mzcr.cz (MZ ČR)
Zdravotnictví  |  14.06.2021 09:05:41

Denní přehled dat k očkování proti covid-19 k 13. 6. 2021 - bylo vykázáno 6 543 437 aplikovaných dávek očkování

Celkem bylo ke dni 13. 6. 2021 (20:00) vykázáno 6 543 437 aplikovaných dávek očkování, a to u 4 521 342 unikátních osob, které dostaly minimálně jednu dávku očkování. U 2 091 689 osob bylo očkování dokončeno. Denní přehled vykázaných počtů očkování s rozlišením jednotlivých krajů, přehled dle prioritních skupin a dle věkových kategorií očkovaných shrnují datové přílohy 1 – 3.

Očkování sleduje stanovené prioritní skupiny. Podíl podaných dávek podle prioritních skupin je následující (zařazení do skupiny je s prioritou podle uvedeného pořadí): zdravotničtí pracovníci 8,0 %, klienti a pracovníci sociálních služeb 3,8 %, senioři 80+ 8,9 %, senioři 70-79 let 21,3 %, senioři 60-69 let 19,2 %, chronicky nemocné osoby (novotvary, nemoci srdce a plic, diabetes, obezita a jiné) 3,5 %, pracovníci ve školství 4,8 %, pracovníci kritické infrastruktury (integrovaný záchranný systém, pracovníci energetiky, krizové štáby apod.) 2,7 %, osoby 50-59 let 10,0 %, osoby 40-49 let 10,7 %, osoby 30-39 let 5,2 % a ostatní 1,9 %.

Očkování věkové kategorie 80+. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 352 771 osob ve věku 80 a více let, což představuje cca 78,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 447 526 osob ve věku 80 a více let). U 306 997 osob ve věku 80 a více let (68,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 8 041 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 32 853 osob (7,3 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 393 665 osob (88,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 70–79 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 836 808 osob ve věku 70–79 let, což představuje cca 80,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 038 378 osob ve věku 70–79 let). U 643 433 osob ve věku 70–79 let (62,0 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 662 osob (1,4 %) má rezervaci termínu očkování a 58 954 osob (5,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 910 424 osob (87,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 65–69 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 747 osob ve věku 65–69 let, což představuje cca 73,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 672 418 osob ve věku 65–69 let). U 298 621 osob ve věku 65–69 let (44,4 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 9 857 osob (1,5 %) má rezervaci termínu očkování a 27 310 osob (4,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 531 914 osob (79,1 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 60–64 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 416 523 osob ve věku 60–64 let, což představuje cca 66,6 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 625 465 osob ve věku 60–64 let). U 187 064 osob ve věku 60–64 let (29,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 11 088 osob (1,8 %) má rezervaci termínu očkování a 22 225 osob (3,6 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 449 836 osob (71,9 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 55–59 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 417 806 osob ve věku 55–59 let, což představuje cca 62,4 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 669 733 osob ve věku 55–59 let). U 135 868 osob ve věku 55–59 let (20,3 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 14 543 osob (2,2 %) má rezervaci termínu očkování a 23 074 osob (3,4 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 455 423 osob (68,0 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 50–54 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 407 203 osob ve věku 50–54 let, což představuje cca 58,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 691 083 osob ve věku 50–54 let). U 107 980 osob ve věku 50–54 let (15,6 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 17 312 osob (2,5 %) má rezervaci termínu očkování a 21 249 osob (3,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 445 764 osob (64,5 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 45–49 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 494 009 osob ve věku 45–49 let, což představuje cca 56,0 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 882 586 osob ve věku 45–49 let). U 121 119 osob ve věku 45–49 let (13,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 26 591 osob (3,0 %) má rezervaci termínu očkování a 23 931 osob (2,7 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 544 531 osob (61,7 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 40–44 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 426 999 osob ve věku 40–44 let, což představuje cca 47,8 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 893 321 osob ve věku 40–44 let). U 102 376 osob ve věku 40–44 let (11,5 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 37 013 osob (4,1 %) má rezervaci termínu očkování a 25 924 osob (2,9 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 489 936 osob (54,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 35–39 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 270 513 osob ve věku 35–39 let, což představuje cca 35,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 753 310 osob ve věku 35–39 let). U 67 117 osob ve věku 35–39 let (8,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 45 993 osob (6,1 %) má rezervaci termínu očkování a 28 511 osob (3,8 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 345 017 osob (45,8 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 30–34 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 200 416 osob ve věku 30–34 let, což představuje cca 27,9 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 718 931 osob ve věku 30–34 let). U 48 451 osob ve věku 30–34 let (6,7 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 52 561 osob (7,3 %) má rezervaci termínu očkování a 37 607 osob (5,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 290 584 osob (40,4 %) v této věkové skupině.

