CH a jejich manželů/manželek a dětí přes území Polska do své domovské země, nebo země pobytu a podmínek vstupu na území Polska ze zemí Schengenu či zemí mimo Schengen.

MZV ČR důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému dobrovolné databáze občanů ČR v zahraničí DROZD.

Obecná informace:

Od 13. června 2020 se na vnitřních hranicích s Polskou republikou neprovádějí žádné hraniční kontroly. Hranici lze překročit kdekoli, a to ve směru vstupu i výstupu z Polska. Omezení, včetně omezení vstupu cizinců do Polska, stále platí na vnějších hranicích.

Vstup na území Polska ze států schengenského prostoru:

je obecně podmíněn dřívějším vykonáním antigenního/PCR testu na COVID-19. Stacionární kontroly na pozemních hranicích Polska se sousedními státy zavedeny nebyly, dodržování opatření však namátkově provádí společné hlídky Pohraniční stráže PL a Policie PL. V rámci těchto kontrol je prověřováno, zda všechny osoby překračující hranici do PL disponují osvědčením o negativním antigenním testu na COVID-19, případně vztahuje-li se na tyto osoby jedna z výjimek (viz níže) z jinak povinné 10ti denní karantény aplikovatelné ihned po vstupu na území PL.

Vstup na území Polska z jakéhokoliv území mimo schengenský prostor

od půlnoci 23.6.2021 obecně platí pro cestující povinná 10ti denní karanténa. Propuštění z karantény nebude možné ani po předložení negativního antigenního/PCR testu a ani po jeho vykonání na území Polska bezprostředně po vstupu. To bude možné až po sedmi dnech nucené karantény vykonávané na území Polska. Povinná karanténa se nebude vztahovat na osobykteré v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují. Doporučuje se v této souvislosti využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/). Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

Zásadní výjimkou jsou rovněž občané členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželé a manželky a děti za účelem tranzitu přes území Polské republiky na jejich území místo pobytu nebo pobytu.

Pravidlo prokázání potřeby cesty na území Polska již není plošně aplikováno, nicméně takové potvrzení může být vyžadováno v rámci namátkových kontrol. V případě cesty, která nevykazuje znaky nezbytnosti, doporučujeme takovou cestu konzultovat s odpovědným orgánem Polska – Hlavním sanitárním inspektorem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875)

2. DOPRAVA:

Vnitrostátní i mezistátní doprava (včetně letecké) fungují ve standardním režimu. V případě prostředků hromadné dopravy je povoleno obsazení maximálně poloviny míst k sezení, resp. max. počet cestujících je omezen na 30 % celkové kapacity dopravního prostředku.

Na základě platného Rozhodnutí Rady ministrů Polska platí pro vstup na území Polska následující pravidla:

Schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí a v rámci schengenského prostoru – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnitřních“ hranic):

Platí povinná karanténa pro cestující, kteří se neprokáží negativním testem na Covid 19 (antigenní či PCR). Test nesmí být starší 48 hodin před překročením hranice.

Dané opatření platí pro všechny druhy dopravních prostředků: hromadné či individuální a stejně tak i v případě pěšího překročení hranice.

Cestující, kteří spadají do povinné karantény na území Polska, se budou moci po překročení hranice podrobit testu (antigenní či PCR), jehož negativní výsledek je osvobodí z karantény.

Cestující přijíždějících ze zemí schengenského prostoru (tedy i ČR) a ze zemí mimo schengenský prostor jsou osvobozeny od karanténní povinnosti (vč. předkládání testů) v případě předložení potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19. Musí se ale jednat o úplné očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (+ nejméně 14 dnů po druhé dávce):

Non - schengenský prostor (vstup na území Polska ze zemí mimo schengenský prostor – při překročení pozemních, leteckých i mořských „vnějších“ hranic):

Pro každého cestujícího je povinná 10ti denní karanténa.

Od půlnoci 23.6.2021 obecně platí pro cestující povinná 10ti denní karanténa. Propuštění z karantény nebude možné ani po předložení negativního antigenního/PCR testu a ani po jeho vykonání na území Polska bezprostředně po vstupu. To bude možné až po sedmi dnech nucené karantény vykonávané na území Polska. Povinná karanténa se nebude vztahovat na osobykteré v rámci hraniční i namátkové kontroly předloží potvrzení o provedeném očkování proti COVID-19 a jejich děti do 12ti let věku, kteří v jejich doprovodu cestují. Doporučuje se v této souvislosti využít Certifikát EU COVID-19, jehož vzor naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/). Musí se ale jednat o úplné/ukončené očkování vakcínou registrovanou v Evropské unii (jedno či dvou fázové) + 14 dní od poslední dávky – v případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou očkováni ve smyslu platného nařízení Vlády PL.

