mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  20.06.2021 18:26:00

Informace k cestování Česká republika - Itálie. Od 21.-27.6. června jsou v tzv. bílé zóně všechny regiony kromě Vale d'Aosta.

Informace k cestování Česká republika - Itálie

20.06.2021 / 18:30 | Aktualizováno: 20.06.2021 / 18:26


POZOR: Doporučujeme řídit se pokyny MZV ČR k cestování.

Na cestu do Itálie je potřeba splnit tři podmínky: test - PLF formulář - ASL

1. Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h od odběru. Test platí pro vstup a celý váš pobyt v Itálii.

2. Cestující mají povinnost vyplnit digitální elektronický formulář (podrobnosti níže).

3. Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL (ZÚ Řím dne 1.6. tuto povinnost prověřoval). Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli, dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají.
Jak najít "své" ASL: do google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici).

V kapitole 5 naleznete podmínky návratu do ČR a způsob, jak si vyhledat testovací místa v Itálii.
Doporučujeme ujistit se u svého přepravce, že je s těmito podmínkami srozuměn (např. v případě absolvovaného očkování).Výjimky pro cesty z pracovních a jiných nezbytných důvodů zůstaly zachovány (viz níže a odkaz www.esteri.it).


Zákaz pohybu mezi regiony platí nyní pouze mezi regiony oranžovými a červenými, pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.


Od 21.-27.6. června jsou v tzv. bílé zóně všechny regiony kromě Vale d'Aosta.
Popisy opatření viz kapitola 3 Opatření.

Všem zájemcům o příjezd do Itálie doporučujeme konzultaci dotazníku na stránkách italského ministerstva zahraničí (www.esteri.it) - odkaz v kapitole Vstup a transit níže.

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A TRANSIT

 

Itálii je možno navštívit bez udání důvodu, tj. i za účelem turistiky – je nutno dodržet podmínky vstupu do Itálie (test-čestné prohlášení- nahlásit se místnímu zdravotnickému zařízení) i návratu do ČR.

VSTUPNÍ PODMÍNKY:

1) TEST: Pro přijíždějící ze zemí kategorie C, kam spadá i Česká republika, je povolen vstup s negativním PCR nebo antigenním (provedeným výtěrem) testem ne starším 48h. Výjimku z testu mají děti mladší 2 let.

Pokud se cestující neprokáže testem, následuje povinná desetidenní karanténa, na jejímž konci je vyžadován opětovný test (PCR nebo antigenní). V tomto případě se musí nahlásit místnímu zdravotnickému zařízení ASL.

Itálie zatím nezavedla výjimky pro očkované osoby, ani výjimky pro osoby, které již COVID-19 prodělaly (čeká na dohodu v rámci EU).

2) Každý cestující musí před vstupem na území Itálie vyplnit a odeslat digitální elektronický formulář, tzv. digital Passenger Locator Form (dPLF), který je k dispozici na adrese https://app.euplf.eu/#/ Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom formuláři spolu s doprovázející dospělou osobou. Ve formuláři jsou uváděny základní informace o plánované cestě, telefonický kontakt a adresy míst pobytu v Itálii. DPLF musí být vyplněn před odbavením pro let, nicméně číslo sedadla lze editovat později. Na webových stránkách italského ministerstva zdravotnictví je v angličtině k dispozici návod na vyplnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží cestující na svoji e-mailovou adresu dPLF ve formátu PDF a také jako individuální QR kód, kterým je povinen se při nástupu do dopravního prostředku prokázat (přímo ze smartphonu nebo vytištěnou PDF verzí). Pouze ve výjimečných případech, například při nemožnosti přístupu k potřebné technologii, bude umožněno se i nadále prokázat vytištěným čestným prohlášením (https://www.esteri.it/mae/en/ministero/normativaonline/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia.html ).

