mzv.cz (MZv ČR)
Cestování  |  15.07.2021 14:59:00

Řecko – cestování z/do ČR. Od pátku 9. července 2021 se mění podmínky pro návrat z Řecka do ČR.

Řeckocestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

21.06.2021 / 09:30 | Aktualizováno: 15.07.2021 / 14:59

Podívejte se také: Zájezdy do Řecka

 

Informace o podmínkách pro vstup na území Řecka, možnostech dopravního spojení a mimořádných opatřeních, jakož i o návratu do ČR.

ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY K CESTĚ DO ŘECKA A NÁVRATU DO ČR NALEZNETE ZDE -> ODPOVĚDI NA NEJČASTĚJI KLADENÉ DOTAZY (PDF, 651 KB) (stav k 9. 7. 2021)


Podle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se nařizuje postup podle § 68 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19, a Sdělení Ministerstva zdravotnictví ČR, kterým se vydává seznam zemí nebo jejich částí s nízkým, středním a vysokým rizikem nákazy onemocnění COVID-19, je Řecko od 5. 7. 2021 zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy (zelená země). MZV ČR přesto doporučuje dbát během pobytu zvýšené opatrnosti a dodržovat hygienická a protiepidemická opatření. MZV ČR upozorňuje, že cestování může být spojeno se zvýšeným rizikem nákazy a epidemická situace a s ní spojená opatření se mohou změnit. Aktuální informace o epidemické situaci v jednotlivých řeckých okresech (prefekturách) a krajích naleznete v článku Mapa s informacemi o vývoji epidemiologické situace v Řecku.

! UPOZORNĚNÍ ! Skutečnost, že Česká republika řadí Řecko do kategorie zemí s nízkým rizikem nákazy, nemění nic na podmínkách pro příjezd do Řecka (viz kapitola 1). Týká se to pouze podmínek pro návrat do ČR (viz kapitola 5).

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje se při cestě do Řecka informovat o podmínkách vstupu, restrikcích a preventivních opatřeních v zemi. MZV současně důrazně doporučuje před každou cestou do zahraničí registraci v systému DROZD. Více viz stránka MZV ČR -> AKTUALIZUJEME: Rozcestník informací k cestování do ostatních států

1. VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKÉ REPUBLIKY a TRANZIT


Za níže uvedených podmínek je povolen vstup do Řecka občanům a rezidentům členských zemí EU/Schengenu včetně České republiky a vybraných třetích zemí: Albánie, Arménie, Austrálie, Ázerbajdžán, Bahrajn, Bělorusko, Bosna-Hercegovina, Brunej, Černá Hora, Čína, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Jordánsko, Kanada, Katar, Kosovo, Kuvajt, Libanon, Moldavsko, Nový Zéland, Rwanda, Saudské Arábie, Severní Makedonie, Singapur, Spojené arabské emiráty, Srbsko, Ukrajina, USA a Velké Británie.
Vstup z Ruské federace je od 30. 6. povolen pouze s negativním výsledkem testu PCR (max. 72 hodin před vstupem do Řecka) nebo Rapid Ag (max. 48 hodin před do Řecka), a také se na všechny vztahuje povinnost podrobit se přetestování bezprostředně po vstupu na řecké území.

PODMÍNKY PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA:

A) Registrace před vstupem - Passenger Locator Form (PLF)

Každý cestující nad 18 let nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti musí před vstupem na území Řeckanejpozději den před odletem do 23.59 řeckého (VEČ), tzn. 22.59 českého času, vyplnit v angličtině a odeslat oficiální elektronický formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/. Ve formuláři uvede plánované pobyty, přesuny a kontakty v Řecku (včetně PSČ), jakož i kontaktní osobu pro případ onemocnění. Po vyhodnocení formuláře obdrží elektronicky individuální QR kód, jímž se musí (v elektronické nebo tištěné podobě) prokázat při nástupu na palubu letadla a při vstupu na území Řeckaa to jak letecky, tak trajektem či po silniciSpolucestující děti do 18 let se vpisují do PLF formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný PLF formulář.