Očkování věkové kategorie 16–29 let. K 13. 6. 2021 (20:00) bylo vykázáno očkování alespoň jednou dávkou u 203 547 osob ve věku 16–29 let, což představuje cca 13,7 % všech osob této prioritní kategorie (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v populaci ČR 1 485 433 osob ve věku 16–29 let). U 72 663 osob ve věku 16–29 let (4,9 % této věkové kategorie v populaci) bylo očkování dokončeno. Dalších 151 696 osob (10,2 %) má rezervaci termínu očkování a 149 532 osob (10,1 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 504 775 osob (34,0 %) v této věkové skupině.

Celkově bylo v ČR očkováno již 4 521 342 osob (42,2 % populace – k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 10 701 777 osob), z toho u 2 091 689 osob (19,5 %) bylo očkování již dokončeno. Dalších 389 357 osob (3,6 %) má rezervaci termínu očkování a 451 170 osob (4,2 %) je registrováno a čeká na termín očkování, celkem se účastní očkování 5 361 869 osob (50,1 %).

Celkově bylo v ČR očkováno alespoň jednou dávkou již 4 521 342 osob starších 16 let, což je 50,9 % této populace (k 1. 1. 2021 bylo podle dat ČSÚ v ČR 8 878 184 osob ve věku 16 a více let), z nich u 2 091 689 osob (23,6 % populace 16+) bylo očkování již dokončeno.

Registrace a očkování u praktických lékařů. Zapojených je 3 562 samostatných ordinací praktických lékařů, registraci provedlo celkem 361 938 osob:

  • 46 047 registrovaných osob ve věku 80 a více let,
  • 136 891 registrovaných osob ve věku 70-79 let,
  • 56 076 registrovaných osob ve věku 65-69 let,
  • 33 169 registrovaných osob ve věku 60-64 let,
  • 24 467 registrovaných osob ve věku 55-59 let,
  • 65 288 registrovaných osob ve věku do 55 let.

Praktičtí lékaři vykázali celkem 793 314 aplikovaných dávek vakcín*.

* Zahrnuty jsou všechny vakcinace v samostatných ambulancích praktických lékařů od 1. 1. 2021.

K článku zatím nejsou žádné komentáře.
Přidat komentář
Zobrazit sloupec 

Kalkulačka - Výpočet

Výpočet čisté mzdy

Důchodová kalkulačka

Přídavky na dítě

Příspěvek na bydlení

Rodičovský příspěvek

Životní minimum

Hypoteční kalkulačka

Povinné ručení

Banky a Bankomaty

Úrokové sazby

Hypotéky, Stavební spoření

Směnárny - Euro, Dolar

Práce - Volná místa

Úřad práce, Mzdy, Platy

Dávky a příspěvky

Nemocenská, Porodné

Podpora v nezaměstnanosti

Důchody

Investice

Burza - ČEZ

Dluhopisy, Podílové fondy

Ekonomika - HDP, Mzdy

Kryptoměny - Bitcoin, Ethereum

Drahé kovy

Zlato, Investiční zlato, Stříbro

Ropa - PHM, Benzín, nafta

Podnikání

Obchodní rejstřík

Města a obce, PSČ

Katastr nemovitostí

Ochranné známky

Finanční katalog

Občanský zákoník

Zákoník práce

Stavební zákon

Daně, formuláře

Další odkazy

Auto, Spolehlivost Aut

Monitoring ekonomiky

Volby, Mapa webu

English version

Czech currency

Prague stock exchange


Ochrana dat     Mobil verze

Používání cookies

Copyright © 2000 - 2021

Kurzy.cz, spol. s r.o., AliaWeb, spol. s r.o.