mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  17.06.2021 09:37:32

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 16. 6. 2021 - Celkem bylo vykázáno 6 897 135 dávek očkování

Celkem bylo ke dni 16. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 897 135 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 657 128 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 316 375 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 7,8 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,7 %, senioři 80+ 8,5 %, senioři 70-79 let 20,7 %, senioři 60-69 let 19,6 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,6 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,6 %, osoby 50-59 let 10,4 %, osoby 40-49 let 10,6 %, osoby 30-39 let 5,5 % a ostatní 2,5 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 354 154 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 79,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 312 806 osob ve věku 80 a více let (69,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 7 972 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 197 osob (7,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 394 323 osob (88,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 842 139 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 81,1 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 674 070 osob ve věku 70–79 let (64,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 190 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 56 653 osob (5,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 912 982 osob (87,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 499 482 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 74,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 336 377 osob ve věku 65–69 let (50,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 211 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 25 928 osob (3,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 534 621 osob (79,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 127 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 67,3 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 243 519 osob ve věku 60–64 let (38,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 10 571 osob (1,7 %) má rezervaci termínu očkování a 20 886 osob (3,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 452 584 osob (72,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 421 365 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 191 310 osob ve věku 55–59 let (28,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 179 osob (2,1 %) má rezervaci termínu očkování a 21 758 osob (3,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 457 302 osob (68,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 412 421 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 59,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 117 494 osob ve věku 50–54 let (17,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 16 855 osob (2,4 %) má rezervaci termínu očkování a 19 818 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 094 osob (65,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 502 027 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 130 140 osob ve věku 45–49 let (14,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 25 460 osob (2,9 %) má rezervaci termínu očkování a 21 578 osob (2,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 549 065 osob (62,2 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 439 908 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 49,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 109 532 osob ve věku 40–44 let (12,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 32 606 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 22 449 osob (2,5 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 494 963 osob (55,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 287 863 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 38,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 71 663 osob ve věku 35–39 let (9,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 40 188 osob (5,3 %) má rezervaci termínu očkování a 23 136 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 351 187 osob (46,6 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 221 257 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 30,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 51 860 osob ve věku 30–34 let (7,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 45 935 osob (6,4 %) má rezervaci termínu očkování a 29 924 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 297 116 osob (41,3 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 16. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 255 385 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 17,2 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 77 604 osob ve věku 16–29 let (5,2 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 155 994 osob (10,5 %) má rezervaci termínu očkování a 121 474 osob (8,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 532 853 osob (35,9 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 657 128 osob (43,5 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 316 375 osob (21,6 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 373 161 osob (3,5 %) má rezervaci termínu očkování a 395 801 osob (3,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 426 090 osob (50,7 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 657 128 osob starších 16 let, což je 52,5 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 316 375 osob (26,1 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 53,5 % dospělé populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 683 168 osob ve věku 18 a více let), dalších 8,3 % má rezervaci termínu očkování nebo je registrováno a čeká na termín očkování.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 555 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 339 577 osob:

  • 42 665 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 123 801 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 53 248 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 31 774 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 23 661 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 64 428 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 841 482 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.