Cestující bez QR kódu nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka a může mu být udělena pokuta ve výši 500 EUR.

B) Povinnost doložit bezinfekčnost

Všichni cestující starší 12 let (bez ohledu na státní příslušnost, výchozí destinaci a způsob vstupu do země) musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost jedním z níže uvedených dokladů:

a. Oficiálním národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění koronavirem Covid-19pokud byla vakcinace završena nejméně před 14 dny (upozorňujeme, že do té doby nebude certifikát uznán.). Certifikát musí obsahovat jméno a příjmení uvedené v pase, typ použité vakcíny, počet dávek a datum jejich provedení.

Řecké úřady uznávají za účelem vstupu do země následující vakcíny: Pfizer BioNtech, Moderna, Astra Zeneca/Oxford, Novavax, Johnson + Johnson/Janssen, Sinovac Biotech, Gamaleya (Sputnik), Cansino Biologics, Sinopharm.

b. Potvrzením o negativním PCR testu provedeném výtěrem z nosohltanu nebo hltanu (nikoliv ze slin nebo kloktáním) nejdéle 72 hodin před překročením hranice nebo od 21. 6. 2021 o negativním antigenním testu provedeném nejdéle 48 hodin před překročením hranice v akreditované laboratoři země původu nebo tranzituPotvrzení negativní diagnózy musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a musí být předloženo v originále v tištěné nebo elektronické formě (doporučujeme, aby potvrzení obsahovalo rovněž číslo cestovního dokladu).

Upozorňujeme, že řecké úřady uznávají PCR testy provedené výtěrem z nosohltanu nebo krku (hltanu), příslušná vládní vyhláška však neuznává testy provedení ze slin nebo kloktáním.

c. Potvrzením o prodělaném onemocnění covid-19, které bylo vystaveno 30 dnů po prvním pozitivním PCR/Rapid Ag testu provedeném v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu. Potvrzení musí být vystaveno orgánem veřejné správy dle místní legislativy, musí obsahovat jméno a příjmení tak, jak je uvedeno v cestovním dokladu, a je platné 180 dnů od data prvního (pozitivního) testu.

Všechny uvedené dokumenty musí být vystaveny v anglickém, francouzském, německém, italském, španělském nebo ruském jazyce.

d. Doklady o ukončené vakcinaci podle bodu a), o negativním testu podle bodu b) a o prodělané nemoci podle bodu c) se prokazují rovněž Digitálním COVID certifikátem EU (EU Digital COVID Certificate) vystaveným Ministerstvem zdravotnictví ČR. -> VZOR EU DCC Ministerstva zdravotnictví ČR

Cestující bez jednoho z výše uvedených typů potvrzení o bezinfekčnosti nemá být vpuštěn na palubu letadla, lodi, autobusu či vlaku ani na území Řecka.

Řecká vláda si vyhrazuje právo podmínky vstupu do země a opatření kdykoliv upravit nebo změnit podle vývoje epidemiologické situace v Řecku nebo ve výchozích zemích, odkud cestovatelé přijíždějí. Doporučujeme, aby cestovatelé průběžně sledovali aktualizovaná cestovní doporučení řecké vlády na oficiální platformě https://travel.gov.gr/ nebo tyto webové stránky velvyslanectví a řídili se jimi. Cestovatelé si musí být vědomi toho, že stav globální pandemie nadále trvá, a pro pobyt v Řecku musí počítat se změnou epidemiologické situace a příslušných opatření, sledovat vývoj situace a být pro takové případy zajištěni buď ve smlouvě s cestovní kanceláří, cestovním pojištěním kryjícím uvedená rizika nebo vlastními finančními prostředky. Musí rovněž počítat s omezeními (izolace, karanténa) v případě pozitivního testu a onemocnění na Covid-19 v průběhu pobytu v Řecku.