3) Po příjezdu do Itálie se mají cestující nahlásit na místní zdravotnické zařízení ASL (ZÚ Řím dne 1.6. tuto povinnost prověřoval). Stačí se na ASL nahlásit, že jste přijeli, dokumenty k testu či PLF se jim nezasílají.
Jak najít "své" ASL: do google vyhledávače zadejte "ASL" a místo, kde jste se ubytovali (ve velkých městech ulici). Můžete se hlásit telefonicky, nebo se nahlásit prostřednictvím e-mailu. ZÚ Řím si je vědom potíží s tímto hlášením, jako "důkaz snahy" se můžete prokázat neuskutečněným hovorem v seznamu mobilního telefonu nebo odeslaným e-mailem. Doplňujeme, že některé regiony mají vlastní online formulář pro ASL k vyplnění zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english&id=5371&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto . V tomto případě už nemusíte volat nebo posílat e-mail.

 

  • Upozorňujeme na možné regionální odlišnosti pro vstup:

Sardinie - od 15.6. zrušena nutnost dalších formulářů a povinností - nyní tedy platí stejné, jako pro celou Itálii.

Pro podmínky Vaší konkrétní cesty velice doporučujeme vyplnit si informační dotazník MZV Itálie na https://www.esteri.it/mae/it/: dotazník MZV Itálie, který Vám aktuálně sdělí, zda můžete přicestovat pouze s testem či zda se na Vás vztahuje povinnost karantény nebo výjimka. Naleznete zde rovněž formulář k vyplnění.

Pro rozdělení zemí dle kategorií a podmínek vstupu viz zde: http://www.viaggiaresicuri.it .

Pro výčet výjimek v jazyce anglickém viz zde: https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Vstup a tranzit Itálií bez povinnosti testu Covid-19 je umožněn v následujících případech těm, kteří nevykazují žádný ze symptomů nákazy virem COVID-19 (viz čl. 51. odst. 7 Dekretu premiéra):

vstup do Itálie z prokazatelně nezbytných důvodů (práce, zdraví, urgentní záležitost) - do 120h

průjezd Itálií do 36 hodin ve vlastním voze (z důvodu izolace od ostatních)

zdravotnický personál z pracovních důvodů

přeshraniční pracovníci

zaměstnanci společností a institucí, které mají sídlo či pobočku v Itálii, pro prokazatelně nezbytné cesty do zahraničí

zaměstnanci zastupitelských úřadů a mezinárodních organizací a EU, vojenský personál

žáci a studenti, kteří dojíždějí minimálně jednou týdně na studia v jiném státě než je stát jejich obvyklého bydliště

posádky dopravních a přepravních prostředků

cestující z tzv. Covid-testovaných letů

Upozornění: vzhledem k současné situaci a k tomu, že požadavky pro cestování mohou být pro některé kontrolní složky ne zcela jasné a ucelené, doporučujeme osobám, které mají oprávnění do Itálie vstoupit na základě výjimek (např. řidiči kamionové dopravy), aby si s sebou, kromě ostatních náležitostí, vytiskly rovněž část Dekretu premiéra, která hovoří o těchto výjimkách a kategoriích v jazyce italském.

Doplňujeme, že vláda rozšířila seznam letů tzv. COVID TESTED, které se týkají příletů z USA, Kanady, Japonska, SAE.

Platí zákazy příletů z Brazílie, Indie, Srí Lanky, Bangladéše.

  • TRANSIT: Transit přes Itálii zůstává povolen bez testu vlastním vozidlem pokud tento nepřesáhne 36 hodin. Pokud transitujete přes letiště, nesmíte opustit transitní prostor. Pokud se přes Itálii nevracíte do ČR, kde máte trvalé bydliště, doporučujeme, abyste si s sebou vzali potvrzení k destinaci do třetí země (jedete-li do třetí země např. Slovinska za prací, za turistikou, prokažte se doklady o ubytování atp.).

 

2. DOPRAVA

Letecká doprava již funguje na komerční bázi. Veřejná doprava je funkční, je nutno dodržovat sanitárně bezpečnostní protokoly proti šíření viru, tj. nošení roušek a dodržování vzdálenosti minimálně 1 metru, sezení pouze na vyhrazených místech.

 

3. OPATŘENÍ

V Itálii stále platí vyhlášení nouzového stavu z důvodu pandemie koronaviru (nouzový stav byl prodloužen do 31. července 2021 - toto datum neznamená, že aktuální omezení a přerušení služeb či činností má stejnou délku platnosti).