Zásadní výjimkou jsou rovněž občané členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželé a manželky a děti za účelem tranzitu přes území Polské republiky na jejich území místo pobytu nebo pobytu.

Od 14. ledna 2021 neexistují žádná omezení leteckého provozu z / do Polska.

VÝJIMKY Z JINAK POVINNÉ KARANTÉNY

Z povinnosti 10ti denní karantény po překročení vnější i vnitřní schengenské hranice s Polskem jsou vyňaty následující kategorie osob:

Karantény po překročení vnějších hranic EU v rámci profesionálních činností nemusí probíhat:

1. posádka letadla,

2. rybáři ve smyslu čl. 2 bod 9 zákona ze dne 11. září 2019 o práci na palubě rybářských plavidel (věstník zákonů, položka 2197) nebo námořníků ve smyslu čl. 2 bod 3 zákona o práci na moři ze dne 5. srpna 2015 (věstník zákonů z roku 2020, položka 1353), dále jen „zákon o práci na moři“, včetně námořníků zaměstnaných podle čl. 46 nebo článek. 108 zákona o práci na moři, jakož i:

a) námořníci nebo rybáři, kteří po ukončení pracovního poměru odjíždějí do přístavu, a to i jiným dopravním prostředkem než lodí, aby se ujali zaměstnání na lodi nebo se vrátili do místa bydliště zaměstnání na lodi - také při tranzitu přes území Polské republiky,

b) osoby vykonávající práci nebo poskytující služby na lodích nebo na těžařských a vrtných plošinách na moři na základě jiného vztahu než pracovní smlouvy námořníka;

3. osoby provádějící práce nebo poskytující služby na lodích nebo na plošinách pro těžbu a vrtání na moři,

4. osoby provádějící v Polsku nebo sousední zemi práce spojené s přípravou nebo realizací investic v oblasti terminálu ve smyslu zákona o investicích v oblasti terminálu zplyňování zkapalněného zemního plynu ve Świnoujście, strategické investice v oblasti přenosové sítě ve smyslu zákona o přípravě a provádění strategických investic v oblasti přenosu sítí nebo strategických investic v ropném sektoru ve smyslu zákona o přípravě a provádění strategických investic v ropném sektoru,

5. řidiči zabývající se silniční dopravou v rámci mezinárodní silniční dopravy nebo mezinárodní kombinované dopravy ve smyslu ustanovení zákona o silniční dopravě https://www.gov.pl/web/infrastruktura/zasady-przewozu-osob-w-publiczny- transportu-zbiorowym-oraz- výjimky z karanténní povinnosti-profesionální řidiči-v-mezinárodní dopravě

6. zaškolit zaměstnance a další zaměstnance nezbytné k provozování nákladní dopravy v rámci mezinárodní železniční dopravy, vykonávající profesionální činnost v Polsku nebo sousední zemi, na základě seznamu tvořícího seznam těchto osob poskytnutý dopravcem,

7. řidiči provádějící silniční dopravu motorovými vozidly nebo jízdními soupravami s celkovou přípustnou hmotností nepřesahující 3,5 tuny v silniční přepravě zboží a neziskové silniční přepravě zboží,

8. řidiči zabývající se silniční dopravou vozidly určenými k přepravě více než 7 a nejvýše 9 osob, včetně řidiče v mezinárodní obchodní silniční přepravě cestujících;

9. zdravotníci ve smyslu umění. 2 věta 1 bod 2 zákona ze dne 15. dubna 2011 o lékařské činnosti (Journal of Laws of 2020, items 295, 567 and 1493), který získal kvalifikaci k výkonu daného povolání mimo území Polské republiky a překročil tuto hranici za účelem poskytování zdravotnické služby na území Polské republiky. Tyto osoby jsou povinny doložit příslušníkovi pohraniční stráže poskytování zdravotnických služeb na území Polské republiky osvědčením vydaným subjektem provádějícím lékařské činnosti nebo rozhodnutím ministra příslušného pro zdravotnictví s vyjádřením souhlasu s výkonem zdravotnické povolání na území Polské republiky.