C) Testování na hranicích a karanténa

Cestující ze všech destinací mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na Covid-19 a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Testovaní cestující musí vyčkat na místě až do oznámení výsledku kontrolního rychlého antigenního testu. V případě pozitivního výsledku musí zůstat 10 dnů v karanténě v úřady určeném hotelu - další informace v kap. 3. OPATŘENÍ). Karanténa je ukončena poté, co na konci stanovené lhůty bude proveden PCR test. Tato povinnost se může vztahovat i na jeho nejbližší spolucestující (rodinu, přítele). Porušení se trestá pokutou 5.000 EUR. Cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země.

2. DOPRAVA


LETECKÁ DOPRAVA

V provozu jsou všechna mezinárodní letiště.

SILNIČNÍ DOPRAVA

Osobní doprava

Turisté mohou vstupovat do Řecka po celých 24 hodin přes hraniční přechody: Promachonas, Orchomenio, Nymfaia, Exochi, Evzoni, Niki, Doirani, Kastanies, Kipi, Krystallopigi, Kakavia, Mavromati.

Od 8 do 20 hod. je otevřen rovněž přechod Mertziani.

Nákladní doprava

Pro nákladní dopravu jsou otevřeny všechny výše uvedené hraniční přechody. Řidiči tranzitující přes Řecko nemusí být vybaveni vstupními doklady (viz kap. 1), musí se však na hranici podrobit preventivnímu rychlému antigennímu testu.

Řidiči nákladní dopravy, kteří cestují z Itálie trajektem do přístavů Patras, Igoumenitsa či Kerkyra, se musí prokázat místopřísežným prohlášením o negativním výsledku samotestování, a to jak před nástupem na loď tak po vylodění v řeckém přístavu, kde se musí podrobit preventivnímu rychlému antigennímu testu. Lodní společnosti jsou povinny potvrzení zkontrolovat a neumožnit bez něj nástup na loď. Vzor formuláře prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf

Před cestou do Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.

LODNÍ DOPRAVA

Pro mezinárodní osobní a nákladní dopravu jsou otevřeny přístavy Pireus, Patras, Igoumenitsa a Kerkyra.

Kontakty na hlavní přístavy: Pireus - tel: +30 2104172675, Patras - tel: +30 2613615400, Igoumenitsa - tel: +30 2665099400, Kerkyra/Korfu - tel: +30 2661045551, 2661039824

Zvláštní úpravy týkající se soukromých rekreačních plavidel

Na řecké území je povoleno připlutí soukromých rekreačních lodí s přepravní kapacitou maximálně čtyřicet devět (49) cestujících, nezávisle na vlajce, pod kterou se plaví, pokud připlouvají ze států, pro které neplatí zvláštní restriktivní opatření.

Pro lodě plavící se ze států EU a Schengenského prostoru je vstup povolen za stejných podmínek, jaké platí pro ostatní cestující (vakcinační certifikát nejméně 14 dnů po ukončeném očkování nebo negativní PCR test méně než 72 hodin před příjezdem do prvního řeckého přístavu ze zahraničí nebo potvrzení o prodělaném onemocnění - podrobně viz kap. PODMÍNKY PRO VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA).

V případě soukromých rekreačních lodí připlouvajících z Turecka platí tytéž povinnosti, připlutí je však povoleno pouze do přístavů Kavala, Mytilini, Chios, Samos, Kos a Rhodos.

Minimálně šest hodin před připlutím lodi do prvního řeckého přístavu je kapitán lodi povinen jakýmkoliv vhodným způsobem oznámit příslušnému přístavnímu orgánu údaje týkající se bezinfekčnosti cestujících na lodi jako vakcinace, negativní PCR test nebo potvrzení/doklad o pozitivním výsledku laboratorního PCR nebo antigenního testu v minulých 2 až 9 měsících.

Pokud cestující na rekreačních lodích při připlutí do prvního řeckého přístavu nesplňují tyto povinnosti, jsou povinni se podrobit laboratorní lékařské kontrole nebo rychlému testu detekce antigenu koronaviru COVID-19. Do vydání výsledku testů musí cestující setrvat na palubě lodi, v případě pozitivního výsledku testu na koronavirus COVID-19 zůstávají čtrnáct dní v povinné karanténě.