Uvnitř Itálie může platit různý stupeň omezení pohybu dle regionů, aktuální stav na stránkách ministerstva zdravotnictví IT: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus

Pohyb mezi "žlutými regiony" je umožněn bez udání důvodu.
Zákaz pohybu mezi regiony platí nyní pouze mezi regiony oranžovými a červenými,
pokud neprokážete nezbytné důvody vaší cesty, tj. zdraví, práce, urgentní záležitost nebo návrat do bydliště či místa pobytu. Za porušení zákazu hrozí administrativní pokuta ve výši 400-3000 eur. Při cestě jedním vozidlem může být pokuta o třetinu vyšší.

Jsou možné přísnější restrikce dle rozhodnutí guvernérů regionů.

Základní opatření:
Nošení roušek je povinné.
Od 7. června byl zákaz vycházení posunut na dobu od 24:00-5:00. Od 21.6. bude volný pohyb i v noci. Výjimky ze zákazu vycházení i pohybu jsou připuštěny jen z prokazatelných důvodů (práce, studium, zdraví a situace nouze), přičemž je nutné současně vyplnit i písemné čestné prohlášení.

Přechod do bílé zóny přináší zrušení omezení jako noční zákaz vycházení či uzavírací doba provozu obchodů a podniků. V bílé zóně se předpkládá obnovení veškerých aktivit, pro které vláda stanovila zvláštní harmonogram ve žluté zóně (viz níže), tedy konání veletrhů, konferencí a kongresů, provoz krytých bazénů, lázní a zábavních parků, heren a kasin, rekreačních a společenských center, školení či organizace krytých sportovních soutěží. Zůstává povinnost zachovávání fyzických odstupů osob, nošení roušek, a dodržování zavedených bezpečnostních protokolů pro jednotlivé činnosti (např. maximální naplněnost vnitřních prostor, dezinfekce atd.). Očekává se, že v průběhu měsíce června se postupně stane bílou zónou i zbylé území IT.


Ve „žlutých“ zónách je umožněn volný pohyb osob a lze se volně přesunovat také z jednoho „žlutého“ regionu do druhého. Zákaz nočního vycházení z jiných důvodů než je práce, zdraví či nezbytná nutnost platí od 23:00 (do 5:00). Je umožněna činnost stravovacích služeb (restaurací, barů apod.) s konzumací u stolů pouze ve venkovních prostorách a v souladu s platným limitem večerního zákazu vycházení. Obchody jsou otevřeny, vč. obchodních a nákupních center. Provoz ve žlutých zónách obnovila kina, divadla, koncertní sály, live-kluby apod. za podmínek dodržení bezpečnostních protokolů. Maximální povolená kapacita činí 50 % té maximální a nesmí přesáhnout 500 diváků ve vnitřních prostorách a 1 000 venku. Otevřena jsou také muzea, výstavy a památky za předpokladu dodržování bezpečnostních opatření, přičemž instituce, které v roce 2019 zaznamenaly počet návštěvníků přesahující jeden milion, musejí vstupy o víkendech a svátcích podmiňovat předchozí rezervací alespoň den předem. Povolena je – v souladu s platnými bezpečnostními protokoly – veškerá sportovní činnost ve venkovních prostorách, včetně týmových a kontaktních sportů (se zákazem použití převlékáren). Byl povolen provoz venkovních bazénů a plážových zařízení, a krytých tělocvičen/posiloven.