Kromě toho jsou po překročení polských hranic osvobozeny od karantény:

10. studenti studující v Polské republice nebo v sousední zemi a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se studenty, aby toto vzdělávání umožnili

11. děti, na které se vztahuje předškolní vzdělávání v Polské republice nebo v sousední zemi, a jejich opatrovníci, kteří překračují hranice se svými dětmi, aby jim toto vzdělání poskytli

12. studenti, účastníci postgraduálního studia a odborného vzdělávání a jiných forem vzdělávání, jakož i doktorandi studující v Polsku nebo v sousední zemi

13. osoby provádějící výzkumné činnosti ve smyslu čl. 4 s 1 zákona ze dne 20. července 2018 - zákon o vysokém školství a vědě (věstník zákonů z roku 2020, položky 85, 374, 695, 875 a 1086 a z roku 2021, položka 159) v Polské republice nebo v sousední zemi;

Podle pozice hlavního sanitárního inspektorátu se apis vztahuje na lidi, kteří trvale bydlí v zahraničí a studují a studují na území Polské republiky. V případě zahraničních cest za účelem cestovního ruchu je primárním cílem občanů Polska překračujících státní hranici a návratu z těchto cest do Polska návrat po prázdninách do místa bydliště, nikoli do Polska za účelem vzdělávání.

14. vojáci a zaměstnanci ozbrojených sil Polské republiky nebo vojáci a pracovníci civilních spojeneckých sil, policisté, pohraniční stráž, agentura vnitřní bezpečnosti, celní a pokladní služba, státní hasičská služba a státní ochranná služba, inspektoři silnic Dopravní inspekce, plnění úředních úkolů,

15. členové diplomatických misí, konzulárních úřadů a zástupci mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci, jakož i další osoby překračující hranice na základě diplomatického pasu,

16. inspektoři námořní správy

17. lidé, kteří vykonávají práci na farmě nacházející se na obou stranách hranice,

18. cizinci s povolením k trvalému pobytu nebo s povolením k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropské unii za účelem tranzitu přes území Polska na území jiných členských států Evropské unie, členského státu Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci a jejich manželé a děti za účelem cestování přes území Polské republiky do místa bydliště nebo pobytu,

19. osoby plavící se rekreačními plavidly mezi přístavy členských států EU, členských států ESVO - smluvní strany Dohody o EHP, aniž by zastavovaly v přístavech třetích zemí,

20. osoby vykonávající práci v zahraničí v souvislosti s ochranou polského kulturního dědictví v zahraničí, včetně konzervačních, inventarizačních a výzkumných prací prováděných v rámci projektů financovaných ministrem odpovědným za kulturu a ochranu národního dědictví nebo z prostředků státních kulturních institucí organizovaných tímto ministr,

21. osoby účastnící se jako soutěžící, člen výcvikového personálu, lékař, fyzioterapeut nebo rozhodčí na mezinárodních sportovních soutěžích pořádaných na území Polské republiky mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech nebo jinou uznanou Mezinárodním olympijským výborem nebo pořádá mezinárodní sportovní organizace o kontinentální sortiment patřící k takové federaci nebo polskému sportovnímu svazu, stejně jako akreditovaní novináři.

22. členové národního týmu polských sportovních svazů, členové výcvikového personálu, lékaři, fyzioterapeuti a sportovní rozhodčí, vracející se do Polské republiky ze zahraničních výcvikových táborů nebo mezinárodních soutěží pořádaných mezinárodní sportovní federací působící v olympijských nebo paralympijských sportech nebo v jiném uznán Mezinárodním olympijským výborem nebo organizován mezinárodní kontinentální sportovní organizací patřící k takové federaci

23. osobami, kterým bylo vydáno osvědčení o očkování proti COVID-19 vakcínou, která byla povolena v Evropské unii a od podání očkování uplynulo nejméně 14 dní, dále jen „osoby očkované proti COVID-19 ". V takovém případě jsou tyto osoby povinny doložit příslušníkovi pohraniční stráže očkování proti COVID-19 osvědčením potvrzujícím, že toto očkování bylo provedeno;

· http://www.urpl.gov.pl/pl/urz%C4%85d/szczepionki-covid-19

· http://www.urpl.gov.pl/pl/printpdf/6043

24. osoby překračující státní hranici tvořící vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 . o kodexu pravidel EU upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) jako součást profesních, obchodních nebo výdělečných činností v Polské republice nebo v sousední zemi Cizinci jsou povinni doložit výše uvedené doklady vydané zaměstnavatelem v polštině nebo v jazyce sousední země.