Osobám, které poruší tyto povinnosti, může být uložena správní pokuta až do výše 5.000 EUR.

Majitel, provozovatel a kapitán lodi jsou povinni zajistit dodržování minimální vzdálenosti jeden a půl metru mezi cestujícími na těchto lodích.

Cestující, kapitán lodi, členové posádky, majitel nebo provozovatel lodi, jakož i jakákoliv další odpovědná osoba jsou při nástupu na palubu, po dobu trvání cesty, při vyloďování, jakož i po dobu pobytu v přístavech, zálivech nebo na pobřeží povinni dodržovat nařízení stanovená v předpisech pro prevenci a boj s pandemií COVID-19 na soukromých rekreačních lodích, které jsou uvedené na webových stránkách Ministerstva námořnictví a ostrovní politiky (https://www.ynanp.gr/el/). Za každé porušení těchto nařízení mohou být uloženy správní pokuty cestujícím a členům posádky ve výši 500 EUR, majiteli, provozovateli a kapitánovi lodi ve výši 1.000 EUR.

VNITROSTÁTNÍ DOPRAVA NA OSTROVY

Při cestování vnitrostátní leteckou nebo lodní dopravou z pevniny na řecké ostrovy musí turisté starší 12 let prokázat při nástupu bezinfekčnost jedním ze způsobů popsaných v kapitole 1.B) (tzn. potvrzením o ukončené vakcinaci, o prodělaném onemocnění, o negativním výsledku testu PCR ne staršího 72 hodin nebo rychlého antigenního ne staršího 48 hodin nebo Digitálním COVID certifikátem EU). Cestující ve věku od 12 do 17 let se mohou prokázat také ručně vyplněným místopřísežným prohlášením o negativním výsledku samotestování v uplynulých 24 hodinách. Formulář prohlášení v řečtině a angličtině je ke stažení na platformě: https://self-testing.gov.gr/covid19-self-test-print.pdf

Při nástupu na loď dohlíží na dodržení opatření pobřežní policie. Cestujícím je doporučeno, aby se dostavili do přístavu nejméně 90 minut před odplutím lodi.
Výjimky: lodní přeprava na ostrov Salaminu, mezi městy Rio a Antirio, z pevniny na ostrov Evia (Euboia), Poros-Galatas a Pounta-Elafonisos (Peloponés).

3. OPATŘENÍ


V platnosti jsou mimořádná karanténní opatření a hygienické protokoly, která platí bez výjimky i pro návštěvníky země a jejich nedodržení je pokutováno.

HLAVNÍ KARANTÉNNÍ OPATŘENÍ

Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách (tedy i na pracovištích) a je důrazně doporučena na otevřených prostranstvích, kde je shromážděno více osob bez možnosti zachování odstupů. Do MHD je vstup bez roušky zakázán. V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

Od. 5. 7., 6.00 hod., je zvýšen počet osob, které mohou společně cestovat v osobním automobilu a taxíku. Kromě řidiče mohou v osobním automobilu a taxítu cestovat až 4 osoby, v 7-místném osobním automobilu nebo vozidle typu VAN až 5 osob a v 9-místném automobilu (mikrobusu) až 7 osob. Omezení se nevztahuje na rodiče cestující s nezletilými dětmi, jejichž počet není omezen. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

V provozu jsou maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice pohonných hmot, kadeřnictví, pedikúra a péče o tělo, čistírny a opravny, hotely, ubytovací služby a organizované pláže atd. Veřejné stravování je k dispozici pro objednávky s sebou, donášku do domu i s obsluhou ve vnějších a otevřených prostorách. Pro provoz všech prodejen, provozoven služeb, hotelů, veřejného stravování, organizovaných pláží a dalších zařízení platí přísné hygienické protokoly stanovující povinné odstupy a povolený počet zákazníků. Jejich porušení je pokutováno.