Hlavní body harmonogramu nadcházejícího uvolňování protiepidemických omezení ve žlutých zónách:
- zákaz nočního vycházení se od 7. 6. dále posunul na 24:00 (do 5:00) a od 21. 6. bude zcela zrušen;
- je možné konzumovat jídlo a pití ve vnitřních prostorách stravovacích zařízení i po 18. hodině;
- přítomnost veřejnosti na veškerých sportovních soutěžích bude povolena od 1. 6. venku a od 1. 7. také uvnitř v rámci již stanovených limitů (25 % maximální kapacity, s limitem 1 000 osob venku a 500 uvnitř);
- od 15. 6. (namísto 1. 7.) se budou moci veřejnosti otevřít tematické a zábavní parky;
- od 1. 7. budou umožněny veškeré aktivity kulturních center, sociálních center a center volného času;
- od 1. 7. bude opět možné pořádat veřejná i soukromá školení.
- od 1. 7. bude možné znovu otevřít kryté bazény, plavecká centra a wellness centra v souladu s bezpečnostními pokyny a protokoly;
- od 1. 7. bude povolen také provoz heren a kasin.

 

 

Doporučujeme, aby turisté průběžně sledovali cestovní doporučení MZV ČR a řídili se jím. Při plánování cesty do zahraničí je nutné si uvědomit, že stav globální pandemie nadále trvá a že pro pobyt v zahraničí je nutno počítat s možnými komplikacemi (např. nucenou dvoutýdenní karanténou v případě kontaktu s nakaženou osobou, nucenou izolací nebo i hospitalizací v případě onemocnění, která může trvat i déle, nutností zajistit dopravu do ČR v náhradním termínu) a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, situaci odpovídajícím cestovním pojištěním nebo vlastními finančními prostředky.

Občan, který se setká s osobou nakaženou, nebo má sám podezření na nákazu (teploty, dýchací potíže) informuje orgány na číslech 112, 118 nebo 1500, kde obdrží další pokyny. Pravděpodobně bude muset zůstat v domácí izolaci s tím, že jeho zdravotní stav bude italskými zdravotními složkami průběžně monitorován. Pokud by se mu přitížilo a bude nutná hospitalizace, tj. nemocniční léčba, tato bude hrazena v rámci evropského pojištění. Pobyt v tzv. domácí izolaci v Itálii (a na hotelech) si občan hradí sám.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu nebo úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme rovněž na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje.

 

 

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

Ministerstvo zahraničních věcí Itálie, dotazník k podmínkám cesty v jazyce anglickém:

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

odkaz na Civilní ochranu - počty nakažených http://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/dae18c330e8e4093bb090ab0aa2b4892

Odkaz na ministerstvo zdravotnictví: http://www.salute.gov.it/portale/home.html

5. NÁVRAT DO ČR

Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Jejich podrobný výklad je k dispozici na stránce Ministerstva zahraničních věcí v článku podmínky návratu do ČR.

Pro nalezení testovacích míst v Itálii zadejte do vyhledávačů: "strutture autorizzate test molecolari" (PCR) nebo "... test antigenici" (antigenní) a region či obec, kde byste chtěli test absolvovat. Aktuálně Itálie umožňuje testování PCR za cca 60 Eur s výsledkem do jednoho dne (soukromá autorizovaná zařízení) nebo testy antigenní na počkání (22-40Eur). Spolehlivě v některých městech funguje společnost "Datamedica", na testy se dá i objednávat prostřednictvím aplikace UFIRST. Existuje rovněž vyhledávač testovacích míst, lze zde zadat typ testu, místo, kde se nacházíte a do jaké vzdálenosti hledáte a lze zadat, že výsledek potřebujete v jazycích Italsky/Anglicky - odkaz zde https://www.faiuntestevai.it .

Antigenní testy lze absolvovat i v některých lékárnách, do vyhledávače zadejte "test antigenico farmacie" a město či místo, kde se nacházíte. Pro region Lazio (Řím) je to zde: https://www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono-tamponi-antigenici-rapidi-o-test-sierologici .

ZÚ Řím upozorňuje, že pokud váš test bude pozitivní, musíte se podrobit karanténním opatřením na území Itálie na vlastní náklady (karanténa může trvat až 21 dní v případě opakovaně pozitivních výsledků testů).

 

 

 

Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)

Zastupitelský úřad Řím

Konzulární oddělení: Tel. 0039/ 0636095739; 0636095745.

e-mail: consulate_rome@mzv.cz

pohotovostní telefon pro případy nouze českých občanů v ohrožení života a pomoci v nouzi (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace): 0039 335 310450

 

 
   

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.