25. V souladu s nařízením Rady ministrů ze dne 26. února 2021 o zavedení určitých omezení, příkazů a zákazů v souvislosti s výskytem epidemie byla povinnost karantény uložena i osobám překračujícím vnitřní státní hranici Polské republiky, která překračuje tuto hranici železniční dopravou, automobilem či trajektovým spojením.

26. Do 25. dubna 2021 se povinnost podstoupit karanténu vztahuje i na osoby překračující námořní část polských hranic s pravidelným trajektovým spojením a pozemní část polských hranic s Českou republikou. Litevská republika, Spolková republika Německo nebo Slovenská republika, bez ohledu na dopravní prostředky, kterými se pohybuje, nebo pěšky, aby šli do místa svého bydliště nebo pobývali na území Polské republiky.

27. Osoba překračující námořní část hranice Polské republiky pravidelným trajektovým spojením a pozemní část hranice Polské republiky s Českou republikou, Litevskou republikou, Spolkovou republikou Německo nebo Slovenskou republikou , bez ohledu na dopravní prostředek, kterým se pohybuje, nebo pěšky, pro jiné účely, než které jsou uvedeny výše (pro jiné účely, než je cesta do místa jeho bydliště nebo pobytu na území Polské republiky), je povinen nechat provést negativní výsledek diagnostického testu na SARS-CoV-2 před překročením hranice do 48 hodin od okamžiku výsledku testu a předložit na žádost pohraniční stráže nebo policisty výsledek test v polštině nebo v angličtině

a) Osoba překračující státní hranici Polské republiky, tvořící vnitřní hranici ve smyslu čl. 2 bod 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 o kodexu EU o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex) letadlem ve smyslu umění. 2 bod 1 zákona ze dne 3. července 2002 - Letecké právo (Journal of Laws of 2020, položka 1970), je povinen nechat provést negativní výsledek diagnostického testu SARS-CoV-2 před překročením hranice ve lhůtě 48 hodin od okamžiku výsledku zkoušky a na žádost příslušníka pohraniční stráže předložit výsledek zkoušky v polštině nebo v angličtině

28. Ustanovení uvedená v bodech 26 a 27 se nepoužijí v případě překročení pozemního úseku hranice Polské republiky s Českou republikou, Litevskou republikou, Spolkovou republikou Německo nebo Slovenskou republikou a mořským úsekem hranice Polské republiky pravidelným trajektovým spojením osob uvedených v bodech 1–8, 14, 15, 23, 24 a 31. Navíc ustanovení obsažené v bodě 1. 26 se nevztahuje na osobu s negativním výsledkem testu SARS-CoV-2, provedeného před překročením hranice, do 48 hodin od okamžiku výsledku testu (výsledek v polštině nebo angličtině by měl být předložen na žádost příslušník pohraniční stráže)

a.) Ustanovení uvedené v bodě 27a se nepoužije v případě překročení státní hranice Polské republiky, která je vnitřní hranicí EU, letadlem ve smyslu čl. 2 bod 1 zákona ze dne 3. července 2002 - Letecké právo vůči osobám uvedeným v bodech 1-8, 14, 15, 23 a 31

b) Pokud osoba překročí státní hranici Polské republiky a tvoří vnitřní hranici EU letadlem ve smyslu čl. 2 bod 1 zákona ze dne 3. července 2002 - Letecký zákon, nesplňuje podmínky uvedené v bodech 27a nebo 28a, je povinen poskytnout příslušníkovi pohraniční stráže informace o adrese místa, kde bude povinná karanténa a telefonní číslo. Po překročení státní hranice však projděte povinnou karanténou,

29. občané členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželé a manželky a děti za účelem tranzitu přes území Polské republiky na jejich území místo pobytu nebo pobytu

30. osoby s negativním výsledkem diagnostického testu na SARS-CoV-2, provedeného před překročením limitu, do 48 hodin od času výsledku testu.

31. osoby, které dokončily domácí izolaci, izolaci nebo hospitalizaci z důvodu infekce virem SARS-CoV-2, nejpozději 6 měsíců přede dnem překročení hranice Polské republiky. Výše osoby jsou povinny dokumentovat izolaci nebo hospitalizaci z důvodu infekce virem SARS-CoV-2 příslušníkovi pohraniční stráže dokladem vydaným v polštině nebo angličtině.