Církevní obřady, bohoslužby, sňatky a pohřby se mohou konat jen s omezeným počtem účastníků.

POSTUP PŘI POTVRZENÍ POZITIVITY NEBO ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Pokud u občana či rezidenta ČR při vstupu nebo pobytu na území Řecka bude diagnostikována pozitivita na Covid-19, musí tento pacient dbát instrukcí řeckých úřadů a podrobit se povinné karanténě v délce 10 dnů (event. déle, pokud tak rozhodnou místní orgány). Osoby s ukončenou vakcinací setrvají v karanténě po dobu 7 dnů.

Jestliže se příznaky nákazy projeví v průběhu pobytu, musí být cestovatel vyšetřen a do potvrzení nebo vyloučení nemoci Covid-19 musí setrvat v izolaci ve svém pokoji. V případě potvrzení onemocnění Covid-19 bude umístěn do vyčleněného karanténního hotelu, ve kterém bude muset setrvat až do vyléčení v izolaci. Náklady na ubytování a stravu uhradí řecká strana. Svévolné porušení karantény je pokutováno částkou až 5.000 EUR a může být trestně stíháno jako ohrožení veřejného zdraví.

V případě vážného průběhu onemocnění bude nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat a bude třeba souhlas s chirurgickým zákrokem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky. Upozorňujeme na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina.

Návrat do ČR bude cestovateli umožněn až po skončení karantény nebo po vyléčení. Občan či rezident ČR je povinen bezodkladně sám požádat řecký státní orgán (Ministry of Civil Protection - Ministerstvo pro ochranu občana nebo státní nemocnici v místě) o oficiální potvrzení o prodělané nemoci Covid-19. Tento doklad musí být vyhotoven v angličtině a obsahovat nezbytné náležitosti. Vzor formuláře ->Medical_Certificate LEKAŘSKÉ POTVRZENÍ O PRODĚLANÉM ONEMOCNĚNÍ_COVID-19 (PDF, 72 KB)
Kontakt na Ministerstvo pro ochranu občana: generalsecretary@civilprotection.gr

4. ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE

  • Podmínky vstupu do země - Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr
  • Řecká organizace veřejného zdraví - National Public Health Organization of Greece (EODY): +30 210 52 12 821, +30 210 52 12 048, https://eody.gov.gr/ (v řečtině),
  • Informační linka Ministerstva turismu Řecka k cestovním podmínkám: +30 2155605151 (v angličtině)
  • Koronavirová linka 1135 (v řečtině)
  • Tísňová linka 112
  • Call centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cestování do zahraničí: +420 222 264 222 (08. – 16.00 hod v pracovní dny)
  • Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Athénách+30 210 67 299 14 a/nebo -12 (07.30 – 16.00 hod. VEČ v pracovní dny)
  • Linka velvyslanectví pro pomoc v nouzi (úmrtí, hospitalizace, nehody, zadržení nebo uvalení vazby, oběti trestných činů, ztráta nebo odcizení cestovních dokladů nebo finančních prostředků): +30 6944 733769 (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace)

5. NÁVRAT DO ČESKÉ REPUBLIKY


Vzhledem k vývoji pandemie a obavám ze šíření nových mutací koronaviru platí od 9. července 2021 nová pravidla pro cestování do ČR, tedy i pro návraty Čechů z Řecka do vlasti. Podmínky jsou upraveny ochrannými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. Aktuální informace k cestování najdete v článku COVID 19 Rozcestník - aktuální informace k cestám do zahraničí.

Od 9. 7. 2021 je všem cestovatelům starším 6 let při návratu z Řecka (země s nízkým rizikem nákazy) do ČR stanovena povinnost vyplnit elektronický příjezdový formulář a prokázat se při příjezdu negativním antigenním (max. 48 hod. starým) nebo PCR (max. 72 hod. starým) testem na přítomnost viru SARS-CoV-2. Čeští občané, jejich rodinní příslušníci, občané EU s vydaným potvrzením o přechodném pobytu a cizinci s povolením k trvalému pobytu mohou test absolvovat až do 5 dní po příjezdu na území ČR.