32. osoby překračující hranice Polské republiky v rámci odborných činností zaměstnané ve zdravotnickém subjektu zřízeném ministrem příslušným pro zdraví za účelem plnění úkolů leteckých lékařských záchranných týmů.

33. osoby překračující hranice Polské republiky, které zahájily cestu z území Brazilské federativní republiky, Indické republiky nebo Jihoafrické republiky, jsou povinny podstoupit karanténu, která může být zkrácena, pokud osoba získala negativní výsledek diagnostický test na SARS-CoV-2 provedený po překročení hranic s Polskou republikou v období nejdříve 7 dnů od okamžiku jeho překročení. Povinnost podstoupit karanténu se považuje za splněnou, pokud do diagnostického systému zavede lékařská diagnostická laboratoř provádějící diagnostiku infekce virem SARS-CoV-2 negativní výsledek testu

34. členové Státní komise pro vyšetřování leteckých nehod, Státní komise pro vyšetřování námořních nehod a Státní komise pro vyšetřování železničních nehod, plnící úřední úkoly

35, učitelé polských škol a školních komplexů na diplomatických zastoupeních, konzulárních úřadech a vojenských zastoupeních Polské republiky, uvedených v čl. 8 s 5 bod 1 svítí a a bod 2 písm. c zákona ze dne 14. prosince 2016 - školské právo (věstník zákonů z roku 2020, položky 910 a 1378 a z roku 2021, položky 4, 619 a 762) a učitelé přidělení k práci v zahraničí, o nichž se zmiňují vydané předpisy na základě umění. 47 odstavec. 3 bod 2 tohoto zákona, kteří překračují hranice za účelem očkování proti COVID-19;

36. osoby, které skládají zkoušku osmého ročníku, imatrikulační zkoušku, zkoušku potvrzující kvalifikaci v oboru nebo zkoušku z povolání, prováděnou okresními zkušebními komisemi, a jejich opatrovníci.

37. osoby s negativním výsledkem diagnostického testu na SARS-CoV-2 provedeného po příletu na území Polské republiky na letišti před hraničním odbavením ve smyslu čl. 2 bod 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 ze dne 9. března 2016 o kodexu EU o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (Schengenský hraniční kodex). Osoby jsou povinny podrobit negativní výsledek diagnostického testu SARS-CoV-2 příslušníkovi pohraniční stráže,

38. děti do 12 let cestující v péči dospělých, kteří měli negativní test na diagnostický test SARS-CoV-2 u těchto dospělých, před překročením hranice, do 48 hodin od výsledku testu nebo v péči dospělých očkovaných proti COVID -19

Pohraniční stráž je oprávněna poskytnout leteckému dopravci údaje o osobách, které jsou doma nuceny do karantény nebo izolace, aby takové osobě zabránily v pohybu v letadle.

Tranzit přes území PL (obecná pravidla)

Pravidla tranzitu přes území Polska jsou totožná jako v případě vstupu na území Polska (viz bod 2. DOPRAVA výše). Tranzit přes území Polska bez jinak povinné 10ti denní karantény je umožňován občanům členských států Evropské unie, členských států Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) - strany Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace a jejich manželům či manželkám a dětem, a to v případě návratu do své domovské země nebo země pobytu.


I přes výše uvedené však doporučujeme každou takovou cestu konzultovat se zvoleným přepravcem, který bude disponovat informacemi o případných dalších omezeních, a rovněž s odpovědným orgánem PL - Hlavním Sanitárním Inspektorátem (kontakty viz https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=WH_SEA_Brand_BMM&utm_term=%2Bsanepid&utm_content=490915742875).

V souladu s obecným doporučením Ministerstva zahraničních věcí ČR však Velvyslanectví ČR ve Varšavě důrazně doporučuje vykonávat cesty na území Polska pouze ve výjimečných a odůvodněných případech.

Aktuální informace týkající se vstupu na území Polska jsou umístěny na webu Pohraniční stráže Polska pod následujícím odkazem https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi.

3. OPATŘENÍ:

Obecná opatření
- v celém Polsku je od jara 2020 nepřetržitě stanovena povinnost zakrývání dýchacích cest v uzavřených objektech. Povinnost se netýká dětí do věku 5 let včetně a osob, od nichž nelze povinnost vynutit s ohledem na jejich zdravotní stav.
- k zakrývání dýchacích cest není v PL od 27.2. dovoleno používat plastové přilbice (samostatně bez dalšího druhu ochrany), šály a látkové ústenky, což v praxi znamená nutnost užívání chirurgických roušek, nanoroušek, nebo respirátorů
- domácí (až 7-denní) karanténa uvalená na všechny osoby žijící ve společné domácnosti s osobou, které byla nařízena domácí karanténa z důvodu zjištění COVID-19.

- nadále platí povinnost 1,5m rozestupů při pohybu na veřejných prostranstvích (s výjimkou členů jedné domácností)
- veřejných shromáždění a manifestací se může účastnit max. 150 osob

Harmonogram rozvolňování:

Dne 28.4. vystoupil PL premiér s oznámením dalšího zvolňování sanitárního režimu. Omezení restrikcí bude platné na celém území PL, tj. přestane platit "semafor" s různými režimy v jednotlivých vojvodstvích. Premiér podmiňuje dodržení harmonogramu uvolňování klesajícím počtem nakažených COVID-19.

Od 28.5.: Umožnění stravování v restauracích i v uzavřených prostorách s omezením kapacity na 50 %.
- Společenské akce v uzavřených prostorách s max. počtem 50 osob.
- Divadla a kina mohou fungovat s omezením kapacity na 50 %
- ZŠ a SŠ přechází na prezenční výuku.
- Kryté sportovní objekty a bazény s omezením kapacity na 50 % diváků. Posilovny a solária se otevírají s omezením 1os./15m2.

- Od 4.6: Umožnění konání koncertů a cirkusových představení v otevřených prostorách s max. obsazením 250 osob a s omezením 1os./15m2.

Od 1.6. se PL připojilo k systému kovidových pasů EU s cílem zjednodušení přeshraničního cestování.

6.6.-25.6.: - Umožněno konání veletrhů, výstav, kongresů a konferencí s omezením 1os./15m2.
- Oslavy a shromáždění s povoleným limitem 150 osob (místo dřívějhších 50).
- v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. 75 % míst k sezení.
- dětské herny otevřeny s omezením 1os./15m2.

Od 26.6.: - PL přechází plně a EU systém vydávání potvrzení o očkování. Osoby budou uznány za plně očkované 14 dní po obdržení finální dávky vakcíny.

- zavádí se nový limit 1os/m2 v posilovnách, obchodech, poštách, knihovnách, výstavách, trzích a konferencích;
- zvyšuje se max. počet osob v modlitebnách na 75 % kapacity;
- bude umožněno otevření diskoték a klubů s omezením max. kapacity na 150 osob;
- ve venkovních prostorách restaurací, resp. na veřejných shromážděních je omezen počet osob na 150;
- V MHD bude umožněno využití 100 % kapacity dopravního prostředku;
- obsazenost divadel a kin s omezením na 75 % kapacity;
- obsazenost ubytovacích zařízení s omezením na 75 % kapacity. Netýká se dětí do 12 let;
- obsazenost restaurací s omezením na 75 % kapacity;
- návštěvnost sportovních utkání s omezením na 50 % kapacity.

Školy

Mateřské školy a jesle jsou otevřeny. ZŠ a SŠ přechází na prezenční výuku. Distanční výuka na vyšších stupních vzdělávání.

Kultura/sport

- galerie a muzea jsou otevřená s omezením 1 os./10m2
- divadla mohou fungovat s omezením 1 os./10m2
- kina mohou fungovat s omezením kapacity na 75 %,
- provoz aquaparků, bazénů a uzavřených sportovišť s omezením kapacity na 75%
- provoz posiloven s omezením 1 os./10m2
- limit 1os / 10m2 trzích, výstavách a konferencích
- noční kluby a diskotéky s limitem 150 osob
- náboženské obřady s omezením kapacity na 75%
- hlediště u sportovních utkání na čerstvém vzduchu mohou být zaplněna pouze z 50% kapacity

Ekonomika/doprava

- umožněno konání veletrhů, výstav, kongresů a konferencí s omezením 1os./10m2
- hotely a ubytovacích zařízení jsou otevřené s omezením kapacity na 75%
- obnoven provoz lázní
- umožnění stravování v restauracích na čerstvém vzduchu a ve vnitřních prostorách s omezením vnitřní kapacity na 75%
- v prostředcích MHD je povoleno obsazení max. 100% kapacity dopravního prostředku

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Aktuální karanténní a hygienická opatření aplikovaná na osoby, které vstoupí na území Polska, doporučujeme vždy ověřit na stránkách www.gov.pl a www.gis.pl.