Povinnost absolvovat test se nevztahuje na osoby s ukončeným očkováním doloženým národním certifikátem o provedeném očkování:

  1. v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky očkovací látky,
  2. v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní od aplikace dávky očkovací látky.

Povinnost testu se rovněž nevztahuje na osoby, které prodělaly onemocnění COVID-19 a od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 uplynulo alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní. Takový cestující se prokáže písemným lékařským potvrzením v anglickém jazyce vydaným lékařem působícím v ČR nebo v jiném členském státě EU, obsahujícím razítko, identifikační údaje lékaře a jeho telefonické spojení, nebo národním certifikátem o prodělaném onemocnění.

ČR považuje EU Digitální COVID certifikát (EU DCC) za národní certifikát členských států EU osvědčující očkování, provedení PCR nebo antigenního testu nebo prodělání nemoci od 1. července 2021. -> VZOR EU DCC Ministerstva zdravotnictví ČR

S ohledem na časté změny doporučujeme, aby turisté před návratem rovněž sledovali webové stránky Ministerstva zdravotnictví ČR, případně využili jeho informační linku ke koronaviru +420 226 20 1221 (pro volání ze zahraničí), která je k dispozici každý den od 8 do 19 hodin. Rovněž doporučujeme ověřit si, zda vaše letecká společnost se těmito pravidly řídí a nemá dodatečné požadavky.

Pokud cestovatelé onemocní nebo jsou pozitivně testováni na Covid-19 v průběhu svého pobytu v Řecku, požádají na základě potvrzení o pozitivitě na Covid-19 a státem nařízené karanténě vydaného řeckým Ministerstvem pro ochranu občana prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Athénách Ministerstvo zahraničních věcí ČR o potvrzení podle č. III. 8. Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR.

Potvrzení o pozitivitě na Covid-19 a státem nařízené karanténě je třeba zaslat e-mailem alespoň 3 dny před jejím předpokládaným ukončením konzulárnímu úseku Velvyslanectví ČR v Athénách spolu s následujícími údaji: jméno a příjmení, datum narození, číslo cestovního dokladu (pasu anebo občanského průkazu), datum odletu z Řecka, číslo letu a název letecké společnosti, místo odletu (město), místo přistání (město a stát), a také kontakt - číslo telefonu a e-mail. Potvrzení vyžadované při nástupu do letadla zašle velvyslanectví e-mailem.

Kontakty na Ministerstvo pro ochranu občana: e-mail generalsecretary@civilprotection.gr; tel. +30 213 151 0932 – 33.

Kontakty na řeckou Organizaci veřejného zdraví/EODY: tel. +30 210 521 2821, +30 210 521 2048. Tam lze telefonicky konzultovat otázky zdravotního stavu, délku karantény apod.

Testování (při návratu z Řecka do ČR, cestách z řecké pevniny na ostrovy nebo v případě zdravotních obtíží) je možné na letištích v Athénách a v Soluni.
Bližší informace:
-> Athens Medical Group IATRIKO
-> Informace Athénského mezinárodního letiště o cestování v podmínkách pandemie covid-19

PCR i antigenní testy provádí v Řecku celá řada autorizovaných laboratoří, je však třeba se ujistit, že vydané písemné potvrzení v listinné nebo elektronické podobě bude v angličtině a bude obsahovat náležitosti vyžadované Ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, totiž jméno a příjmení a datum narození adresáta. Upozorňujeme, že zejména u antigenních toto nebývá vždy pravidlem.

V ostatních řeckých lokalitách doporučujeme pořádat o informace o možnostech testování v akreditovaných laboratořích svoji CK nebo hotel.


 


K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář


Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, Nafta, Nafta v Evropě

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto - Cena, Spolehlivost

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2022

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.

ISSN 1801-8688