Hlavním orgánem PL odpovědným za stanovování hygienických pravidel vstupu na území je Hlavní hygienický inspektor (Główny Inspektorat Sanitarny). Kontaktní údaje je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.gov.pl/web/gis.

Orgánem pověřeným za kontrolu osob po překročení hranice, tedy na území PL, v souvislosti s plněním hygienických pravidel je Straź Graniczna a Policie PL. Kontaktní údaje je možné nalézt pod následujícím odkazem https://www.strazgraniczna.pl/pl/kontakt/1946,Komenda-Glowna-Strazy-Granicznej.html a https://policja.pl/pol/kontakt/606,Kontakt.html.

Kontaktní údaje na Velvyslanectví ČR ve Varšavě naleznete pod následujícím odkazem https://www.mzv.cz/warsaw/cz/o_velvyslanectvi/o_velvyslanectvi.html.

V případě vážné situace nouze českého občana na území Polska je v mimopracovní době možné volat na telefon konzulární pohotovosti +48 608 298 988. Důrazně upozorňujeme, že tento telefon neslouží k zodpovídání dotazů v pracovní době. S běžnými dotazy a dotazy na možnosti cestování do PL se v pracovní době obracejte na telefonní číslo velvyslanectví. Kompletní a aktuální informace týkající se podmínek cestování do Polska a návratu do ČR z Polska naleznete na webových stránkách velvyslanectví pod tímto odkazem https://www.mzv.cz/warsaw/cz/zpravy_a_udalosti/zmeny_v_podminkach_cestovani.html.


MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid


5. NÁVRAT DO ČR

POLSKO JE ŘAZENO MEZI ZEMĚ NÍZKÉHO RIZIKA (ZELENÁ):

Od 1. června 2021 mohou občané ČR, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu, cestující z Polska, mohou do ČR přijíždět bez jakýchkoliv omezení.

Cestování s Certifikátem EU Covid vydaným Polskem:

Dne 1. 6. 2021 zavedlo Polsko národní osvědčení o očkování založené na QR kódu tzv. Certifikát EU Covid, který má usnadnit cestování občanů Evropské unie během pandemie. Certifikát je čitelný pomocí QR kódu a je k dispozici ve speciální aplikaci nebo na vyžádání v papírové podobě. Nejde však o podmínku pohybu v rámci Evropské unie, ale o snazší pohyb jejích obyvatel, včetně občanů Polska a cizinců pobývajících v Polsku s právem cestovat do jiných členských státův papírové podobě i do České republiky. Každá osoba očkovaná v Polsku má přístup k certifikátu jako součást online účtu pacienta, případně jej lze získat ve vakcinačních centrech PL. U očkovaných osob je osvědčení platné po dobu jednoho roku od poslední dávky a v Polsku navíc až po 14 dnech od vakcinace plnou dávkou. U rekonvalescentů bude k dispozici 180 dní od data pozitivního výsledku testu. Vzor Certifikátu EU Covid naleznete pod následujícím odkazem https://koronavirus.mzcr.cz/vzory-narodnich-certifikatu/ u části "Polská republika" a je rovněž umístěn na konci tohoto článku.

MÍSTA V POLSKU OPRÁVNĚNÁ PROVÁDĚT TESTOVÁNÍ NA COVID-19

Dle webových stránek vládních institucí v PL jsou v každém vojvodství určena speciální místa (laboratoře) oprávněná provádět testy na COVID-19. Jejich seznam je možné nalézt pod následujícím odkazem.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Potvrzením o absolvování testu se rozumí lékařské potvrzení o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem spolu s potvrzením vydaným příslušnou laboratoří o tom, že byl proveden test RT-PCR na přítomnost SARS-CoV-2 s negativním výsledkem (jedná se tedy o dva různé dokumenty, jeden dokument je potvrzení lékaře a druhý dokument potvrzení laboratoře).

přílohy

Vzor Certifikát EU Covid - 259 KB JPEG (FILE_TYPE_JPEG) 2.6.2021
https://www.mzv.cz/file/4313236/Na_rodni__certifika_t_Polsko_2._6._2021.jpeg


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentářZobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.